Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Schengen

Schengen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Kubešová
Šetření:31. 03. 2013 - 07. 04. 2013
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k vypracování praktické části mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8866,67 %66,67 %  
muž4433,33 %33,33 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 let až 30 let9068,18 %68,18 %  
21 let až 30 let118,33 %8,33 %  
41 let až 50 let107,58 %7,58 %  
méně než 20 let96,82 %6,82 %  
31 let až 40 let75,3 %5,3 %  
51 let až 60 let43,03 %3,03 %  
více než 60 let10,76 %0,76 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5642,42 %42,42 %  
bakalářské2821,21 %21,21 %  
vyšší odborné2317,42 %17,42 %  
magisterské1712,88 %12,88 %  
základní64,55 %4,55 %  
doktorské21,52 %1,52 %  

Graf

4. Už jste se setkali s pojmem Schengen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12695,45 %95,45 %  
ne64,55 %4,55 %  

Graf

5. Z jakého zdroje pojem Schengen znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola/zaměstnání4636,8 %34,85 %  
TV3830,4 %28,79 %  
internet2923,2 %21,97 %  
noviny97,2 %6,82 %  
známí, kamarádi32,4 %2,27 %  

Graf

6. Jste přesvědčeni, že máte o Schengenu dostatek informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5944,7 %44,7 %  
spíše ne3224,24 %24,24 %  
ano2518,94 %18,94 %  
ne1612,12 %12,12 %  

Graf

7. Myslíte si, že vstup ČR do Schengenu přinesl ČR výhody či nevýhody?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše výhody6348,46 %47,73 %  
určitě výhody3526,92 %26,52 %  
nemohu posoudit2418,46 %18,18 %  
spíše nevýhody43,08 %3,03 %  
určitě nevýhody43,08 %3,03 %  

Graf

8. Vyjmenujte alespoň 2 výhody/nevýhody vstupu ČR do Schengenu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

+ volnější cestování na dovolenou - větší riziko kriminality

+ volný pohyb - závislost na EU

ačkoliv lze překračovat hranice bez formalit a zdržování, přesto se domnmívám, že tím vznikl větší prostor pro kriminalitu a její rozšíření.

Bez kontrol na hranicích, jak vyhoda, tak nevyhoda a druha vyhoda migrace lidi.

Bezcelní obchod, volny pohyb

cestování bez hraničních kontrol, volný pohyb zboží

cestování bez pasu, zahraniční obchod

cestování, obchod

Cestování, práce

cestování, pracovní trh

je méně složité vycestovat do zahraničí, nižší náklady na administrativu; oproti tomu snadnější pašování přes hranice, hrozba teroristických útoků

jednodušší cestování. jednodušší výměna peněz.

Měl to být volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Nic z toho plně nefunguje.

možnost pohybovat mimo ČR bez vyšší kontroly zavazadel, snadnější cestování

možnost volného cestování, rozvoj příhraničního obchodování

možnost volného pohybu po státech Schengenském prostoru, větší konkurence na trhu práce

natahali jsme si sem kde jakej plevel - zlodeje, drogy

nekontrovateln ý pohyb osob

nemusíme si pořizovat pasy, z čehož plynou dvě výhody - šetření peněz a rychlejší cestování na hranicích.

neplacení cla v rámci Shengenu a volné cestování (= volný pohyb osob a zboží)

netuším

Nevím

Nevyhoda je ze neni kontrola na hranicich

odpadly celní bariéry ( pohyb zboží i lidí ) cestování bez pasů ...

Odstranění hraničních kontrol - snadnější život zejména v příhraničí. Nevýhodou je, že totéž platí i pro krimilnálníky.

prekracovani hranic kdekoli bez kontrol

pro turisty "volné" hranice

průjezd hranicemi bez celního odbavení, netřeba mít pas a stačí občanka

rychlejší a jednodušší cestování,

snadná možnost cestování - turistický ruch, snadnější mezinárodní obchod - zvýšení exportu

snazsi prechod pres hranice, a moznost pouziti pouze OP

Svoboda, Mír

symbolické začlenění do společného evropského prostoru, možnost volného pohybu bez ohledu na státní hranice.

Urychlení průjezdu hranic, odstranění hraničních kontrol

vojenská ochrana

volne cestovani, postacujici OP

Volné cestování, snížení nákladů na ochranu hranic / příliv přistěhovalců, nemožnost kompletní kontroly cizinců vstupujících do země

volné obchodování,volný pohyb

volnost pohybu osob, majetku i kapitálu

Volný pohyb a lepší propojení Evropy

volný pohyb osob

volný pohyb osob a zboží = žádná cla z prostoru schengenu

Volný pohyb osob a zboží.

