Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senior a jeho postavení v rodině

Senior a jeho postavení v rodině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Korousová
Šetření:19. 04. 2015 - 04. 05. 2015
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je určen těm, kteří mají v rodině alespoň jednoho seniora a stýkají se s ním. Předem děkuji za vyplnění dotazníku

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10289,47 %89,47 %  
muž1210,53 %10,53 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-307666,67 %66,67 %  
31-503026,32 %26,32 %  
51-6576,14 %6,14 %  
66 a více10,88 %0,88 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou5850,88 %50,88 %  
vysoká škola4135,96 %35,96 %  
základní76,14 %6,14 %  
VOŠ54,39 %4,39 %  
vyučen(a)32,63 %2,63 %  

Graf

4. Místo vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město8574,56 %74,56 %  
venkov2824,56 %24,56 %  
jiné10,88 %0,88 %  

Graf

5. V jakém věku, podle Vás, začíná stáří?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
653026,32 %26,32 %  
602925,44 %25,44 %  
70119,65 %9,65 %  
5076,14 %6,14 %  
5554,39 %4,39 %  
To je individuální... zhruba kolem 70 let10,88 %0,88 %  
záleží na typu člověka, je to individuální10,88 %0,88 %  
1710,88 %0,88 %  
Zhruba v šedesáti letech.10,88 %0,88 %  
60 let10,88 %0,88 %  
ostatní odpovědi Nemyslím si, že je to omezeno věkem, ale svým pocitem ze sebe samotného.
Nemyslím si, že by se stáří dalo určit věkem.
vnoučaty
58
65 let
tak v 60 letech, u každého to je trochu jiný
57
70 - 75 let
ve věku,kdy se každý jedinec cítí být starý..dle různých autorů kolem 60roku
Nedá se jednoznačně odpověď, jelikož si myslím, že je to velmi individuální a záleží na mnoha aspektech.. např. babička (78let) je nemocná, bere mnoho léků,smýšlí negativně a maminka se o ní stará již 14 let. Děda (85let) vitální, pracující, bez nemocí.
nelze vyjádřit číslicí
je to individuální
65+
75
u každého jindy
67
jak u koho:-) tvrdí se, že 65
jestli mám napsat cifru, tak asi 65let, ale jinak je to spíš podle toho jak se kdo cítí
53
Myslím, že záleží na konkrétním člověku a jeho vitalitě. Má babička /72/ mi připadá stará už léta, tchán /70/ mi starý nepřipadá. Souvisí to asi se zájmem o okolí, chutí věnovat se koníčkům, poznávat nové věci. Pokud mám uvést číslo, 65-75
80
Když se na to daný člověk cítí. U některého ve 45, u jiného v 80.
když se přestanu cítit mladý :-) (no a teď vážně-když začínám záviset na druhých)
Když člověk fyzicky nezvládá běžné situace
nad 70 let
těžko říct - ekonomicky (odchodem do důchodu), biologicky - stárneme už od narození..., psychicky - individuálně, jak se kdo cítí...
to je individuální - nejvíc je to ovlivněné vitalitou dané osoby a zdravotním stavem
2723,68 %23,68 % 

Graf

6. Žijete v domácnosti se seniorem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9684,96 %84,21 %  
ano1715,04 %14,91 %  

Graf

7. Jak často se se seniorem (ve Vaší rodině) stýkáte osobně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně4844,44 %42,11 %  
denně2422,22 %21,05 %  
1x za měsíc2119,44 %18,42 %  
3x týdně43,7 %3,51 %  
2x týdně21,85 %1,75 %  
1x za rok21,85 %1,75 %  
opravdu zřídka10,93 %0,88 %  
2týdně10,93 %0,88 %  
1x za 2 měsíce10,93 %0,88 %  
2 x měsíčně10,93 %0,88 %  
1-7x týdně 10,93 %0,88 %  
na oslavách narozenin, vánoc, svatby, atd..10,93 %0,88 %  
žiji stovky kilometrů daleko, 2x ročně10,93 %0,88 %  

