Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sebeláska

Sebeláska

Zmrzlina a nanuky
Jakou zmrzlinu máte rádi?

(průzkum Jana Diehela, cca 5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Bártová
Šetření:28. 02. 2020 - 02. 03. 2020
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je za účelem veřejného průzkumu o názorech a znalostech daného tématu.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7766,38 %66,38 %  
Muž3832,76 %32,76 %  
Proč máte u pohlaví tři možnosti? Nejste zmatená propagandou neomarxistů?10,86 %0,86 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-303025,86 %25,86 %  
15-212521,55 %21,55 %  
31-422420,69 %20,69 %  
43-501916,38 %16,38 %  
51+1714,66 %14,66 %  
1910,86 %0,86 %  

Graf

3. Jste student nebo pracující člověk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující člověk-psychická práce6858,62 %58,62 %  
Student3025,86 %25,86 %  
Pracující člověk-fyzická práce1512,93 %12,93 %  
Nezaměstnaný32,59 %2,59 %  

Graf

4. Co znamená pojem altruismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to postoj či myšlení, kdy se zaměřujeme na prospěch druhé osoby na úkor sebe10792,24 %92,24 %  
je to synonymum k pojmu egoismus97,76 %7,76 %  

Graf

5. Máte syndrom hodné holky? Syndrom hodné holky znamená, že neumíte říkat ne, jste vstřícní, hodní a neodporujete ostatním. Pro druhé byste se rozdali a vždy ostatním pomůžete, i když máte práce nad hlavu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5850 %50 %  
ne5850 %50 %  

