Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sebepojetí

Sebepojetí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kozderková
Šetření:02. 05. 2010 - 20. 05. 2010
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento krátký dotazník je zaměřen na sebepojetí. Je určen na výzkum v rámci ročníkové práce a je zcela anonymní. Hledáme respondenty ve věku 20-30 let. Rády bychom Vás poprosily, abyste se nad odpovědí příliš nerozmýšleli a označili to, co Vás napadne jako první.

Děkujeme za Váš čas a ochotu!

Odpovědi respondentů

1. Považuji se za člověka, který je minimálně stejně tak významný jako ostatní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6159,22 %59,8 %  
spíše souhlasím2120,39 %20,59 %  
spíše nesouhlasím1918,45 %18,63 %  
nesouhlasím21,94 %1,96 %  

Graf

2. Myslím si, že mám několik dobrých vlastností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7774,76 %75,49 %  
spíše souhlasím2120,39 %20,59 %  
spíše nesouhlasím54,85 %4,9 %  

Graf

3. Obecně mám tendence si nevěřit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3332,04 %32,35 %  
souhlasím3130,1 %30,39 %  
spíše nesouhlasím2625,24 %25,49 %  
nesouhlasím1312,62 %12,75 %  

Graf

4. Jsem schopen dělat věci stejně dobře jako ostatní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4644,66 %45,1 %  
souhlasím4038,83 %39,22 %  
spíše nesouhlasím1413,59 %13,73 %  
nesouhlasím32,91 %2,94 %  

Graf

5. Myslím si, že nemám moc důvodů, proč být na sebe pyšný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3735,92 %36,27 %  
nesouhlasím2524,27 %24,51 %  
spíše souhlasím2221,36 %21,57 %  
souhlasím1918,45 %18,63 %  

Graf

6. Nahlížím na sebe v dobrém světle.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3836,89 %37,25 %  
souhlasím3130,1 %30,39 %  
spíše nesouhlasím2726,21 %26,47 %  
nesouhlasím76,8 %6,86 %  

Graf

7. Celkově jsem se sebou spokojen.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3433,01 %33,33 %  
spíše nesouhlasím2726,21 %26,47 %  
souhlasím2524,27 %24,51 %  
nesouhlasím1716,5 %16,67 %  

Graf

8. Přál bych si, abych si více vážil sám sebe.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3231,07 %31,37 %  
spíše souhlasím3029,13 %29,41 %  
spíše nesouhlasím2120,39 %20,59 %  
nesouhlasím2019,42 %19,61 %  

Graf

9. Někdy se cítím nepotřebný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3735,92 %36,27 %  
nesouhlasím2322,33 %22,55 %  
spíše nesouhlasím2221,36 %21,57 %  
spíše souhlasím2120,39 %20,59 %  

Graf

10. Někdy mi připadá, že nejsem v ničem dobrý.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3231,07 %31,37 %  
spíše souhlasím2625,24 %25,49 %  
nesouhlasím2322,33 %22,55 %  
spíše nesouhlasím2221,36 %21,57 %  

Graf

11. V momentální době jsem alespoň rok nezadaný/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6159,22 %59,8 %  
ano4240,78 %41,18 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7572,82 %73,53 %  
Muž2827,18 %27,45 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221716,5 %16,67 %  
211413,59 %13,73 %  
201211,65 %11,76 %  
2487,77 %7,84 %  
2387,77 %7,84 %  
1965,83 %5,88 %  
1765,83 %5,88 %  
2554,85 %4,9 %  
2754,85 %4,9 %  
3032,91 %2,94 %  
ostatní odpovědi 18
28
29
33
26
34
16
43
38
14
15
36
1918,45 %18,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.58
Minimum:17
Maximum:33
Variační rozpětí:16
Rozptyl:11.16
Směrodatná odchylka:3.34
Medián:22
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Považuji se za člověka, který je minimálně stejně tak významný jako ostatní.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 3. Obecně mám tendence si nevěřit.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 6. Nahlížím na sebe v dobrém světle.

4. Jsem schopen dělat věci stejně dobře jako ostatní.

 • odpověď souhlasím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 3. Obecně mám tendence si nevěřit.

6. Nahlížím na sebe v dobrém světle.

 • odpověď souhlasím:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 3. Obecně mám tendence si nevěřit.

10. Někdy mi připadá, že nejsem v ničem dobrý.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 3. Obecně mám tendence si nevěřit.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považuji se za člověka, který je minimálně stejně tak významný jako ostatní.

2. Myslím si, že mám několik dobrých vlastností.

3. Obecně mám tendence si nevěřit.

4. Jsem schopen dělat věci stejně dobře jako ostatní.

5. Myslím si, že nemám moc důvodů, proč být na sebe pyšný.

6. Nahlížím na sebe v dobrém světle.

7. Celkově jsem se sebou spokojen.

8. Přál bych si, abych si více vážil sám sebe.

9. Někdy se cítím nepotřebný.

10. Někdy mi připadá, že nejsem v ničem dobrý.

11. V momentální době jsem alespoň rok nezadaný/á.

12. Pohlaví

13. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považuji se za člověka, který je minimálně stejně tak významný jako ostatní.

2. Myslím si, že mám několik dobrých vlastností.

3. Obecně mám tendence si nevěřit.

4. Jsem schopen dělat věci stejně dobře jako ostatní.

5. Myslím si, že nemám moc důvodů, proč být na sebe pyšný.

6. Nahlížím na sebe v dobrém světle.

7. Celkově jsem se sebou spokojen.

8. Přál bych si, abych si více vážil sám sebe.

9. Někdy se cítím nepotřebný.

10. Někdy mi připadá, že nejsem v ničem dobrý.

11. V momentální době jsem alespoň rok nezadaný/á.

12. Pohlaví

13. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kozderková, B.Sebepojetí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sebepojeti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.