Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sběr citlivých dat u žáků

Sběr citlivých dat u žáků

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:25. 01. 2009 - 01. 02. 2009
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.75
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:18,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum veřejného mínění na aktuální téma v 19-ti krátkých otázkách.

Předem všem děkuji za spolupráci!

Výsledky průzkumu naleznete na této webové stránce po skončení šetření.

 

Odpovědi respondentů

1. Zaznamenal/a jste v poslední době v médiích zprávu, že Ústav pro informace ve vzdělávání v ČR sbírá ze všech základních a středních škol OSOBNÍ DATA O DĚTECH VE ŠKOLÁCH?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5468,35 %68,35 %  
ano2531,65 %31,65 %  

Graf

2. Věděl/a jste o tom, že platná pasáž školského zákona již dva roky umožňuje Ústavu pro informace ve vzdělávání v ČR tyto informace shromažďovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7392,41 %92,41 %  
ano67,59 %7,59 %  

Graf

3. Jaké podle Vás hrozí riziko zneužití sběru dat od žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 poměrně nízké riziko2025,32 %25,32 %  
3 vysoké riziko1822,78 %22,78 %  
2 poměrně vysoké riziko1620,25 %20,25 %  
1 velmi vysoké riziko1417,72 %17,72 %  
6 nevím78,86 %8,86 %  
5 velmi nízké riziko45,06 %5,06 %  

Graf

4. Pokud bychom se zaměřili na jednotlivé oblasti možného rizika, kde by podle Vás mohlo nejvíce hrozit? (1 - velmi vysoké riziko, 2 - poměrně vysoké riziko, 3 - vysoké riziko, 4 - poměrně nízké riziko, 5 - velmi nízké riziko)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
A - Selhání lidského faktoru2.0511.466
B - Chybou počítačového softwaru3.2151.333
C - Přesunem dat ze škol do centrální databáze2.8231.285
D - Nedostatečným zabezpečením2.2781.365
E - Nedostatečnou "anonymizací" dat2.2031.351

Graf

5. Co si myslíte o matrice studentů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B) Pokud budou data dobře zabezpečena, tak v tom nevidím problém4759,49 %59,49 %  
C) Vadí mi. Nemyslím si, že školy a stát mají právo sbírat citlivé údaje o dětech2025,32 %25,32 %  
A) Evidence je nezbytná; např. kvůli lepšímu hospodaření se státními penězi78,86 %8,86 %  
D) Nevím56,33 %6,33 %  

Graf

6. Měli by podle vašeho názoru mít rodiče a zákonní zástupci dětí právo rozhodnout o poskytnutí údajů Ústavu pro informace ve vzdělání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5569,62 %69,62 %  
ne1518,99 %18,99 %  
nevím911,39 %11,39 %  

Graf

7. Kdo by měl podle Vašeho názoru tyto citlivé informace, v případě jejich sdělení, spravovat? (1 - rozhodně ano, 2 - spíše ano, 3 - ani ano, ani ne, 4 - spíše ne, 5 - rozhodně ně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
A - Ministerstvo vnitra3.5571.892
B - Ministerstvo obrany4.2411.043
C - Ministerstvo školství2.1521.496
D - Jednotlivé školy2.3421.845
E - Neziskové organizace4.4940.807
F - Externí firny4.6960.465
G - Někdo jiný4.4051.279

Graf

8. Souhlasíte s tím, že zasílání údajů do centrální databáze Ústavu pro informace ve vzdělání, který je pověřený ministerstvem školství, jsou nutným podkladem pro: (1 - rozhodně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - ani souhlasím, ani nesouhlasím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - rozhodně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
A - kontrolu financování škol2.8231.412
B - vypovídající hodnotu o stavu školství2.9111.726
C - značné administrativní ulehčení3.381.451

Graf

9. Jste pro, aby Úřad pro ochranu osobních údajů vzniklou právní situaci důsledně prošetřil a stanovil parametry, které by ministerstvo školství mělo uplatňovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Rozhodně ano3645,57 %45,57 %  
2 Spíše ano2329,11 %29,11 %  
6 Nevím911,39 %11,39 %  
3 Ani ano, ani ne78,86 %8,86 %  
4 Spíše ne33,8 %3,8 %  
5 Rozhodně ne11,27 %1,27 %  

