Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sebevzdělávání dospělých

Sebevzdělávání dospělých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Tichá
Šetření:04. 08. 2015 - 27. 08. 2015
Počet respondentů:222
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

tento dotazník je zaměřen na sebevzdělávání dospělých. Na položené otázky neexistují žádné správné, či nesprávné odpovědi, zajímají mě Vaše názory a zkušenosti. Dotazník je určen dospělým, kteří mají zájem o sebevzdělávání.

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci. Jana Tichá

Odpovědi respondentů

1. Sebevzděláváte se v současné době, nebo o sebevzdělávání uvažujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, sebevzdělávání považuji za běžnou součást mého života17478,38 %78,38 %  
ne, aktuálně se nesebevzdělávám, ale rád/a bych se sebevzdělával/a v budoucnosti2812,61 %12,61 %  
ano, aktuálně se aktivně sebevzdělávám, ale sebevzdělávání není běžnou součástí mého života209,01 %9,01 %  

Graf

2. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a se sebevzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z vlastní iniciativy si zvyšuji znalosti v rámci aktuálního pracovního uplatnění11551,8 %51,8 %  
mám zájem o dané téma11049,55 %49,55 %  
zvyšuji si znalosti za účelem získání lepšího uplatnění na trhu práce8638,74 %38,74 %  
sebevzdělávání považuji za užitečné vyplnění mého volného času8337,39 %37,39 %  
sebevzdělávání považuji za prevenci stárnutí (trénování myšlení, paměti, postřehu, pozornosti...)6428,83 %28,83 %  
z iniciativy zaměstnavatele si zvyšuji znalosti v rámci aktuálního pracovního uplatnění2913,06 %13,06 %  
co mě zajímá, to studuji10,45 %0,45 %  
Než se nudit, raději se vzdělávat10,45 %0,45 %  
využití jazykových znalostí při cestování10,45 %0,45 %  
nechci prostě zakrnět!10,45 %0,45 %  
všechny z nabízených možností10,45 %0,45 %  
jsem ráda když něco vím10,45 %0,45 %  
baaví mě to10,45 %0,45 %  
sebevzdělávání je důležité pro lepší vykonávání dobrovolné aktivity10,45 %0,45 %  
vidím v tom jediný smysl10,45 %0,45 %  

Graf

3. V jaké oblasti se sebevzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v oblasti mých zájmů/volnočasových aktivit9341,89 %41,89 %  
v oblasti/oboru mého pracovního uplatnění - abych získal/a lepší pracovní pozici9140,99 %40,99 %  
v oblasti jazykového vzdělávání9040,54 %40,54 %  
v oblasti/oboru mého pracovního uplatnění - abych si udržel/a současnou pracovní pozici8036,04 %36,04 %  
v oblasti zdraví/zdravého životního stylu4721,17 %21,17 %  
ve zcela nové odborné oblasti - doufám, že získám lepší pracovní uplatnění3314,86 %14,86 %  
v oblasti výchovy dětí, péče o rodinu a domácnost2611,71 %11,71 %  
v oblasti mého pracovního uplatnění, protože to zaměstnavatel chce, ale mě to nezajímá10,45 %0,45 %  
ve zcela nové odborné oblasti - zamýšlím změnu pracovního zaměření10,45 %0,45 %  
V oblasti zájmů a volnočasových aktivit svých přátel - získávat nové vědomosti a znalosti v jakémkoli oboru je báječné dobroudružství10,45 %0,45 %  
cestovní ruch10,45 %0,45 %  
snazim se rozvijet ve vsech smerech sveho zivota10,45 %0,45 %  
podnikání10,45 %0,45 %  
v oblasti duchovního růstu10,45 %0,45 %  
snazim se sledovat a zkouset nove recepty (peceni, vareni)10,45 %0,45 %  
Rozvoj osobnosti10,45 %0,45 %  
různé, dle potřeby, elektrika, voda, zedniina, zahrádkaření, zahraniční právo, tuzemské též, bankovnictví, politika, rukodělné10,45 %0,45 %  
v oblasti víry10,45 %0,45 %  
studuji Bibli - a to ze všech hledisek: historie, spojitosti, poselství10,45 %0,45 %  
feng šuej10,45 %0,45 %  
v oboru mého pracovního uplatnění - protože mě to baví10,45 %0,45 %  