Graf

6. Umíte říkat Ne?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8169,83 %69,83 %  
ne3530,17 %30,17 %  

Graf

7. Co pro vás znamená pojem sebeláska?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mít se rád43,45 %3,45 %  
narcismus32,59 %2,59 %  
Mít rád sám sebe32,59 %2,59 %  
Sebeúcta 21,72 %1,72 %  
Srovnat se sám se sebou10,86 %0,86 %  
Být sama sebou, líbit se sama sobě tak jak jsem já šťastná a neměnit se podle názoru ostatních. €10,86 %0,86 %  
Mít se ráda, taková jaká jsem a milovat se se vším všudy, porozumět si a pochopit se.10,86 %0,86 %  
Že jsem spokojen sám se sebou10,86 %0,86 %  
Přijmout sebe sama se všemi stránkami osobnosti10,86 %0,86 %  
Že si sama sebe vážím a mám se ráda taková jaká jsem 10,86 %0,86 %  
ostatní odpovědi Neřešit blbosti (okolo váhy, pleti,...ktere stejně nevyřešíme
mít se rádi takový jací jsme
Mit se rad takova, jaka jsem
Mít se ráda taková jaká jsem
Mít sebe rád
být spokojený sám se sebou, jak po vzhledové stránce, tak po stylu chování a myšlení
Vědomí vlastní hodnoty, respekt k sobě samé, sebeúcta, svoboda, ctít vlastní hranice a tak.
Mít se rád i s chybama. Věřit, žě i ty špatný dny jednou skončí a že i já si zasloužím jen to nejlepší nomatter what.
Zdravý vztah k sobě samému
mit se rada taková,jaká jsem i s chybami
Mit rad sam sebe, takovy jaky si
Ze miluji jen sebe a nikdo jiny mě nezajímá
Když víme jaké máme nedostatky ale i přes to na sobě vidíme ty krásné a pozitivní věci
Mím se rádi takový jací jsme i se všemi chybami
Spokojenos s vlastními činy.
davat sebe na prvni misto
být spokojená sama se sebou
Přijímat sebe a svá rozhodnutí a pracovat s následky svého chování a nezpochybňovat své postoje kvůli názorům okolí
upřednostňování svých potřeb před cizími
Poznání a přijmutí sebe sama (včetně špatných vlastností)
Mít ráda sama sebe takovou jaká jsem, se svými chybami i přednostmi , být spokojená se svým životem, umět se pochválit, žít si svůj život podle svého, být ráda sama se sebou.
Mít se sami sebe rádi a umět se pochválit
Být šťastný
přijmout sama sebe
Mit se rad,respektovat se
Mít se ráda taková, jaká jsem. Být smířená s tím, kdo jsem.
Být 100% spokojená sama se sebou
Umět milovat samu sebe
Nic
mít rád sám sebe, neubližovat si fyzicky
V pozitivním slova smyslu mít ráda sebe, abych mohla být co k čemu ostatním, v negativním smyslu egoismus
mít sám sebe rád
Snažím se pro sebe zajistit co nejhladší průchod životem
Mít ráda sebe samu a přijímat se taková, jaká jsem i se svými chybami. Neznamená to ale na sobě nepracovat a nesnažit se svých chyb zbavit, pokud je to možné.
mít k sobě zdravě oceňující postoj, přát dobro sám sobě a dobré věci i dobrou péči si dopřát, stavět své zájmy na jedno z prioritních míst, ne až jako poslední v řadě
Mít se rád, znamen být i trochu sobec, dělat věci ve svém zájmu, tak aby člověk byl šťastný a spokojený
zda mám sama sebe ráda
láska k sobě
Namyšlenost
Mít ráda sama sebe, abych mohla mít ráda druhé. Myslet i na sebe a ne jenom na ostatní na úkor sebe sama.
mám se rád, odměňuji se, netrápí mě pochybnosti ve spojitosti s mou osobou
starat se jen o sebe
trochu jako narcismus je to jiné než sebedůvěra a sebeúcta, případně sebevědomí
