Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rysy osobnosti a styl vnímání reality.

Rysy osobnosti a styl vnímání reality.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Krátká
Šetření:13. 11. 2009 - 25. 11. 2009
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):122 / 122
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.20:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro ročníkovou výzkumnou práci v rámci studia psychologie na FF UK.

Dotazník se zaměřuje na zkoumání souvislostí mezi osobnostními charakteristikami a stylem vnímání reality.

Odpovědi respondentů

1. Když vnímám svět kolem sebe, připadá mi vše absurdní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5841,13 %41,13 %  
Spíše ANO5035,46 %35,46 %  
Vůběc NE2014,18 %14,18 %  
ANO139,22 %9,22 %  

Graf

2. Velmi často mám bezdůvodně úzkostné pocity.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5841,13 %41,13 %  
Spíše ANO3625,53 %25,53 %  
Vůběc NE3021,28 %21,28 %  
ANO1712,06 %12,06 %  

Graf

3. Mám pocit, že se nehodím do tohoto světa, cítím se jiný, odcizený.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5438,3 %38,3 %  
Spíše NE3524,82 %24,82 %  
Vůběc NE3121,99 %21,99 %  
ANO2114,89 %14,89 %  

Graf

4. Jsem přesvědčen, že téměř vše v životě je relativní a nelze se opřít o žádné jistoty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4531,91 %31,91 %  
Spíše NE4431,21 %31,21 %  
ANO2819,86 %19,86 %  
Vůběc NE2417,02 %17,02 %  

Graf

5. Přál bych si, aby si více lidí uvědomilo, co je na mně jedinečného.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4934,75 %34,75 %  
ANO4028,37 %28,37 %  
Spíše NE3021,28 %21,28 %  
Vůběc NE2215,6 %15,6 %  

Graf

6. Pociťuji téměř stále vnitřní prázdnotu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE6243,97 %43,97 %  
Vůběc NE3524,82 %24,82 %  
Spíše ANO2819,86 %19,86 %  
ANO1611,35 %11,35 %  

Graf

7. Za to, jak člověk žije svůj život, nesou z velké části odpovědnost lidé kolem něho nebo okolnosti v jeho životě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5136,17 %36,17 %  
Spíše ANO4632,62 %32,62 %  
Vůběc NE2517,73 %17,73 %  
ANO1913,48 %13,48 %  

Graf

8. Připadám si jako automat nebo stroj bez zájmu o cokoli v mém životě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE7754,61 %54,61 %  
Spíše NE3726,24 %26,24 %  
Spíše ANO2215,6 %15,6 %  
ANO53,55 %3,55 %  

Graf

9. Už jako dítě jsem vnímal, že jsem výjimečný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4531,91 %31,91 %  
Spíše NE4028,37 %28,37 %  
Vůběc NE3121,99 %21,99 %  
ANO2517,73 %17,73 %  

Graf

10. Často mám pocit, že přestože je kolem mě stále mnoho lidí, jsem ve světě sám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4834,04 %34,04 %  
Spíše NE3524,82 %24,82 %  
ANO3021,28 %21,28 %  
Vůběc NE2819,86 %19,86 %  

Graf

11. Mám pocit, že jsem neustále ve střehu, očekávám něco nepříjemného.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5639,72 %39,72 %  
Spíše NE3524,82 %24,82 %  
Vůběc NE3323,4 %23,4 %  
ANO1712,06 %12,06 %  

Graf

12. Nezajímá mě okolní svět a lidé, ani jejich hodnocení a názory.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE6243,97 %43,97 %  
Spíše NE5539,01 %39,01 %  
Spíše ANO1812,77 %12,77 %  
ANO64,26 %4,26 %  

Graf

13. Už jako dítě mě stále znepokojovaly myšlenky na smrt a o nepředstavitelnosti toho, že nebudu jednou existovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE6646,81 %46,81 %  
Spíše NE3222,7 %22,7 %  
Spíše ANO2316,31 %16,31 %  
ANO2014,18 %14,18 %  

Graf

14. Nebývám podrážděný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE6243,97 %43,97 %  
Spíše ANO4129,08 %29,08 %  
Vůběc NE2618,44 %18,44 %  
ANO128,51 %8,51 %  

Graf

15. Často mne sužují úzkosti z toho, co všechno zlé se může stát.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5740,43 %40,43 %  
Spíše ANO4229,79 %29,79 %  
Vůběc NE2618,44 %18,44 %  
ANO1611,35 %11,35 %  

Graf

16. Smrt mě děsí hlavně proto, že se bojím bolesti při umírání nebo toho, že mí blízcí budou smutní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE4531,91 %31,91 %  
Spíše NE3927,66 %27,66 %  
Spíše ANO3424,11 %24,11 %  
ANO2316,31 %16,31 %  

Graf

17. Vůči životu jsem tak nějak odevzdaný, apatický.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5639,72 %39,72 %  
Vůběc NE4129,08 %29,08 %  
Spíše ANO3625,53 %25,53 %  
ANO85,67 %5,67 %  

Graf

18. Stále mě přepadají pocity beznaděje, pesimismu nebo bezmoci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE4733,33 %33,33 %  
Spíše NE4733,33 %33,33 %  
Spíše ANO3222,7 %22,7 %  
ANO1510,64 %10,64 %  

Graf

19. Většina témat diskuzí lidí kolem mě mi připadá naprosto nepodstatná a o ničem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4934,75 %34,75 %  
Spíše NE4531,91 %31,91 %  
ANO2719,15 %19,15 %  
Vůběc NE2014,18 %14,18 %  

Graf

20. Mám pocit, že se v sobě vůbec nevyznám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE4733,33 %33,33 %  
Spíše NE4431,21 %31,21 %  
Spíše ANO3424,11 %24,11 %  
ANO1611,35 %11,35 %  

Graf

21. Často mne přepadá pocit tíhy nebo pocit jako by mi něco svíralo hrudník.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5136,17 %36,17 %  
Vůběc NE4834,04 %34,04 %  
Spíše ANO3021,28 %21,28 %  
ANO128,51 %8,51 %  

Graf

22. Mám pocit, že jakýkoliv význam mého života se ztrácí v nekonečném běhu času.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE4834,04 %34,04 %  
Spíše NE3927,66 %27,66 %  
Spíše ANO3222,7 %22,7 %  
ANO2215,6 %15,6 %  

Graf

23. Prožívám život jakoby se děl v jakémsi filmu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE6344,68 %44,68 %  
Spíše NE4934,75 %34,75 %  
Spíše ANO2215,6 %15,6 %  
ANO74,96 %4,96 %  

Graf

24. Často k někomu cítím velmi intenzivní emoce, které však zakrátko zmizí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5841,13 %41,13 %  
Vůběc NE3726,24 %26,24 %  
Spíše ANO3323,4 %23,4 %  
ANO139,22 %9,22 %  

Graf

25. Život vnímám jako plný intenzivních zážitků, jsem neustále pohlcen v zajímavých situacích, stále něco objevuji a učím se.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO6344,68 %44,68 %  
Spíše NE4229,79 %29,79 %  
ANO2719,15 %19,15 %  
Vůběc NE96,38 %6,38 %  

Graf

26. V projevu svých citů jsem většinou uzavřený.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5236,88 %36,88 %  
ANO3524,82 %24,82 %  
Spíše NE3021,28 %21,28 %  
Vůběc NE2417,02 %17,02 %  

Graf

27. Když druzí nedoceňují mé kvality, cítím se být nepochopen.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO6143,26 %43,26 %  
ANO3625,53 %25,53 %  
Spíše NE3625,53 %25,53 %  
Vůběc NE85,67 %5,67 %  

Graf

28. Téměř stále mám pocit prázdnoty uprostřed plného života.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5639,72 %39,72 %  
Vůběc NE4028,37 %28,37 %  
Spíše ANO3625,53 %25,53 %  
ANO96,38 %6,38 %  

