Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Secifické poruchy učení

Secifické poruchy učení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marija Šebelová
Šetření:22. 10. 2012 - 07. 11. 2012
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník mi poslouží k vypracování bakalářské práce. Děkuji všem co jej vyplní

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

poruchy učení 1

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka1270,59 %70,59 %  
chlapec529,41 %29,41 %  

Graf

2. Ročník

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student střední školy1058,82 %58,82 %  
devátý211,76 %11,76 %  
šestý211,76 %11,76 %  
sedmý211,76 %11,76 %  
osmý15,88 %5,88 %  

Graf

3. Kolik je vás ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 301376,47 %76,47 %  
31 a více211,76 %11,76 %  
1 – 1015,88 %5,88 %  
11 – 2015,88 %5,88 %  

Graf

4. Kolik žáků z vaší třídy má poruchu učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 2635,29 %35,29 %  
3 – 5635,29 %35,29 %  
nevím211,76 %11,76 %  
6 – 8211,76 %11,76 %  
12 a více15,88 %5,88 %  

Graf

5. Jak vnímáte přístup vyučujících ke spolužákům s poruchami učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepozoruji žádné změny chování ke spolužákům1270,59 %70,59 %  
vnímám odlišný přístup317,65 %17,65 %  
pozoruji částečně úlevy211,76 %11,76 %  

Graf

6. Jakým způsobem jsou žáci se specifickými poruchami učení zvýhodňováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou mírněji hodnoceni741,18 %41,18 %  
nejsou zvýhodňování741,18 %41,18 %  
vyučující jim věnují v hodinách více pozornosti211,76 %11,76 %  
nejsou na ně kladeny stejné nároky jako na ostatní žáky15,88 %5,88 %  

Graf

7. Byla u vás zjištěná specifická porucha učení? Pokud na tuto otázku odpovíte ano, pokračujte ve vyplňování dotazníku, pokud ne, dotazník se vás dále netýká. Děkuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne847,06 %47,06 %  
ano635,29 %35,29 %  
nevím317,65 %17,65 %  

Graf

8. Kdy u vás byly zjištěny specifické poruchy učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1058,82 %58,82 %  
na 1. stupni ZŠ529,41 %29,41 %  
na 2. stupni ZŠ211,76 %11,76 %  

Graf

9. Navštěvujete pedagogicko-psychologickou poradnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1058,82 %58,82 %  
ano741,18 %41,18 %  

Graf

10. Jaké projevy specifických poruch učení u vás byly diagnostikovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím952,94 %52,94 %  
dyslexie317,65 %17,65 %  
dyskalkulie317,65 %17,65 %  
dysgrafie211,76 %11,76 %  

Graf

11. Pokud pedagogicko-psychologickou poradnu navštěvujete, uveďte jak často.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou ročně1270,59 %70,59 %  
měsíčně317,65 %17,65 %  
týdně15,88 %5,88 %  
několikrát do roka15,88 %5,88 %  

Graf

12. Jakým způsobem se vyučující dozvěděli o tom, že vám byla zjištěná specifická porucha učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neví o tom952,94 %52,94 %  
sdělili jim to rodiče423,53 %23,53 %  
prostřednictvím posudku z pedagogicko-psychologické poradny423,53 %23,53 %  

Graf

13. Jak hodnotíte přístup vyučujících k vaší poruše učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neví o mé poruše učení847,06 %47,06 %  
poruchu učení tolerují pouze učitelé v některých předmětech317,65 %17,65 %  
netolerují mou poruchu učení, vyžadují po mě stejné výsledky jako u ostatních317,65 %17,65 %  
tolerují mou poruchu učení317,65 %17,65 %  

Graf

14. Jak jste v hodinách hodnocen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
známkou i slovně847,06 %47,06 %  
známkou635,29 %35,29 %  
slovně317,65 %17,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šebelová, M.Secifické poruchy učení (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://secificke-poruchy-uceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.