Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > RVP ZV2

RVP ZV2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Sedláček
Šetření:24. 02. 2011 - 24. 03. 2011
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Anonymní dotazník se snaží monitorovat názory učitelů na RVP ZV a HV

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s názorem, že hudební výchova rozvíjí osobnost žáka a je nezbytná pro existenci lidské společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano541,67 %38,46 %  
spíše ne325 %23,08 %  
ne325 %23,08 %  
spíše ano18,33 %7,69 %  

Graf

2. Využíváte hudební výchovu i v jiných předmětech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne541,67 %38,46 %  
ano433,33 %30,77 %  
spíše ne325 %23,08 %  

Graf

3. Zamýšleli jste se ve vaší pedagogické praxi nad klíčovými kompetencemi RVP ZV?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano541,67 %38,46 %  
ano325 %23,08 %  
ne216,67 %15,38 %  
spíše ne216,67 %15,38 %  

Graf

4. Myslíte si, že RVP je realizován pouze v České republice?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne433,33 %30,77 %  
ne325 %23,08 %  
spíše ano325 %23,08 %  
ano216,67 %15,38 %  

Graf

5. Souhlasíte s výrokem, že učení má vycházet z učení poznávat, učení jednat, učit se žít společně, a učit se být?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano541,67 %38,46 %  
spíše ano433,33 %30,77 %  
spíše ne216,67 %15,38 %  
ne18,33 %7,69 %  

Graf

6. Je podle vás možné vést výuku HV v duchu předchozích pojmů? (viz předchozí otázka)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano433,33 %30,77 %  
spíše ne325 %23,08 %  
ano325 %23,08 %  
ne216,67 %15,38 %  

Graf

7. Souhlasíte s výrokem: "Sestavit učební plán pro HV pro mne bylo obtížnější než pro jiné předměty"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne541,67 %38,46 %  
spíše ne433,33 %30,77 %  
ano325 %23,08 %  

Graf

8. Domníváte se, že rámec učiva HV a očekávané výstupy dané RVP ZV jsou pro vaši výuku dostatečným vodítkem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano650 %46,15 %  
ne325 %23,08 %  
spíše ne216,67 %15,38 %  
ano18,33 %7,69 %  

Graf

9. Využíváte ve své praxi učebnice HV SPN.a.s?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne433,33 %30,77 %  
spíše ano325 %23,08 %  
spíše ne325 %23,08 %  
ano216,67 %15,38 %  

Graf

10. Domníváte se, že jsou tyto učebnice dostatečným vodítkem pro splnění požadavků stanovených RVP?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne545,45 %38,46 %  
ano327,27 %23,08 %  
spíše ano327,27 %23,08 %  

Graf

11. Myslíte si, že žákovu odbornost HV a jeho potřeby pro život v současné společnosti lépe reflektuje vzdělávací nabídka vašeho ŠVP nežli dřívější osnovy HV?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne541,67 %38,46 %  
ano325 %23,08 %  
spíše ne216,67 %15,38 %  
spíše ano216,67 %15,38 %  

Graf

12. Myslíte si, že RVP ZV rozšiřuje působnost hudební výchovy i do ostatních předmětů? V závěrečné poznámce konkretizujete do kterých.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne327,27 %23,08 %  
spíše ne327,27 %23,08 %  
ano327,27 %23,08 %  
spíše ano218,18 %15,38 %  

Graf

13. Co je podle vás v HV nejdůležitější pro budoucí život žáků ? Co by si měli žáci z hodin HV odnést?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- pozitivní vztah k hudbě - umět poslouchat hudbu - rozvíjet vztah ke zpěvu - získat hudební rytmus

Měli by se naučit rozeznávat rozdíl mezi skutečným uměním a kýčem. To bohužel dnešní generace neumí. Beethovenovu symfonii považují za kýč a její monomelodickou alternativu v mobilu za umění... Kam ten svět spěje? Mělo by se vycházet z toho, že svět kolem nás (mám namysli ten přírodní) je jedno velké umění, hudba a rytmus.. - zpěv ptáků, šum lesa, déšť, vítr.. atp.

naučit se vnímat a mít rádi hudbu

test

vnímání hudby

základní noty; koncentrovat pozornost pouze na to, co slyším (důležité v následném učení cizích jazyků)

14. Poznámky, další postřehy a názory:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- HV se propojuje s dramaticku činností - HV se propojuje s tělesnou činností dětí - HV se dá propojuje s výtvarnou činností

nejsou

Přeji hodně zdaru!

test

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sedláček, F.RVP ZV2 (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rvp-zv2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.