Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sebevražedné chování

Sebevražedné chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klub Atom
Šetření:09. 04. 2015 - 19. 04. 2015
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se zabývá informovaností o sebevražedném chování. Dotazník je určen pro respondenty starší 15 let.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11172,08 %72,08 %  
Muž4327,92 %27,92 %  

Graf

2. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8051,95 %51,95 %  
5133,12 %33,12 %  
1711,04 %11,04 %  
Odborné učiliště31,95 %1,95 %  
VOŠ31,95 %1,95 %  

Graf

3. Máte zkušenosti se sebevraždou ve Vašem blízkém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8152,6 %52,6 %  
Ano7347,4 %47,4 %  

Graf

4. Jaký je Váš názor na sebevraždu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrovolné ukončení života6542,21 %42,21 %  
Volání o pomoc5032,47 %32,47 %  
Akt zbabělosti159,74 %9,74 %  
zoufalství21,3 %1,3 %  
záleží na okolnostech10,65 %0,65 %  
krása10,65 %0,65 %  
nevím, nemám názor - záleží na situaci daného jedince, rozhodně ale nejde o odvahu10,65 %0,65 %  
akt zbabělosti i odvahy10,65 %0,65 %  
demence10,65 %0,65 %  
zalezi na konkretnich okolnostech10,65 %0,65 %  
Sebevrah nechce sám se sebou žít10,65 %0,65 %  
záleží na situaci a důvodu, někdy odvaha, někdy zbabělost10,65 %0,65 %  
nevím10,65 %0,65 %  
ukončení bezvýchodné situace10,65 %0,65 %  
Duševní nemoc, psychická labilita10,65 %0,65 %  
Sobeckost10,65 %0,65 %  
Akt odvahy10,65 %0,65 %  
Záleží na celé situaci, v případě, že byl dotyčný například nevyléčitelně nemocný a jeho stav by vedl k jeho úplné degradaci, pak sebevraždu chápu jako dobrovolné ukončení života, na které měl člověk právo... Bohužel častěji jde o akt zbabělosti. 10,65 %0,65 %  
uznávám jen v případě nevyléčitelné choroby10,65 %0,65 %  
hrozné řešení problému, vlastně i zbabělé, člověk se svého problému zbaví ale přidělá ho svým milovaným 10,65 %0,65 %  
Útěk ze života, výraz nezodpovědnosti vůči sobě a sobeckosti vůči blízkým10,65 %0,65 %  
únik ze zoufalé situace10,65 %0,65 %  
důsledek dlouhodobé nešťastnosti (pokud nejde o demonstrativní sebevraždy)10,65 %0,65 %  
Je to jediné řešení neřešitelného osobního komplexního problému a to problému, který člověk není schopen komunikovat. Je to problém v hlavě člověka, neumí si s ním poradit. Nechce to s nikým sdílet či sdílí a tím zjistí, že mu nikdo nemůže pomoct. Je to osobní pŕesvědčení o tom, že řešení na jeho útrapy neexistuje. Problém přesahuje jeho chápání věci. Chaos. A pak se vzdá, protože se necítí být potřebný na světě. Může to být občas i obráceně a člověk může bezmezně věřit, tedy být osobně přesvědčen, že život je jen něco přechodného a takto přeskočit rychle do smrti (toho lepšího života). Myslím, že sebevražda je akt, který pramení ze zkresleného pohledu na svět. Člověku schází ta správná sebereflexe a postupně skresluje na sebe názor až se dostane do úplně jiných způsobů přemýšlení, kde považuje za pravdu už zcela odlišné věci, než pravdou opravdu jsou.10,65 %0,65 %  
reseni problemu10,65 %0,65 %  
Záleží na konkrétním nešťastníkovi - u někoho volání o pomoc, u jiného dobrovolné ukončení života10,65 %0,65 %  

Graf

5. Jaký je podle Vás nejčastější důvod vedoucí k sebevraždě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náhlá deprese8655,84 %55,84 %  
Rodinné poměry2516,23 %16,23 %  
Láska a žárlivost2113,64 %13,64 %  
Šikana127,79 %7,79 %  
Mentální postižení63,9 %3,9 %  
Fyzické postižení21,3 %1,3 %  
Stáří10,65 %0,65 %  
N10,65 %0,65 %  

Graf

6. Jaké pohlaví je podle Vás náchylnější k sebevražednému chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží na pohlaví8253,25 %53,25 %  
Muž4730,52 %30,52 %  
Žena2516,23 %16,23 %  

Graf

7. Jaký je podle Vás nejčastější způsob sebevraždy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předávkování léky6038,96 %38,96 %  
Oběšení3623,38 %23,38 %  
Skok z výšky2113,64 %13,64 %  
Smrt pod dopravním prostředkem2113,64 %13,64 %  
Podřezání žil159,74 %9,74 %  
Zastřelení10,65 %0,65 %  

Graf

8. Měli Jste někdy sebevražedné myšlenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8555,19 %55,19 %  
Ne5233,77 %33,77 %  
Nechci odpovídat1711,04 %11,04 %  

Graf

9. Víte co znamená pojem biická sebevražda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím12983,77 %83,77 %  
Motiv má původ v realitě (Např. nemoc, dluhy)138,44 %8,44 %  
Motiv vychází z psychopatologie (Např. bludy, halucinace)117,14 %7,14 %  
Nev10,65 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví

2. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

3. Máte zkušenosti se sebevraždou ve Vašem blízkém okolí?

4. Jaký je Váš názor na sebevraždu?

5. Jaký je podle Vás nejčastější důvod vedoucí k sebevraždě?

6. Jaké pohlaví je podle Vás náchylnější k sebevražednému chování?

7. Jaký je podle Vás nejčastější způsob sebevraždy?

8. Měli Jste někdy sebevražedné myšlenky?

9. Víte co znamená pojem biická sebevražda?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví

2. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

3. Máte zkušenosti se sebevraždou ve Vašem blízkém okolí?

4. Jaký je Váš názor na sebevraždu?

5. Jaký je podle Vás nejčastější důvod vedoucí k sebevraždě?

6. Jaké pohlaví je podle Vás náchylnější k sebevražednému chování?

7. Jaký je podle Vás nejčastější způsob sebevraždy?

8. Měli Jste někdy sebevražedné myšlenky?

9. Víte co znamená pojem biická sebevražda?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Atom, K.Sebevražedné chování (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://sebevrazedne-chovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.