Volný pohyb osob,

Volný pohyb osob, bezcelní prostor.

volný pohyb osob, bezcelní zóna

volný pohyb osob, jednodušší poznání jiných evropských států

Volný pohyb osob, odpadnutí psychologických bariér z hranic

Volný pohyb osob, snadnější cestování

volný pohyb osob, zboží, práce

Volný pohyb, pracovní příležitosti

volný pracovní trh, bezproblemové cestování

volny pracovni trh, jednodusi cestovani

Volný přeshraniční pohyb osob, výměna informací mezti státy

volný vstup má své pro i proti, tak jako podmínky, které si klade

vstup v rámci Schengenu pouze na občanský průkaz - bezcelní přesun zboží

výhoda - volný pohyb nevýhoda - příliv nepřizpůsobivých osob

výhoda - volný pohyb osob a zboží -> nevýhoda - minimální kontrola pohybu nebezpečných osob (zločinci, teroristé), finanční zatížení

výhoda v cestování, v obchodu

výhodou je snadnější cestování, když nejsou hranice i vývoz/dovoz zboží

Výhody - cestování bez hraničních kontrol - nemusíme "bránit" vlastní vnější hranici

výhody - nemusím zastavovat na hranicích, volný pohyb zboží, služeb nevýhoda - všechno - příliv přistěhovalců, kriminalita atd.atd....

výhody - omezení kontrol na hranicích nevýhody - snažší pašování, únosy

výhody - snadnější hledání práce v zahraničí, snadnější cestování nevýhody - zvýšená kriminalita a pohyb nežádoucích osob

výhody: jednodušší cestování v rámci Shengenu, menší časové prostoje při cestování jak lidí, tak aut

Výhody: volné překračování hranic bez cestovních dokladů, spolupráce mezi policejními orgány členských států Schengenu Nevýhody: zvýšení kriminality, převoz zakázaného zboží

výhody: volny pohyb přes hranice(nemusim mít pas) nevýhody: určitě zvýšená trestní činnost v něčem - je míň kontrol

Zkrácení čekání na hranicích a není nutnost mít cestovní pas

zlepšení obchodní podmínek, zrušení hraničních kontrol

Zrušení kontrol na hranicích

zrušily se hraniční kontroly občané, které žijí v Schengenském prostoru mohou volně cestovat

žádné kontroly a zdržování na hranicích

9. Myslíte si, že by měla ČR do Schengenu patřit? Pokud ne,proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11385,61 %85,61 %  
ne107,58 %7,58 %  
nevím32,27 %2,27 %  
nevím co to znamená10,76 %0,76 %  
Schengen je malá vesnice. Tam se ČR nevejde.10,76 %0,76 %  
Nevím, nezajímám se 10,76 %0,76 %  
ne, bilaterální dohody jsou efektivnější10,76 %0,76 %  
už tam patří10,76 %0,76 %  
Nemohu posoudit pro nedostatek hlubších informací. Schengenský prostor zahrnuje určitě výhody i nevýhody.10,76 %0,76 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měly patřit všechny Evropské státy do Schengenu? Pokud ne, jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7657,58 %57,58 %  
ne3627,27 %27,27 %  
nevím32,27 %2,27 %  
Některé státy na to podle mě nejsou dostatečně vyspělé a bezpečné10,76 %0,76 %  
Není jisté kde Evropa končí.10,76 %0,76 %  
nevím co to znamená10,76 %0,76 %  
Ukrajina, Albánie10,76 %0,76 %  
Některé země nejsou ať už obchodně či společensky vyspělé natolik, aby působení v Schengenu a podmínek, které nabízí nezneužívali na úkor ostatních států.10,76 %0,76 %  
nevím, nezajímám se 10,76 %0,76 %  
jejich vec10,76 %0,76 %  
ne : Rumunsko - krádeže10,76 %0,76 %  
Co jsou Evropské státy? Proč s velkým E? Státy EU jistě ano, všechny státy Evropy zatím raději ne. Rusko za všechny.10,76 %0,76 %  
v současnosti na to některé státy nejsou připraveny, mělo by se jít postupnou cestou10,76 %0,76 %  
Není přesně definováno co je Evropský stát. Myslíte státy EU? Ano. Všechny geograficky? Ne10,76 %0,76 %  
je to na nich a jejich preferencích10,76 %0,76 %  
Znamenalo by to snížení životní úrovně v rozvinutých zemích v důsledku návalu přistěhovalců10,76 %0,76 %  
Ukrajina10,76 %0,76 %  
dostatečně nevyvinuté10,76 %0,76 %  
pouze členové EU a raději bez států s vnější hranicí10,76 %0,76 %  
měly by tam být všechny státy EU10,76 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Už jste se setkali s pojmem Schengen?

5. Z jakého zdroje pojem Schengen znáte?

6. Jste přesvědčeni, že máte o Schengenu dostatek informací?

7. Myslíte si, že vstup ČR do Schengenu přinesl ČR výhody či nevýhody?

9. Myslíte si, že by měla ČR do Schengenu patřit? Pokud ne,proč?

10. Myslíte si, že by měly patřit všechny Evropské státy do Schengenu? Pokud ne, jaké?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Už jste se setkali s pojmem Schengen?

5. Z jakého zdroje pojem Schengen znáte?

6. Jste přesvědčeni, že máte o Schengenu dostatek informací?

7. Myslíte si, že vstup ČR do Schengenu přinesl ČR výhody či nevýhody?

9. Myslíte si, že by měla ČR do Schengenu patřit? Pokud ne,proč?

10. Myslíte si, že by měly patřit všechny Evropské státy do Schengenu? Pokud ne, jaké?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubešová, K.Schengen (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://schengen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.