Graf

10. Chtěl/a byste být více informován/a o vývoji situace týkající se „SBĚRU OSOBNÍCH DAT U ŽÁKŮ“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4759,49 %59,49 %  
ne3240,51 %40,51 %  

Graf

11. Pokud ANO jakou formou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 Internet2338,98 %29,11 %  
1 Televize1728,81 %21,52 %  
2 Noviny1220,34 %15,19 %  
5 Letákem do schránky35,08 %3,8 %  
3 Diskuse v rádiu11,69 %1,27 %  
nechci11,69 %1,27 %  
není to pro mě podstatné téma11,69 %1,27 %  
podle zákona11,69 %1,27 %  

Graf

12. Co je podle Vás POZITIVNÍHO na „SBĚRU OSOBNÍCH DAT U ŽÁKŮ“ a jejich přeposílání do centrální databáze Ústavu pro informace ve vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,

.

...

...

Celkový přehled o žácích na jednom místě

centralizace dat

Centrální registr žáků. Snadné dohledání údajů z předchozí školy pro pedagogy nové školy, doklady o vzdělání, kontrola mrtvých duší ve školách. Statistiky úspěšnosti školy, resp. jejich studentů při postupu na další školu.

doporucene dopisy, zakl.udaje o zakovi

důkaz o existenci těchto žáků - jinak NIC

fakt netuším

informace

Informace o stavu a poctu zaku.

Informace o aktuálním stavu a možnost na to reagovat.

informace o jakemkoli zakovi, zjisteni prumerneho stavu skolstvi a deti ve skolach

informovanost, možná kontrola a vyhodnocení

kontrola

Moc pozitiv v tom nevidím...

možnost jednoduše prověřit, zda ten nebo onen žák student danou školu navštěvoval.

Možnost statistického sledování vývoje sledovaných znaků

Myslím si ,že to pomůže k mnohému odhalení a pravd o stavu a systému v našem školství.

myslím, že asi nic

nenapadá mě nic pozitivního, bohužel

Netuším.

Netuším...

nevim

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím k čemu to je podstatné.

nevim o čem je tady řeč

nevím, nezajímám se o to, shromažďování osobních dat státem mi nevadí

Nevím, snad možnost statistických údajů

Nevím,je mi to jedno.

nevím.

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

NIC

nic

nic

NIC

nic

nic

nic mě nenapadá

Nic podstatného.

nic, pozitivni je snad jen to, ze to po velke praci dostat vsechny udaje do pc muze ulehcit prepisovani techto informaci ucitelum, kteri si to snad mohou vytisknout

Nic.

Nic.

okamžitá možnost dohledání různých kritérii

otázka předpokládá, že lze najít na sběru dat něco pozitivního

Podrobná statistika všech možných sledovaných stavů studenta. Plusem i minusem.

pouze přehled kolik studentů studuje,jinak nic

Pozitivním výstupem je celorepubliková informovanost o jednotlivých žácích. Je to podobné ulehčení, jako získávání všech ověření a výpisů z jednoho místa.

prehled statu o situaci na skolach

Přehled

přehled

přehled o studiu žáku, dokončení studia, pro výzkumy o ukočeném vzdělání, při ztrátě žáka, únosu apod.

Sociální postavení,úroveň vzdělání .

statistika

statistika, sumarizace dat atd.

To netuším a ani nevím,co konkrétně je myšleno "osobními daty" žáka.

větší orientace v kvalitě školství

vytvořeni databaze a jeji dalsi vyuziti v budoucnu

využití počítačů

zjednodušení administrativy

zjištění struktury žáku, umístění žáku, kapacita škol atd.

zlepšení podmínek studia

Znacne administrativni ulehceni.

13. Co je podle Vás NEGATIVNÍHO na „SBĚRU OSOBNÍCH DAT U ŽÁKŮ“ a jejich přeposílání do centrální databáze Ústavu pro informace ve vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,

?

.

...

...

celkem NIC

Data se mohou kdykoliv pri posilani ztratit nebo se mohou dostat do rukou nekoho nezadaneho

Doteď to nebylo potřeba. Pokud to má pomoct financování školství, tak nechápu jak jim k tomu osobní data pomůžou. Jako, jestli je někdo za sociálně slabší rodiny nebo naopak z rodiny dobře finančně situované?

