Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sametové posvícení

Sametové posvícení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Slávek Keprt
Šetření:12. 12. 2015 - 15. 01. 2016
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):22 / 9.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Víte   co   je   Sametové   posvícení  (SP)

Vážená paní, vážený pane,
prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku.
Snažíme se přijít na to, jak slavit 17. listopad a zda Sametové posvícení je tím pravým ořechovým. Velmi nám tím pomůžete. Díky!
 

Odpovědi respondentů

1. Čím je pro Vás v dnešní době státní svátek 17.listopadu? Je to:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. Víte, co je Sametové posvícení ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5089,29 %89,29 %  
ano610,71 %10,71 %  

Graf

3. Máte zájem dozvědět se, co je Sametové posvícení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3468 %60,71 %  
ne1632 %28,57 %  

Graf

Ačkoliv jste předtím odpověděli, že nevíte, co je Sametové posvícení, možná se vám obrázkem nebo popisem akce vybavilo, že jste tuto akci již viděli ve zprávách nebo jste na ní v posledních letech náhodně 17.listopadu narazili v ulicích Prahy.

4. Vybavujete si již nyní, že jste tuto akci viděli přímo v době konání nebo jindy v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2676,47 %46,43 %  
ano823,53 %14,29 %  

Graf

5. Jak jste se o Sametovém posvícení poprvé dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové zprávy642,86 %10,71 %  
TV428,57 %7,14 %  
v rozhovoru s přáteli214,29 %3,57 %  
internet - sociální sítě214,29 %3,57 %  

Graf

6. Sametové posvícení je pro Vás:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Sametové posvícení je podle Vás hlavně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zviditelněním několika vybraných konkrétních společenských problémů857,14 %14,29 %  
zviditelněním obecné nespokojenosti s řešením společenských problémů642,86 %10,71 %  

Graf

8. Když jste se naposled dostal/a do kontaktu s SP, (skrze zprávy nebo jako divák či účastník průvodu), přimělo Vás to následně k nějakému dalšímu jednání?

lze zaškrtnout více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně jsem hledal/a informace o SP v médiích333,33 %5,36 %  
pročetl/a jsem si tištěné materiály, které byly k dispozici na SP333,33 %5,36 %  
sdílel/a jsem svou zkušenost s někým dalším, kdo na SP nebyl333,33 %5,36 %  
navštívil/a jsem webové stránky některé z organizací prezentujících se na SP222,22 %3,57 %  
vyjma diskuse v rodinném kruhu ne111,11 %1,79 %  
ne111,11 %1,79 %  
Tak, chtělo se mi zvracet. 111,11 %1,79 %  

Graf

9. Nakolik při SP upoutalo Vaši pozornost?:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Kolikrát jste se SP účastnil/a? (Jako divák či účastník průvodu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nikdyotázka č. 13, jednouotázka č. 11, dvakrátotázka č. 11, třikrátotázka č. 11, čtyřikrátotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1071,43 %17,86 %  
jednou214,29 %3,57 %  
dvakrát214,29 %3,57 %  

Graf

11. Jakým způsobem jste se SP účastnil/a?

Jako divák či účastník průvodu, v kterémkoliv z proběhlých SP. Zaškrtněte v pořadí shora dolů první odpověď, která platí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v průvodu v masceotázka č. 12, v průvodu bez maskyotázka č. 13, pouze jako divákotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze jako divák375 %5,36 %  
v průvodu bez masky125 %1,79 %  

Graf

12. Jaké to bylo, jít v masce? Prosím rozepište se:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Co by mohlo přispět k tomu, abyste se SP účastnil/a i v průvodu v masce?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Jste součástí nějakého volnočasového spolku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1178,57 %19,64 %  
ano321,43 %5,36 %  

Graf

15. Kdyby se Váš spolek účastnil Sametového posvícení, šli byste v něm také jako účastníci průvodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %5,36 %  

Graf

16. Uvažujete, že byste se v budoucnu v masce v průvodu (poprvé/opět) účastnil/a

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1071,43 %17,86 %  
nevím214,29 %3,57 %  
ano214,29 %3,57 %  

