Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Seberealizace sebevzděláváním

Seberealizace sebevzděláváním

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Windsorová
Šetření:07. 05. 2011 - 25. 05. 2011
Počet respondentů:239
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentkou VŠ obor vzdělávání dospělých. Chtěla bych vás požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se oblasti vzdělávání. Cílem dotazníku je zjistit zájem o sebevzdělávání/další vzdělávání v dospělé populaci.
Tento průzkum je veřejný, informace z něj budou veřejně dostupné a také slouží jako zdroj informací pro diplomovou práci.

Odpovědi respondentů

1. Jaký vzdělávací kurz pro dospělé jste absolvovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
související s mým povoláním11146,44 %46,44 %  
jazykový9640,17 %40,17 %  
žádný4920,5 %20,5 %  
počítačový4619,25 %19,25 %  
sportovní145,86 %5,86 %  
kuchařský31,26 %1,26 %  
výtvarný20,84 %0,84 %  
sommeliérský20,84 %0,84 %  
psychologický20,84 %0,84 %  
VŠ při zaměstnání10,42 %0,42 %  
kombinované studium VŠ10,42 %0,42 %  
studuji dálkově VŠ10,42 %0,42 %  
masérský10,42 %0,42 %  
zájmový10,42 %0,42 %  
kosmetička, průvodkyně cestovního ruchu10,42 %0,42 %  
aktivní máma10,42 %0,42 %  
studuji doktorské studium10,42 %0,42 %  
dozvdělávání dospělých10,42 %0,42 %  
pedikúra10,42 %0,42 %  
mám přihlášku na obor podnikání10,42 %0,42 %  
andragogika, účetnictví, asertivní chování10,42 %0,42 %  
účetnictví10,42 %0,42 %  
ruční práce10,42 %0,42 %  
řidič VZV10,42 %0,42 %  
promítač10,42 %0,42 %  
Seminář hypnózy a sugesce10,42 %0,42 %  
kreslířský10,42 %0,42 %  
počítačový souvisí s mým povoláním10,42 %0,42 %  
nesouvisející s mým povoláním10,42 %0,42 %  
vlastní neustálé celoživotní vzdělávání10,42 %0,42 %  
těch už bylo..10,42 %0,42 %  

Graf

2. Proč se dále vzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
protože mě to baví13355,65 %55,65 %  
chci vyšší vzdělání9439,33 %39,33 %  
našla/našel jsem kurz, který mne zaujal6225,94 %25,94 %  
požaduje to zaměstnavatel4920,5 %20,5 %  
nevzdělávám se2610,88 %10,88 %  
mám nedostatečnou kvalifikaci135,44 %5,44 %  
možnost přívydělku10,42 %0,42 %  
být pokud možno co nejlépe a nejvíce vzdělána10,42 %0,42 %  
chri rozšiřovat svoje možnosti10,42 %0,42 %  
chci vědět a umět toho co nejvíce10,42 %0,42 %  
další nástorje jak pracovat s klienty10,42 %0,42 %  
vyžaduje to moje profese10,42 %0,42 %  
celoživotní vzdělávání10,42 %0,42 %  
Protože chci.10,42 %0,42 %  
je tolik zajímavého na světě10,42 %0,42 %  

Graf

3. Rád/a se vzdělávám ve svém oboru.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13154,81 %54,81 %  
spíše souhlasím7832,64 %32,64 %  
nevím156,28 %6,28 %  
spíše nesouhlasím104,18 %4,18 %  
nesouhlasím52,09 %2,09 %  

Graf

4. Rád/a se učím novým věcem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15966,53 %66,53 %  
spíše souhlasím7230,13 %30,13 %  
nevím52,09 %2,09 %  
nesouhlasím20,84 %0,84 %  
spíše nesouhlasím10,42 %0,42 %  

Graf

5. Co by vás motivovalo k dalšímu vzdělávání se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší uplatnění na pracovním trhu15564,85 %64,85 %  
touha po nových informacích/dovednostech14159 %59 %  
vyšší peněžní ohodnocení12853,56 %53,56 %  
zisk diplomu/certifikátu (společenský motiv)6828,45 %28,45 %  
požadavek zaměstnavatele5824,27 %24,27 %  
prisla bych o akreditaci10,42 %0,42 %  
větší nabídka10,42 %0,42 %  
peníze(myšleno na zaplacení kurzu)10,42 %0,42 %  
Rozšíření kompetenčního rámce10,42 %0,42 %  
moje vůle10,42 %0,42 %  
poznávání nového je dobrodružství a otevřené okno 10,42 %0,42 %  

