Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sčítání lidu: Co vy na to?

Sčítání lidu: Co vy na to?

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Tajtl
Šetření:08. 08. 2011 - 27. 08. 2011
Počet respondentů:237
Počet otázek (max/průměr):14 / 9.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji za zájem o tento průzkum, který nezabere více než 2 minuty.

 

V rámci iniciativy RESTART pro zvýšení konkurenceschopnisti ČR zjišťujeme dopady Sčítání lidu domů a bytů na občany.

Proto prosíme o zapojení každého, koho se tato akce týkala bez ohledu na to, zda jste sám(a) formuláře vyplňoval(a) či nikoli.

 

Děkuji všem za pomoc.

 

Závěry a výsledky nejen tohoto budou publikovány na podzim.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U číselných údajů prosím uveďte alespoň co nejpřesnější odhad.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak jste převzal(a) sčítací formuláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Osobně od sčítacího komisařeotázka č. 2, Osobně na poštěotázka č. 3, Převzal je za mne někdo jinýotázka č. 4, Nevzpomínám siotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převzal je za mne někdo jiný10945,99 %45,99 %  
Osobně od sčítacího komisaře10845,57 %45,57 %  
Osobně na poště166,75 %6,75 %  
Nevzpomínám si41,69 %1,69 %  

Graf

2. Jak dlouho jste čekal(a) na sčítacího komisaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nečekal(a) jsem4743,52 %19,83 %  
Nevzpomínám si2523,15 %10,55 %  
více než 1,5 hodiny1816,67 %7,59 %  
do 15 minut65,56 %2,53 %  
30 - 45 minut54,63 %2,11 %  
15 - 30 minut43,7 %1,69 %  
45 minut - 1,5 hodiny32,78 %1,27 %  

Graf

3. Kolik času jste strávil(a) cestou na poštu a z pošty a čekáním ve frontě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 minut425 %1,69 %  
do 10 minut318,75 %1,27 %  
více než 1,5 hodiny212,5 %0,84 %  
40 - 60 minut212,5 %0,84 %  
30 - 40 minut212,5 %0,84 %  
1 - 1,5 hodiny212,5 %0,84 %  
Nevzpomínám si16,25 %0,42 %  

Graf

4. Jak dlouho Vám v průměru trvalo vyplnění jednoho formuláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nic, všechny za mne vyplnil někdo jinýotázka č. 6, méně než 5 minutotázka č. 5, 5 - 10 minutotázka č. 5, 10 - 15 minutotázka č. 5, 15 - 20 minutotázka č. 5, 20 - 30 minutotázka č. 5, více než 30 minutotázka č. 5, Nedovedu odhadnoutotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10 minut8937,55 %37,55 %  
10 - 15 minut6025,32 %25,32 %  
méně než 5 minut2711,39 %11,39 %  
Nic, všechny za mne vyplnil někdo jiný229,28 %9,28 %  
15 - 20 minut156,33 %6,33 %  
20 - 30 minut135,49 %5,49 %  
Nedovedu odhadnout83,38 %3,38 %  
více než 30 minut31,27 %1,27 %  

Graf

5. Vyplňoval(a) jste formuláře pečlivě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, některé údaje jsem kontroloval(a) ve svých dokumentech11352,56 %47,68 %  
Ano, ale přesně jen co jsem věděl(a)8238,14 %34,6 %  
Ne, něco jsem napsal jen abych to měl(a) z krku188,37 %7,59 %  
ano10,47 %0,42 %  
Jen pouze důležité informace,ty vlezlé nikoliv.10,47 %0,42 %  

Graf

6. Jak jste formuláře odeslal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Osobně jsem je předal(a) sčítacímu komisařiotázka č. 9, Vyplnil(a) a odeslal(a) jsem je elektronickyotázka č. 7, Osobně jsem je vhodil(a) do poštovní schránky / odnesl(a) na poštuotázka č. 8, Odeslal je za mne někdo jinýotázka č. 10, Nevzpomínám siotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyplnil(a) a odeslal(a) jsem je elektronicky13556,96 %56,96 %  
Odeslal je za mne někdo jiný5523,21 %23,21 %  
Osobně jsem je vhodil(a) do poštovní schránky / odnesl(a) na poštu3615,19 %15,19 %  
Osobně jsem je předal(a) sčítacímu komisaři104,22 %4,22 %  
Nevzpomínám si10,42 %0,42 %  

Graf

7. Musel(a) jste si stáhnout a nainstalovat novou verzi programu Adobe Reader?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7958,52 %33,33 %  
ano3324,44 %13,92 %  
nevím2317,04 %9,7 %  