Graf

29. Někdy si připadám jako bych byl(a) jen duše, nevnímám tělo, nic opravdu necítím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE7754,61 %54,61 %  
Spíše NE4129,08 %29,08 %  
Spíše ANO149,93 %9,93 %  
ANO96,38 %6,38 %  

Graf

30. Zachovávám si vždy odstup vůči druhým lidem, zpravidla mě kontakt s nimi vyčerpává.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4632,62 %32,62 %  
Vůběc NE3927,66 %27,66 %  
Spíše ANO3625,53 %25,53 %  
ANO2014,18 %14,18 %  

Graf

31. To co prožívám nelze zprostředkovat druhému, nikdy to nemůže vnímat stejně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4733,33 %33,33 %  
Spíše NE4531,91 %31,91 %  
ANO3222,7 %22,7 %  
Vůběc NE1712,06 %12,06 %  

Graf

32. Jsem "kliďas", rozhodně se nestresuji každodenními problémy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4632,62 %32,62 %  
Spíše NE4129,08 %29,08 %  
Vůběc NE3121,99 %21,99 %  
ANO2316,31 %16,31 %  

Graf

33. Mám pocit, že jsem zklamal sebe i druhé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE4834,04 %34,04 %  
Spíše NE4632,62 %32,62 %  
Spíše ANO3323,4 %23,4 %  
ANO149,93 %9,93 %  

Graf

34. Stále funguji, chodím do školy nebo do práce, uklízím a pak se někdy zastavím a ptám se "proč vlastně?".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4229,79 %29,79 %  
ANO4028,37 %28,37 %  
Spíše ANO3625,53 %25,53 %  
Vůběc NE2316,31 %16,31 %  

Graf

35. Často je mi tak nějak těžko, úzko a ani nevím z čeho.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4531,91 %31,91 %  
Vůběc NE3726,24 %26,24 %  
Spíše ANO3222,7 %22,7 %  
ANO2719,15 %19,15 %  

Graf

36. Svět i sebe pozoruji jakoby z dálky, jakoby byl neskutečný, bez účasti, bez zážitku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE6042,55 %42,55 %  
Spíše NE5136,17 %36,17 %  
Spíše ANO2517,73 %17,73 %  
ANO53,55 %3,55 %  

Graf

37. Život mi připadá smysluplný, plný věcí, o které opravdu stojím a na které se těším.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5035,46 %35,46 %  
ANO4229,79 %29,79 %  
Spíše NE3625,53 %25,53 %  
Vůběc NE139,22 %9,22 %  

Graf

38. Sním o velkých úspěších.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5639,72 %39,72 %  
Spíše ANO4632,62 %32,62 %  
Spíše NE3021,28 %21,28 %  
Vůběc NE96,38 %6,38 %  

Graf

39. Často stěží ovládnu své city i při malých zklamáních.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5136,17 %36,17 %  
Spíše ANO4129,08 %29,08 %  
ANO2719,15 %19,15 %  
Vůběc NE2215,6 %15,6 %  

Graf

40. Mám pocit, že o ničem nemohu s jistotou něco tvrdit, protože vše je relativní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5740,43 %40,43 %  
Spíše NE3424,11 %24,11 %  
ANO3323,4 %23,4 %  
Vůběc NE1712,06 %12,06 %  

Graf

41. Často se mi chce i při maličkostech plakat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5337,59 %37,59 %  
Vůběc NE3726,24 %26,24 %  
Spíše ANO2819,86 %19,86 %  
ANO2316,31 %16,31 %  

Graf

42. Druhými lidmi zpravidla opovrhuji, protože mi nemohou intelektuálně sekundovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE7956,03 %56,03 %  
Spíše NE4431,21 %31,21 %  
Spíše ANO128,51 %8,51 %  
ANO64,26 %4,26 %  

Graf

43. Smrt je pro mne spojena se strachem z nicoty více než ze strachem z bolesti nebo zármutku blízkých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE6646,81 %46,81 %  
Spíše NE3323,4 %23,4 %  
Spíše ANO2819,86 %19,86 %  
ANO149,93 %9,93 %  

Graf

44. Většina činností ve mně vyvolává zaujetí a potěšení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO6848,23 %48,23 %  
Spíše NE4129,08 %29,08 %  
ANO2719,15 %19,15 %  
Vůběc NE53,55 %3,55 %  

Graf

45. Často se obávám o své zdraví nebo o zdraví svých blízkých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4934,75 %34,75 %  
Spíše ANO4834,04 %34,04 %  
ANO3021,28 %21,28 %  
Vůběc NE149,93 %9,93 %  

Graf

46. U všeho vidím tolik souvislostí, úhlů pohledu a nejednoznačností, že mívám pocit bezmocnosti, ve snaze cokoli prosazovat jako platné nebo správné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5639,72 %39,72 %  
ANO3424,11 %24,11 %  
Spíše ANO3424,11 %24,11 %  
Vůběc NE1712,06 %12,06 %  

Graf

47. Občas mě zarazí, že se neobávám situací, které lidé normálně považují za velmi ohrožující.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4934,75 %34,75 %  
Spíše NE4229,79 %29,79 %  
ANO2618,44 %18,44 %  
Vůběc NE2417,02 %17,02 %  

Graf

48. Nic mě nezajímá, z ničeho nemám radost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE7653,9 %53,9 %  
Spíše NE4028,37 %28,37 %  
Spíše ANO2014,18 %14,18 %  
ANO53,55 %3,55 %  

Graf

49. Mám v životě řadu blízkých lidí, kteří dokáží zcela pochopit, co přesně prožívám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4531,91 %31,91 %  
Spíše ANO4028,37 %28,37 %  
Vůběc NE3424,11 %24,11 %  
ANO2215,6 %15,6 %  

Graf

50. Rád, kdykoli mohu, se ponořuji do denního snění a fantazie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5841,13 %41,13 %  
ANO4028,37 %28,37 %  
Spíše NE4028,37 %28,37 %  
Vůběc NE32,13 %2,13 %  

Graf

51. Jsem neustále v napětí, nedokážu se uvolnit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4934,75 %34,75 %  
Vůběc NE3826,95 %26,95 %  
Spíše ANO3726,24 %26,24 %  
ANO1712,06 %12,06 %  

Graf

52. Dění kolem sebe vnímám stále z jakéhosi odstupu, nezúčastněně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5941,84 %41,84 %  
Vůběc NE4129,08 %29,08 %  
Spíše ANO3222,7 %22,7 %  
ANO96,38 %6,38 %  

Graf

53. Často mě přepadne úzkost, že se stane něco hrozného.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5136,17 %36,17 %  
Vůběc NE4330,5 %30,5 %  
Spíše ANO3726,24 %26,24 %  
ANO107,09 %7,09 %  

Graf

54. Někdy mám pocit, že nemám kontrolu nad svým životem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5236,88 %36,88 %  
Spíše ANO3625,53 %25,53 %  
Vůběc NE3323,4 %23,4 %  
ANO2014,18 %14,18 %  

Graf

55. Věřím, že vše, co se v životě stane, má svůj smysl a zapadá do nějakého plánu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4834,04 %34,04 %  
ANO4028,37 %28,37 %  
Spíše NE3021,28 %21,28 %  
Vůběc NE2316,31 %16,31 %  

Graf

56. Moje sebeúcta kolísá od velmi pozitivních k velmi negativním pocitům.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5236,88 %36,88 %  
Spíše ANO3625,53 %25,53 %  
ANO2920,57 %20,57 %  
Vůběc NE2417,02 %17,02 %  

Graf

57. Mám vyhraněný smysl rozpoznat vše výjimečné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO6546,1 %46,1 %  
Spíše NE5035,46 %35,46 %  
Vůběc NE149,93 %9,93 %  
ANO128,51 %8,51 %  

Graf

58. Často se cítím bezmocný, když přemýšlím o možnostech budoucnosti světa.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4129,08 %29,08 %  
Spíše NE4129,08 %29,08 %  
ANO3323,4 %23,4 %  
Vůběc NE2618,44 %18,44 %  