Graf

4. Jakou formou se sebevzděláváte? Označte uvedené formy dle toho, jak se Vás týkají (++ = zcela se mě týká; -- = vůbec se mě netýká:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
studium odborných publikací v klasické, nikoli elektronické podobě (knihy, časopisy, sborníky, atp.)1.1041.228
studium odborných publikací v elektronické podobě (e-knihy, e-časopisy, odborné články on-line, blogy, diskuze atp.)0.9051.329
účast na odborných přednáškách/besedách/kurzech0.322.001
e-learningocé kurzy dostupné na internetu, on-line programy, DVD výukové programy, otevřené univerzity-0.2342.017
sledování naučných programů v TV0.1851.862

Graf

5. Co Vám znesnadňuje/brání v sebevzdělávání? Označte uvedená tvrzení dle toho, jak se Vás týkají (++ = zcela se mě týká; -- = vůbec se mě netýká:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
mám nedostatek volného času0.6261.45
péče o rodinu/děti mi neumožňuje věnovat se sebevzdělávání-0.5361.978
mé bydliště/okolí poskytuje málo sebevzdělávacích možností (chybí knihovna, není možnost připojení na internet atp.)-1.1041.273
sebevzdělávání je pro mě finančně příliš náročné (vysoké náklady na PC, knihy, internet atp.)-0.5411.744
chybí mi motivace - "co potřebuji, umím"-0.8471.364
mám malou vůli k soustavnému učení - nevydržím se učit pravidelně, jsem tzv. věčný začátečník-0.2841.861
mé okolí mě od vzdělávání odrazuje - považuje ho za zbytečné-1.2071.272