Graf

8. Jak často se seniorem (ve Vaší rodině) komunikujete? (písemně, telefonicky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně4236,84 %36,84 %  
denně3026,32 %26,32 %  
1x za měsíc1815,79 %15,79 %  
1x za rok65,26 %5,26 %  
3x tydně21,75 %1,75 %  
Nekomunikuji10,88 %0,88 %  
písemně ani telefonicky nekomunikuji, pouze osobně10,88 %0,88 %  
vůbec10,88 %0,88 %  
2x týdně10,88 %0,88 %  
podle aktuální potřeby10,88 %0,88 %  
ob den10,88 %0,88 %  
jak kdy10,88 %0,88 %  
1 x za 2 měsíce10,88 %0,88 %  
face to face několikrát denně 10,88 %0,88 %  
1-7x týdně 10,88 %0,88 %  
několikrát týdně10,88 %0,88 %  
1x za 2 týdny10,88 %0,88 %  
viz odpověď 7.10,88 %0,88 %  
osobní setkání10,88 %0,88 %  
2-3x týdně10,88 %0,88 %  
3 krát týdně 10,88 %0,88 %  

Graf

9. Jaký je Váš vztah k seniorům obecně? (obtěžují Vás, nemáte s nimi problém...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Neobtěžují mě, ale záleží také jaký senior to je, pokud je to protivný senior, kterému vše vadí a myslí si, že má právo jen on, to mi vadí.

.

Babička je dost náročná. Má již své "mouchy" a chová se občas umanutě, ale tj. nejenom stářím, bolestí z nemocí, ale i charakterem. Když vezmu i další seniory v mém okolí, co jsou relativně samostatní a jejich nemoc jim nevezme možnosti, co měli dříve, tak jsou to chodící studnice informací, různých zajímavých příběhů a vůbec i názorů i na současná témata. Někdy je těžké se dohodnout s o dvě generace staršími lidmi, ale jednou nás to přeci také čeká z jejich pohledu.

beru je stejně jako ostatní lidi

bez potíží

celkem kladný, ovšem jsou i výjimky (jako všude)

Cením si jich

Jako s každým člověkem, bez problémů

Je mi jich líto

jsou roztomilí, pokud nejsou nezdvořilý, nemám s nimi problém, naopak

Jsou zmatení ze současného světa, z jeho rychlého vývoje. Nerozumí jeho pravidlům a ačkoliv se snaží, nejde jim přizpůsobit se. Mnoho z nich je proto frustrovaných nebo unikají do svých světů, které pořád fungují tak, jak je kdysi znali.. O to větší býva jejich překvapení a děs, když se reálný svět podle toho nechová...

K mým příbuzným velmi dobrý, k některým cizím také, k některým špatné.... Není to asi o věku, ale o povaze.

K seniorům v rodině (babičky) mám vztah kladný, s "cizími" nemám problém.

Když respektují naše věkové potřeby tak problém nemám

Ke všem seniorům chovám účtu

Kladný

mám je ráda

Mam je většinou ráda

mám k nim vztah jako k ostatním - někteří mě obtěžují svou vulgaritou a neslušností, jiní jsou mi sympatičtí, jiní neutrální

Mám ochranitelský vztah.

Mám seniory ráda.

Můj vztah k seniorům je neutrální. Vlastně jako ke komukoli jinému. Obtěžovat dokáží i mladí lidé, jde o povahu, ne o věk. Občas mi jich spíše bývá líto, vzhledem k tomu, že se často vyskytují situace, kdy jsou svými blízkými spíše odstrkováni a nedoceňováni.

Naprosté většiny seniorů si vážím, snažím se jim pomáhat

Nehledím na věk, ale na chování. Když je senior milý, vážím si ho. Má více zkušeností a zaslouží si úctu.

někteří mi vadí, některé mám hodně ráda, vcelku víceméně neutrální postoj

Nelze obecne shrnout

nemají tu slušnost že nechtějí umřít

nemám problém

Nemám problém

nemám problém

nemám problém

nemám problém

Nemám problem

Nemam problem

nemám problém

Nemám problém, je mi jich často lito.

nemám problém, naopak

nemám problém, nevadila by mi práce s nimi

Nemám problém, sama sebe hodnotím jako ohleduplnou, vstřícnou (automaticky pouštím sednout v dopravním prostředku, pomáhám s taškou, nasměruji). Ani na seniora, který je ke mně hrubý nebo nespravedlivý, nedokážu být příkrá.

nemám problém,jen by rodiče chtěli,abych za nimi častěji jezdil,bohužel díky práci nemám ani moc času věnovat se svoji rodině

nemám problém.