Graf

59. Snažím se často co nejvíc zaneprázdnit, protože když mám příliš volného času, je mi úzko.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE4229,79 %29,79 %  
Spíše NE4229,79 %29,79 %  
Spíše ANO3927,66 %27,66 %  
ANO1812,77 %12,77 %  

Graf

60. Jsem rád ve společnosti druhých lidí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5539,01 %39,01 %  
ANO5438,3 %38,3 %  
Spíše NE2819,86 %19,86 %  
Vůběc NE42,84 %2,84 %  

Graf

61. Většina lidí podle mě nežije život podle sebe, ale podle druhých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO7049,65 %49,65 %  
ANO4330,5 %30,5 %  
Spíše NE2517,73 %17,73 %  
Vůběc NE32,13 %2,13 %  

Graf

62. Cítím se odpojen (izolován) od vzpomínek na věci, které se mi staly, jako bych v nich nebyl zapojen.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE7553,19 %53,19 %  
Spíše NE4531,91 %31,91 %  
ANO128,51 %8,51 %  
Spíše ANO96,38 %6,38 %  

Graf

63. Když mám něco říkat nebo předvést před více lidmi, zmocní se mne úzkost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4431,21 %31,21 %  
Spíše NE4229,79 %29,79 %  
ANO3121,99 %21,99 %  
Vůběc NE2417,02 %17,02 %  

Graf

64. Baví mě, když si s přáteli vyprávíme, co kdo z nás zažil ve dnech, kdy jsme se neviděli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6243,97 %43,97 %  
Spíše ANO5236,88 %36,88 %  
Spíše NE1712,06 %12,06 %  
Vůběc NE107,09 %7,09 %  

Graf

65. Už mě několikrát napadlo, abych si ublížil(a).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE7150,35 %50,35 %  
ANO3121,99 %21,99 %  
Spíše NE2215,6 %15,6 %  
Spíše ANO1712,06 %12,06 %  

Graf

66. Mám problémy se spánkem: nemohu v noci spát /stále bych jen spal.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE5035,46 %35,46 %  
Spíše NE3222,7 %22,7 %  
Spíše ANO3121,99 %21,99 %  
ANO2819,86 %19,86 %  

Graf

67. Neustálá možnost svobodné volby ve mně někdy vyvolává úzkost z toho, že nerozhodnu-li se pro cokoliv co chci a naopak, budu to moci vyčítat jen sobě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE4229,79 %29,79 %  
Spíše NE3625,53 %25,53 %  
Spíše ANO3222,7 %22,7 %  
ANO3121,99 %21,99 %  

Graf

68. Mívám strach ze ztráty kontroly nebo z toho, že se zblázním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE5740,43 %40,43 %  
Spíše NE4129,08 %29,08 %  
Spíše ANO2316,31 %16,31 %  
ANO2014,18 %14,18 %  

Graf

69. Přestože žiji a vykonávám své funkce, postrádám energii a chuť do života, připadám si jako bych byl mrtvý.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE5841,13 %41,13 %  
Spíše NE3927,66 %27,66 %  
Spíše ANO3121,99 %21,99 %  
ANO139,22 %9,22 %  

Graf

70. Vždy věřím, že vše půjde dobře.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5841,13 %41,13 %  
Spíše NE3524,82 %24,82 %  
ANO2920,57 %20,57 %  
Vůběc NE1913,48 %13,48 %  

Graf

71. I když se odehrává něco obzvlášť krásného, nechá mě to většinou docela klidného.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5841,13 %41,13 %  
Vůběc NE5136,17 %36,17 %  
Spíše ANO2215,6 %15,6 %  
ANO107,09 %7,09 %  

Graf

72. Má nálada se mění často náhle a nečekaně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5740,43 %40,43 %  
ANO3222,7 %22,7 %  
Spíše ANO3222,7 %22,7 %  
Vůběc NE2014,18 %14,18 %  

Graf

73. Věda mi ve své snaze uchopit jevy připadá často naivní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5136,17 %36,17 %  
Vůběc NE4531,91 %31,91 %  
Spíše ANO2819,86 %19,86 %  
ANO1712,06 %12,06 %  

Graf

74. Často mě přepadne stav úzkosti, kdy mi buší srdce, potím se, mám sucho v krku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE6646,81 %46,81 %  
Spíše NE4028,37 %28,37 %  
Spíše ANO2215,6 %15,6 %  
ANO139,22 %9,22 %  

Graf

75. Nehodlám se stýkat s lidmi, kteří nejsou alespoň stejně tak schopní jako já.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE8560,28 %60,28 %  
Spíše NE3524,82 %24,82 %  
Spíše ANO1611,35 %11,35 %  
ANO53,55 %3,55 %  

Graf

76. Zaměřuji se hlavně na život, který žiji teď, myšlenky na to, co bude za tisíc let mě nezajímají, protože se mě to netýká.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5035,46 %35,46 %  
Spíše NE3826,95 %26,95 %  
Vůběc NE2819,86 %19,86 %  
ANO2517,73 %17,73 %  

Graf

77. Druzí mě často považují za uzavřeného podivína.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4934,75 %34,75 %  
Vůběc NE4531,91 %31,91 %  
Spíše ANO3222,7 %22,7 %  
ANO1510,64 %10,64 %  

Graf

78. Když se hodně ponořím do myšlenek o životě, smrti a o tom, jak je vše relativní, je mi tak těžko, že nemám energii cokoli dělat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE6243,97 %43,97 %  
Spíše NE4229,79 %29,79 %  
Spíše ANO2114,89 %14,89 %  
ANO1611,35 %11,35 %  

Graf

79. Bývám vesele naladěn.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO6546,1 %46,1 %  
Spíše NE3424,11 %24,11 %  
ANO3323,4 %23,4 %  
Vůběc NE96,38 %6,38 %  

Graf

80. Nepříjemným situacím se zpravidla snažím vyhnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO7351,77 %51,77 %  
ANO4028,37 %28,37 %  
Spíše NE2114,89 %14,89 %  
Vůběc NE74,96 %4,96 %  

Graf

81. Myslím si, že to co každý člověk považuje za realitu, může být zcela rozdílné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7049,65 %49,65 %  
Spíše ANO4733,33 %33,33 %  
Spíše NE1712,06 %12,06 %  
Vůběc NE74,96 %4,96 %  

Graf

82. Být uznáván je pro mne velice důležité.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO7049,65 %49,65 %  
ANO3222,7 %22,7 %  
Spíše NE3222,7 %22,7 %  
Vůběc NE74,96 %4,96 %  

Graf

83. I drobné činnosti mě stojí mnoho energii, jsem stále unavený, malátný, bez energie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE5438,3 %38,3 %  
Spíše NE4229,79 %29,79 %  
Spíše ANO3323,4 %23,4 %  
ANO128,51 %8,51 %  

Graf

84. Mám v životě řadu blízkých lidí, proto si nepřipadám osamělý ve světě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4330,5 %30,5 %  
ANO4129,08 %29,08 %  
Spíše ANO3726,24 %26,24 %  
Vůběc NE2014,18 %14,18 %  

Graf

85. Mívám stavy, kdy jsem paralyzován stavem, kdy je mi hrozně zle a tak úzko, že nemůžu vůbec nic.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE6344,68 %44,68 %  
Spíše NE3927,66 %27,66 %  
ANO2215,6 %15,6 %  
Spíše ANO1712,06 %12,06 %  

Graf

86. Cítím se prázdný jako bych ztratil svou osobnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE7754,61 %54,61 %  
Spíše NE3121,99 %21,99 %  
Spíše ANO2920,57 %20,57 %  
ANO42,84 %2,84 %  

Graf

87. Mám pocit, že jen tak nějak existuji, ale opravdu nežiji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE5841,13 %41,13 %  
Spíše ANO3222,7 %22,7 %  
Spíše NE2819,86 %19,86 %  
ANO2316,31 %16,31 %  

Graf

88. Někdy mám pocit, že by se můj život mohl zcela vychýlit ze své dráhy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4834,04 %34,04 %  
Spíše ANO3524,82 %24,82 %  
Vůběc NE3323,4 %23,4 %  
ANO2517,73 %17,73 %  

