Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sebevědomí adolescentů (15 - 22 let)

Sebevědomí adolescentů (15 - 22 let)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Simčová
Šetření:31. 03. 2013 - 07. 04. 2013
Počet respondentů:224
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
tento dotazník potřebuji vyplnit pouze osobami ve věku 15 - 22 let. Píši bakalářskou práci na téma rozdíl v sebevědomí u tělesně postižených a nepostižených adolescentů. Chtěla bych Vás tedy poprosit o pár minut času, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku.
Předem moc děkuji za spolupráci.
Marcela Simčová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Níže je uveden seznam tvrzení, která se zabývají Vašimi obecnými pocity, které máte ve vztahu k sobě samému.
Prosím označte symbol, který nejlépe vystihuje Vaše mínění na příslušné tvrzení podle následujících pokynů.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17276,79 %76,79 %  
muž5223,21 %23,21 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
226227,68 %27,68 %  
213314,73 %14,73 %  
192712,05 %12,05 %  
152611,61 %11,61 %  
202511,16 %11,16 %  
17219,38 %9,38 %  
16156,7 %6,7 %  
18156,7 %6,7 %  

Graf

3. Jsem sám se sebou vcelku spokojen.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14263,39 %63,39 %  
nesouhlasím4921,88 %21,88 %  
silně souhlasím2712,05 %12,05 %  
silně nesouhlasím62,68 %2,68 %  

Graf

4. Občas si myslím, že nejsem vůbec dobrý.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13660,71 %60,71 %  
nesouhlasím5323,66 %23,66 %  
silně souhlasím208,93 %8,93 %  
silně nesouhlasím156,7 %6,7 %  

Graf

5. Domnívám se, že mám řadu dobrých vlastností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15267,86 %67,86 %  
silně souhlasím4921,88 %21,88 %  
nesouhlasím208,93 %8,93 %  
silně nesouhlasím31,34 %1,34 %  

Graf

6. Jsem schopný dělat věci právě tak jako většina ostatních lidí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14263,39 %63,39 %  
silně souhlasím5223,21 %23,21 %  
nesouhlasím2912,95 %12,95 %  
silně nesouhlasím10,45 %0,45 %  

Graf

7. Mám pocit, že nemám mnoho toho, nač u sebe mohu být hrdý.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím13058,04 %58,04 %  
souhlasím5524,55 %24,55 %  
silně nesouhlasím2812,5 %12,5 %  
silně souhlasím114,91 %4,91 %  

Graf

8. Občas jistě pociťuji svou neužitečnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11350,45 %50,45 %  
nesouhlasím7935,27 %35,27 %  
silně nesouhlasím167,14 %7,14 %  
silně souhlasím167,14 %7,14 %  

Graf

9. Domnívám se, že jsem důstojná osoba přinejmenším na stejné úrovni jako ostatní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12053,57 %53,57 %  
silně souhlasím8136,16 %36,16 %  
nesouhlasím219,38 %9,38 %  
silně nesouhlasím20,89 %0,89 %  

Graf

10. Přál bych si, abych si sebe mohl více vážit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8136,16 %36,16 %  
souhlasím7633,93 %33,93 %  
silně souhlasím4319,2 %19,2 %  
silně nesouhlasím2410,71 %10,71 %  

Graf

11. Celkově mám sklon pociťovat, že jsem neúspěšný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9542,41 %42,41 %  
souhlasím7633,93 %33,93 %  
silně nesouhlasím3616,07 %16,07 %  
silně souhlasím177,59 %7,59 %  

Graf

12. Přistupuji k sobě pozitivně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10446,43 %46,43 %  
nesouhlasím6026,79 %26,79 %  
silně souhlasím5223,21 %23,21 %  
silně nesouhlasím83,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Domnívám se, že jsem důstojná osoba přinejmenším na stejné úrovni jako ostatní.

  • odpověď silně souhlasím:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi silně souhlasím na otázku 3. Jsem sám se sebou vcelku spokojen.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jsem sám se sebou vcelku spokojen.

4. Občas si myslím, že nejsem vůbec dobrý.

5. Domnívám se, že mám řadu dobrých vlastností.

6. Jsem schopný dělat věci právě tak jako většina ostatních lidí.

7. Mám pocit, že nemám mnoho toho, nač u sebe mohu být hrdý.

8. Občas jistě pociťuji svou neužitečnost.

9. Domnívám se, že jsem důstojná osoba přinejmenším na stejné úrovni jako ostatní.

10. Přál bych si, abych si sebe mohl více vážit.

11. Celkově mám sklon pociťovat, že jsem neúspěšný.

12. Přistupuji k sobě pozitivně.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jsem sám se sebou vcelku spokojen.

4. Občas si myslím, že nejsem vůbec dobrý.

5. Domnívám se, že mám řadu dobrých vlastností.

6. Jsem schopný dělat věci právě tak jako většina ostatních lidí.

7. Mám pocit, že nemám mnoho toho, nač u sebe mohu být hrdý.

8. Občas jistě pociťuji svou neužitečnost.

9. Domnívám se, že jsem důstojná osoba přinejmenším na stejné úrovni jako ostatní.

10. Přál bych si, abych si sebe mohl více vážit.

11. Celkově mám sklon pociťovat, že jsem neúspěšný.

12. Přistupuji k sobě pozitivně.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Simčová, M.Sebevědomí adolescentů (15 - 22 let) (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://sebevedomi-adolescentu-15-22.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.