Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pouze pro muže - SEBEPOSUZOVACÍ STUPNICE DEPRESE

Pouze pro muže - SEBEPOSUZOVACÍ STUPNICE DEPRESE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Valovčinová
Šetření:25. 02. 2014 - 04. 03. 2014
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím o vyplnění tohoto dotazníku POUZE MUŽE!

Odpovědi respondentů

1. NÁLADA...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CítÍm se poněkud posmutnělý, sklíčený1544,12 %44,12 %  
Nemám smutnou náladu1441,18 %41,18 %  
Jsem stále smutný nebo sklíčený a nemohu se z toho dostat411,76 %11,76 %  
Jsem tak smutný nebo neštastný , že to nemohu už unést12,94 %2,94 %  

Graf

2. PESIMISMUS...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do budoucna nepohlížím nijak pesimisticky nebo beznadějně1750 %50 %  
Poněkud se obávám budoucnosti1441,18 %41,18 %  
Vidím, že budoucnost je zcela beznadějná a nemůže se zlepšit25,88 %5,88 %  
Vidím, že už nemám na co se těšit12,94 %2,94 %  

Graf

3. POCIT NEÚSPĚCHU...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám pocit nějakého životního neúspěchu2264,71 %64,71 %  
Mám pocit, že jsem měl v životě více smůly a neúspěchu než obvykle lidé mívají823,53 %23,53 %  
Podívám-li se zpět na svůj život, vidím, že je to jen řada neúspěchů38,82 %8,82 %  
Vidím, že jsem jako člověk (otec, matka apod.) v životě zcela zklamal12,94 %2,94 %  

Graf

4. NEUSPOKOJENÍ Z ČINNOSTI...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem nijak zvlášt nespokojený2161,76 %61,76 %  
Nemám z věcí takové potěšení, jako jsem míval1235,29 %35,29 %  
at dělám cokoliv, nevzbudí to ve mně sebemenší potěšení12,94 %2,94 %  

Graf

5. VINA...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas cítím, že jsem méněcenný, horší než ostatní1544,12 %44,12 %  
Necítím se nijak provinile1544,12 %44,12 %  
Mám trvalý pocit viny25,88 %5,88 %  
Ovládá mne pocit, že jsem zcela bezcenný, zlý provinilý člověk25,88 %5,88 %  

Graf

6. NENÁVIST K SOBĚ SAMÉMU...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necítím se zklamán sám sebou2264,71 %64,71 %  
Zklamal jsem se sám v sobě823,53 %23,53 %  
Jsem dost znechucen sám sebou25,88 %5,88 %  
Nenávidím se25,88 %5,88 %  

Graf

7. MYŠLENKY NA SEBEVRAŽDU...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec mi nenapadne na mysl, že bych si měl něco udělat2676,47 %76,47 %  
Mám někdy pocit, že by bylo lépe nežít617,65 %17,65 %  
Kdybych měl příležitost, tak bych si vzal život25,88 %5,88 %  

Graf

8. SOCIÁLNÍ IZOLACE...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neztratil jsem zájem o lidi a okolí1955,88 %55,88 %  
Mám poněkud menší zájem o společnost lidí než dříve1338,24 %38,24 %  
Ztratil jsem většinu zájmu o lidi a jsou mi lhostejní12,94 %2,94 %  
ztratil jsem veškerý zájem o lidi a nechci s nikým nic mít12,94 %2,94 %  

Graf

9. NEROZHODNOST...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dokážu se rozhodnout v běžných situacích1750 %50 %  
Někdy mám sklon odkládat svá rozhodnutí1338,24 %38,24 %  
Rozhodování v běžných věcech mi dělá obtíže38,82 %8,82 %  
Vůbec v ničem se nedokážu rozhodnout12,94 %2,94 %  

Graf

10. VLASTNÍ VZHLED...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vypadám stejně jako dříve2264,71 %64,71 %  
Mám starosti, že vyhlížím staře nebo neatraktivně720,59 %20,59 %  
Mám pocit, že se můj zevnějšek trvale zhoršil, takže vypadám dosti nepěkně411,76 %11,76 %  
Mám pocit, že vypadám hnusně až odpudivě12,94 %2,94 %  

Graf

11. POTÍŽE PŘI PRÁCI...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Musím se nutit, když chci něco dělat1852,94 %52,94 %  
Práce mi jde od ruky jako dříve1338,24 %38,24 %  
Nejsem schopen jakékoliv práce25,88 %5,88 %  
Dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal12,94 %2,94 %  

Graf

12. ÚNAVNOST...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Unavím se snáze než dříve1647,06 %47,06 %  
Necítím se více unavena než dříve1235,29 %35,29 %  
Všechno mne unavuje411,76 %11,76 %  
Únava mne zabranuje cokoliv udělat25,88 %5,88 %  

Graf

13. NECHUTENSTVÍ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám svou obvyklou chut k jídlu2882,35 %82,35 %  
Nemám takovou chut k jídlu, jak jsem míval514,71 %14,71 %  
Zcela jsem ztratil chut k jídlu12,94 %2,94 %  

Graf

14. JSEM...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MUŽ2985,29 %85,29 %  
ŽENA514,71 %14,71 %  

Graf

15. KOLIK JE VÁM LET?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23823,53 %23,53 %  
24514,71 %14,71 %  
2738,82 %8,82 %  
2525,88 %5,88 %  
2625,88 %5,88 %  
2025,88 %5,88 %  
5025,88 %5,88 %  
4212,94 %2,94 %  
4812,94 %2,94 %  
1712,94 %2,94 %  
ostatní odpovědi 22
38
33
32
13
39
19
720,59 %20,59 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.09
Minimum:17
Maximum:50
Variační rozpětí:33
Rozptyl:64.22
Směrodatná odchylka:8.01
Medián:24
Modus:23

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Valovčinová, P.Pouze pro muže - SEBEPOSUZOVACÍ STUPNICE DEPRESE (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://sebeposuzovaci-stupnice-depr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.