Graf

89. Druzí často nemají na to, aby chápali mé myšlení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5539,01 %39,01 %  
Spíše NE3524,82 %24,82 %  
Vůběc NE2920,57 %20,57 %  
ANO2215,6 %15,6 %  

Graf

90. Už jako dítě jsem často přemýšlel nad tím, co je vlastně realita.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4129,08 %29,08 %  
Vůběc NE3826,95 %26,95 %  
Spíše ANO3424,11 %24,11 %  
ANO2819,86 %19,86 %  

Graf

91. Prožívám stále mnoho vzrušujících a emočně plných zážitků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5337,59 %37,59 %  
Spíše ANO5236,88 %36,88 %  
ANO2215,6 %15,6 %  
Vůběc NE149,93 %9,93 %  

Graf

92. Často nemohu usnout, protože se mi nedaří z hlavy dostat obavy různého druhu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE4834,04 %34,04 %  
Spíše NE4431,21 %31,21 %  
ANO2618,44 %18,44 %  
Spíše ANO2316,31 %16,31 %  

Graf

93. Cítím se být odcizen od světa a lidí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE5136,17 %36,17 %  
Spíše NE4431,21 %31,21 %  
Spíše ANO3121,99 %21,99 %  
ANO1510,64 %10,64 %  

Graf

94. Téměř stále mám obtíže s koncentrací nebo pocit "prázdna v hlavě"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5236,88 %36,88 %  
Vůběc NE4733,33 %33,33 %  
Spíše ANO3222,7 %22,7 %  
ANO107,09 %7,09 %  

Graf

95. Zažívám občasný děs, zničehonic jsem jakoby vytržen a vnímám jen nicotu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE8560,28 %60,28 %  
Spíše NE3323,4 %23,4 %  
Spíše ANO139,22 %9,22 %  
ANO107,09 %7,09 %  

Graf

96. V životě se opírám o řadu přesvědčení, názorů, osob, které jsou stabilní a jisté.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5539,01 %39,01 %  
Spíše NE4431,21 %31,21 %  
Vůběc NE2114,89 %14,89 %  
ANO2114,89 %14,89 %  

Graf

97. V životě mě potkala velmi bolestná událost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6042,55 %42,55 %  
Spíše NE4028,37 %28,37 %  
Spíše ANO2417,02 %17,02 %  
Vůběc NE1712,06 %12,06 %  

Graf

98. Často se chovám tak, že mnohdy ani nevím, zda to vychází ze mě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5841,13 %41,13 %  
Vůběc NE3826,95 %26,95 %  
Spíše ANO2719,15 %19,15 %  
ANO1812,77 %12,77 %  

Graf

99. Zažívám jen velmi málo rozhovorů s lidmi, kdy bych byl opravdu se zájmem vtažen do tématu, o němž diskutujeme.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4834,04 %34,04 %  
Spíše NE4028,37 %28,37 %  
Vůběc NE3524,82 %24,82 %  
ANO1812,77 %12,77 %  

Graf

100. Přepadají mě stavy, kdy mám pocit, že absolutně nic nemá cenu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5136,17 %36,17 %  
Vůběc NE3424,11 %24,11 %  
ANO3021,28 %21,28 %  
Spíše ANO2618,44 %18,44 %  

Graf

101. Mám pocit, že vše, co existuje se rodí bez důvodu, žije v neustálém snažení o nic a pak umírá čirou náhodou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE6747,52 %47,52 %  
Spíše NE4129,08 %29,08 %  
Spíše ANO2014,18 %14,18 %  
ANO139,22 %9,22 %  

Graf

102. Vím, že mé schopnosti jsou výjimečné a proto chci, aby se ke mně lidé podle toho chovali.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE5941,84 %41,84 %  
Vůběc NE4733,33 %33,33 %  
Spíše ANO2114,89 %14,89 %  
ANO149,93 %9,93 %  

Graf

103. Mám spoustu přesvědčení, která považuji za jednoznačně pravdivá a správná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO6143,26 %43,26 %  
Spíše NE3726,24 %26,24 %  
ANO2316,31 %16,31 %  
Vůběc NE2014,18 %14,18 %  

Graf

104. Příliš se nezabývám společenskými konvencemi a pravidly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE6243,97 %43,97 %  
Spíše ANO4934,75 %34,75 %  
ANO1611,35 %11,35 %  
Vůběc NE149,93 %9,93 %  

Graf

105. Když přemýšlím o tom, co bych chtěl nebo jak by věci měly být a co je reálné dosáhnout, často cítím bezmoc a zjišťuji, že vlastně nenacházím nic opravdu hodnotného a smysluplného, co by dalo mému životu smysl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4431,21 %31,21 %  
Vůběc NE3927,66 %27,66 %  
Spíše ANO3726,24 %26,24 %  
ANO2114,89 %14,89 %  

Graf

106. Stále se v myšlenkách zaobírám denními starostmi různého druhu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO5438,3 %38,3 %  
Spíše NE5236,88 %36,88 %  
ANO2114,89 %14,89 %  
Vůběc NE149,93 %9,93 %  

Graf

107. Někdy se těším na smrt, na to že už nebudu cítit tíhu života.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE7956,03 %56,03 %  
Spíše ANO2215,6 %15,6 %  
ANO2014,18 %14,18 %  
Spíše NE2014,18 %14,18 %  

Graf

108. Často cítím v životě jakousi tíhu, kterou ze mě nedokáže nikdo odejmout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE4934,75 %34,75 %  
Spíše ANO3625,53 %25,53 %  
Spíše NE3625,53 %25,53 %  
ANO2014,18 %14,18 %  

Graf

109. Často přemýšlím nad tím, že v horizontu času a prostoru jsem jako mikroskopická bezvýznamná tečka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE5236,88 %36,88 %  
Spíše ANO4028,37 %28,37 %  
Spíše NE2819,86 %19,86 %  
ANO2114,89 %14,89 %  

Graf

110. Když vnímám svět kolem sebe připadá mi vše neuvěřitelně vzrušující.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE6143,26 %43,26 %  
Spíše ANO4733,33 %33,33 %  
ANO1812,77 %12,77 %  
Vůběc NE1510,64 %10,64 %  

Graf

111. Určité období mého života je spojeno s poměrně intenzivním užíváním drog.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE9768,79 %68,79 %  
Spíše NE1913,48 %13,48 %  
ANO149,93 %9,93 %  
Spíše ANO117,8 %7,8 %  

Graf

112. Věřím, že osud lidí je určován nějakou vyšší mocí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO4330,5 %30,5 %  
Vůběc NE4028,37 %28,37 %  
Spíše NE3826,95 %26,95 %  
ANO2014,18 %14,18 %  

Graf

113. Pojmy jako je dobro, pravda, spravedlnost jsou jen lidské výmysly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůběc NE5740,43 %40,43 %  
Spíše ANO3424,11 %24,11 %  
Spíše NE3323,4 %23,4 %  
ANO1712,06 %12,06 %  

Graf

114. Lidé zpravidla nevidí za horizont svého vlastního života nebo blaha.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO7049,65 %49,65 %  
ANO4229,79 %29,79 %  
Spíše NE2316,31 %16,31 %  
Vůběc NE64,26 %4,26 %  

Graf

115. Hodnoty dnešní společnosti mi připadají povrchní a naprosto scestné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO6042,55 %42,55 %  
ANO5035,46 %35,46 %  
Spíše NE2517,73 %17,73 %  
Vůběc NE64,26 %4,26 %  

Graf

116. Lidé mi často připadají jako naivní manipulovatelná zvířátka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5438,3 %38,3 %  
Spíše ANO5035,46 %35,46 %  
Spíše NE3021,28 %21,28 %  
Vůběc NE74,96 %4,96 %  

Graf

117. Vývoj lidstva vnímám jako neustálý pokrok ve všech oblastech života.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše NE4531,91 %31,91 %  
Spíše ANO4330,5 %30,5 %  
ANO3625,53 %25,53 %  
Vůběc NE1712,06 %12,06 %  