Graf

8. Jak dlouho Vám zabralo odeslání formuláře (cesta ke schránce/na poštu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezabralo mi to ždáný čas navíc, měl(a) jsem poštu/schránku po cestě1438,89 %5,91 %  
Do 10 minut, na poštu / ke schránce bych jinak nešel(a)925 %3,8 %  
Do 20 minut, na poštu / ke schránce bych jinak nešel(a)719,44 %2,95 %  
Do 30 minut, na poštu / ke schránce bych jinak nešel(a)411,11 %1,69 %  
Nevzpomínám si25,56 %0,84 %  

Graf

9. Jak dlouho jste čekal(a) na sčítacího komisaře pro odevzdání vyplněných formulářů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 15 minut330 %1,27 %  
více než 1,5 hodiny330 %1,27 %  
Nevzpomínám si330 %1,27 %  
15 - 30 minut110 %0,42 %  

Graf

10. Jak velké je město ve kterém bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha10443,88 %43,88 %  
malá obec / venkov7632,07 %32,07 %  
okresní město (asi nad 10 000 obyvatel)3313,92 %13,92 %  
krajské město239,7 %9,7 %  
bydlím mimo ČR10,42 %0,42 %  

Graf

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let11749,37 %49,37 %  
26 - 35 let5623,63 %23,63 %  
36 - 50 let3816,03 %16,03 %  
50 - 70 let135,49 %5,49 %  
méně než 18114,64 %4,64 %  
více než 70 let20,84 %0,84 %  

Graf

12. Využíváte pravidelně internet (alespoň jednou týdně)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23498,73 %98,73 %  
ne31,27 %1,27 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15967,09 %67,09 %  
muž7832,91 %32,91 %  

Graf

14. Prostor pro jakékoli Vaše komentáře a připomínky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bez komentáře

Bylo velmi pohodlné vyplnit dotazník na internetu. Některé otázky ovšem byly divně formulované (viz otázky o dojíždění).

Co to je za osobní otázky? Jsem ěl předmět (několikrát) týkající se kvalitativních a kvantitativních výzkumů a takhle sestavenej dotazník, to je teda opravdu bídné!!! :-P

Domnívám se, že minimálně třetina dospělé populace v ČR vůbec není schopna formuláře validním způsobem vyplnit (ať už z důvodu nízké "dokumentové" gramotnosti, mentálního či smyslového deficitu atd.) - kdo a jak spolehlivé údaje vyplnil za tyto osoby? A jak přimět např. osoby z nízkých sociálních vrstev, osoby asociální, příslušníky určitých jiných etnik apod. k vyplnění formulářů?

Formulář jsem poslušně vyplnil jedině proto, že nejsem natolik bohatý, abych si mohl dovolit "Sčítání ovcí, ohrad a farem" bojkotovat.

Formuláře jsem obdržela až po urgencích a stížnostech.

hodně chabý dotazník....

jsem zvědav na výsledky

Ke každému formuláři, co jsem si musela stáhnout díky kodum, v každým formuláři byl VIR!!!!

Komisař se objednal, ale nepřišel.Čekal jsem na něj 2 hodiny. Další nabídku na jiný termín doručení jsem nedostal, ačkoliv sčítací propaganda hlásila další dva pokusy. Na sčítací infolinku jsem se dovolal asi až po desáté, a sdělily mi nesmysly. Na reklamaci poslanou mailem reagovala pošta neohlášeným dovozem formulářů až domů - naštěstí mne zastihla.(tímto jsem lhal v první otázce, neboť mou variantu převzetí neobsahovala) K formulářům jsem nedostal žádný návod na vyplnění, proto jsem např.na otázku zaměstnání odpověděl ANO. Dodnes nevím co tam mělo být. Hlavičky tří formulářů vyplněné komisařem byly jen zčásti nebo vůbec. Nic jsem nedoplňoval, neboť pokyn byl jasný - vyplní sčítací komisař. Takto zbastlený formulář jsem odeslal poštou společně s výkazem zaměstnavatele(jen za budovu), kdyby se snad někdo cukal ohledně pokuty za nevrácený formulář. Pošta to jednoznačně nezvládla.TR.

Na sčítacího komisaře jsem v podstatě čekala více než den. Poprvé totiž přinesl pouze polovinu nutných formulářů a podruhé přišel s ostatními formuláři pouze na mé vyžádání na bezplatné lince ke sčítání. Kdybych se o to nestarala, tak vyplním pouze bytový formulář a nikoliv osobní kvůli tomu, že pro sčítacího komisaře bylo dostatečným důvodem proč nepředat osobní dotazník, že v bytě nemám trvalé bydliště.

Některé otázky ve "Sčítání lidu" byly pro mě složité, a skutečně jsem byl rád, že je to za mnou.