Kdekoli a kdykoli se může stát chyba a data mohou být zneužita

lehké zneužití

mohlo by dojít k úniku a zneužití informací

moznost jejiho zneuziti

moznost zneuziti

moznost zneuziti

Možná zneužitelnost citlivých dat studentů, které by se mělo předejít dostatečnou ochranou těchto informací.

možné zneužití

možné zneužití dat někým nepovolaným

Možné zneužití v něčí prospěch.

možnost úniku dat

možnost úniku dat, zneužití údajů

možnost zneužití

Možnost zneužití

Možnost zneužití dat

možnost zneužití dat

možnost zneužití dat

možnost zneužití například při propagačních kampaních, možnost úniku dat

Možnost zneužití při přenosu dat.

možnost zneužití těchto dat

Možnost zneužití těchto dat.

Možnost(myslím,že dokonce vysoká pravděpodobnost) jejich zneužití.

muze se k nimj dostat nekdo neopravneny

muze selhat lid. faktor a informace se dostat ven, uz se to i stalo ze karty zamestancu nejmenovane spolecnosti se valeli na zemi...

Nebezpeci zneuziti.

nebezpečí zneužití dat

nedokážu posoudit

Neím,je mi to jedno.

Nejistota jejich zneuziti.

Nepřesné hodnocení.

Nevidím souvislost s nutností vytvořit databazi takového typu a vzdělávání.

nevidím žádná pozitiva,jakéhokoliv sběru citl. informací.

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim ko čem je tenhle dotazník

nic

nic

nic

nic nevidim pozitivniho na tom

Odporuje to podle mého zákonné ochraně osobních dat.

Podrobna, nedostatecne anonymni statistika. (Pri dostatecne anonymite nenastava problem podrobnosti).

proč by měli vědět vše dopodrobna nesmysl

riziko možného zneužití

Riziko úniku informací a jejich zneužití kriminálními živly. Tento projekt je trochu postaven na hlavu. Rozšíření centrálního registru obyvatelstva by bylo mnohem systémovější řešení, myslím. A ne vymýšlet další systém, kde budou data prakticky duplikovaná.

riziko zneužití

riziko zneužití citlivých dat, všichni ho maj plnou hubu ale nikdo neví jaké zneužití!

riziko zneužití dat a riziko selhání lidského faktoru

silena prace se naucit ovladat ten program ktery to umoznuje a pak hlavne splnit vsechny podminky aby se to spravne odeslalo

Snad možnost zneužití k jiným účelům

taky mě nic nenapadá

tatáž odpověď...

To samé...

Tyto informace by stačili pro přehled i anonymně bez jmen žáků

Velké riziko zneužití informací.

vše

VŠE, škola nepotřebuje znát osobní údaje

všechno

VŠECHNO

zase nevím :) asi riziko, že to nějaký trouba zneužije, třeba ilegálně prodá data firmám :)

zbytečné.

zneužitelnost, zásah do soukromí

Zneužití a nepřesnost

zneužití osobních dat

zneužití, při vyžadování nadřízenými stupni jsou vyžadovány informace, je to zpravidla jediný kontakt se školami, buzerování škol, tiskopisy, zbytečná agenda

zveřejnění osobních údajů žáků

že se můžou tyto data dostat komukoliv do rukou nejsou dobře zabezpečn

14. Prosím zaznamenejte Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA5873,42 %73,42 %  
MUŽ2126,58 %26,58 %  

Graf

15. Prosím zařaďte Váš věk do příslušné kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let2734,18 %34,18 %  
25 - 35 let2531,65 %31,65 %  
0 - 18 let1113,92 %13,92 %  
45 - 55 let1012,66 %12,66 %  
35 - 45 let33,8 %3,8 %  
55 - 64 let33,8 %3,8 %  

Graf

16. Prosím zaznamenejte přesně Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22810,13 %10,13 %  
2167,59 %7,59 %  
2756,33 %6,33 %  
2556,33 %6,33 %  
2656,33 %6,33 %  
1845,06 %5,06 %  
1645,06 %5,06 %  
2345,06 %5,06 %  
2433,8 %3,8 %  
1733,8 %3,8 %  
ostatní odpovědi 28
15
20
30
47
52
34
29
36
60
50
44
61
19
32
15.8
55
38
13
54
31
3240,51 %40,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.12
Minimum:15
Maximum:54
Variační rozpětí:39
Rozptyl:83.83
Směrodatná odchylka:9.16
Medián:24
Modus:22