Graf

118. Pohlaví ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA7754,61 %54,61 %  
MUŽ6445,39 %45,39 %  

Graf

119. Věk ...

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22149,93 %9,93 %  
24139,22 %9,22 %  
23128,51 %8,51 %  
20128,51 %8,51 %  
19117,8 %7,8 %  
25107,09 %7,09 %  
2196,38 %6,38 %  
1785,67 %5,67 %  
2785,67 %5,67 %  
2642,84 %2,84 %  
ostatní odpovědi 16
31
34
29
32
40
33
55
28
35
30
54
38
41
37
49
57
58
18
52
4028,37 %28,37 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.71
Minimum:17
Maximum:41
Variační rozpětí:24
Rozptyl:29.56
Směrodatná odchylka:5.44
Medián:23
Modus:22

Graf

120. Ukončené vzdělání ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium3424,11 %24,11 %  
SOŠ3222,7 %22,7 %  
SOU1812,77 %12,77 %  
VŠ - bakalářský program1611,35 %11,35 %  
VŠ - magisterský program1611,35 %11,35 %  
1510,64 %10,64 %  
VŠ - doktorský program42,84 %2,84 %  
21,42 %1,42 %  
Střední odborné s maturitou10,71 %0,71 %  
středoškolnské s maturitou10,71 %0,71 %  
Gymnázium s maturitou10,71 %0,71 %  
10,71 %0,71 %  

Graf

121. Stále studuji ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8459,57 %59,57 %  
NE5740,43 %40,43 %  

Graf

122. Obor ukončeného nebo stávajícího studia ...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomie53,55 %3,55 %  
Humanitní studia42,84 %2,84 %  
gymnázium42,84 %2,84 %  
právo42,84 %2,84 %  
studium humanitní vzdělanosti32,13 %2,13 %  
Informatika21,42 %1,42 %  
sociologie21,42 %1,42 %  
Speciální pedagogika21,42 %1,42 %  
Obchodní akademie21,42 %1,42 %  
Všeobecné gymnázium21,42 %1,42 %  
ostatní odpovědi gympl
psychologie
Automechanik
psychologia
biologie
management
Politologie
SOU obchodní
HUDBA
environmentální studia (ukončené), psychologie
Sociální pedagogika
všeobecný
ekonomika
LINGVISTIKA
Filosofie
vseobecne
finance a účetnictví
Dřevařství
knihovnictví a vědecké informace
architektura a urbanismus
Fotograf, Podnikání v oboru
poštovní a peněžní služby
Pedagogika
management dopravních služeb
chemie potravin
Jazykové gymnázium
teologie
obchodní akademíie- zahraniční obchod
Ukončená italština, studium historie.
právnická fakulta UK
geologie, pozemní stavitelství
sou potravinářské
Stavitelství
Management cestovního ruchu
ekonomie a informační systémy
zdravotnictví
fyzika-informatika
U2 Vseobecnovzdelavacie predmety AJ-SJ a literatur
fyzioterapie, speciální pedagogika
Grafik pro média
strojírenství
učiteľstvo: matematika - geografia
všeobecné
ekonomia
výtvarný
stavebny
kuchar
kuchař
stro
zdrav.sestra
studuji na gymnaziu
Informacni technologie
biológia a geografia
provozní technik
neuvádím
mechanik elektronik
učotel na středni škole
Managment a práva
whatever
management automobilové dopravy
TV+Ochrana obyvatelstva a Aplikovaná tělesný vý
Filologie
přírodovědný
strojní - metalurgie
ekonomický
teológia
Fakulta humanitních studií - humanitní vzdělanost.
Studium humanitní vzdělanosti, Programování
sociální obor
technická zařízení budov
matematika, fyzika
ZŠ (Bohužel)
Pedagogika volného času, Tělesná výchova
ekonomka
kadeřnice
Mechanik
umělecký kovář
projektant pozemnich staveb
zedník
elektromechanik
soše a sou
anglicky jazyk.....
elektro
filda
Hudební Konzervatoř
střední

podnikání
Zdravotnický záchranář
sociálna práca
obchod a ekonomika
(příliš soukromá informace)
OA
anglický a německý jazyk
Právo ve veřejné správě
tesař,zaučen truhlař -ž.l.
Humanitni obory
podnikání v oboru potravin-cukrář
anglistika a bohemistika (dokončené); psychologie
Strojní mechanik se zaměřením na 01 stroje a zaříz
filosoficka antropologie
právní
geodezie a geologie
11178,72 %78,72 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Připadám si jako automat nebo stroj bez zájmu o cokoli v mém životě.

 • odpověď Vůběc NE:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 46. U všeho vidím tolik souvislostí, úhlů pohledu a nejednoznačností, že mívám pocit bezmocnosti, ve snaze cokoli prosazovat jako platné nebo správné.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 10. Často mám pocit, že přestože je kolem mě stále mnoho lidí, jsem ve světě sám.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 25. Život vnímám jako plný intenzivních zážitků, jsem neustále pohlcen v zajímavých situacích, stále něco objevuji a učím se.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 44. Většina činností ve mně vyvolává zaujetí a potěšení.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 28. Téměř stále mám pocit prázdnoty uprostřed plného života.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 4. Jsem přesvědčen, že téměř vše v životě je relativní a nelze se opřít o žádné jistoty.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 18. Stále mě přepadají pocity beznaděje, pesimismu nebo bezmoci.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 49. Mám v životě řadu blízkých lidí, kteří dokáží zcela pochopit, co přesně prožívám.

27. Když druzí nedoceňují mé kvality, cítím se být nepochopen.

 • odpověď ANO:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 57. Mám vyhraněný smysl rozpoznat vše výjimečné.

29. Někdy si připadám jako bych byl(a) jen duše, nevnímám tělo, nic opravdu necítím.

 • odpověď Vůběc NE:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 56. Moje sebeúcta kolísá od velmi pozitivních k velmi negativním pocitům.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 1. Když vnímám svět kolem sebe, připadá mi vše absurdní.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 28. Téměř stále mám pocit prázdnoty uprostřed plného života.

48. Nic mě nezajímá, z ničeho nemám radost.

 • odpověď Vůběc NE:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 10. Často mám pocit, že přestože je kolem mě stále mnoho lidí, jsem ve světě sám.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 49. Mám v životě řadu blízkých lidí, kteří dokáží zcela pochopit, co přesně prožívám.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 44. Většina činností ve mně vyvolává zaujetí a potěšení.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 37. Život mi připadá smysluplný, plný věcí, o které opravdu stojím a na které se těším.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 3. Mám pocit, že se nehodím do tohoto světa, cítím se jiný, odcizený.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 28. Téměř stále mám pocit prázdnoty uprostřed plného života.

74. Často mě přepadne stav úzkosti, kdy mi buší srdce, potím se, mám sucho v krku.

 • odpověď Vůběc NE:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 53. Často mě přepadne úzkost, že se stane něco hrozného.

75. Nehodlám se stýkat s lidmi, kteří nejsou alespoň stejně tak schopní jako já.

 • odpověď Vůběc NE:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 57. Mám vyhraněný smysl rozpoznat vše výjimečné.

86. Cítím se prázdný jako bych ztratil svou osobnost.

 • odpověď Vůběc NE:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 87. Mám pocit, že jen tak nějak existuji, ale opravdu nežiji.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 46. U všeho vidím tolik souvislostí, úhlů pohledu a nejednoznačností, že mívám pocit bezmocnosti, ve snaze cokoli prosazovat jako platné nebo správné.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 69. Přestože žiji a vykonávám své funkce, postrádám energii a chuť do života, připadám si jako bych byl mrtvý.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 18. Stále mě přepadají pocity beznaděje, pesimismu nebo bezmoci.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 6. Pociťuji téměř stále vnitřní prázdnotu.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 3. Mám pocit, že se nehodím do tohoto světa, cítím se jiný, odcizený.

