Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Schengenský systém

Schengenský systém

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Mikulcová
Šetření:06. 04. 2012 - 08. 04. 2012
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou VŠO v Praze a touto cestou bych Vás chtěla poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který bude podkladem pro mou praktickou část bakalářské práce.

 

Vyplnění dotazníku je anonymní a zabere Vám jen pár minut.

 

Děkuji a přeji pěkný den

Odpovědi respondentů

1. Jak často cestujete do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x ročně6059,41 %59,41 %  
necestuji do zahraničí2928,71 %28,71 %  
3-5x ročně98,91 %8,91 %  
více než 5x ročně21,98 %1,98 %  
2-5x ročně10,99 %0,99 %  

Graf

2. Víte co je schengenský prostor, tzv. Schengen? Setkali jste se někdy s tímto pojmem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, nevím přesně, ale vím, že tento prostor existujeotázka č. 3, nikdy jsem o tom neslyšel/aotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7473,27 %73,27 %  
nevím přesně, ale vím, že tento prostor existuje2019,8 %19,8 %  
nikdy jsem o tom neslyšel/a76,93 %6,93 %  

Graf

3. V jakém roce ČR vstoupila do Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20046164,89 %60,4 %  
nevím1212,77 %11,88 %  
200588,51 %7,92 %  
200777,45 %6,93 %  
200666,38 %5,94 %  

Graf

4. V jakém roce ČR vstoupila do schengenského prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20073840,43 %37,62 %  
nevím2324,47 %22,77 %  
20042223,4 %21,78 %  
200577,45 %6,93 %  
200644,26 %3,96 %  

Graf

5. Je potřeba pro cestování v rámci zemí schengenského prostoru cestovní doklad/y?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7377,66 %72,28 %  
Ano1515,96 %14,85 %  
Nevím66,38 %5,94 %  

Graf

6. Uvítali jste zapojení ČR do Schengenu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3537,23 %34,65 %  
ano3234,04 %31,68 %  
nevím2021,28 %19,8 %  
ne44,26 %3,96 %  
spíše ne33,19 %2,97 %  

Graf

7. Schengenský prostor je bezpečný:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3436,17 %33,66 %  
spíše nesouhlasím2728,72 %26,73 %  
nevím1819,15 %17,82 %  
nesouhlasím88,51 %7,92 %  
souhlasím77,45 %6,93 %  

Graf

8. Shledáváte nějaké výhody v zapojení ČR do schengenského prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažší cestování7579,79 %74,26 %  
žádné čekací doby na hraničních přechodech6063,83 %59,41 %  
překračování hranic kdekoli a kdykoli3132,98 %30,69 %  
překračování pozemních hranic bez hraničních kontrol a zastavení3031,91 %29,7 %  
volný pohyb osob a zboží2728,72 %26,73 %  
rozvoj příhraničního cestovního ruchu1819,15 %17,82 %  
nevím33,19 %2,97 %  
žádná pozitiva11,06 %0,99 %  
Nooo tak jelikož jsem o tomto slovu jen slyšela a vubec nevim co to je tak žádné výhody nevim... Ale klído ši to vygooglim :D11,06 %0,99 %  
Odpovědi, které jsem označil jako výhodné jsou ale i v jiném úhlu pohledu obrovskou nevýhou. Mím názorem je, že je to spíše nevíhoda.11,06 %0,99 %  

Graf

9. Představuje pro Vás vstup ČR do schengenského prostoru nějaké negativní skutečnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení nelegální migrace2122,34 %20,79 %  
zvýšení přeshraniční kriminality1920,21 %18,81 %  
celkové snížení bezpečnosti1313,83 %12,87 %  
nevím1010,64 %9,9 %  
žádná negativa1010,64 %9,9 %  
volný pohyb osob, zboží88,51 %7,92 %  
absence kontrol na vnitřních hranicích55,32 %4,95 %  
příliv pracovních sil55,32 %4,95 %  
obrovská kriminalita (především drogy) + migrace; příště si udělejte místo radioButtonů checkBoxy11,06 %0,99 %  
stejna odpoved jako pri otazce 8.11,06 %0,99 %  
naprosto včechny možnosti uvedené víše.11,06 %0,99 %  

Graf

10. Zrušili byste tento prostor volného pohybu osob, zboží a kapitálu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6063,83 %59,41 %  
nevím2021,28 %19,8 %  
ano1414,89 %13,86 %  

Graf

11. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let7978,22 %78,22 %  
26 - 35 let1918,81 %18,81 %  
36- 45 let32,97 %2,97 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6968,32 %68,32 %  
muž3231,68 %31,68 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4039,6 %39,6 %  
vyšší odborné2625,74 %25,74 %  
vysokoškolské2322,77 %22,77 %  
výuční109,9 %9,9 %  
základní21,98 %1,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V jakém roce ČR vstoupila do Evropské unie?

  • odpověď 2004:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2004 na otázku 4. V jakém roce ČR vstoupila do schengenského prostoru?

4. V jakém roce ČR vstoupila do schengenského prostoru?

  • odpověď nevím:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. V jakém roce ČR vstoupila do Evropské unie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často cestujete do zahraničí?

2. Víte co je schengenský prostor, tzv. Schengen? Setkali jste se někdy s tímto pojmem?

3. V jakém roce ČR vstoupila do Evropské unie?

4. V jakém roce ČR vstoupila do schengenského prostoru?

5. Je potřeba pro cestování v rámci zemí schengenského prostoru cestovní doklad/y?

6. Uvítali jste zapojení ČR do Schengenu?

7. Schengenský prostor je bezpečný:

8. Shledáváte nějaké výhody v zapojení ČR do schengenského prostoru?

9. Představuje pro Vás vstup ČR do schengenského prostoru nějaké negativní skutečnosti?

10. Zrušili byste tento prostor volného pohybu osob, zboží a kapitálu?

11. Váš věk:

12. Pohlaví:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často cestujete do zahraničí?

2. Víte co je schengenský prostor, tzv. Schengen? Setkali jste se někdy s tímto pojmem?

3. V jakém roce ČR vstoupila do Evropské unie?

4. V jakém roce ČR vstoupila do schengenského prostoru?

5. Je potřeba pro cestování v rámci zemí schengenského prostoru cestovní doklad/y?

6. Uvítali jste zapojení ČR do Schengenu?

7. Schengenský prostor je bezpečný:

8. Shledáváte nějaké výhody v zapojení ČR do schengenského prostoru?

9. Představuje pro Vás vstup ČR do schengenského prostoru nějaké negativní skutečnosti?

10. Zrušili byste tento prostor volného pohybu osob, zboží a kapitálu?

11. Váš věk:

12. Pohlaví:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mikulcová, I.Schengenský systém (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://schengensky-system.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.