Vyrovnaný, realistický a láskyplný postoj k sobě, respekt ke svým přednostem i chybám
Mít rád sám sebe a ve zdravé míře se upřednostnit nad ostatními - právě aby mi ostatní nepřerostli nad hlavu. Bez sebelásky nemohu ani osttaním dávat správnou nebo správně žitou lásku.
přílišné soustředění na sebe
věnovat sobě minimálně tolik lásky, pozornosti a prostoru jako ostatním
Mít se rád, ne však příliš. Důležitá je i sebekritika.
ÚCTA K SOBĚ SAMÉMU
Blbost, kterou používají divný lidi.
Něco, co by každý měl mít, ale ne všichni se k tomu dopracují. Sama sebe si začínám vážit až teď, když mám pocit, že i já si zasloužím být šťastná a mohu to štěstí žít.
mít rád sám sebe, uvědomovat si, že jsem důležitý
Umět akceptovat i ty části sebe sama, na které nejsem zrovna pyšná, přijmout je a tak tedy sebe právě takovou, jaká jsem. Mít se tedy ráda.
Myslet v první řadě na sebe
sebevědomí, když je moc vysoké není to dobré, ale zdravé sebevědomí je dobré, nevnímám toto slovo negativně, ale nic se nesmí přehánět
Mít se zdravě rád, ale nepřehánět to
zdravá forma egoismu
člověk je zaměřený na sebe a své potřeby
Mit rad celeho sebe
Mít se ráda taková, jaká jsem. Vědět, kde mám hranice a nenechat ostatní je překračovat. Umět se ozvat.
Příjetí sebe, takový jaký člověk je
nevím
vážím si sama sebe a mám se ráda
Když se člověk dokáže přijmout takového, jaký je. Sama to začínám chápat až teď, snažím se milovat sama sebe, protože konečně vím, že si to zasloužím. Že si zasloužím lásku, kterou mi dává přítel, a stejně tak i tu svoji. Milovat sám sebe znamená přijmout se.
Vážit si sám sebe a chovat se k sobě tak, jak chci, aby se ke mě chovali ostatní
umet si vazit sebe sama
Schopnost mít se rád. Připustit, že osobní nedostatky nejsou selhání mé existence, ale že se jim nejspíš nevyhnu.
Sebeúcta, vážení si sama sebe. Vědomí, že mám cenu, která nezávisí na pohledu ostatních v mém okolí.
milovat sám sebe
myšlení jen na sebe bez ohledu na ostatní a dokonce i bez ohledu na rodinu
Klaus, Babiš, Zeman.
Dobře znát své silné a slabé stránky a být si vědoma své ceny jako lidské bytosti, své neopakovatelnosti
pozitivní vztah sám k sobě, láska ke své osobě,
zdravé sebevědomí a plné smíření s tím, jaký člověk je
-
o něco víc než "mít rád sám sebe" (což je pro zdraví osobnosti důležité)
dobrý vztah k sobě
Chovat se a jednat tak, abych byla jako jedinec spokojená. Odměnit se, doprat si, jednat podle sebe bez ohledu na okoli.
Myslet na sebe a upřednostňovat své potřeby
vážit si sám sebe, starat se o svoji psychickou a fyzickou pohodu
Mít ráda jen sebe
zdravá sebeláska oproti sobectví
když má někdo rád jen sebe
brát ohledy na sebe, své potřeby
mít rád své tělo i vlastnosti, uvedomit si ale nedostatky
Dávat i sobě to, co potřebuji, abych mohl pak případně fungovat pro druhé.
mít se ráda
Že máme rádi sami sebe, že se dokážeme pochválit a najít na sobě nějaké pozitivum
Nesympatická vlastnost
Milovat sebe
mít ráda sama sebe
egoismos
Egoismus,arogance vůči ostatním, sobectví
Obdiv člověka k sobě samému.
Mít se nezdravě rád
Zdravý zájem o vlastní zájmy.
mýt rád sám sebe
Být spokojený sám se sebou
9884,48 %84,48 % 