Graf

6. O jaké obory byste měl (a) případně zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizí jazyky15464,44 %64,44 %  
humanitní obory9841 %41 %  
ekonomika, management8535,56 %35,56 %  
výživa, sport, fyzioterapie5623,43 %23,43 %  
informatika5221,76 %21,76 %  
zdravotnictvi52,09 %2,09 %  
právo31,26 %1,26 %  
psychologie20,84 %0,84 %  
internetové technologie, počítače10,42 %0,42 %  
gastronomie, víno10,42 %0,42 %  
biologie, ekologie10,42 %0,42 %  
zemědělství10,42 %0,42 %  
zahradnictvi10,42 %0,42 %  
zdravotnictví, sociální péče, psychiatrie10,42 %0,42 %  
kriminalistika10,42 %0,42 %  
výtvarné obory10,42 %0,42 %  
-10,42 %0,42 %  
umění(film, hudba, výtvarné)10,42 %0,42 %  
přírodní vědy10,42 %0,42 %  
vlastní schopnosti (komunikace, pamět, fantasie..)10,42 %0,42 %  
medicína10,42 %0,42 %  
architektura10,42 %0,42 %  
archeologie10,42 %0,42 %  
alternativní medicína10,42 %0,42 %  
HR10,42 %0,42 %  
biologie10,42 %0,42 %  
doprava, cestovní ruch10,42 %0,42 %  
mír bez válek USFašistických a NATO10,42 %0,42 %  
umělecké obory10,42 %0,42 %  
jednání se zákazníky10,42 %0,42 %  
+ to ještě přírodní vědy, elektronika10,42 %0,42 %  

Graf

7. Vyberte 3 motivátory, které vás nejvíce ovlivňují vzdělávat se mimo profesní zaměření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci si rozšiřovat okruh znalostí a dovedností - všestrannost18677,82 %77,82 %  
baví mě získávat nové poznatky15263,6 %63,6 %  
chci se zdokonalovat ve svých zájmech nebo v oblastech, o kterých dosud nic nevím13054,39 %54,39 %  
využiji novou příležitost, jak posunovat svůj život10744,77 %44,77 %  
zhodnotím každou novou informaci4317,99 %17,99 %  
uvažuji o aktivním stáří2711,3 %11,3 %  
networking10,42 %0,42 %  
vzdělávám se kvůli své práci10,42 %0,42 %  
vědomostní náskok před ostatními z oboru10,42 %0,42 %  
péče o zdraví10,42 %0,42 %  
neustále se měnící trh práce/ důchodová reforma?10,42 %0,42 %  
získat pověst experta10,42 %0,42 %  

Graf

8. Setkal (a) jste se někdy s pojmem E-learning?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19179,92 %79,92 %  
ne4820,08 %20,08 %  

Graf

9. Setkal (a) jste se někdy s pojmem M-learning?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20686,19 %86,19 %  
ano3313,81 %13,81 %  

Graf

10. Setkal (a) jste se někdy s pojmem Blended learning?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21891,21 %91,21 %  
ano218,79 %8,79 %  

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena20686,19 %86,19 %  
muž3313,81 %13,81 %  

Graf

12. Nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou5924,69 %24,69 %  
VŠ - Mgr., Ing., MUDr.5121,34 %21,34 %  
VŠ - Bc.4418,41 %18,41 %  
střední všeobecné s maturitou4418,41 %18,41 %  
VŠO208,37 %8,37 %  
vyučen (a) - bez maturity104,18 %4,18 %  
základní83,35 %3,35 %  
vyučen (a) - s maturitou31,26 %1,26 %  

