Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sebehodnocení žáků se specifickými vývojovými poruchami učení

Sebehodnocení žáků se specifickými vývojovými poruchami učení

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Božena Látová
Šetření:06. 01. 2010 - 25. 01. 2010
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku.

Dotazník je určen dětem, žákům a studentům, kteří se dnes a děnne potýkají s problémy spojenými se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností - dříve specifické vývojové poruchy učení (dále jen SPU),  tedy pro žáky a studenty s SPU.

Studie prováděná pomocí tohoto dotazníku je součástí analýzy vlivu SPU na sebehodnocení žáků, prováděné v rámci diplomové práce.

Věřím, že práce dá podnět ke zlepšení podmínek dětí, žáků a studentů s SPU na všech školách.

 

Předem Vám děkuji za vyplnění níže uvedeného dotazníku

Bc. Božena Látová

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Po přečtení otázky, klikněte prosím na tu odpověď, jež vám je nejbližší.

Odpovědi respondentů

1. Jsem úspěšný ve škole i v osobním životě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím736,84 %36,84 %  
spíše nesouhlasím526,32 %26,32 %  
nevím421,05 %21,05 %  
nesouhlasím210,53 %10,53 %  
souhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

2. Raději jsem mezi lidmi než o samotě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím736,84 %36,84 %  
souhlasím526,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím421,05 %21,05 %  
nesouhlasím210,53 %10,53 %  
nevím15,26 %5,26 %  

Graf

3. Věřím si.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím526,32 %26,32 %  
spíše souhlasím526,32 %26,32 %  
nesouhlasím421,05 %21,05 %  
souhlasím315,79 %15,79 %  
nevím210,53 %10,53 %  

Graf

4. Se svým životem jsem spokojen/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím631,58 %31,58 %  
nevím526,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím315,79 %15,79 %  
souhlasím315,79 %15,79 %  
nesouhlasím210,53 %10,53 %  

Graf

5. Je pro mě velmi těžké dát se do řeči se zajímavým nebo přitažlivým člověkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím631,58 %31,58 %  
nevím421,05 %21,05 %  
spíše nesouhlasím421,05 %21,05 %  
souhlasím315,79 %15,79 %  
nesouhlasím210,53 %10,53 %  

Graf

6. Mnoho lidí se ke mě chová nefér.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím736,84 %36,84 %  
nesouhlasím526,32 %26,32 %  
spíše souhlasím421,05 %21,05 %  
nevím210,53 %10,53 %  
souhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

7. Často mám pocit, že ať udělám cokoliv, okolí to neocení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím736,84 %36,84 %  
spíše souhlasím526,32 %26,32 %  
nevím421,05 %21,05 %  
nesouhlasím210,53 %10,53 %  
souhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

8. Bez problémů navazuji nová přátelství.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím736,84 %36,84 %  
spíše souhlasím526,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím421,05 %21,05 %  
nevím210,53 %10,53 %  
nesouhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

9. Občas se neovládnu, peru se nebo křičím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím736,84 %36,84 %  
spíše souhlasím526,32 %26,32 %  
souhlasím421,05 %21,05 %  
spíše nesouhlasím210,53 %10,53 %  
nevím15,26 %5,26 %  

Graf

10. Spolužáci mě nemají rádi, jsou na mě zlí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím631,58 %31,58 %  
spíše nesouhlasím631,58 %31,58 %  
spíše souhlasím315,79 %15,79 %  
souhlasím210,53 %10,53 %  
nevím210,53 %10,53 %  

Graf

11. Zklamala jsem své rodiče.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím526,32 %26,32 %  
nevím526,32 %26,32 %  
spíše souhlasím421,05 %21,05 %  
souhlasím315,79 %15,79 %  
spíše nesouhlasím210,53 %10,53 %  

Graf

12. Myslím, že se mi nikdy nepodaří udělat něco mimořádného/ skvělého.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím631,58 %31,58 %  
nesouhlasím526,32 %26,32 %  
spíše souhlasím526,32 %26,32 %  
souhlasím210,53 %10,53 %  
nevím15,26 %5,26 %  

Graf

13. Je málo lidí, u kterých se cítím dobře/ uvolněně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím736,84 %36,84 %  
souhlasím526,32 %26,32 %  
nesouhlasím315,79 %15,79 %  
spíše souhlasím315,79 %15,79 %  
nevím15,26 %5,26 %  

Graf

14. Tvé pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1368,42 %68,42 %  
žena631,58 %31,58 %  

Graf

15. Kolik ti je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24210,53 %10,53 %  
12210,53 %10,53 %  
19210,53 %10,53 %  
17210,53 %10,53 %  
11210,53 %10,53 %  
10210,53 %10,53 %  
3215,26 %5,26 %  
1615,26 %5,26 %  
2115,26 %5,26 %  
2015,26 %5,26 %  
915,26 %5,26 %  
2215,26 %5,26 %  
1315,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.35
Minimum:10
Maximum:24
Variační rozpětí:14
Rozptyl:24.12
Směrodatná odchylka:4.91
Medián:17
Modus:24

Graf

16. Navštěvuješ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
842,11 %42,11 %  
631,58 %31,58 %  
315,79 %15,79 %  
SOU15,26 %5,26 %  
VŠO15,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Látová, B.Sebehodnocení žáků se specifickými vývojovými poruchami učení (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sebehodnoceni-zaku-se-specifickymi-vyvojovymi-poruchami-ucen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.