Graf

8. Co máte na sobě nejvíce rádi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic32,59 %2,59 %  
vlasy21,72 %1,72 %  
-21,72 %1,72 %  
nevím21,72 %1,72 %  
Upřímnost 21,72 %1,72 %  
Pracovitost21,72 %1,72 %  
Sebe21,72 %1,72 %  
Sebereflexi10,86 %0,86 %  
Povahově asi kreativitu, humor. Ale vzhledově asi oči.10,86 %0,86 %  
Některé vlastnosti a že mám porozumění pro ostatní. 10,86 %0,86 %  
ostatní odpovědi Humor
Neoblomnost
Vcítění se do druhé osoby, má osobnost
Smysl pro humor…pokud na těle asi oči
lasku k bytostem
Pozitivní energii, humor, dětinstnost
Jsem skoro vždy dobře naladěný
svoji výšku, oči a smysl pro humor
Svůj charakter, postoj k životu, schopnost milovat.
úsměv
smysl pro humor
Oci, zuby, vlasy
Ze jsem přátelská a ze si také umím sjednat pořádek
Dokáži si stát za svym
Barvu očí, svou milou a přátelskou povahu
svoji schopnost sebereflexe
vůle k cestování
Schopnost vcítit se do ostatních
inteligenci
Vybočení z řady
Svoji bláznivou, veselou, kamarádskou a bezprostředí povahu, jsem ráda, že jsem tak úplně "nedospěla"
povahové rysy
Svoji pílí a svůj charakter
barva vlasů, povaha, úsměv
Sve telo,ktere tohohodne zvladlo...
Laskavost
Moje nohy
Všechno
Netuším
povahu flegmetika
Že jsem kreativní a vím si v mnoha situacích rady
komunikativnost, způsob projevu
Držím svoje tajemství
Laskavost, klidnou a optimistickou povahu, schopnost učit se a improvizovat. Z vnějších věcí své oči, vlasy a úsměv.
svou osobnost
nejvíce rád na sobě ám svou pohovost a komunikační dovednosti
To nevím, mám se rád takového jaký jsem.
povahu
Nic, protože jsem krásný nahý
chování
Nezávislost, svobodomyšlenkářství
Citlivou, mírnou, vyrovnanou a empatickou povahu.
přístup k lidem
smích
schopnost řešit problém, komunikativnost, vnímámí druhých
toleranci, vytrvalost, empatii
Pozitivní mysl, empatii, schopnost pomáhat druhým, schopnost vnímat potřeby svého okolí. Upřímnost. Něco mezi drzostí a bláznivostí. Schopnost pobavit ostatní, i schodit sebe samu.
zvídavost
kreativitu, inteligenci
Věrnost
SMYSL PRO DETAIL
Všechno a nic. Nevím, proč bych se měla takhle řešit.
Oddanou povahu a citlivost
vstřícnost k druhým
Preciznost, kompetentnost, touhu se stále něco učit
Výdrž
jsem empatická, rychle se rozhoduji, umím jednat s lidmi
inteligence
schopnost pomáhat druhým
Sve klady
Smysl pro humor, přátelskést
schopnost řešit problémy
sebea všeho, co jsem dokázala..své silné stránky atd..je toho hodně
Svou oddanost a nekonfliktní povahu
Svůj tah na branku
mysl
Respekt, toleranci a schopnost akceptovat ostatní lidi. Otevřenost vůči jinému.
Ochotu.
dobrosrdečnost
Oči
lidskost
nezávislost
Všechno - jednotlivé rysy jsou neoddělitelné od celku, právě souhra všeho mě dělá tím, čím jsem
svoje vlasy, úsměv, empatii, fantazii, schopnost přemýšlet
vstřícnost
férovost
chytrost
Empatii, schopnost vcitit se, delat radost druhým
Vztah ke zvířatům
dobrá paměť a vytrvalost
rozum
to k čemu mě povolal a co mi daroval Bůh
Pokud někoho doopravdy miluji, udělala bych pro něj vše.
nikdy jsem o tom nepřemýšlela, měli by to říci ostatní
schopnost vymýšlet řešení
introvertství, oči
Veselou mysl. :)
povahu, empatii ke zvířatům
Jsem hodná na ostatní
Svého přítele
Nadhled
nohy
vzdělání
Ochotu pro ostatní
toleranci vůči druhým
Já jsem tak chytrý!
prsa
Můj humor, altruismus, umění vycházet s lidmi
9884,48 %84,48 % 