Graf

13. Obor zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studující5723,85 %23,85 %  
ekonomika4117,15 %17,15 %  
pedagogika3213,39 %13,39 %  
zdravotnictví2811,72 %11,72 %  
obchod2711,3 %11,3 %  
hotelnictví114,6 %4,6 %  
informatika52,09 %2,09 %  
strojírenství52,09 %2,09 %  
zemědělství41,67 %1,67 %  
příspěvkové organizace41,67 %1,67 %  
právo31,26 %1,26 %  
stavebnictví31,26 %1,26 %  
cestovní ruch20,84 %0,84 %  
doprava20,84 %0,84 %  
Telekomunikace20,84 %0,84 %  
pohostinství10,42 %0,42 %  
marketing a poradenství10,42 %0,42 %  
marketing10,42 %0,42 %  
nezaměstnaná10,42 %0,42 %  
pekařství10,42 %0,42 %  
v domácnosti10,42 %0,42 %  
jsem v domacnosti10,42 %0,42 %  
materska10,42 %0,42 %  
Policie ČR10,42 %0,42 %  
MD10,42 %0,42 %  
management kvality, systém řízení jakosti10,42 %0,42 %  
výroba10,42 %0,42 %  
státní zaměstnanec10,42 %0,42 %  
sociální problematika10,42 %0,42 %  
lidské zdroje10,42 %0,42 %  
státní správa10,42 %0,42 %  
knihovnictví10,42 %0,42 %  
farmacie10,42 %0,42 %  
na mateřské10,42 %0,42 %  
logistika10,42 %0,42 %  
ezaměstnaná10,42 %0,42 %  
samospráva10,42 %0,42 %  
textilní průmysl10,42 %0,42 %  
finance, reality, soudní znalectví10,42 %0,42 %  
reklama10,42 %0,42 %  
úředník10,42 %0,42 %  
papirensky prumysl10,42 %0,42 %  
politická strana10,42 %0,42 %  
důchodkyně10,42 %0,42 %  
humanitní obor10,42 %0,42 %  
elektrotechnika10,42 %0,42 %  
na MD, vyučená kuchařka10,42 %0,42 %  
sociální práce10,42 %0,42 %  
bezpečnostní služba10,42 %0,42 %  
student10,42 %0,42 %  
průzkum10,42 %0,42 %  
ekologie10,42 %0,42 %  
vystudovana pedagogika, prace jako prodavacka10,42 %0,42 %  
sociální služby10,42 %0,42 %  
péče o lidského ducha a duši10,42 %0,42 %  
Adiktologie10,42 %0,42 %  
všeobecné10,42 %0,42 %  
umění10,42 %0,42 %  
odborné školství10,42 %0,42 %  

Graf

14. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 35 let18276,15 %76,15 %  
36-45 let4619,25 %19,25 %  
46-55 let62,51 %2,51 %  
56 let a více52,09 %2,09 %  

Graf

15. Obec, ve které žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-19 tis.9439,33 %39,33 %  
více než100 tis.6326,36 %26,36 %  
20-39 tis.2811,72 %11,72 %  
více než100 tis.218,79 %8,79 %  
40-59 tis.187,53 %7,53 %  
80-99 tis.114,6 %4,6 %  
60-79 tis.41,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Proč se dále vzděláváte?

  • odpověď protože mě to baví:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sportovní na otázku 1. Jaký vzdělávací kurz pro dospělé jste absolvovali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký vzdělávací kurz pro dospělé jste absolvovali?

2. Proč se dále vzděláváte?

3. Rád/a se vzdělávám ve svém oboru.

4. Rád/a se učím novým věcem.

5. Co by vás motivovalo k dalšímu vzdělávání se?

6. O jaké obory byste měl (a) případně zájem?

7. Vyberte 3 motivátory, které vás nejvíce ovlivňují vzdělávat se mimo profesní zaměření:

8. Setkal (a) jste se někdy s pojmem E-learning?

9. Setkal (a) jste se někdy s pojmem M-learning?

10. Setkal (a) jste se někdy s pojmem Blended learning?

11. Jste

12. Nejvyšší ukončené vzdělání:

13. Obor zaměstnání:

14. Věková kategorie

15. Obec, ve které žijete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký vzdělávací kurz pro dospělé jste absolvovali?

2. Proč se dále vzděláváte?

3. Rád/a se vzdělávám ve svém oboru.

4. Rád/a se učím novým věcem.

5. Co by vás motivovalo k dalšímu vzdělávání se?

6. O jaké obory byste měl (a) případně zájem?

7. Vyberte 3 motivátory, které vás nejvíce ovlivňují vzdělávat se mimo profesní zaměření:

8. Setkal (a) jste se někdy s pojmem E-learning?

9. Setkal (a) jste se někdy s pojmem M-learning?

10. Setkal (a) jste se někdy s pojmem Blended learning?

11. Jste

12. Nejvyšší ukončené vzdělání:

13. Obor zaměstnání:

14. Věková kategorie

15. Obec, ve které žijete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Windsorová, M.Seberealizace sebevzděláváním (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://seberealizace-sebevzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.