Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Schengenský prostor a s ním spojená pozitiva,negativa a rizika pro ČR

Schengenský prostor a s ním spojená pozitiva,negativa a rizika pro ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bronislava Hájková
Šetření:31. 07. 2011 - 18. 08. 2011
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci tohoto internetového výzkumu bych se chtěla informovat o povědomí lidí ve Zlínském kraji o " Schengenském prostoru",dále pak co nám tento "Schengen" přináší,jestli jde o pozitiva a jaká nebo spíše o negativní věci .V rámci výzkumu bych dále chtěla upozornit na rizika plynoucí z volného pohybu osob, zboží a kapitálu a zda by bylo vhodné např. " Schengen" zrušit či nikoliv.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9771,85 %71,85 %  
muž3828,15 %28,15 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let7051,85 %51,85 %  
31-40 let5037,04 %37,04 %  
16-20 let85,93 %5,93 %  
41-50 let32,22 %2,22 %  
51-60 let21,48 %1,48 %  
60 a více let21,48 %1,48 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6749,63 %49,63 %  
středoškolské5137,78 %37,78 %  
vyučen/vyučena s maturitou75,19 %5,19 %  
vyučen/vyučena64,44 %4,44 %  
základní42,96 %2,96 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy s pojmem "Schengen" nebo "Schengenský prostor"? Víte,co tyto pojmy znamenají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6, nikdy/neznámotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13197,04 %97,04 %  
ne32,22 %2,22 %  
nikdy/neznám10,74 %0,74 %  

Graf

5. Kde jste se s pojmem "Schengen" seznámili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize4333,86 %31,85 %  
škola3829,92 %28,15 %  
internet2015,75 %14,81 %  
denní tisk1612,6 %11,85 %  
zaměstnání75,51 %5,19 %  
kamarádi,známí,přátelé32,36 %2,22 %  

Graf

6. Chtěli byste vědět více o tom,co vlastně "Schengenský prostor" znamená?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %1,48 %  
nevím125 %0,74 %  
rozhodně ano125 %0,74 %  

Graf

7. Jaký je Váš postoj k rozšíření "Schengenského prostoru" o ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní5540,74 %40,74 %  
rozhodně pozitivní3324,44 %24,44 %  
spíše negativní2417,78 %17,78 %  
nevím1813,33 %13,33 %  
rozhodně negativní53,7 %3,7 %  

Graf

8. Jaké jsou dle Vašeho názoru pozitiva vstupu ČR do "Schengenu"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snazší cestování,další otevření evropského prostoru10980,74 %80,74 %  
odpadnou čekací doby na hraničních přechodech6850,37 %50,37 %  
otevřou se nové možnosti přeshraniční spolupráce5037,04 %37,04 %  
bude možné překračovat hranice kdekoli a kdykoli3324,44 %24,44 %  
odpadne hromadění kamionů na našem území2417,78 %17,78 %  
bude dosažena skutečná rovnoprávnost občana v rámci EU2417,78 %17,78 %  
dojde k rozvoji dopravní infrastruktury2317,04 %17,04 %  
žádná pozitiva118,15 %8,15 %  
posílení vnitřní bezpečnosti ,zejména příhraničních regionů42,96 %2,96 %  

Graf

9. jaké jsou dle Vašeho názoru negativa vstupu ČR do "Schengenu"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliv nelegálních přistěhovalců9973,33 %73,33 %  
vzrůst kriminality5842,96 %42,96 %  
celkové snížení bezpečnosti5540,74 %40,74 %  
příliv pracovních sil/zvýšení konkurence na pracovním trhu4029,63 %29,63 %  
rizika vyplývající ze zpracování osobních údajů1813,33 %13,33 %  
zhoršení úrovně ochrany životního prostředí96,67 %6,67 %  
žádná negativa53,7 %3,7 %  

Graf

10. Dle Vašeho názoru nám hrozí v rámci "Schengenu" tyto rizika:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezákonné migrace8361,48 %61,48 %  
odcizení vozidel6447,41 %47,41 %  
organizovaný zločin6346,67 %46,67 %  
drogy6044,44 %44,44 %  
obchod s lidmi5440 %40 %  
únosy lidí3928,89 %28,89 %  
praní špinavých peněz3626,67 %26,67 %  
terorismus3626,67 %26,67 %  
pašování radioaktivního a jaderného materiálu1813,33 %13,33 %  
padělání eura a jiných bankovek1712,59 %12,59 %  

Graf

11. Myslíte si,že je pro nás "Schengenský prostor" bezpečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6447,41 %47,41 %  
nevím3525,93 %25,93 %  
spíše ne2317,04 %17,04 %  
rozhodně ano85,93 %5,93 %  
rozhodně ne53,7 %3,7 %  

Graf

12. Jaká je podle Vás budoucnost "Schengenu"? Zrušili byste tento prostor volného pohybu osob,zboží a kapitálu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nezrušit11081,48 %81,48 %  
ano zrušit2518,52 %18,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Dle Vašeho názoru nám hrozí v rámci "Schengenu" tyto rizika:

  • odpověď odcizení vozidel:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pašování radioaktivního a jaderného materiálu na otázku 10. Dle Vašeho názoru nám hrozí v rámci "Schengenu" tyto rizika:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkali jste se někdy s pojmem "Schengen" nebo "Schengenský prostor"? Víte,co tyto pojmy znamenají?

5. Kde jste se s pojmem "Schengen" seznámili?

7. Jaký je Váš postoj k rozšíření "Schengenského prostoru" o ČR?

8. Jaké jsou dle Vašeho názoru pozitiva vstupu ČR do "Schengenu"?

9. jaké jsou dle Vašeho názoru negativa vstupu ČR do "Schengenu"?

10. Dle Vašeho názoru nám hrozí v rámci "Schengenu" tyto rizika:

11. Myslíte si,že je pro nás "Schengenský prostor" bezpečný?

12. Jaká je podle Vás budoucnost "Schengenu"? Zrušili byste tento prostor volného pohybu osob,zboží a kapitálu ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkali jste se někdy s pojmem "Schengen" nebo "Schengenský prostor"? Víte,co tyto pojmy znamenají?

5. Kde jste se s pojmem "Schengen" seznámili?

7. Jaký je Váš postoj k rozšíření "Schengenského prostoru" o ČR?

8. Jaké jsou dle Vašeho názoru pozitiva vstupu ČR do "Schengenu"?

9. jaké jsou dle Vašeho názoru negativa vstupu ČR do "Schengenu"?

10. Dle Vašeho názoru nám hrozí v rámci "Schengenu" tyto rizika:

11. Myslíte si,že je pro nás "Schengenský prostor" bezpečný?

12. Jaká je podle Vás budoucnost "Schengenu"? Zrušili byste tento prostor volného pohybu osob,zboží a kapitálu ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hájková, B.Schengenský prostor a s ním spojená pozitiva,negativa a rizika pro ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://schengensky-prostor-a-s-nim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.