Graf

9. Co vám na sobě nejvíc vadí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lenost86,9 %6,9 %  
prokrastinace32,59 %2,59 %  
všechno32,59 %2,59 %  
vzhled32,59 %2,59 %  
VĚK21,72 %1,72 %  
Můj vzhled a ekzém21,72 %1,72 %  
Zbabělost10,86 %0,86 %  
Nepřemýšlím občas nad tím co dělám nebo jak se v určité situaci chovám,potom toho lituji jak jsem se zachovala. Pokud zase i vzhledově, tak asi postava.10,86 %0,86 %  
Některé vlastnosti a občas přehnané reagování na dané věci. Také to, že neznám svou hodnotu a nejsem pro sebe dost dobrá.10,86 %0,86 %  
Negativní myšlení10,86 %0,86 %  
ostatní odpovědi Lenost, nesociálnost
Černý tečky rozhodně... Jinak koktání
postava
tvrdohlavost
Naivita, váha
Nestíhám nic
moje náladovost
Že neumím říkat ne.
sebekritika
Lenost, ostýchavost, strach
dělám pro druhé a na sebe nemyslim
Zarlivost
Jsem magor na úklid a to mě štve
Jsem hodně paličata
Urážlivost, vznětlivost, postava
Sarkasmus, který většina společnosti nechápe.
vznetlivost
Moc se trápím tím, co si o mně myslí mé okolí
panděro
Zdraví....
Asi nic, jsem spokojená taková jaká jsem.
nerozhodnost, odkládání nepříjemných záležitostí
Asi nic zásadního
Vše
nos, křivé záda, malé oči
Povaha
Náladovost
Nevím, asi nic
Neuspořádané myšlenky
horší zdravotní stav
Že neumím úplně ovládat své emoce
někdy se zbytečně vytočím
váha, nerozhodnost
Špatná artikulace, občasné mluvení bez rozmyslu a uzavřenost.
nadváha
nízké sebevědomí
Jsem příliš citlivý na stres.
Nic
Občasná lenost
Strach, malé sebevědomí, podléhání úzkostem a stresu.
ne vždy dostatečné znalosti
váha
nejsem strukturovaný, ukázněný, prokrastinuji
vztahovačnost
Lenost a někdy přílišná kritika druhých.
neumím dost pohotově reagovat v hovoru
nerozhodnost, prokrastinace
Všechno a nic. Nevím, proč bych se měla takhle řešit.
nízká míra spontánnosti
Přehnaná touha po perfekcionismu, silný vnitřní kritik, kteří mě velmi vyčerpávají a často vedou k nelásce sebe sama.
Právě ta výdrž
občas rychleji mluvím než přemýšlím, opakuji stále stejné chyby, jsem výbušná, netrpělivá
Občasná vzteklost
na všechno času dost
to, že někdy jdu na "krev" a neumím odpočívat (cítím pak výčitky, že se flákám)
To co nezvladam prijimat, zpracovat
Nedochvilnost, potřeba pomáhat druhým, i když já sama bych potřebovala pomoct taky
nic..trošku si jenom přeji ať klape zdravíčko a vyléčí se mi Haglundova pata
Někdy mluvím dřív, než myslím
pohodlnost
Odkládání povinností.
Občasná nedisciplinovanost
příliš si vše beru
Břicho, jizvy
nedostatek vůle
výmluvy
Nic - tzv chyby jsou jen druhou stránkou kladů a navíc v jedné situaci je kladem jedna strana mince, v druhé její rub. To, co mi vadí, nejsem já, moje rysy, ale automatické programy, neurózy a traumata, které je dobré vyřešit, nebo alespoň nějak zvládnout - to jsou skutečné chyby, které brání žít život naplno a které nejsou naší skutečnou součástí, jsou implantované.
náladovost, nízká frustrační tolerance, moje váha, psychická nevyrovnanost
nedružnost
samota
-
přílišná náročnost
váhavost
Neumim rikat ne a neohlizet se na nejbližší okoli.
strach
Skrytá agrese
moje hříchy
Velké zuby a kila navíc
ani o tom jsem nikdy nepřemýšlela. Nezaobírám se sama s sebou.
Vždy mi to nevychází
větší břicho, citlivost
Vlezlost, prosazování sebe.
špeky
Dělám věci co chtějí spíš ostatní než já sama
Vzhled, slabosti
Rychlost
neumím říkat ne
Vzhled, neumění odmítnout pomoc
někdy se rozčilím a vyletí ze mně slova,která bych normálně neřekla
Toleruji náboženské fanatiky.
Neumění se prosadit, v podstatě moje tělo
9178,45 %78,45 % 

Graf

10. Jaký má vaše výchova vliv na vaše vidění sebe sama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velice6959,48 %59,48 %  
nejsem si vědom2723,28 %23,28 %  
neovlivňuje119,48 %9,48 %  
velmi mne ovlivnovala10,86 %0,86 %  
díky rodinné " výchově " nejsem typ pro rodinu10,86 %0,86 %  
V základu určitě je velký vliv, nicméně s věkem a postupným hledáním sebe sama se na sebe snažím dívat jinýma očima.10,86 %0,86 %  
Dlouho mi trvalo, než jsem se naučila mít se ráda10,86 %0,86 %  
Vyrůstala jsem jen s matkou, ta mě (ani bratra) nijak nevychovala, prostě nám jen nosila jídlo. vychovala jsem se sama.10,86 %0,86 %  
menší než na vidění ostatních věcí 10,86 %0,86 %  
Už jsem se tohoto vlivu celkem zbavila - ale bývalo to hrozné!10,86 %0,86 %  
naučila mě sebe sama správně vidět10,86 %0,86 %  
částečně ano10,86 %0,86 %  