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)4151,9 %51,9 %  
Nedokončené1417,72 %17,72 %  
Vysokoškolské1215,19 %15,19 %  
Vysokoškolské do úrovně bakalář67,59 %7,59 %  
Vyučen/a bez maturity33,8 %3,8 %  
Vyšší odborné vzdělání33,8 %3,8 %  

Graf

18. Jaké je Vaše sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3341,77 %41,77 %  
Zaměstnanec3341,77 %41,77 %  
Živnostník56,33 %6,33 %  
Podnikatel22,53 %2,53 %  
V domácnosti (nebo na mateřské dovolené)22,53 %2,53 %  
Starobní důchodce22,53 %2,53 %  
Žák22,53 %2,53 %  

Graf

19. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á6278,48 %78,48 %  
Ženatý/ vdaná1518,99 %18,99 %  
Rozvedený/á22,53 %2,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokud bychom se zaměřili na jednotlivé oblasti možného rizika, kde by podle Vás mohlo nejvíce hrozit? (1 - velmi vysoké riziko, 2 - poměrně vysoké riziko, 3 - vysoké riziko, 4 - poměrně nízké riziko, 5 - velmi nízké riziko)

 • odpověď D - Nedostatečným zabezpečením=1:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi C - Přesunem dat ze škol do centrální databáze=1 na otázku 4. Pokud bychom se zaměřili na jednotlivé oblasti možného rizika, kde by podle Vás mohlo nejvíce hrozit? (1 - velmi vysoké riziko, 2 - poměrně vysoké riziko, 3 - vysoké riziko, 4 - poměrně nízké riziko, 5 - velmi nízké riziko)

5. Co si myslíte o matrice studentů?

 • odpověď B) Pokud budou data dobře zabezpečena, tak v tom nevidím problém:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi E - Nedostatečnou "anonymizací" dat=3 na otázku 4. Pokud bychom se zaměřili na jednotlivé oblasti možného rizika, kde by podle Vás mohlo nejvíce hrozit? (1 - velmi vysoké riziko, 2 - poměrně vysoké riziko, 3 - vysoké riziko, 4 - poměrně nízké riziko, 5 - velmi nízké riziko)

7. Kdo by měl podle Vašeho názoru tyto citlivé informace, v případě jejich sdělení, spravovat? (1 - rozhodně ano, 2 - spíše ano, 3 - ani ano, ani ne, 4 - spíše ne, 5 - rozhodně ně)

 • odpověď B - Ministerstvo obrany=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi A - Ministerstvo vnitra=5 na otázku 7. Kdo by měl podle Vašeho názoru tyto citlivé informace, v případě jejich sdělení, spravovat? (1 - rozhodně ano, 2 - spíše ano, 3 - ani ano, ani ne, 4 - spíše ne, 5 - rozhodně ně)

10. Chtěl/a byste být více informován/a o vývoji situace týkající se „SBĚRU OSOBNÍCH DAT U ŽÁKŮ“?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi C - Ministerstvo školství=3 na otázku 7. Kdo by měl podle Vašeho názoru tyto citlivé informace, v případě jejich sdělení, spravovat? (1 - rozhodně ano, 2 - spíše ano, 3 - ani ano, ani ne, 4 - spíše ne, 5 - rozhodně ně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 Internet na otázku 11. Pokud ANO jakou formou:

15. Prosím zařaďte Váš věk do příslušné kategorie

 • odpověď 18 - 25 let:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 22 > na otázku 16. Prosím zaznamenejte přesně Váš věk
 • odpověď 25 - 35 let:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 25 - 30 > na otázku 16. Prosím zaznamenejte přesně Váš věk

16. Prosím zaznamenejte přesně Váš věk

 • odpověď < 13 - 18 >:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 18 let na otázku 15. Prosím zařaďte Váš věk do příslušné kategorie
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokončené na otázku 17. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zaznamenal/a jste v poslední době v médiích zprávu, že Ústav pro informace ve vzdělávání v ČR sbírá ze všech základních a středních škol OSOBNÍ DATA O DĚTECH VE ŠKOLÁCH?

2. Věděl/a jste o tom, že platná pasáž školského zákona již dva roky umožňuje Ústavu pro informace ve vzdělávání v ČR tyto informace shromažďovat?

