Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sanace rodin - co o ni vím

Sanace rodin - co o ni vím

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Vaško
Šetření:24. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je vytvořen pro seminární práci. Děkuji všem za vyplněni. Nezalekněte se prosím těžkopádnějšího začátku.

Odpovědi respondentů

1. Znám pojem SANACE RODINY :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1551,72 %51,72 %  
Tuším co to je1344,83 %44,83 %  
Znám13,45 %3,45 %  

Graf

2. Sanace rodiny je soubor sociálních služeb a dalších opatření a programů, které jsou poskytovány nebo ukládány převážně rodičům dítěte a dítěti, jehož sociální, biologický a psychologický vývoj je ohrožen. Splňuje tato definice Vaši představu pojmu SANACE RODINY ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Docela ano2275,86 %75,86 %  
Spíš ne517,24 %17,24 %  
Ano26,9 %6,9 %  

Graf

3. Znám někoho, kdo byl sanacován :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2793,1 %93,1 %  
Známí, vzdálenější příbuzní 26,9 %6,9 %  

Graf

4. Znám rodinu, která by měla být sanacována :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2172,41 %72,41 %  
Ano620,69 %20,69 %  
Nevím – nezajímá mě to26,9 %6,9 %  

Graf

5. Je podmínkou zařazení do programu sanace rodin aby rodina měla dítě ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2275,86 %75,86 %  
ne724,14 %24,14 %  

Graf

6. Domnívám se, že sanace rodin má uspokojivý, celkově pozitivní výsledek v :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 25 % případech1758,62 %58,62 %  
Méně jak 25 % případech1241,38 %41,38 %  

Graf

7. Sanace rodin provádí příslušný obor spadající pod :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezisková organizace1137,93 %37,93 %  
Obec1137,93 %37,93 %  
Kraj724,14 %24,14 %  

Graf

8. Sanace rodin většinou trvá :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do roku1551,72 %51,72 %  
Přes rok1137,93 %37,93 %  
Půl roku310,34 %10,34 %  

Graf

9. Sanaci rodin převážně vyžadují :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší vrstvy obyvatel2793,1 %93,1 %  
Střední vrstvy obyvatel26,9 %6,9 %  

Graf

10. Předpokládám, že při sanaci rodin byl největší problém :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otec1344,83 %44,83 %  
Dítě620,69 %20,69 %  
Matka310,34 %10,34 %  
jaden nebo oba rodiče13,45 %3,45 %  
oba dva13,45 %3,45 %  
rodina13,45 %3,45 %  
úřad který musím zbytečně platit13,45 %3,45 %  
vzájemné vztahy mezi členy rodiny13,45 %3,45 %  
oba rodiče13,45 %3,45 %  
všichni13,45 %3,45 %  

Graf

11. Kooperace rodiny se sanačním týmem většinou trvá :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po celou vytyčenou dobu2068,97 %68,97 %  
Končí v první polovině vytyčené doby517,24 %17,24 %  
Končí v druhé polovině vytyčené doby413,79 %13,79 %  

Graf

12. Má sanační tým oznamovací povinnost vůči trestným činům v rodině ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V plném rozsahu2275,86 %75,86 %  
Omezenou724,14 %24,14 %  

Graf

13. Má sanační tým právní možnost využívaní jiných zdrojů informací, které jim neposkytne sama rodina ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1965,52 %65,52 %  
ne517,24 %17,24 %  
ano517,24 %17,24 %  

Graf

14. Se sanačním plánem musí rodina souhlasit ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1655,17 %55,17 %  
nevím931,03 %31,03 %  
ne413,79 %13,79 %  

Graf

15. Domnívám se že sanační plán musí obsahovat :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cílový stav rodiny a časový úsek předběžně určený pro jeho naplnění1758,62 %58,62 %  
Sanační plán není v tomto omezen724,14 %24,14 %  
Cílový stav rodiny bez ohledu na čas413,79 %13,79 %  
Cílový stav rodiny není třeba hned definovat, ale časový úsek pro jeho naplnění ano13,45 %3,45 %  

Graf

16. Je třeba v naší současné společnosti sanace rodin ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1965,52 %65,52 %  
nevím827,59 %27,59 %  
ne26,9 %6,9 %  

Graf

17. Měla by být sanace rodin přikazována soudně ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1241,38 %41,38 %  
ano1241,38 %41,38 %  
ne517,24 %17,24 %  

Graf

18. Nahradil by sanaci rodin jiný mechanizmus ( přísnější zákony, více socialních pracovníků v terénu apod.) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1655,17 %55,17 %  
ano931,03 %31,03 %  
ne413,79 %13,79 %  

Graf

19. Jste :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2482,76 %82,76 %  
Muž517,24 %17,24 %  

Graf

20. Máte děti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám1551,72 %51,72 %  
Jedno827,59 %27,59 %  
Dvě620,69 %20,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaško, P.Sanace rodin - co o ni vím (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sanace-rodin-co-o-ni-vim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.