95. Zažívám občasný děs, zničehonic jsem jakoby vytržen a vnímám jen nicotu.

 • odpověď Vůběc NE:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 39. Často stěží ovládnu své city i při malých zklamáních.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 40. Mám pocit, že o ničem nemohu s jistotou něco tvrdit, protože vše je relativní.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 100. Přepadají mě stavy, kdy mám pocit, že absolutně nic nemá cenu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 108. Často cítím v životě jakousi tíhu, kterou ze mě nedokáže nikdo odejmout.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 51. Jsem neustále v napětí, nedokážu se uvolnit.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 35. Často je mi tak nějak těžko, úzko a ani nevím z čeho.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 33. Mám pocit, že jsem zklamal sebe i druhé.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 56. Moje sebeúcta kolísá od velmi pozitivních k velmi negativním pocitům.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 72. Má nálada se mění často náhle a nečekaně.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 98. Často se chovám tak, že mnohdy ani nevím, zda to vychází ze mě.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 2. Velmi často mám bezdůvodně úzkostné pocity.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 53. Často mě přepadne úzkost, že se stane něco hrozného.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 28. Téměř stále mám pocit prázdnoty uprostřed plného života.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 15. Často mne sužují úzkosti z toho, co všechno zlé se může stát.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 18. Stále mě přepadají pocity beznaděje, pesimismu nebo bezmoci.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 94. Téměř stále mám obtíže s koncentrací nebo pocit "prázdna v hlavě"
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 6. Pociťuji téměř stále vnitřní prázdnotu.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 74. Často mě přepadne stav úzkosti, kdy mi buší srdce, potím se, mám sucho v krku.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 85. Mívám stavy, kdy jsem paralyzován stavem, kdy je mi hrozně zle a tak úzko, že nemůžu vůbec nic.

107. Někdy se těším na smrt, na to že už nebudu cítit tíhu života.

 • odpověď Vůběc NE:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůběc NE na otázku 10. Často mám pocit, že přestože je kolem mě stále mnoho lidí, jsem ve světě sám.

121. Stále studuji ...

 • odpověď ANO:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ANO na otázku 42. Druhými lidmi zpravidla opovrhuji, protože mi nemohou intelektuálně sekundovat.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 16 - 20 > na otázku 119. Věk ...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Když vnímám svět kolem sebe, připadá mi vše absurdní.

2. Velmi často mám bezdůvodně úzkostné pocity.

3. Mám pocit, že se nehodím do tohoto světa, cítím se jiný, odcizený.

4. Jsem přesvědčen, že téměř vše v životě je relativní a nelze se opřít o žádné jistoty.

5. Přál bych si, aby si více lidí uvědomilo, co je na mně jedinečného.

6. Pociťuji téměř stále vnitřní prázdnotu.

7. Za to, jak člověk žije svůj život, nesou z velké části odpovědnost lidé kolem něho nebo okolnosti v jeho životě.

8. Připadám si jako automat nebo stroj bez zájmu o cokoli v mém životě.

9. Už jako dítě jsem vnímal, že jsem výjimečný.

10. Často mám pocit, že přestože je kolem mě stále mnoho lidí, jsem ve světě sám.

11. Mám pocit, že jsem neustále ve střehu, očekávám něco nepříjemného.

12. Nezajímá mě okolní svět a lidé, ani jejich hodnocení a názory.

13. Už jako dítě mě stále znepokojovaly myšlenky na smrt a o nepředstavitelnosti toho, že nebudu jednou existovat.

14. Nebývám podrážděný.

15. Často mne sužují úzkosti z toho, co všechno zlé se může stát.

16. Smrt mě děsí hlavně proto, že se bojím bolesti při umírání nebo toho, že mí blízcí budou smutní.

17. Vůči životu jsem tak nějak odevzdaný, apatický.

18. Stále mě přepadají pocity beznaděje, pesimismu nebo bezmoci.

19. Většina témat diskuzí lidí kolem mě mi připadá naprosto nepodstatná a o ničem.

20. Mám pocit, že se v sobě vůbec nevyznám.

21. Často mne přepadá pocit tíhy nebo pocit jako by mi něco svíralo hrudník.

22. Mám pocit, že jakýkoliv význam mého života se ztrácí v nekonečném běhu času.

23. Prožívám život jakoby se děl v jakémsi filmu.

24. Často k někomu cítím velmi intenzivní emoce, které však zakrátko zmizí.

25. Život vnímám jako plný intenzivních zážitků, jsem neustále pohlcen v zajímavých situacích, stále něco objevuji a učím se.

26. V projevu svých citů jsem většinou uzavřený.

27. Když druzí nedoceňují mé kvality, cítím se být nepochopen.

28. Téměř stále mám pocit prázdnoty uprostřed plného života.

29. Někdy si připadám jako bych byl(a) jen duše, nevnímám tělo, nic opravdu necítím.

30. Zachovávám si vždy odstup vůči druhým lidem, zpravidla mě kontakt s nimi vyčerpává.

31. To co prožívám nelze zprostředkovat druhému, nikdy to nemůže vnímat stejně.

32. Jsem "kliďas", rozhodně se nestresuji každodenními problémy.

33. Mám pocit, že jsem zklamal sebe i druhé.

34. Stále funguji, chodím do školy nebo do práce, uklízím a pak se někdy zastavím a ptám se "proč vlastně?".

35. Často je mi tak nějak těžko, úzko a ani nevím z čeho.

36. Svět i sebe pozoruji jakoby z dálky, jakoby byl neskutečný, bez účasti, bez zážitku.

37. Život mi připadá smysluplný, plný věcí, o které opravdu stojím a na které se těším.

38. Sním o velkých úspěších.

39. Často stěží ovládnu své city i při malých zklamáních.

40. Mám pocit, že o ničem nemohu s jistotou něco tvrdit, protože vše je relativní.

41. Často se mi chce i při maličkostech plakat.

42. Druhými lidmi zpravidla opovrhuji, protože mi nemohou intelektuálně sekundovat.

43. Smrt je pro mne spojena se strachem z nicoty více než ze strachem z bolesti nebo zármutku blízkých.

44. Většina činností ve mně vyvolává zaujetí a potěšení.

45. Často se obávám o své zdraví nebo o zdraví svých blízkých.

46. U všeho vidím tolik souvislostí, úhlů pohledu a nejednoznačností, že mívám pocit bezmocnosti, ve snaze cokoli prosazovat jako platné nebo správné.

47. Občas mě zarazí, že se neobávám situací, které lidé normálně považují za velmi ohrožující.

48. Nic mě nezajímá, z ničeho nemám radost.

49. Mám v životě řadu blízkých lidí, kteří dokáží zcela pochopit, co přesně prožívám.

50. Rád, kdykoli mohu, se ponořuji do denního snění a fantazie.

51. Jsem neustále v napětí, nedokážu se uvolnit.

52. Dění kolem sebe vnímám stále z jakéhosi odstupu, nezúčastněně.

53. Často mě přepadne úzkost, že se stane něco hrozného.

54. Někdy mám pocit, že nemám kontrolu nad svým životem.

55. Věřím, že vše, co se v životě stane, má svůj smysl a zapadá do nějakého plánu.

56. Moje sebeúcta kolísá od velmi pozitivních k velmi negativním pocitům.

57. Mám vyhraněný smysl rozpoznat vše výjimečné.

58. Často se cítím bezmocný, když přemýšlím o možnostech budoucnosti světa.

59. Snažím se často co nejvíc zaneprázdnit, protože když mám příliš volného času, je mi úzko.

60. Jsem rád ve společnosti druhých lidí.

61. Většina lidí podle mě nežije život podle sebe, ale podle druhých.

62. Cítím se odpojen (izolován) od vzpomínek na věci, které se mi staly, jako bych v nich nebyl zapojen.

63. Když mám něco říkat nebo předvést před více lidmi, zmocní se mne úzkost.

64. Baví mě, když si s přáteli vyprávíme, co kdo z nás zažil ve dnech, kdy jsme se neviděli.

65. Už mě několikrát napadlo, abych si ublížil(a).

66. Mám problémy se spánkem: nemohu v noci spát /stále bych jen spal.

67. Neustálá možnost svobodné volby ve mně někdy vyvolává úzkost z toho, že nerozhodnu-li se pro cokoliv co chci a naopak, budu to moci vyčítat jen sobě.