3. Jaké podle Vás hrozí riziko zneužití sběru dat od žáků?

4. Pokud bychom se zaměřili na jednotlivé oblasti možného rizika, kde by podle Vás mohlo nejvíce hrozit? (1 - velmi vysoké riziko, 2 - poměrně vysoké riziko, 3 - vysoké riziko, 4 - poměrně nízké riziko, 5 - velmi nízké riziko)

5. Co si myslíte o matrice studentů?

6. Měli by podle vašeho názoru mít rodiče a zákonní zástupci dětí právo rozhodnout o poskytnutí údajů Ústavu pro informace ve vzdělání?

7. Kdo by měl podle Vašeho názoru tyto citlivé informace, v případě jejich sdělení, spravovat? (1 - rozhodně ano, 2 - spíše ano, 3 - ani ano, ani ne, 4 - spíše ne, 5 - rozhodně ně)

8. Souhlasíte s tím, že zasílání údajů do centrální databáze Ústavu pro informace ve vzdělání, který je pověřený ministerstvem školství, jsou nutným podkladem pro: (1 - rozhodně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - ani souhlasím, ani nesouhlasím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - rozhodně nesouhlasím)

9. Jste pro, aby Úřad pro ochranu osobních údajů vzniklou právní situaci důsledně prošetřil a stanovil parametry, které by ministerstvo školství mělo uplatňovat?

10. Chtěl/a byste být více informován/a o vývoji situace týkající se „SBĚRU OSOBNÍCH DAT U ŽÁKŮ“?

11. Pokud ANO jakou formou:

12. Co je podle Vás POZITIVNÍHO na „SBĚRU OSOBNÍCH DAT U ŽÁKŮ“ a jejich přeposílání do centrální databáze Ústavu pro informace ve vzdělání ?

14. Prosím zaznamenejte Vaše pohlaví

15. Prosím zařaďte Váš věk do příslušné kategorie

16. Prosím zaznamenejte přesně Váš věk

17. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

18. Jaké je Vaše sociální postavení?

19. Jaký je Váš rodinný stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zaznamenal/a jste v poslední době v médiích zprávu, že Ústav pro informace ve vzdělávání v ČR sbírá ze všech základních a středních škol OSOBNÍ DATA O DĚTECH VE ŠKOLÁCH?

2. Věděl/a jste o tom, že platná pasáž školského zákona již dva roky umožňuje Ústavu pro informace ve vzdělávání v ČR tyto informace shromažďovat?

3. Jaké podle Vás hrozí riziko zneužití sběru dat od žáků?

4. Pokud bychom se zaměřili na jednotlivé oblasti možného rizika, kde by podle Vás mohlo nejvíce hrozit? (1 - velmi vysoké riziko, 2 - poměrně vysoké riziko, 3 - vysoké riziko, 4 - poměrně nízké riziko, 5 - velmi nízké riziko)

5. Co si myslíte o matrice studentů?

6. Měli by podle vašeho názoru mít rodiče a zákonní zástupci dětí právo rozhodnout o poskytnutí údajů Ústavu pro informace ve vzdělání?

7. Kdo by měl podle Vašeho názoru tyto citlivé informace, v případě jejich sdělení, spravovat? (1 - rozhodně ano, 2 - spíše ano, 3 - ani ano, ani ne, 4 - spíše ne, 5 - rozhodně ně)

8. Souhlasíte s tím, že zasílání údajů do centrální databáze Ústavu pro informace ve vzdělání, který je pověřený ministerstvem školství, jsou nutným podkladem pro: (1 - rozhodně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - ani souhlasím, ani nesouhlasím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - rozhodně nesouhlasím)

9. Jste pro, aby Úřad pro ochranu osobních údajů vzniklou právní situaci důsledně prošetřil a stanovil parametry, které by ministerstvo školství mělo uplatňovat?

10. Chtěl/a byste být více informován/a o vývoji situace týkající se „SBĚRU OSOBNÍCH DAT U ŽÁKŮ“?

11. Pokud ANO jakou formou:

12. Co je podle Vás POZITIVNÍHO na „SBĚRU OSOBNÍCH DAT U ŽÁKŮ“ a jejich přeposílání do centrální databáze Ústavu pro informace ve vzdělání ?

14. Prosím zaznamenejte Vaše pohlaví

15. Prosím zařaďte Váš věk do příslušné kategorie

16. Prosím zaznamenejte přesně Váš věk

17. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

18. Jaké je Vaše sociální postavení?

19. Jaký je Váš rodinný stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmahaj, J.Sběr citlivých dat u žáků (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://sber-citlivych-dat-u-zaku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.