Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Schopnosti první pomoci

Schopnosti první pomoci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Pokorný
Šetření:10. 03. 2011 - 17. 03. 2011
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen ke zjištění subjektivních názorů respondentů ohledně vlastních schopností poskytnout správnou první pomoc raněným, a dále k porovnání tohoto osobního názoru s objektivními výsledky, které jsou získány souborem detailních otázek na danou problematiku.


Výstupy dotazníku budou použity jako doplňující informace pro prezentaci na téma "Jak poskytnout první pomoc".

Odpovědi respondentů

1. Škrtidlo je vhodný nástroj k zastavení všech silně krvácejících zranění v oblasti končetin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2853,85 %53,85 %  
ne2446,15 %46,15 %  

Graf

2. Při průniku vzduchu do hrudní dutiny v důsledku zranění je nutné ránu hermeticky (vzduchotěsně) uzavřít?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3261,54 %61,54 %  
ano2038,46 %38,46 %  

Graf

3. Při neprůchodnosti dýchacích cest (s vyloučením účasti cizích předmětů) zprůchodnění dosáhneme uvolněním zapadlého jazyka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4790,38 %90,38 %  
ne59,62 %9,62 %  

Graf

4. Osobu v šokovém stavu je vhodné (vzhledem k neschopnosti organismu ovlivňovat teplotu) aktivně zahřívat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3771,15 %71,15 %  
ne1528,85 %28,85 %  

Graf

5. Při kousnutí silně jedovatým živočichem do končetiny je důležité končetinu důkladně zaškrtit nad poraněním směrem k srdci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4892,31 %92,31 %  
ne47,69 %7,69 %  

Graf

6. Při absenci životních funkcí raněné dospělé osoby nejprve voláme záchrannou službu, až poté provádíme resuscitaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2751,92 %51,92 %  
ne2548,08 %48,08 %  

Graf

7. Omrzliny (na končetinách) lze účinně ošetřit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozvolným zahříváním4484,62 %84,62 %  
Zahříváním pomocí tření1019,23 %19,23 %  
Zahříváním pohybem končetiny47,69 %7,69 %  
Jiným způsobem47,69 %7,69 %  

Graf

8. Při epileptickém záchvatu druhé osoby je důležité:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odstranit okolní předměty, aby se postižený neporanil.3771,15 %71,15 %  
Vložit postiženému předmět mezi zuby, aby si neprokousl jazyk.1936,54 %36,54 %  
Postiženému lehce držet hlavu, aby se neuhodil.1630,77 %30,77 %  
Znehybnit postiženého, aby se neporanil.1223,08 %23,08 %  

Graf

9. Resuscitační „poměr“ při zástavě dýchaní i krevního oběhu dospělého člověka je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 x stlačení hrudníku + 2 x umělé dýchání2242,31 %42,31 %  
15x stlačení hrudníku + 2 x umělé dýchání1325 %25 %  
5 x stlačení hrudníku + 1 x umělé dýchán917,31 %17,31 %  
10 x stlačení hrudníku + 1 x umělé dýchání611,54 %11,54 %  
Jiný23,85 %3,85 %  

Graf

10. Jste názoru, že byste v případě potřeby byl schopen / byla schopna poskytnout zraněnému SPRÁVNOU první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2853,85 %53,85 %  
Spíše ne1223,08 %23,08 %  
Rozhodně ano713,46 %13,46 %  
Rozhodně ne59,62 %9,62 %  

Graf

11. Absolvoval/a jste někdy kurz první pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2955,77 %55,77 %  
ne2344,23 %44,23 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4586,54 %86,54 %  
muž713,46 %13,46 %  

Graf

13. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 30 let3567,31 %67,31 %  
19 - 21 let1019,23 %19,23 %  
40 a více35,77 %5,77 %  
31 - 40 let35,77 %5,77 %  
16 - 18 let11,92 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jste názoru, že byste v případě potřeby byl schopen / byla schopna poskytnout zraněnému SPRÁVNOU první pomoc?

  • odpověď Spíše ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 - 21 let na otázku 13. Do jaké věkové skupiny patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Škrtidlo je vhodný nástroj k zastavení všech silně krvácejících zranění v oblasti končetin?

2. Při průniku vzduchu do hrudní dutiny v důsledku zranění je nutné ránu hermeticky (vzduchotěsně) uzavřít?

3. Při neprůchodnosti dýchacích cest (s vyloučením účasti cizích předmětů) zprůchodnění dosáhneme uvolněním zapadlého jazyka?

4. Osobu v šokovém stavu je vhodné (vzhledem k neschopnosti organismu ovlivňovat teplotu) aktivně zahřívat?

5. Při kousnutí silně jedovatým živočichem do končetiny je důležité končetinu důkladně zaškrtit nad poraněním směrem k srdci?

6. Při absenci životních funkcí raněné dospělé osoby nejprve voláme záchrannou službu, až poté provádíme resuscitaci?

7. Omrzliny (na končetinách) lze účinně ošetřit:

8. Při epileptickém záchvatu druhé osoby je důležité:

9. Resuscitační „poměr“ při zástavě dýchaní i krevního oběhu dospělého člověka je:

10. Jste názoru, že byste v případě potřeby byl schopen / byla schopna poskytnout zraněnému SPRÁVNOU první pomoc?

11. Absolvoval/a jste někdy kurz první pomoci?

12. Pohlaví:

13. Do jaké věkové skupiny patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Škrtidlo je vhodný nástroj k zastavení všech silně krvácejících zranění v oblasti končetin?

2. Při průniku vzduchu do hrudní dutiny v důsledku zranění je nutné ránu hermeticky (vzduchotěsně) uzavřít?

3. Při neprůchodnosti dýchacích cest (s vyloučením účasti cizích předmětů) zprůchodnění dosáhneme uvolněním zapadlého jazyka?

4. Osobu v šokovém stavu je vhodné (vzhledem k neschopnosti organismu ovlivňovat teplotu) aktivně zahřívat?

5. Při kousnutí silně jedovatým živočichem do končetiny je důležité končetinu důkladně zaškrtit nad poraněním směrem k srdci?

6. Při absenci životních funkcí raněné dospělé osoby nejprve voláme záchrannou službu, až poté provádíme resuscitaci?

7. Omrzliny (na končetinách) lze účinně ošetřit:

8. Při epileptickém záchvatu druhé osoby je důležité:

9. Resuscitační „poměr“ při zástavě dýchaní i krevního oběhu dospělého člověka je:

10. Jste názoru, že byste v případě potřeby byl schopen / byla schopna poskytnout zraněnému SPRÁVNOU první pomoc?

11. Absolvoval/a jste někdy kurz první pomoci?

12. Pohlaví:

13. Do jaké věkové skupiny patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pokorný, M.Schopnosti první pomoci (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://schopnosti-prvni-pomoci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.