Graf

11. Co je projevem toho, že si člověk váží sám sebe?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sebevědomí32,59 %2,59 %  
Nevim32,59 %2,59 %  
Nepodceňuje se21,72 %1,72 %  
má se rád21,72 %1,72 %  
Že si váží také ostatních,pretože jsme si téměř všichni rovni.10,86 %0,86 %  
Musí znát svou hodnotu a podle toho se sám dokázat ocenit a v důsledku toho si dokáže vážit sam sebe. 10,86 %0,86 %  
Nenechá se jen tak rozhodit urážkou10,86 %0,86 %  
Boj za sebe sama a sebeúcta a nezávislost na názorech ostatnich10,86 %0,86 %  
Dokáže odpočívat10,86 %0,86 %  
má se rád a má větší ego než ostatní10,86 %0,86 %  
ostatní odpovědi Presne vi, co chce a nechce.
Sebedůvěra, sebeláska
Nesnižuje se kvůli debilitě jiných lidí, je si vědom své hodnoty
Váží si sám sebe.
Dokáže si odpustit; distancuje se od věcé/lidí, když ví, že mu to ubližuje
Je vyrovnaný ve všech ohledech
sebelaska, sebevědomí
Citi se lepe
Dokáže sám sebe pochválit a uznat přednosti
Nebojí se vyjít na ulici bez makeupu, působí mnohem šťastněji a spokojeněji
Umí říkat NE
nenecha si vedome ublizovat
je šťastnější
Nezakládá své rozhodování podle měřítek společnosti, nedívá se na sebe očima ostatních
nečinní si zle
Má se rád takový jaký je, myslí i na sebe, nejen na druhé
Myslím že takový člověk je spokojený, klidný, a vyrovnaný v životě,jen tak ho něco nevyvede z míry, stojí si za svým rozhodnutím. Takový člověk okolo sebe šíří pohodu, je to prima kamarád, partner, kolega.
váží si i druhých
Převážně se má rád
Zná svoji hodnotu
Neubližuje si
Je vyrovnany,nenecha se rozhodit,ma zdrave sebevedomi
je pozitivní, ukazuje své přednosti
Zajímá se více o názory a potřeby ostatních
Dávat sebe na první místo
Rozhoduje se racionálně na základě předpokladů, které má
koupí si něco pro sebe
Že má nastavené hranice, ví, co je mu příjemné a nepříjemné a umí si adekvátně říct o pomoc s naplněním svých potřeb v této oblasti
dbá o sebe, dopřává si odpočinek
pokud přemýšlí o smrti, tak se vidí v nebi
Dokáže si stát za svými hodnotami a ideály. Nemá potřebu ponižovat druhé ani sebe.
neznevažuje sebe, své priority, přání, činy a rozhodnutí
je hrdý, dokáže říkat ne a žije spokojený a uvolněný život
Nevím, nepřemýšlel jsem nikdy na něčím takovým.
netušim
neponižuje se před ostatními, nelituje se
Je sebevědomí
Zdravé sebevědomí
Má důstojnost. Mnoho lidí nemá žádnou důstojnost.
optimismus, vyrovnanost
nenechá se zmanipulovat
vyrovnanost, klid, úcta k druhým
Má že sebe dobrý pocit, je spokojený
Neshazuje se před ostatními, ví o svých kladech, umí je prezentovat. Chrání sám sebe, tzn říká ve správnou chvíli NE
pečuje o sebe, vzdělává se
je vnitřně sebejistý a ukotvený. Nedělá mu problémy říkat ne
K ostatním se chová hezky.
NIKAM SE BEZHLAVĚ NECPE!
Těžko říct, asi, že má zdravý pohled sám na sebe i na okolní svět.
Neustupuje ostatním v názorech, ale stojí si za svým; přijme sám sebe i se svými chybami
neupozaďuje svoje zájmy
Zná své hranice a je konzistentní v jejich nastavení (neupouští od nich pod nátlakem druhé osoby).
Že si nenechá srát na hlavu
vážit si sám sebe, znát svou hodnotu
Vyrovnanost
umí říct ne, neleze druhým vímekam
je si věděm vlastního času a dokáže s ním hospodařit a bránit sebe a svůj čas
Milujici rodice
Vyrovnanost, klid, ochota
nezraní ho kritika, poučí se z ní
spokojenost
Když si umí odpustit a říct v čem je dobrý
Stojí si za svým názorem a neustupuje ostatním; stará se o věci, které ho činí tím, kým je.
Chová se tak, aby si neubližoval
to je na dlouho
Nevím, může toho být hodně.
Váží si o ostatních.
že si dokáže vážit druhých
Umí se pochválit, ocenit
sebevědomí (zdravé)
Nenechá se sebou manipulovat - například propagandou, jejíž cílem je rozklad společnosti
pravdomluvnost
Autentický projev, laskavost k druhým, očividné vážení si druhých... Je toho asi víc, ještě jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, takže odpověď nebude komplexní.
najde si čas sám na sebe, umí nastavovat hranice
rovná záda, rovný pohled a rovná řeč
nenechá se využívat
-
to, že nemůže neprojevit svůj názor / postoj, přestože ví, že je v menšině nebo že mu to může objektivně uškodit
Sebevědomí?
Chova se k sobe dobre, s laskou, uctou
Sebejistota
Radost
ostatní ho respektují
Sebedůvěra, sebevědomí
vyrovnanost, harmonie, otevřenost k druhým
Nedělá věci, které mu nejsou proti vůli
má hrdost
uvědomit si, že nikdo není dokonalý a že když se něco nepovede svět se nezboří; umět se zasmát sám sobě
neříká na vše ano, nedoléza za lidmi,co o něj nestojí,nenechá se využívat
Nepotřebuje se moc srovnávat s ostatními, má se rád, dělá něco pro sebe.
Štěstí, jistota
chová se dospěle
Zná svou cenu
vyváženost
Je se sebou srovnany,bere se takový, jaký je
sebevědomí,zkušenosti
nenechat sebou orat
Dělá věci, které mu prospívají.
chová se k sobě s respektem
Měla by to být úcta i ostatním
10086,21 %86,21 % 

