Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Samostatná Morava

Samostatná Morava

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hannah Jana Hamšíková
Šetření:22. 11. 2016 - 20. 12. 2016
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 
Mé jsméno je Hana Hamšíková a v současné době studuji 3. ročník na všeobecném gymnáziu. V rámsi Společenskovědního semináře musím nasat ročníkovou práci. Jako téma této práce jsem si vybrala názor občanů na hypotetickou změnu státního zřízení na federaci Moravy a Čech, případně celkové osamostatnění Moravy a Slezska od České části republiky. 
Budu vám velmi vděčná, pokud mi tento krátký dotazník vyplníte.
Předem moc děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 255435,53 %35,53 %  
26 - 303422,37 %22,37 %  
40 a více2415,79 %15,79 %  
31 - 402415,79 %15,79 %  
14 - 181610,53 %10,53 %  

Graf

2. Jaký je nejvyšší stupeň vašeho dosavadního vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské humanitního zaměření4126,97 %26,97 %  
Vysokoškolské technického zaměření3422,37 %22,37 %  
Středoškolské technického zaměření s maturitou2315,13 %15,13 %  
Středoškolské gymnaziálního typu1912,5 %12,5 %  
Středoškolské humanitního zaměření s maturitou1610,53 %10,53 %  
Základní106,58 %6,58 %  
Středosškolské technického zaměření s výučním listem85,26 %5,26 %  
Středošklské humanitního zaměření s výučním listem10,66 %0,66 %  

Graf

3. K jaké národnosti se hlásíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká11273,68 %73,68 %  
Moravská2717,76 %17,76 %  
Slezská63,95 %3,95 %  
Slovenská42,63 %2,63 %  
jiná31,97 %1,97 %  

Graf

4. Z jakého jste kraje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský3524,48 %23,03 %  
Jihomoravský2819,58 %18,42 %  
Moravskoslezský2416,78 %15,79 %  
Ústecký128,39 %7,89 %  
Zlínský117,69 %7,24 %  
Plzeňský85,59 %5,26 %  
Olomoucký53,5 %3,29 %  
Královehradecký53,5 %3,29 %  
Vysočina42,8 %2,63 %  
Jihočeský42,8 %2,63 %  
Liberecký32,1 %1,97 %  
Pardubický32,1 %1,97 %  
Karlovarský10,7 %0,66 %  

Graf

5. V případě teoretické změny státního zřízení, přiklonili byste se k zachování současného stavu, vzniku federativní republiky nebo k celkovému osamostatnění moravského území?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zachování současného stavu11173,03 %73,03 %  
Vytvoření federativní republiky2415,79 %15,79 %  
Osamostatnění moravského území1711,18 %11,18 %  

Graf

6. V případě osamostatnení moravského území, mělo by být do tohoto nově vzniklého státního útvaru zahrnuto i území Slezska?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7951,97 %51,97 %  
Ne7348,03 %48,03 %  

Graf

7. Jaké státní zřízení by podle vašeho mínění měl mít tento moravský stát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Republika-parlamentní5234,21 %34,21 %  
Monarchie-knížectví3019,74 %19,74 %  
Republika-federativní2617,11 %17,11 %  
Republika-prezidenská2415,79 %15,79 %  
Monarchie-království2013,16 %13,16 %  

Graf

8. Byl by tento státní útvar schopný existovat v současné Evropě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9965,13 %65,13 %  
Ano5334,87 %34,87 %  

Graf

9. Myslíte, že by změna státního zřízení na federaci či osamostatnění moravského území mohla být možná a mohla by nastat? (např. po referendu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11575,66 %75,66 %  
Ano3724,34 %24,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. Jaký je nejvyšší stupeň vašeho dosavadního vzdělání?

3. K jaké národnosti se hlásíte?

4. Z jakého jste kraje?

5. V případě teoretické změny státního zřízení, přiklonili byste se k zachování současného stavu, vzniku federativní republiky nebo k celkovému osamostatnění moravského území?

6. V případě osamostatnení moravského území, mělo by být do tohoto nově vzniklého státního útvaru zahrnuto i území Slezska?

7. Jaké státní zřízení by podle vašeho mínění měl mít tento moravský stát?

8. Byl by tento státní útvar schopný existovat v současné Evropě?

9. Myslíte, že by změna státního zřízení na federaci či osamostatnění moravského území mohla být možná a mohla by nastat? (např. po referendu)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. Jaký je nejvyšší stupeň vašeho dosavadního vzdělání?

3. K jaké národnosti se hlásíte?

4. Z jakého jste kraje?

5. V případě teoretické změny státního zřízení, přiklonili byste se k zachování současného stavu, vzniku federativní republiky nebo k celkovému osamostatnění moravského území?

6. V případě osamostatnení moravského území, mělo by být do tohoto nově vzniklého státního útvaru zahrnuto i území Slezska?

7. Jaké státní zřízení by podle vašeho mínění měl mít tento moravský stát?

8. Byl by tento státní útvar schopný existovat v současné Evropě?

9. Myslíte, že by změna státního zřízení na federaci či osamostatnění moravského území mohla být možná a mohla by nastat? (např. po referendu)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jana Hamšíková, H.Samostatná Morava (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://samostatna-morava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.