Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Samota ve stáří

Samota ve stáří

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:andrea schlehoferová
Šetření:02. 03. 2014 - 15. 03. 2014
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Andrea Schlehoferová, jsem studentkou VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, obor Sociálně právní činnost a píši Absolventskou práci na téma:

„Samota ve stáří“.

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku, který je součástí mé absolventské práce. Velice děkuji 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11579,86 %79,86 %  
muž2920,14 %20,14 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let6847,22 %47,22 %  
26 - 45 let3725,69 %25,69 %  
26 - 35 let2416,67 %16,67 %  
46 - 55 let128,33 %8,33 %  
nad 55 let32,08 %2,08 %  

Graf

3. Jaký máte postoj k seniorům? (1 – kladný / 5 – záporný)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26041,67 %41,67 %  
15135,42 %35,42 %  
33222,22 %22,22 %  
510,69 %0,69 %  

Graf

4. Přemýšlíte někdy nad tím, co bude, až budete v seniorském věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale nepřipravuji se na tuto dobu9565,97 %65,97 %  
ano a připravuji se na tuto dobu3423,61 %23,61 %  
ne1510,42 %10,42 %  

Graf

5. Pokud ano, je tato představa pro Vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální5642,11 %38,89 %  
mám strach z budoucnosti3425,56 %23,61 %  
nepříjemná2619,55 %18,06 %  
příjemná129,02 %8,33 %  
jiné32,26 %2,08 %  
těším se21,5 %1,39 %  

Graf

6. Máte ve svém okolí nějakého seniora, kterému občas pomáháte s drobnými úkony (např. odnesení nákupu, doprovod na poštu či úřad apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano a pomáhám mu7854,17 %54,17 %  
nemám5135,42 %35,42 %  
ano, ale nepomáhám mu1510,42 %10,42 %  

Graf

7. V případě, že byste se stal závislý na druhé osobě, rozhodl byste se pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bydlení ve svém bytě se zajištěním péče pečovatelské služby5638,89 %38,89 %  
pobytové zařízení (domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou apod.)3423,61 %23,61 %  
nevím3121,53 %21,53 %  
pobyt u dětí nebo jiného člena rodiny1913,19 %13,19 %  
jiné42,78 %2,78 %  

Graf

8. Staral jste se Vy nebo někdo z rodiny o člověka, který byl odkázaný na péči druhé osoby v seniorském věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, někdo z rodiny6041,67 %41,67 %  
ne5638,89 %38,89 %  
ano, já sám2819,44 %19,44 %  

Graf

9. Pokud by někdo z Vaší rodiny potřeboval péči druhé osoby, jste ochoten se o něj starat ve své domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6746,53 %46,53 %  
neumím si to představit4128,47 %28,47 %  
ano2315,97 %15,97 %  
ne85,56 %5,56 %  
spíše ne53,47 %3,47 %  

Graf

10. Navštěvujete se svými dětmi Vaše rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám děti8961,81 %61,81 %  
ano4934,03 %34,03 %  
ne64,17 %4,17 %  

Graf

11. Vedete své děti k tomu, aby pomáhaly svým prarodičům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám děti9163,19 %63,19 %  
ano4732,64 %32,64 %  
ne42,78 %2,78 %  
jiné21,39 %1,39 %  

Graf

12. Když jste Vy byl/a dítě, vedli Vás rodiče k tomu, aby jste pomáhal/a svým prarodičům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12486,11 %86,11 %  
ne1510,42 %10,42 %  
jiné53,47 %3,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Navštěvujete se svými dětmi Vaše rodiče?

  • odpověď ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Vedete své děti k tomu, aby pomáhaly svým prarodičům?
  • odpověď nemám děti:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám děti na otázku 11. Vedete své děti k tomu, aby pomáhaly svým prarodičům?

11. Vedete své děti k tomu, aby pomáhaly svým prarodičům?

  • odpověď nemám děti:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám děti na otázku 10. Navštěvujete se svými dětmi Vaše rodiče?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jaký máte postoj k seniorům? (1 – kladný / 5 – záporný)

4. Přemýšlíte někdy nad tím, co bude, až budete v seniorském věku?

5. Pokud ano, je tato představa pro Vás:

6. Máte ve svém okolí nějakého seniora, kterému občas pomáháte s drobnými úkony (např. odnesení nákupu, doprovod na poštu či úřad apod.)

7. V případě, že byste se stal závislý na druhé osobě, rozhodl byste se pro:

8. Staral jste se Vy nebo někdo z rodiny o člověka, který byl odkázaný na péči druhé osoby v seniorském věku?

9. Pokud by někdo z Vaší rodiny potřeboval péči druhé osoby, jste ochoten se o něj starat ve své domácnosti?

10. Navštěvujete se svými dětmi Vaše rodiče?

11. Vedete své děti k tomu, aby pomáhaly svým prarodičům?

12. Když jste Vy byl/a dítě, vedli Vás rodiče k tomu, aby jste pomáhal/a svým prarodičům?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jaký máte postoj k seniorům? (1 – kladný / 5 – záporný)

4. Přemýšlíte někdy nad tím, co bude, až budete v seniorském věku?

5. Pokud ano, je tato představa pro Vás:

6. Máte ve svém okolí nějakého seniora, kterému občas pomáháte s drobnými úkony (např. odnesení nákupu, doprovod na poštu či úřad apod.)

7. V případě, že byste se stal závislý na druhé osobě, rozhodl byste se pro:

8. Staral jste se Vy nebo někdo z rodiny o člověka, který byl odkázaný na péči druhé osoby v seniorském věku?

9. Pokud by někdo z Vaší rodiny potřeboval péči druhé osoby, jste ochoten se o něj starat ve své domácnosti?

10. Navštěvujete se svými dětmi Vaše rodiče?

11. Vedete své děti k tomu, aby pomáhaly svým prarodičům?

12. Když jste Vy byl/a dítě, vedli Vás rodiče k tomu, aby jste pomáhal/a svým prarodičům?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

schlehoferová, a.Samota ve stáří (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://samota-ve-stari.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.