Graf

12. Když uděláte chybu, jaká je vaše reakce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poučím se, vím že chyby jsou důležité k úspěchu5850 %50 %  
mám ze sebe špatný pocit a na příště si rozmyslím něco takového zkoušt3429,31 %29,31 %  
Záleží na situaci10,86 %0,86 %  
mám pocit, ze jsem zklamala. ale z chyb se dokazu poucit10,86 %0,86 %  
Jsem na sebe naštvaná ale ze své chyby se poučím a snažím se ji příště znovu neudělat10,86 %0,86 %  
zamrzí mě to a příště se snažím se jí vyvarovat10,86 %0,86 %  
záleží, jakou chybu, čeho a koho se týká10,86 %0,86 %  
Dlouho poté přemýšlím, zda jsem to udělala správně a jaký to bude mít následky10,86 %0,86 %  
chybu si sám sobě přiznám a pokouším se ji napravit ( lépe to udělat znova )10,86 %0,86 %  
Reaguju neadekvátně, jsem na sebe naštvaná, zoufalá, nechci aby někoho "takhle neschopného" ještě někdy někdo viděl, a brzy se uklidnim, zpracuju to, příjmu a poučím se10,86 %0,86 %  
poučím se, ale dlouho mám špatný pocit10,86 %0,86 %  
nijak mě to netrápí a neovlivňuje10,86 %0,86 %  
nejdřív zpanikařím, pak se uklidním a poučím se10,86 %0,86 %  
poučím se, vím že chyby jsou důležité k úspěchu, ale někdy z toho i přes toto vědomí prostě nemám dobrý pocit10,86 %0,86 %  
Přiznám si to, omluvím, zlepším10,86 %0,86 %  
zlost, někdy to vzdám, jindy zkusím jinak10,86 %0,86 %  
mám špatný pocit, ale hledám v tom poučení pro příště.10,86 %0,86 %  
chyby neexitují, je to zkušenost, která mě otuží a posune dál10,86 %0,86 %  
Snažím se chyby nedělat, ale dle rozsahu škody se z nich buď poučím, nebo se podobným případům vyhýbám. 10,86 %0,86 %  
chci se poučit, ale ne vždy se daří.....10,86 %0,86 %  
((Přijde na to, jakou chybu;-), že:)... ale v zásadě už mi nedělá velký problém ji přiznat10,86 %0,86 %  
Zamyslím se nad tím, co mne k omylu vedlo10,86 %0,86 %  
zastydím se, ale brzo se oklepu10,86 %0,86 %  
Trápí mě to, ale stejně to udělám znova 10,86 %0,86 %  
stydím se, ale poučím se z toho, jinak bych v životě nikdy nic neudělala10,86 %0,86 %  
mám špatný pocit, trápím se, ale nechám se chyby poučit10,86 %0,86 %  

