Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sebevražda - ano či ne?

Sebevražda - ano či ne?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Müllerová
Šetření:06. 08. 2011 - 10. 08. 2011
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky budou použity především k  projektu na letní škole mladých vědců, organizované firmou AMAVET. 

Odpovědi respondentů

1. Přemýšleli jste někdy o sebevraždě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5554,46 %54,46 %  
Ano4645,54 %45,54 %  

Graf

2. Co vás k tomu vedlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychické problémy2350 %22,77 %  
Problémy v rodině1226,09 %11,88 %  
Jiné1123,91 %10,89 %  

Graf

3. Myslíte si, že jsou sebevraždy vhodným východiskem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5192,73 %50,5 %  
ano47,27 %3,96 %  

Graf

4. Který typ sebevraždy byste použili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předávkování2963,04 %28,71 %  
Zastřelení817,39 %7,92 %  
Skok z mostu613,04 %5,94 %  
podřezání510,87 %4,95 %  
Oběšení510,87 %4,95 %  
Teroristická sebevražda24,35 %1,98 %  
Skok pod dopravní prostředek24,35 %1,98 %  
Skok z balkonu12,17 %0,99 %  
skok z výškové budovy12,17 %0,99 %  
jiné12,17 %0,99 %  
Uřechtání se k smrti12,17 %0,99 %  
skok z balkona12,17 %0,99 %  
možná pak kombinace12,17 %0,99 %  
pokusila sem se, předávkování12,17 %0,99 %  
žádný; jen mě to napadlo, realizovat jsem 12,17 %0,99 %  
to nikdy nechtěla12,17 %0,99 %  
Žíly12,17 %0,99 %  

Graf

5. Kdo vás podpořil, abyste to neudělali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelé1736,96 %16,83 %  
Psycholog613,04 %5,94 %  
Rodina510,87 %4,95 %  
nikdo510,87 %4,95 %  
24,35 %1,98 %  
nikdo o tom nevěděl 24,35 %1,98 %  
sama24,35 %1,98 %  
Nikdo, nedokázala bych se zabít12,17 %0,99 %  
já sám12,17 %0,99 %  
přítel12,17 %0,99 %  
Karel :)12,17 %0,99 %  
Karel vole!!12,17 %0,99 %  
Nikdo, nesvěřila jsem se12,17 %0,99 %  
nikdo, pokusila jsem se o to,pak pomohl12,17 %0,99 %  
až pobyt na JIP a léčba u psychiatra12,17 %0,99 %  
tehdy nikdo, teď mi pomáhá psycholog i psychiatr12,17 %0,99 %  
nikdo; tak vážně jsem to nikdy nemyslela12,17 %0,99 %  
Nikdo :)12,17 %0,99 %  
Rozum12,17 %0,99 %  
Přítel, pud sebezáchovy12,17 %0,99 %  

Graf

6. Pomohli jste někomu od sebevraždy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4887,27 %47,52 %  
ano712,73 %6,93 %  

Graf

7. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
141211,88 %11,88 %  
211110,89 %10,89 %  
2498,91 %8,91 %  
1587,92 %7,92 %  
2376,93 %6,93 %  
1665,94 %5,94 %  
2065,94 %5,94 %  
1954,95 %4,95 %  
2554,95 %4,95 %  
1854,95 %4,95 %  
ostatní odpovědi 22
12
26
37
13
33
31
32
90
63
42
39
28
27
35
38
2726,73 %26,73 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.01
Minimum:14
Maximum:37
Variační rozpětí:23
Rozptyl:30.74
Směrodatná odchylka:5.54
Medián:21
Modus:14

Graf

8. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7776,24 %76,24 %  
Muž2423,76 %23,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Přemýšleli jste někdy o sebevraždě?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 2. Co vás k tomu vedlo?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémy v rodině na otázku 2. Co vás k tomu vedlo?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychické problémy na otázku 2. Co vás k tomu vedlo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předávkování na otázku 4. Který typ sebevraždy byste použili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelé na otázku 5. Kdo vás podpořil, abyste to neudělali?
 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Myslíte si, že jsou sebevraždy vhodným východiskem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Pomohli jste někomu od sebevraždy?

3. Myslíte si, že jsou sebevraždy vhodným východiskem?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Přemýšleli jste někdy o sebevraždě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Pomohli jste někomu od sebevraždy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Přemýšleli jste někdy o sebevraždě?

2. Co vás k tomu vedlo?

3. Myslíte si, že jsou sebevraždy vhodným východiskem?

4. Který typ sebevraždy byste použili?

5. Kdo vás podpořil, abyste to neudělali?

6. Pomohli jste někomu od sebevraždy?

7. Kolik je vám let?

8. Jaké je vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Přemýšleli jste někdy o sebevraždě?

2. Co vás k tomu vedlo?

3. Myslíte si, že jsou sebevraždy vhodným východiskem?

4. Který typ sebevraždy byste použili?

5. Kdo vás podpořil, abyste to neudělali?

6. Pomohli jste někomu od sebevraždy?

7. Kolik je vám let?

8. Jaké je vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Müllerová, V.Sebevražda - ano či ne? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sebevrazda-ano-ci-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.