Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sekty a nové náboženské směry, pohled na ně

Sekty a nové náboženské směry, pohled na ně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Žáková
Šetření:04. 05. 2014 - 06. 05. 2014
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník byl vypracován pro potřeby studentského projektu na téma Sekty a novéé náboženské směry.

Je určen široké veřejnosti, cílem je získat poznatky od různorodé skupiny lidí. Vyplňování vám zábere pár minut a otázky nejsou centrovány na žádnou konkrétní osobu, jedná se o obecné informace a názory respondentů.

Předem děkujeme za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6261,39 %61,39 %  
muž3938,61 %38,61 %  

Graf

2. Váš věk...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-305857,43 %57,43 %  
15-172827,72 %27,72 %  
31-501312,87 %12,87 %  
jiné21,98 %1,98 %  

Graf

3. Byl/a jste, nebo stále jste, členem nějaké náboženské sekty či uskupení nového náboženského směru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9493,07 %93,07 %  
ano76,93 %6,93 %  

Graf

4. Znáte, popř. znal/a jste někoho, kdo byl (je) členem náboženské sekty nebo nového náboženského uskupení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5655,45 %55,45 %  
ne3029,7 %29,7 %  
nevím1514,85 %14,85 %  

Graf

5. Kdybyste přišel/la do kontaktu s členem sekty, měl/a byste vůči takové osobě předsudky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravděpodobně ano5150,5 %50,5 %  
spíše ne3938,61 %38,61 %  
nevím1110,89 %10,89 %  

Graf

6. Myslíte si, že sekty mohou pro veřejnost představovat nějaké nebezpečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6766,34 %66,34 %  
ne1918,81 %18,81 %  
nevím1514,85 %14,85 %  

Graf

7. Pokud ano, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rasizmus, korupce, vyvolávání problémů12,33 %0,99 %  
kolektivní hrozba 12,33 %0,99 %  
mozna manipulace s "vericim"12,33 %0,99 %  
Jde o to o jak velkou veřejnost, samožřejmě může poškodit jedince v sektě.. Zvlášť v sektách, které jsou tvořeny jen za účelem vydělí peněz. Tyto sekty většinou spoléhají na slabé jedince, většinou dospívající, kteří si nejsou jisti svou budoucnos13letí12,33 %0,99 %  
protože jsou dost často místem, kde se realizují patologické či různě hraniční osobnosti, protože řada z nich je založená na oddanosti charismatické osobnosti vůdce, mají tendenci ovládat a kontrolovat život svých členů 12,33 %0,99 %  
Některé sekty se snaží manipulovat jinými, aby si je získali na svou stranu.... I to se mi zdá jako jedno z možných nebezpečí. 12,33 %0,99 %  
Zneuziti jedincu se slabsim psychickym stavem12,33 %0,99 %  
Záleží na tom jaké sekty, když vezmu v potaz Opus Dei, mohlo by to být nebezpečné, když je začnou převádět na svoji víru, tím pádem by se sebepožkozovali.12,33 %0,99 %  
viz. islám12,33 %0,99 %  
jsem přesvědčena, že například útoky sebevražedných atentátníků mají často původ ve zfanatizování nějakou sektou či uskupením, které si tak sice neříká, ale vykazuje takové rysy12,33 %0,99 %  
ostatní odpovědi citové vydírání může vést k psychickému kolapsu členů sekty, nábor nových členů bývá někdy agrasivní
Vyyvani mozku a nahrazovani vlastnimi idejemi, ktere mohou v nejhorsim pripade zahrnovat "sireni viry mecem", mohou mit za nasledek mensi ci vetsi ohrozeni verejnosti. Nemluve o zniceni neciho zivota totalnimi blaboly, kterym podridi svuj zivot..
Protože to jsou sekty? Zmanipulovaní lidé ochotní k mnoha věcem neuvažující sami za sebe.
podle programu
zblbnutí velkeho mnozstva lidi.
viz sarinový útok v tokijském metru
jsou to vetsinou psychouskove
Radikální názory, agrese, útoky
izolace, nátlak svých členů
Mohou plánovat a provádět akce, kterými budou nebezpeční nejen sami sobě, ale i okolí
jsou to maniaci
většina sekt je založena na nějakém nesmyslu vtlučeném do lidí, většinou pro jejich škodu (duše v krvi, Ashar Sheran atp. )
Protože udělají cokoliv pro svůj cíl
Mají vliv na lidi v nouzi. Tím , že jim nabídnou pomoc, chtejí si do budoucna udržet svou existenci. A tyhle kroky ovlinění nezpočívají pouze v nabírání lidí, ale také v přispívání určitých částek do funkce sekt.
Terorismus, přesvědčování a činy spojené se sektou.
Vymývání mozků
Vysávají z lidí peníze a vygumovávají mozek
ano,pakliže jde o masové skupiny s velice vyhraněnými názory. Myslím, že jinak nejsou nebezpeční.
oblbují lidi
Záleží asi na zaměření sekty a praktikách. Mohou být sekty "neškodné", které existují hlavně pro sebe a nemusí nutně nikomu škodit, samotný pojem sekta ve mně vyvolává obavy. Je to asi obecně chápáno jako negativní konotace.
vymývání mozků svým členům
členové sekt jsou snadno zmanipulovatelní
fanatismus se šíří rychle
Sekty vždycky představují nějaké nebezpečí
Nebezpečí pro jedince i skupiny, v podobě ztráty svobodné vůle a majetku.
Jsou to blázni a můžou být nebezpeční. Nikdo neví, co se jim honí v palici.
Každý ovlivnitelný, zfanatizovaný člověk s vymytým mozkem může pro společnost představovat nebezpečí.
manipulace s lidmi, ohrožení zdraví
ovlivnování lidí, manipulace
fanatismus
vymívání mozků, šíření mylných informací
členvé podobných sekt podle mně nejsou pschicky sliní lidé, dají se snadno zneužít
některé sekty jsou nebezpečné
3376,74 %32,67 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Myslíte si, že sekty mohou pro veřejnost představovat nějaké nebezpečí?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-50 na otázku 2. Váš věk...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste...

2. Váš věk...

3. Byl/a jste, nebo stále jste, členem nějaké náboženské sekty či uskupení nového náboženského směru?

4. Znáte, popř. znal/a jste někoho, kdo byl (je) členem náboženské sekty nebo nového náboženského uskupení?

5. Kdybyste přišel/la do kontaktu s členem sekty, měl/a byste vůči takové osobě předsudky?

6. Myslíte si, že sekty mohou pro veřejnost představovat nějaké nebezpečí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste...

2. Váš věk...

3. Byl/a jste, nebo stále jste, členem nějaké náboženské sekty či uskupení nového náboženského směru?

4. Znáte, popř. znal/a jste někoho, kdo byl (je) členem náboženské sekty nebo nového náboženského uskupení?

5. Kdybyste přišel/la do kontaktu s členem sekty, měl/a byste vůči takové osobě předsudky?

6. Myslíte si, že sekty mohou pro veřejnost představovat nějaké nebezpečí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žáková, K.Sekty a nové náboženské směry, pohled na ně (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://sekty-a-nove-nabozenske-smer.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.