Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > SEMTEX - energetický nápoj

SEMTEX - energetický nápoj

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Zvára
Šetření:13. 11. 2013 - 01. 12. 2013
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti VŠB - TUO a prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad k semestrální práci pro firmu Kofola. 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7464,35 %64,35 %  
Muž4135,65 %35,65 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-257161,74 %61,74 %  
26-372521,74 %21,74 %  
méně než 181311,3 %11,3 %  
38-4954,35 %4,35 %  
50-6310,87 %0,87 %  

Graf

3. Znáte energetický nápoj SEMTEX?

odpovíte-li (Ne) zbývající otázky nevyplňujte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11499,13 %99,13 %  
Ne10,87 %0,87 %  

Graf

4. Jestliže ano, kde jste se s ním setkal(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodejny9887,5 %85,22 %  
Přátelé108,93 %8,7 %  
Billboard32,68 %2,61 %  
Internet10,89 %0,87 %  

Graf

5. Zaujal Vás tento produkt?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6859,13 %59,13 %  
Ne4740,87 %40,87 %  

Graf

6. Jak často kupujete produkt SEMTEX?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně5447,37 %46,96 %  
Nekupuji4741,23 %40,87 %  
Měsíčně97,89 %7,83 %  
Týdně21,75 %1,74 %  
1 - 2x týdně21,75 %1,74 %  

Graf

7. Jak jste spokojeni s cennou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřená5450 %46,96 %  
Drahá5248,15 %45,22 %  
Levná21,85 %1,74 %  

Graf

8. Kupujete konkurenční výrobky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Big shock3636,36 %31,3 %  
Red Bull2727,27 %23,48 %  
Jiné2121,21 %18,26 %  
Monster1515,15 %13,04 %  

Graf

9. Jste spokojeni s obalem, v kterém je nápoj dodáván?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9286,79 %80 %  
Ne1413,21 %12,17 %  

Graf

10. Jaké množství preferujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 ml3333 %28,7 %  
250 ml3333 %28,7 %  
300 ml2121 %18,26 %  
200 ml1111 %9,57 %  
750 ml11 %0,87 %  
1000 ml11 %0,87 %  

Graf

11. Kde výrobek SEMTEX nejčastěji kupujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodejny7072,16 %60,87 %  
Jiné1616,49 %13,91 %  
Benzínové stanice1010,31 %8,7 %  
Restaurace11,03 %0,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Znáte energetický nápoj SEMTEX?

4. Jestliže ano, kde jste se s ním setkal(a)?

5. Zaujal Vás tento produkt?

6. Jak často kupujete produkt SEMTEX?

7. Jak jste spokojeni s cennou?

8. Kupujete konkurenční výrobky?

9. Jste spokojeni s obalem, v kterém je nápoj dodáván?

10. Jaké množství preferujete?

11. Kde výrobek SEMTEX nejčastěji kupujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Znáte energetický nápoj SEMTEX?

4. Jestliže ano, kde jste se s ním setkal(a)?

5. Zaujal Vás tento produkt?

6. Jak často kupujete produkt SEMTEX?

7. Jak jste spokojeni s cennou?

8. Kupujete konkurenční výrobky?

9. Jste spokojeni s obalem, v kterém je nápoj dodáván?

10. Jaké množství preferujete?

11. Kde výrobek SEMTEX nejčastěji kupujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zvára, M.SEMTEX - energetický nápoj (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://semtex-energeticky-napoj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.