Nemam problem. Jako s jinymi lidmi. Nekteri jsou sympaticti, jini mene.

Nemám s nimi poblém

nemám s nimi problém

nemám s nimi problém

nemám s nimi problém

nemám s nimi problém

Nemám s nimi problém

nemám s nimi problém

Nemám s nimi problém

nemám s nimi problém

nemám s nimi problém

Nemám s nimi problém

nemám s nimi problém

nemám s nimi problém

nemám s nimi problém

Nemám s nimi problém

nemám s nimi problém

nemám s nimi problém (pokud se ke mně chovají slušně)

Nemám s nimi problém do té doby, dokud mi v Kauflandu nepřerazí hřbet hůlkou, protože jim beru zlevněné kuře před očima, dokud jim nezasednu místo v MHD a dokud nejdu s přítelem na kardiologii, kde milí páni a dámy remcaj, že mladým lidem přeci nemůže nic být. Senioři mají obecně dojem, že jsou nejnemocnější lidi pod sluncem, ale že jsme často my mladí nemocní víc než oni, už nepřipouští. Senioři šli do důchodu v dobrém věku, kdy jim ještě nic nebylo, co máme říkat my. Jsme zdegenerovaní dobou (dýcháme víc svinstva než oni, máme víc zkažené oči než oni v důsledku moderní techniky; musíme studovat jako diví, abychom si našli vůbec nějakou práci; rodiny zakládáme až kolem 30 let, kdy už jsme sami unavení!) a musíme trpět ještě víc zdegenerovaný důchodce!

nemám s nimi problém jako se skupinou. Vadí mi některé konkrétní věci. Např.: lpění na starých pořádcích (adorování socialismu), protivné chování (problém pouštění v MHD a jiné), neschopnost uznat chybu a změnit názor, přílišné stárnutí - psychický stav, kdy se jen čeká na smrt ačkoli jedinec sám není příliš starý na to, aby žil naplněným životem. Neustálá nostalgie vedoucí ke dehonestaci životů ostatních (tos nezažil,....). Pomalá chůze v kombinaci s roztažením se přes celý chodník (nemožno obejít a pokračovat) a tak dále. Ale netýká se to jen seniorů

nemám s nimi problém-i my jednou budeme staří

Nemám s nimi problém, jsou nositeli zajímavých životních osudů, mají určitou dávku moudrosti nebo zatvrzelosti

Nemám s nimi problém, jsou součástí společnosti

Nemám s nimi problém, pokud nemají oni problém se mnou.

Nemám s nimi problém, ráda jim pomůžu.

Nemám s nimi problém, ráda si s nimi povídám.

Nemám s nimi problém, respektuji je a chovám k nim úctu.

Nemám s nimi problém.

Nemám s nimi problém.

Nemám s nimi problém.

Nemám s nimi problem.

Nemám s nimi problém.

Nemám s nimi problém... Spíš se zajímám o problematiku v této skupině (DN na seniorech, zdravotní a ekonomické problémy seniorů...)

Nemam s nimi ptoblem

Nemám s nimi žádný problém

Nemám s nimi žádný problém.

nemám si nimi problém

NEMÁM ŽÁDNÝ PROBLÉM

nemusím je

Nemusím je. Důvody: Konzervativní postoje, odpor k novotám, často útočí na mladé, mají pocit neomylnosti

Neutrální

neutrální, každý je jiný a to samé platí o mladých lidech

Nevadí mi

nevadí mi

Nevadi mi-jednou nas to ceka vsechny

Nic moc

Ničím mi nevadí, nemám s nimi problém.

no prblm

no problem

Normální.

obecně je přirozeně respektuji, ale i to je relativní

Obecně jsou senioři podle mého názoru zakomplexovaní, umí jenom kritizovat mladé lidi a stěžovat si. Samozřejmě existují výjimky, ale většina z nich je podobná.