Nelíbí se mi, že lidi, kteří to nevyplní, mohou dostat pokutu, podle mě je to každého volba a nikdo by neměl do toho být nucen. A ty reklamy v televizi byly pěkné trapné. Obzvlášť ta se starší paní na venkově. Souvislost s užitečností sčítání nulová, hlavně že je to dojemné pro starší lidi a venkovany. Vážně příště tam zkuste přednést nějaké opravdové argumenty a nedělejte z lidí idioty.

scitaci formulare jsem vyplnil jen s krajnim odporem (fízlovskej stat)

Sčítání bylo k ničemu!!

Sčítání bylo zbytečné, otázky a odpovědi dle mého názoru nemají žádnou použitelnou hodnotu a největší propadák byla Pošta. Přistoupili k tomu stejně jako k roznášce pošty, neměli zájem na doručení. Doručení jakékoli zásilky, tj. i sčítačích formulářů, je jen problém příjemce. Pošta má zaplaceno a tím její starosti končí.

Sčítání je určitě důležité. Provedení bylo ale (podle očekávání) příšerné.

Sčítání lidu bylo nefektivní a velmi nákladné, tuším, cca 2mld. korun. Mělo probíhat elektronicky, každá domácnost má PC! I starovní důchdci mají možnost ve spolupráci s dětmi dotazník vyplnit. Jedná se o mrhání peněz daňových poplatníku.

sčítání lidu je blbost!

Sčítání lidu považuji za zbytečnou buzeraci občanů, úřady všechna data mají, stačilo by upravit legislativu tak aby si je mohly mezi sebou poskytovat. Aspoň by úředníci měli co na práci a nemuseli by obtěžovat občany s mnohdy nesmyslnými dotazy.

Sčítaní otroků byla naprosto zbytečná akce a stála nás více než 2.5 miliardy korun.

Tady Martin Ješuta, nevím jestli dotazovatelé mohou odpovídat, ale jsou to ani ne dvě minutky tak to tomu dám. Rozeslal jsem to po všech možných a nemožných známých, kamarádech a rodině.. tak snad někdo odpoví .)

Těším se, až budou sčítací formuláře zpracovány. I bych uvítala, kdyby tam bylo víc otázek, ne jen tak "formální". Je to skvělý způsob, jak se dozvědět o současné společnosti

Všechny údaje ze sčítání bylo možné získat jinou cestou...

zbytečné sčítání omezující lidskou svobodu

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak jste převzal(a) sčítací formuláře?

 • odpověď Osobně od sčítacího komisaře:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nečekal(a) jsem na otázku 2. Jak dlouho jste čekal(a) na sčítacího komisaře?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevzpomínám si na otázku 2. Jak dlouho jste čekal(a) na sčítacího komisaře?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 1,5 hodiny na otázku 2. Jak dlouho jste čekal(a) na sčítacího komisaře?

6. Jak jste formuláře odeslal(a)?

 • odpověď Osobně jsem je vhodil(a) do poštovní schránky / odnesl(a) na poštu:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezabralo mi to ždáný čas navíc, měl(a) jsem poštu/schránku po cestě na otázku 8. Jak dlouho Vám zabralo odeslání formuláře (cesta ke schránce/na poštu)?
 • odpověď Vyplnil(a) a odeslal(a) jsem je elektronicky:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Musel(a) jste si stáhnout a nainstalovat novou verzi programu Adobe Reader?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Musel(a) jste si stáhnout a nainstalovat novou verzi programu Adobe Reader?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Musel(a) jste si stáhnout a nainstalovat novou verzi programu Adobe Reader?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste převzal(a) sčítací formuláře?

2. Jak dlouho jste čekal(a) na sčítacího komisaře?

4. Jak dlouho Vám v průměru trvalo vyplnění jednoho formuláře?

5. Vyplňoval(a) jste formuláře pečlivě?

6. Jak jste formuláře odeslal(a)?

7. Musel(a) jste si stáhnout a nainstalovat novou verzi programu Adobe Reader?

8. Jak dlouho Vám zabralo odeslání formuláře (cesta ke schránce/na poštu)?

10. Jak velké je město ve kterém bydlíte?

11. Váš věk?

12. Využíváte pravidelně internet (alespoň jednou týdně)?

13. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste převzal(a) sčítací formuláře?

2. Jak dlouho jste čekal(a) na sčítacího komisaře?

4. Jak dlouho Vám v průměru trvalo vyplnění jednoho formuláře?

5. Vyplňoval(a) jste formuláře pečlivě?

6. Jak jste formuláře odeslal(a)?

7. Musel(a) jste si stáhnout a nainstalovat novou verzi programu Adobe Reader?

8. Jak dlouho Vám zabralo odeslání formuláře (cesta ke schránce/na poštu)?

10. Jak velké je město ve kterém bydlíte?

11. Váš věk?

12. Využíváte pravidelně internet (alespoň jednou týdně)?

13. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tajtl, M.Sčítání lidu: Co vy na to? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://scitani-lidu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.