Graf

13. Líbí se Vám vaše jméno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsem s ním spokojen6354,31 %54,31 %  
nepřemýšlím nad tím2521,55 %21,55 %  
vadí mi, nerad ho vyslovuji119,48 %9,48 %  
Trochu bych ho pozměnil10,86 %0,86 %  
někdy jo a někdy ne10,86 %0,86 %  
Záleží, jak mi kdo řekne 10,86 %0,86 %  
jiz mi nevadu10,86 %0,86 %  
Nejsem nadšený, ale co mam dělat10,86 %0,86 %  
Teď už ano, dřív jsem s ním měla problém.10,86 %0,86 %  
ano, ale dlouho jsem si k němu hledala cestu10,86 %0,86 %  
jako dítě jsem jej neměl rád, pak jsem jej přijal10,86 %0,86 %  
Líbí se mi v nezkomolených nesnesitelných zdrobnělinách10,86 %0,86 %  
Teď už ano, ale dlouho jsem s ním bojovala10,86 %0,86 %  
Nemám ráda celé jméno. Zkráceniny zní lépe10,86 %0,86 %  
Raději bych se jmenoval Pivomil Strašecký10,86 %0,86 %  
Jména jsou na naší přelidněné planetě jen ekvivalent výrobních čísel. Mé jméno mi nevadí, ale ani k němu nemám extra vztah. Přezdívky (nebo individuální tvary jmen) jsou podle mého názoru blíž k něčemu, co není jen výrobní číslo.10,86 %0,86 %  
dříve mi vadilo více, momentálně mám k němu spíše neutrální vztah10,86 %0,86 %  
umím si představit lepší, ale jsou i horší možnosti;-)10,86 %0,86 %  
nyní už jsem na něj pyšná10,86 %0,86 %  
Záleží na formě. Jistou formu "zneužívali" moji spolužáci, tu nemám rád. :)10,86 %0,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste student nebo pracující člověk?

  • odpověď Pracující člověk-psychická práce:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-42 na otázku 2. Kolik Vám je let?
  • odpověď Student:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-21 na otázku 2. Kolik Vám je let?

5. Máte syndrom hodné holky? Syndrom hodné holky znamená, že neumíte říkat ne, jste vstřícní, hodní a neodporujete ostatním. Pro druhé byste se rozdali a vždy ostatním pomůžete, i když máte práce nad hlavu.

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Umíte říkat Ne?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž či žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Jste student nebo pracující člověk?

4. Co znamená pojem altruismus?

5. Máte syndrom hodné holky? Syndrom hodné holky znamená, že neumíte říkat ne, jste vstřícní, hodní a neodporujete ostatním. Pro druhé byste se rozdali a vždy ostatním pomůžete, i když máte práce nad hlavu.

6. Umíte říkat Ne?

10. Jaký má vaše výchova vliv na vaše vidění sebe sama?

12. Když uděláte chybu, jaká je vaše reakce?

13. Líbí se Vám vaše jméno?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž či žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Jste student nebo pracující člověk?

4. Co znamená pojem altruismus?

5. Máte syndrom hodné holky? Syndrom hodné holky znamená, že neumíte říkat ne, jste vstřícní, hodní a neodporujete ostatním. Pro druhé byste se rozdali a vždy ostatním pomůžete, i když máte práce nad hlavu.

6. Umíte říkat Ne?

10. Jaký má vaše výchova vliv na vaše vidění sebe sama?

12. Když uděláte chybu, jaká je vaše reakce?

13. Líbí se Vám vaše jméno?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bártová, M.Sebeláska (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://sebelaska.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.