68. Mívám strach ze ztráty kontroly nebo z toho, že se zblázním.

69. Přestože žiji a vykonávám své funkce, postrádám energii a chuť do života, připadám si jako bych byl mrtvý.

70. Vždy věřím, že vše půjde dobře.

71. I když se odehrává něco obzvlášť krásného, nechá mě to většinou docela klidného.

72. Má nálada se mění často náhle a nečekaně.

73. Věda mi ve své snaze uchopit jevy připadá často naivní.

74. Často mě přepadne stav úzkosti, kdy mi buší srdce, potím se, mám sucho v krku.

75. Nehodlám se stýkat s lidmi, kteří nejsou alespoň stejně tak schopní jako já.

76. Zaměřuji se hlavně na život, který žiji teď, myšlenky na to, co bude za tisíc let mě nezajímají, protože se mě to netýká.

77. Druzí mě často považují za uzavřeného podivína.

78. Když se hodně ponořím do myšlenek o životě, smrti a o tom, jak je vše relativní, je mi tak těžko, že nemám energii cokoli dělat.

79. Bývám vesele naladěn.

80. Nepříjemným situacím se zpravidla snažím vyhnout.

81. Myslím si, že to co každý člověk považuje za realitu, může být zcela rozdílné.

82. Být uznáván je pro mne velice důležité.

83. I drobné činnosti mě stojí mnoho energii, jsem stále unavený, malátný, bez energie.

84. Mám v životě řadu blízkých lidí, proto si nepřipadám osamělý ve světě.

85. Mívám stavy, kdy jsem paralyzován stavem, kdy je mi hrozně zle a tak úzko, že nemůžu vůbec nic.

86. Cítím se prázdný jako bych ztratil svou osobnost.

87. Mám pocit, že jen tak nějak existuji, ale opravdu nežiji.

88. Někdy mám pocit, že by se můj život mohl zcela vychýlit ze své dráhy.

89. Druzí často nemají na to, aby chápali mé myšlení.

90. Už jako dítě jsem často přemýšlel nad tím, co je vlastně realita.

91. Prožívám stále mnoho vzrušujících a emočně plných zážitků.

92. Často nemohu usnout, protože se mi nedaří z hlavy dostat obavy různého druhu.

93. Cítím se být odcizen od světa a lidí.

94. Téměř stále mám obtíže s koncentrací nebo pocit "prázdna v hlavě"

95. Zažívám občasný děs, zničehonic jsem jakoby vytržen a vnímám jen nicotu.

96. V životě se opírám o řadu přesvědčení, názorů, osob, které jsou stabilní a jisté.

97. V životě mě potkala velmi bolestná událost.

98. Často se chovám tak, že mnohdy ani nevím, zda to vychází ze mě.

99. Zažívám jen velmi málo rozhovorů s lidmi, kdy bych byl opravdu se zájmem vtažen do tématu, o němž diskutujeme.

100. Přepadají mě stavy, kdy mám pocit, že absolutně nic nemá cenu.

101. Mám pocit, že vše, co existuje se rodí bez důvodu, žije v neustálém snažení o nic a pak umírá čirou náhodou.

102. Vím, že mé schopnosti jsou výjimečné a proto chci, aby se ke mně lidé podle toho chovali.

103. Mám spoustu přesvědčení, která považuji za jednoznačně pravdivá a správná.

104. Příliš se nezabývám společenskými konvencemi a pravidly.

105. Když přemýšlím o tom, co bych chtěl nebo jak by věci měly být a co je reálné dosáhnout, často cítím bezmoc a zjišťuji, že vlastně nenacházím nic opravdu hodnotného a smysluplného, co by dalo mému životu smysl.

106. Stále se v myšlenkách zaobírám denními starostmi různého druhu.

107. Někdy se těším na smrt, na to že už nebudu cítit tíhu života.

108. Často cítím v životě jakousi tíhu, kterou ze mě nedokáže nikdo odejmout.

109. Často přemýšlím nad tím, že v horizontu času a prostoru jsem jako mikroskopická bezvýznamná tečka.

110. Když vnímám svět kolem sebe připadá mi vše neuvěřitelně vzrušující.

111. Určité období mého života je spojeno s poměrně intenzivním užíváním drog.

112. Věřím, že osud lidí je určován nějakou vyšší mocí.

113. Pojmy jako je dobro, pravda, spravedlnost jsou jen lidské výmysly.

114. Lidé zpravidla nevidí za horizont svého vlastního života nebo blaha.

115. Hodnoty dnešní společnosti mi připadají povrchní a naprosto scestné.

116. Lidé mi často připadají jako naivní manipulovatelná zvířátka.

117. Vývoj lidstva vnímám jako neustálý pokrok ve všech oblastech života.

118. Pohlaví ...

119. Věk ...

120. Ukončené vzdělání ...

121. Stále studuji ...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Když vnímám svět kolem sebe, připadá mi vše absurdní.

2. Velmi často mám bezdůvodně úzkostné pocity.

3. Mám pocit, že se nehodím do tohoto světa, cítím se jiný, odcizený.

4. Jsem přesvědčen, že téměř vše v životě je relativní a nelze se opřít o žádné jistoty.

5. Přál bych si, aby si více lidí uvědomilo, co je na mně jedinečného.

6. Pociťuji téměř stále vnitřní prázdnotu.

7. Za to, jak člověk žije svůj život, nesou z velké části odpovědnost lidé kolem něho nebo okolnosti v jeho životě.

8. Připadám si jako automat nebo stroj bez zájmu o cokoli v mém životě.

9. Už jako dítě jsem vnímal, že jsem výjimečný.

10. Často mám pocit, že přestože je kolem mě stále mnoho lidí, jsem ve světě sám.

11. Mám pocit, že jsem neustále ve střehu, očekávám něco nepříjemného.

12. Nezajímá mě okolní svět a lidé, ani jejich hodnocení a názory.

13. Už jako dítě mě stále znepokojovaly myšlenky na smrt a o nepředstavitelnosti toho, že nebudu jednou existovat.

14. Nebývám podrážděný.

15. Často mne sužují úzkosti z toho, co všechno zlé se může stát.

16. Smrt mě děsí hlavně proto, že se bojím bolesti při umírání nebo toho, že mí blízcí budou smutní.

17. Vůči životu jsem tak nějak odevzdaný, apatický.

18. Stále mě přepadají pocity beznaděje, pesimismu nebo bezmoci.

19. Většina témat diskuzí lidí kolem mě mi připadá naprosto nepodstatná a o ničem.

20. Mám pocit, že se v sobě vůbec nevyznám.

21. Často mne přepadá pocit tíhy nebo pocit jako by mi něco svíralo hrudník.

22. Mám pocit, že jakýkoliv význam mého života se ztrácí v nekonečném běhu času.

23. Prožívám život jakoby se děl v jakémsi filmu.

24. Často k někomu cítím velmi intenzivní emoce, které však zakrátko zmizí.

25. Život vnímám jako plný intenzivních zážitků, jsem neustále pohlcen v zajímavých situacích, stále něco objevuji a učím se.

26. V projevu svých citů jsem většinou uzavřený.

27. Když druzí nedoceňují mé kvality, cítím se být nepochopen.

28. Téměř stále mám pocit prázdnoty uprostřed plného života.

29. Někdy si připadám jako bych byl(a) jen duše, nevnímám tělo, nic opravdu necítím.

30. Zachovávám si vždy odstup vůči druhým lidem, zpravidla mě kontakt s nimi vyčerpává.

31. To co prožívám nelze zprostředkovat druhému, nikdy to nemůže vnímat stejně.

32. Jsem "kliďas", rozhodně se nestresuji každodenními problémy.

33. Mám pocit, že jsem zklamal sebe i druhé.

34. Stále funguji, chodím do školy nebo do práce, uklízím a pak se někdy zastavím a ptám se "proč vlastně?".

35. Často je mi tak nějak těžko, úzko a ani nevím z čeho.

