Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > schopnost splácet úvěry

schopnost splácet úvěry

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Antoschová
Šetření:14. 02. 2015 - 20. 02. 2015
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem průzkumu je zjistit, které faktory ovlivňují schopnost  či neschopnost dlužníků splácet úvěry a finanční závazky. Dotazník je určen pro respondenty a domácnosti, kteří využívají a  řádně splácí úvěry a také  pro respondenty, kteří mají problém dostát svým finančním závazkům (úvěry, půjčky, finanční výpomoci). Tento průzkum provádím za účelem vypracování semestrálního projektu, nicméně výsledky budou (z povahy věci veřejného zadání) veřejně přístupné.

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas strávený vyplňováním dotazníku.

M.Antoschová

 

Odpovědi respondentů

1. Měl(a) jste někdy problém se splácením úvěru, půjčky nebo dluhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1090,91 %90,91 %  
ano19,09 %9,09 %  

Graf

2. Které úvěrové produkty využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kreditní karta436,36 %36,36 %  
spotřebitelský úvěr327,27 %27,27 %  
nemám žádný finanční závazek218,18 %18,18 %  
úvěr ze stavebního spoření218,18 %18,18 %  
kontokorent218,18 %18,18 %  
půjčka od rodiny, přátel19,09 %9,09 %  
hypotéka19,09 %9,09 %  

Graf

3. U jaké společnosti máte sjednanou půjčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
banka, stavební spořitelna872,73 %72,73 %  
Jiné218,18 %18,18 %  
mám půjčku od fyzické osoby19,09 %9,09 %  
splátková společnost (typ homecredit)19,09 %9,09 %  

Graf

4. Jaká je celková výše měsíční platby Vaší domácnosti na splácení půjček:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 25% měsíčního příjmu domácnosti872,73 %72,73 %  
25 - 50% příjmu domácnosti327,27 %27,27 %  

Graf

5. Využíváte některý ze spořících produktů, ev. tvoříte si měsíčně finanční rezervu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně měsíčně spoříme763,64 %63,64 %  
spoříme nárazově- občas218,18 %18,18 %  
nespoříme, ale hospodaříme s přebytkem19,09 %9,09 %  
nespoříme, příjem nestačí pokrýt výdaje19,09 %9,09 %  

Graf

6. Vaši domácnost tvoří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezdětný pár436,36 %36,36 %  
domácnost se 2 dětmi327,27 %27,27 %  
domácnost se 3a více dětmi19,09 %9,09 %  
jednotlivec19,09 %9,09 %  
domácnost s 1dítětem19,09 %9,09 %  
samoživitel/ka + nezaopatřené dítě/děti19,09 %9,09 %  

Graf

7. Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské763,64 %63,64 %  
středoškolské odborné s maturitou436,36 %36,36 %  

Graf

8. Jakou pozici vykonáváte v zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativní pracovník545,45 %45,45 %  
nižší vedoucí218,18 %18,18 %  
student19,09 %9,09 %  
OSVČ, podnikatel19,09 %9,09 %  
dělnická profese19,09 %9,09 %  
odborná profese- lékař, právník, architekt19,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Antoschová, M.schopnost splácet úvěry (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://schopnost-splacet-uvery-2015.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.