Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sand Martin´s Holes Mladá Boleslav

Sand Martin´s Holes Mladá Boleslav

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Fišerová
Šetření:01. 02. 2010 - 14. 02. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):12 / 5.16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj i dobrý den,

jsem studentkou Vysoké školy obchodní v Praze. Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Zabere cca 2 min. Získané informace budou zpracovány v bakalářské práci na téma Analýza vlivů areálu Sand Martin´s Holes v MB na cestovní ruch v regionu a možnosti dalšího rozvoje. 

Cílem dotazníku: ráda bych zhodnotila povědomost o areálu a míru jeho návštěvnosti

Předem děkuji všem.

Zdraví vás Eva Fišerová

Odpovědi respondentů

1. Máte povědomí o tom, že se v Michalovicích u Mladé Boleslavi nachází golfový areál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano (pokračuj ot. 2.)otázka č. 2, Ne (konec dotazníku) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (pokračuj ot. 2.)1753,13 %53,13 %  
Ne (konec dotazníku)1546,88 %46,88 %  

Graf

2. Kde jste se o areálu dozvěděli, popř. od koho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinde (od známých, v zaměstnání, ve škole...)1058,82 %31,25 %  
Jinde (od známých, v zamšstnání, ve škole...)529,41 %15,63 %  
Z novin211,76 %6,25 %  

Graf

3. Navštívili jste někdy areál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano (pokračuj ot. 4.)otázka č. 4, Ne (konec dotazníku) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (pokračuj ot. 4.)1164,71 %34,38 %  
Ne (konec dotazníku)635,29 %18,75 %  

Graf

4. Bydlíte v regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano763,64 %21,88 %  
Ne436,36 %12,5 %  

Graf

5. Hrajete golf?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často545,45 %15,63 %  
Vícekrát do měsíce436,36 %12,5 %  
Jsem divák/nehraju218,18 %6,25 %  

Graf

6. Využíváte i jiné služby, které areál nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano654,55 %18,75 %  
Ne545,45 %15,63 %  

Graf

7. Do jaké míry jste spokojeni s vybaveností areálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen1090,91 %31,25 %  
Spokojen s výhradami19,09 %3,13 %  

Graf

8. Jak na vás působí personál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Profesionálně1090,91 %31,25 %  
Neprofesionálně19,09 %3,13 %  

Graf

9. Jak hodnotíte přístupnost areálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostačující763,64 %21,88 %  
Výborná327,27 %9,38 %  
Nevyhovující19,09 %3,13 %  

Graf

10. Účastníte se někdy golfových turnajů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem se nezúčastnil763,64 %21,88 %  
Méně často327,27 %9,38 %  
Účast na většině turnajů19,09 %3,13 %  

Graf

11. . Myslíte, že se díky golfovému areálu zvýší počet návštěvníků v regionu Mladá Boleslav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1090,91 %31,25 %  
Ne19,09 %3,13 %  

Graf

12. Jaká je podle vás cenová úroveň při daných poskytovaných službách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Správná654,55 %18,75 %  
Předražená545,45 %15,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Fišerová, E.Sand Martin´s Holes Mladá Boleslav (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sand-martin-s-holes-mlada-boleslav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.