Graf

6. Máte nějaký sebevzdělávací plán do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - mé sebevzdělávací aktivity neplánuji, vždy vychází z aktuální potřeby10246,15 %45,95 %  
cizí jazyk125,43 %5,41 %  
Obor související se zaměstnáním52,26 %2,25 %  
cizí jazyky41,81 %1,8 %  
Angličtina31,36 %1,35 %  
Jazyky20,9 %0,9 %  
pedagogika20,9 %0,9 %  
atp.10,45 %0,45 %  
klasické jezdecké umění10,45 %0,45 %  
dokopat se k mgr státnicím10,45 %0,45 %  
doktorát10,45 %0,45 %  
mediace, krizová intervence10,45 %0,45 %  
zvyšování kvalifikace v souvislosti s mým zaměstnáním10,45 %0,45 %  
zájmová činnost10,45 %0,45 %  
Francouzský jazyk10,45 %0,45 %  
Studium na VŠ 10,45 %0,45 %  
cizi jazyk,maly doktorát 10,45 %0,45 %  
oborové i zájmové vzdělávání10,45 %0,45 %  
speciální a předškolní pedagogika10,45 %0,45 %  
finance10,45 %0,45 %  
aj, nj, další studium vš10,45 %0,45 %  
dokoncit bakalarske studium10,45 %0,45 %  
Andragogika10,45 %0,45 %  
sebevzdělávání v oblasti psychologie10,45 %0,45 %  
angličtina, ruština10,45 %0,45 %  
Dosáhnout nejvyššího certifikátu Cambridge10,45 %0,45 %  
cizí jazyk, zvýšení kvalifikace 10,45 %0,45 %  
Angličtina,psychologie10,45 %0,45 %  
angličtina, marketing10,45 %0,45 %  
angličtina, obor ve kterém působím10,45 %0,45 %  
personalistika, angličtina10,45 %0,45 %  
cizí jazyj10,45 %0,45 %  
jedná se o roadmapu zahrnující rozvoj v několika směrech odbornosti (související se zaměstnáním i zcelo nové), formální vzdělání, sebezkušenost a sebezponání10,45 %0,45 %  
jazyky, zvyšování PC gramotnosti, oblast zájmových aktivit10,45 %0,45 %  
FJ10,45 %0,45 %  
cizí jazky, trenér aerobiku10,45 %0,45 %  
jazyk, kreativní činnost10,45 %0,45 %  
pedagogika predskolni10,45 %0,45 %  
další studium angličtiny10,45 %0,45 %  
chtela bych si dodela PhDr. a treba jednou i PhD :-)10,45 %0,45 %  
ekonomika10,45 %0,45 %  
jazyky, hudba10,45 %0,45 %  
Pedagogické minimum,školský management10,45 %0,45 %  
rozvojová studia - pomoc v zemích třetího světa, integrace cizinců, 10,45 %0,45 %  
Anglický jazyk10,45 %0,45 %  
Personalistika10,45 %0,45 %  
ekonomika a vše, co souvisí s veřejnou správou10,45 %0,45 %  
zaměstnání, zájmová činnost10,45 %0,45 %  
francouzština, portugalština10,45 %0,45 %  
jazyky,historie,biologie,zoologie,geografie10,45 %0,45 %  
ucitelstvi,anglictina10,45 %0,45 %  
jak v cizím jazyce, tak v oboru souvisejícím s mým podnikáním i v zájmových oblastech10,45 %0,45 %  
cizí jazyk, oblast psychologie a osobnostního růstu10,45 %0,45 %  
exekuce z moci úřední10,45 %0,45 %  
kurz Pracovník v sociálních službách u společnosti EduGate s.r.o.10,45 %0,45 %  
právo10,45 %0,45 %  
odborné vzdělání + jazyk10,45 %0,45 %  
zdravotnictví10,45 %0,45 %  
pomáhající profese10,45 %0,45 %  
souvis. sebzamest. i jazyky10,45 %0,45 %  
cizí jazyk a zaměstnání10,45 %0,45 %  
manažerské studium10,45 %0,45 %  
angličtina, italština, navazující studium na Univerzitě10,45 %0,45 %  
nejprve dodělat vysokou školu10,45 %0,45 %  
personalistka - obor související se zaměstnáním10,45 %0,45 %  
Jazyky, nové it technologie 10,45 %0,45 %  
chtela bych zlepsit anglictinu a udrzovat rustinu alespon na takove urovni, na jake jsem ted; rada bych se naucila lepe varit; rada bych se naucila ples, hackovat, umet si usit neco na obleceni; zdokonalovala se ve vedomostech v ramci meho oboru studia (pravo); vice se dozvedet o vycviku psa a spravne poznatky aplikovat10,45 %0,45 %  
ekonomicko-právní obor (účetnictví)10,45 %0,45 %  
Vystudovat moderní dějiny, což jsem vždy chtela10,45 %0,45 %  
Soustředěnost10,45 %0,45 %  
Trhy cenných papírů10,45 %0,45 %  
anj 10,45 %0,45 %  
cizí jazyk, technické vzdělání10,45 %0,45 %  
pokracovat (cizi jazyk)10,45 %0,45 %  
cizí jazyk, pc programy10,45 %0,45 %  
Zvyšování kvalifikace, praxe, úrovně jazyků10,45 %0,45 %  
není to žádný konkrétní cíl, jen soustavná znalost a chápání komplxně10,45 %0,45 %  
výcvik psů pozitivním posilováním (klikrtrénink)10,45 %0,45 %  
zlepšit jazyky, rozšiřovat znalosti z mého studijního oboru10,45 %0,45 %  
pivovarnictví10,45 %0,45 %  
sebevzdělávat se neustále, stále je čemu se učit. 10,45 %0,45 %  
naucit se dalsi jazyk10,45 %0,45 %  
můj obor, cizí jazyk, zájmová činnost10,45 %0,45 %  
cizí jazyk, zdravá výživa10,45 %0,45 %  
dovzdělání se v oboru10,45 %0,45 %  
ekonomika, daně10,45 %0,45 %  
Psychologie10,45 %0,45 %  
cestovní ruch a cizí jazyk10,45 %0,45 %  
Dokonceni vs, nove cizi jazyky10,45 %0,45 %  
specializační studium při práci10,45 %0,45 %  
ekonomie, mám sen jít na PhD studium10,45 %0,45 %  
angličtina, koučovací techniky10,45 %0,45 %  
Aj, obor související se zaměstnáním10,45 %0,45 %  
zlepšování se v angličtině, vaření a péče o dítě10,45 %0,45 %  
IT, ANJ10,45 %0,45 %  
spec.pedagogika10,45 %0,45 %  
dále se vzdělávat ve španělštině a angličtině; navštěvovat kurzy jógy 10,45 %0,45 %  
marketing, manazment, politika10,45 %0,45 %  