Otázka jestli mě obtěžují? Naprosto ne. Spíše by bylo trefné se zeptat, jestli my náhodou neobtěžujeme je.

Poměrně dobrý, nemám s nimi problém.

pouze v MHD

povětšinou nemám

pozitivní, nemám s nimi žádný problém, mám mezi nimi řadu přátel a známých

Ráda jim pomáhám.

ráda pomaham

Ráda pustím sednout, na ulici pomůžu, když vidím že potřebují pomoc.

Se seniory jsem se stýkal od mala, byl jsem vychován k úctě ke starším lidem, považuji život s nimi za naprosto přirozený.

Se seniory nemám problém, pokud se chovají podle slušných mravů - tzn. např. nemlátí ostatní lidi v hromadných dopravních prostředcích holemi, aniž by slušně řekli, že si chtějí sednout apod.

Se seniory se ve svém životě stýkám prakticky denně.Někteří jsou fajn a někteří nerudní a nepříjemní,ale to jsme asi všichni.Takže mi ani nevadí,ani mně neobtěžují.

senioři mě vyhledávají..nevadí mi..občas si s nimi popovídám..moje děti staré lidi milují

Stáří je jednou z fází života člověka, kterou většinou není příliš radostnou (lidé mají méně financí než když byli ekonomicky aktivní, častěji se objevují zdravotní problémy, lidé mají pocit, že je jejich rodina již tolik nepotřebuje - děti "vylétly z hnízda") a nejspíš i z tohoto důvodu bohužel nejsou ke svému okolí již tak milí jako bývali, když jim bylo méně let .. a není vždy lehlé s nimi kladně komunikovat.

Stejný jako k jiným věkovým skupinám

trochu mám problém vadí mi jejich posedlost slevami a jak jsou pomalí a především když přestanou být aktivní tak se z nich stávají takoví mimoňové, ale mám výčitky kvůli tomuto názoru bo vím, co je to ageismus

vadí mi,že mě občas zdržují,ale jinak s nimi nemam větší problémy

vážím si jich, respektuji je, snažím jim vyjít vstříc

většinou bez problémů

Vnímám je jako zdroj moudrosti, zkušenosti, ale také často hodně ztuhlého vnímání a předsudků.

vůbec ne :)

Záleží jak kdo. Ale většinou nemam problém.

10. Jaký je Váš vztah k seniorům ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Babičku i dědu (a nakonec i tchyni a tchána, kteří jsou v podobném věku) mám velice ráda a vyčítám si, že s nimi netrávím víc času, pomáhám jim se vším, co potřebují, ráda si s nimi povídám, poslouchám vzpomínky, sdílím zážitky. Na druhou stranu mě často rozčílí svou umanutostí, neustálím stěžováním na banality i závažnější problémy, které nejsou ochotni řešit (např. babička dříve pečovala o prababičku, což ji přirozeně vyčerpávalo. Neustále si stěžovala, vyžadovala značnou účast, ale konkrétní pomoc (každý týden budu jedno odpoledne prababičku hlídat a ty si jdi za kamarádkou/do parku/číst si na gauč) odmítla.

bez potíží (až na občasné povahové neshody)

bohužel nejsou schopni pochopit,že dnešní doba je uhoněná a nemůžeme je tak často navštěvovat-pracovní vytížení a málo času i pro rodinu

Bohužel už nemám babičku ani dědu, pouze vzdálené příbuzné. A k těm mám kladný vztah.

Celkem dobry

dobrá

dobrý

dobrý

Dobrý

dobrý

dobrý

Dobrý

dobrý

dobrý

dobry, rada jim pomuzu nebo vyhovím

Dobrý, vztah s babičkou ok

Dobrý.

Dobrý. Mý rodiče pravidelně jezdí navštěvovat babičku a prastrýce, pomáhají jim, vozí nákupy.... Také pravidelně 1xza 14 dní navštěvovaly o víkendu pratetu v domově důchodců.