36. Svět i sebe pozoruji jakoby z dálky, jakoby byl neskutečný, bez účasti, bez zážitku.

37. Život mi připadá smysluplný, plný věcí, o které opravdu stojím a na které se těším.

38. Sním o velkých úspěších.

39. Často stěží ovládnu své city i při malých zklamáních.

40. Mám pocit, že o ničem nemohu s jistotou něco tvrdit, protože vše je relativní.

41. Často se mi chce i při maličkostech plakat.

42. Druhými lidmi zpravidla opovrhuji, protože mi nemohou intelektuálně sekundovat.

43. Smrt je pro mne spojena se strachem z nicoty více než ze strachem z bolesti nebo zármutku blízkých.

44. Většina činností ve mně vyvolává zaujetí a potěšení.

45. Často se obávám o své zdraví nebo o zdraví svých blízkých.

46. U všeho vidím tolik souvislostí, úhlů pohledu a nejednoznačností, že mívám pocit bezmocnosti, ve snaze cokoli prosazovat jako platné nebo správné.

47. Občas mě zarazí, že se neobávám situací, které lidé normálně považují za velmi ohrožující.

48. Nic mě nezajímá, z ničeho nemám radost.

49. Mám v životě řadu blízkých lidí, kteří dokáží zcela pochopit, co přesně prožívám.

50. Rád, kdykoli mohu, se ponořuji do denního snění a fantazie.

51. Jsem neustále v napětí, nedokážu se uvolnit.

52. Dění kolem sebe vnímám stále z jakéhosi odstupu, nezúčastněně.

53. Často mě přepadne úzkost, že se stane něco hrozného.

54. Někdy mám pocit, že nemám kontrolu nad svým životem.

55. Věřím, že vše, co se v životě stane, má svůj smysl a zapadá do nějakého plánu.

56. Moje sebeúcta kolísá od velmi pozitivních k velmi negativním pocitům.

57. Mám vyhraněný smysl rozpoznat vše výjimečné.

58. Často se cítím bezmocný, když přemýšlím o možnostech budoucnosti světa.

59. Snažím se často co nejvíc zaneprázdnit, protože když mám příliš volného času, je mi úzko.

60. Jsem rád ve společnosti druhých lidí.

61. Většina lidí podle mě nežije život podle sebe, ale podle druhých.

62. Cítím se odpojen (izolován) od vzpomínek na věci, které se mi staly, jako bych v nich nebyl zapojen.

63. Když mám něco říkat nebo předvést před více lidmi, zmocní se mne úzkost.

64. Baví mě, když si s přáteli vyprávíme, co kdo z nás zažil ve dnech, kdy jsme se neviděli.

65. Už mě několikrát napadlo, abych si ublížil(a).

66. Mám problémy se spánkem: nemohu v noci spát /stále bych jen spal.

67. Neustálá možnost svobodné volby ve mně někdy vyvolává úzkost z toho, že nerozhodnu-li se pro cokoliv co chci a naopak, budu to moci vyčítat jen sobě.

68. Mívám strach ze ztráty kontroly nebo z toho, že se zblázním.

69. Přestože žiji a vykonávám své funkce, postrádám energii a chuť do života, připadám si jako bych byl mrtvý.

70. Vždy věřím, že vše půjde dobře.

71. I když se odehrává něco obzvlášť krásného, nechá mě to většinou docela klidného.

72. Má nálada se mění často náhle a nečekaně.

73. Věda mi ve své snaze uchopit jevy připadá často naivní.

74. Často mě přepadne stav úzkosti, kdy mi buší srdce, potím se, mám sucho v krku.

75. Nehodlám se stýkat s lidmi, kteří nejsou alespoň stejně tak schopní jako já.

76. Zaměřuji se hlavně na život, který žiji teď, myšlenky na to, co bude za tisíc let mě nezajímají, protože se mě to netýká.

77. Druzí mě často považují za uzavřeného podivína.

78. Když se hodně ponořím do myšlenek o životě, smrti a o tom, jak je vše relativní, je mi tak těžko, že nemám energii cokoli dělat.

79. Bývám vesele naladěn.

80. Nepříjemným situacím se zpravidla snažím vyhnout.

81. Myslím si, že to co každý člověk považuje za realitu, může být zcela rozdílné.

82. Být uznáván je pro mne velice důležité.

83. I drobné činnosti mě stojí mnoho energii, jsem stále unavený, malátný, bez energie.

84. Mám v životě řadu blízkých lidí, proto si nepřipadám osamělý ve světě.

85. Mívám stavy, kdy jsem paralyzován stavem, kdy je mi hrozně zle a tak úzko, že nemůžu vůbec nic.

86. Cítím se prázdný jako bych ztratil svou osobnost.

87. Mám pocit, že jen tak nějak existuji, ale opravdu nežiji.

88. Někdy mám pocit, že by se můj život mohl zcela vychýlit ze své dráhy.

89. Druzí často nemají na to, aby chápali mé myšlení.

90. Už jako dítě jsem často přemýšlel nad tím, co je vlastně realita.

91. Prožívám stále mnoho vzrušujících a emočně plných zážitků.

92. Často nemohu usnout, protože se mi nedaří z hlavy dostat obavy různého druhu.

93. Cítím se být odcizen od světa a lidí.

94. Téměř stále mám obtíže s koncentrací nebo pocit "prázdna v hlavě"

95. Zažívám občasný děs, zničehonic jsem jakoby vytržen a vnímám jen nicotu.

96. V životě se opírám o řadu přesvědčení, názorů, osob, které jsou stabilní a jisté.

97. V životě mě potkala velmi bolestná událost.

98. Často se chovám tak, že mnohdy ani nevím, zda to vychází ze mě.

99. Zažívám jen velmi málo rozhovorů s lidmi, kdy bych byl opravdu se zájmem vtažen do tématu, o němž diskutujeme.

100. Přepadají mě stavy, kdy mám pocit, že absolutně nic nemá cenu.

101. Mám pocit, že vše, co existuje se rodí bez důvodu, žije v neustálém snažení o nic a pak umírá čirou náhodou.

102. Vím, že mé schopnosti jsou výjimečné a proto chci, aby se ke mně lidé podle toho chovali.

103. Mám spoustu přesvědčení, která považuji za jednoznačně pravdivá a správná.

104. Příliš se nezabývám společenskými konvencemi a pravidly.

105. Když přemýšlím o tom, co bych chtěl nebo jak by věci měly být a co je reálné dosáhnout, často cítím bezmoc a zjišťuji, že vlastně nenacházím nic opravdu hodnotného a smysluplného, co by dalo mému životu smysl.

106. Stále se v myšlenkách zaobírám denními starostmi různého druhu.

107. Někdy se těším na smrt, na to že už nebudu cítit tíhu života.

108. Často cítím v životě jakousi tíhu, kterou ze mě nedokáže nikdo odejmout.

109. Často přemýšlím nad tím, že v horizontu času a prostoru jsem jako mikroskopická bezvýznamná tečka.

110. Když vnímám svět kolem sebe připadá mi vše neuvěřitelně vzrušující.

111. Určité období mého života je spojeno s poměrně intenzivním užíváním drog.

112. Věřím, že osud lidí je určován nějakou vyšší mocí.

113. Pojmy jako je dobro, pravda, spravedlnost jsou jen lidské výmysly.

114. Lidé zpravidla nevidí za horizont svého vlastního života nebo blaha.

115. Hodnoty dnešní společnosti mi připadají povrchní a naprosto scestné.

116. Lidé mi často připadají jako naivní manipulovatelná zvířátka.

117. Vývoj lidstva vnímám jako neustálý pokrok ve všech oblastech života.

118. Pohlaví ...

119. Věk ...

120. Ukončené vzdělání ...

121. Stále studuji ...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krátká, E.Rysy osobnosti a styl vnímání reality. (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://rysy-osobnosti-a-styl-vnimani-reality.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.