Graf

7. Víte, co je národní soustava kvalifikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevím13962,61 %62,61 %  
ano, vím, ale zatím jsem uznání kvalifikace nevyužila7634,23 %34,23 %  
ano, vím a využila jsem možnosti uznání kvalifikace autorizovanou osobou73,15 %3,15 %  

Graf

8. Jak často čtete "jen tak", pro svou radost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně, nebo skoro denně9643,24 %43,24 %  
párkrát do měsíce5122,97 %22,97 %  
1-2x týdně4520,27 %20,27 %  
pouze během dovolené177,66 %7,66 %  
nečtu v podstatě vůbec135,86 %5,86 %  

Graf

9. Jste žena, nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18382,43 %82,43 %  
muž3917,57 %17,57 %  

Graf

10. Do kterého věkového rozpětí spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-35 let8236,94 %36,94 %  
36-45 let6328,38 %28,38 %  
do 25 let5022,52 %22,52 %  
46-55 let2410,81 %10,81 %  
56-65 let31,35 %1,35 %  

Graf

11. Do které skupiny ekonomické aktivity spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec13962,61 %62,61 %  
student4218,92 %18,92 %  
OSVČ219,46 %9,46 %  
nezaměstnaný94,05 %4,05 %  
na mateřské dovolené83,6 %3,6 %  
v důchodu31,35 %1,35 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11049,55 %49,55 %  
středoškolské s maturitou10145,5 %45,5 %  
VOŠ94,05 %4,05 %  
vyučen/a20,9 %0,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sebevzděláváte se v současné době, nebo o sebevzdělávání uvažujete?

2. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a se sebevzdělávat?

3. V jaké oblasti se sebevzděláváte?

4. Jakou formou se sebevzděláváte? Označte uvedené formy dle toho, jak se Vás týkají (++ = zcela se mě týká; -- = vůbec se mě netýká:

5. Co Vám znesnadňuje/brání v sebevzdělávání? Označte uvedená tvrzení dle toho, jak se Vás týkají (++ = zcela se mě týká; -- = vůbec se mě netýká:

6. Máte nějaký sebevzdělávací plán do budoucna?

7. Víte, co je národní soustava kvalifikací?

8. Jak často čtete "jen tak", pro svou radost?

9. Jste žena, nebo muž?

10. Do kterého věkového rozpětí spadáte?

11. Do které skupiny ekonomické aktivity spadáte?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sebevzděláváte se v současné době, nebo o sebevzdělávání uvažujete?

2. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a se sebevzdělávat?

3. V jaké oblasti se sebevzděláváte?

4. Jakou formou se sebevzděláváte? Označte uvedené formy dle toho, jak se Vás týkají (++ = zcela se mě týká; -- = vůbec se mě netýká:

5. Co Vám znesnadňuje/brání v sebevzdělávání? Označte uvedená tvrzení dle toho, jak se Vás týkají (++ = zcela se mě týká; -- = vůbec se mě netýká:

6. Máte nějaký sebevzdělávací plán do budoucna?

7. Víte, co je národní soustava kvalifikací?

8. Jak často čtete "jen tak", pro svou radost?

9. Jste žena, nebo muž?

10. Do kterého věkového rozpětí spadáte?

11. Do které skupiny ekonomické aktivity spadáte?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tichá, J.Sebevzdělávání dospělých (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://sebevzdelavani-dospelych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.