Graf

17. Pokud by vás oslovili organizátoři SP s prosbou o finanční příspěvek, byl/a byste ochoten/ochotna přispět na konání akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne857,14 %14,29 %  
ano, částkou maximálně 100Kč535,71 %8,93 %  
ano, částkou maximálně 200Kč17,14 %1,79 %  

Graf

18. Koupili byste si plaketu SP v ceně 150,- Kč?

Plaketa je měděný rytý odznak se symbolem aktuálního ročníku. Z každé plakety je 100 Kč zisk na materiál pro Sametové posvícení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1178,57 %19,64 %  
ano321,43 %5,36 %  

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3460,71 %60,71 %  
muž2239,29 %39,29 %  

Graf

20. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2658,93 %8,93 %  
2447,14 %7,14 %  
2335,36 %5,36 %  
3535,36 %5,36 %  
3035,36 %5,36 %  
1523,57 %3,57 %  
4623,57 %3,57 %  
4423,57 %3,57 %  
4223,57 %3,57 %  
1823,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 54
31
21
11100
34
39
17
38
62
27
49
33
99
29
55
20
14
37
65
66
41
50
19
40
57
2850 %50 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.52
Minimum:15
Maximum:66
Variační rozpětí:51
Rozptyl:174.61
Směrodatná odchylka:13.21
Medián:31
Modus:26

Graf

21. Jaké je Vaše nevyšší dosažené Vzdělání ? *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VOŠ nebo VŠ2850 %50 %  
SŠ s maturitou1628,57 %28,57 %  
814,29 %14,29 %  
SŠ bez maturity47,14 %7,14 %  

Graf

22. Máte-li zájem několikrát ročně dostat informaci o dění kolem Sametového posvícení, vyplňte svoji e-mailovou adresu. Případně pokud chcete cokoliv dodat:

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Máte zájem dozvědět se, co je Sametové posvícení?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Vybavujete si již nyní, že jste tuto akci viděli přímo v době konání nebo jindy v médiích?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi g) málo významný svátek, který již nemá skoro nic společného s událostí roku 1989=určitě ne na otázku 1. Čím je pro Vás v dnešní době státní svátek 17.listopadu? Je to:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Čím je pro Vás v dnešní době státní svátek 17.listopadu? Je to:

2. Víte, co je Sametové posvícení ?

3. Máte zájem dozvědět se, co je Sametové posvícení?

4. Vybavujete si již nyní, že jste tuto akci viděli přímo v době konání nebo jindy v médiích?

10. Kolikrát jste se SP účastnil/a? (Jako divák či účastník průvodu)

13. Co by mohlo přispět k tomu, abyste se SP účastnil/a i v průvodu v masce?

14. Jste součástí nějakého volnočasového spolku?

16. Uvažujete, že byste se v budoucnu v masce v průvodu (poprvé/opět) účastnil/a

18. Koupili byste si plaketu SP v ceně 150,- Kč?

19. Pohlaví

20. Kolik je Vám let?

21. Jaké je Vaše nevyšší dosažené Vzdělání ? *

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Čím je pro Vás v dnešní době státní svátek 17.listopadu? Je to:

2. Víte, co je Sametové posvícení ?

3. Máte zájem dozvědět se, co je Sametové posvícení?

4. Vybavujete si již nyní, že jste tuto akci viděli přímo v době konání nebo jindy v médiích?

10. Kolikrát jste se SP účastnil/a? (Jako divák či účastník průvodu)

13. Co by mohlo přispět k tomu, abyste se SP účastnil/a i v průvodu v masce?

14. Jste součástí nějakého volnočasového spolku?

16. Uvažujete, že byste se v budoucnu v masce v průvodu (poprvé/opět) účastnil/a

18. Koupili byste si plaketu SP v ceně 150,- Kč?

19. Pohlaví

20. Kolik je Vám let?

21. Jaké je Vaše nevyšší dosažené Vzdělání ? *

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Keprt, S.Sametové posvícení (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://sametove-posviceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.