Dobrý. Staráme se o ně .

Dobrý....

Já nemám žádné prarodiče, jen pratetu, proto jsou mé odpovědi takové, jaké jsou. Vztah s pratetou ale není ideální. Je už stará a mívá s naší rodinou spory.

Jde zejména o moje rodiče a jejich sourozence. Naše vztahy jsou naprosto bezproblémové, máme se rádi a dáváme si to navzájem najevo.

Je to rodina, miluji je.

Jsou až příliš uzavření, "nechtějí obtěžovat". Toho je mi líto, rád bych se více zapojil do jejich života.

Jsou mými prarodiči, mám je ráda.

jsou skvělí

Jsou to prostě rodiče a od toho se odvíjí můj vztah k nim.

K seniorům mám účtu, ke všem. V naší domácnosti žije s námi babička,78let, bohužel je nemocná (epilepsie,azheimer),a tak při její demenci není komunikace úplně ideální. A i když se o ni denně musí máma starat a nemůže kvůli tomu chodit do práce,tak je to zkušenost k nezaplacení a kdo toto nezažil,tak si ani neumi představit , co taková péče obnáší

K vetsine dobry. Jeden prarodic - rozvedeny a nemame dobry vztah

Kladn

kladný

kladný

kladný

kladný

kladný

kladny

Kladny

kladný

kladný

Kladný.

Kladný. Chovám k nim respekt a beru je jako někoho, kdo si toho již hodně prožil a může mi předat zkušenosti.

komplikovaný, snažím se s nimi vycházet ale je to těžké

Mám je hodně ráda, mrzí mě, že s nimi nezvládám být více v kontaktu a ani při kontaktu jim nedokáži svou lásku dát dostatečně najevo.

Mám je moc ráda.

mám je rád

Mám je ráda

mám je ráda

mám je ráda

mám je ráda

Mám je ráda.

Mám je ráda.

mám je velice ráda

Mám ji rád.

Mám s nimi velmi dobré vztahy

Mám s nimi velmi přátelský vztah.

Mám už jen babičku a miluju jí. :)

Mame krásný vztah s Babičkou.

Miluji je

miluju je

nemají s nimi problém

nemám

nemám problém

nemám s nimi problém

Nemám s nimi problém, ale moc je neznám, nestýkáme se.

není to s nimi jednoduché, ale jsem za ně ráda

Neutrální

Nevídáme se příliš často, protože je pro mě těžké vyřešit některé neshody. A vyhovuje mi to, protože mě to osvobozuje od některých povinností a věcí k přetrpění.

Nic moc

Ochranitelský vztah, cítím povinnost vrátit péči, kterou jsem dostala v dětství.

ok

pohodovy

Pomáhající.

Pomáháme a vycházíme jim vstříc

pozitivní

pozitivní

pozitivní

pozitivní tím, že jsou příbuzní, a neutrální věkem

pozitivní, mám je ráda a nikdy nezapomínám, že i já jednou budu stará

Ráda už bych se odstěhovala do svého. Naše vztahy se potom zlepší. Teď začíná ponorková nemoc, je toho moc...

Rozhodně kladný.

Skvělý

snažím se být chápavá k vrtochům stáří

Snažíme se jim pomáhat se vším, co potřebují. Navštěvujeme je, stridame se, tak je tam každý týden někdo z nás.

Stačí mi vidět je o Vánocích.

svého dědu bych za nic na světě nevyměnila

Svoje prarodiče zbožňuji

špatný

Špatný

Tak jsou to babičky a dědečci, mám je ráda a udelala bych pro ně všechno.

Ti moji jsou fajn :)

trpím, ale plním si povinnost postarat se o starého otce

u nás dobrý :)

Už žádné nemám, ale vycházeli jsem s nimi velmi dobře.

Velice kladny

velice kladný, musíme si ji vážit protože nám toho mohou spoustu předat a už tu nebudou tak dlouho jak bychom si přáli

VELICE KLADNÝ, PŘÁTELSKÝ

Velice kladný, rádi se navštěvujeme.

Velmi dobrý

Velmi dobrý

Velmi dobrý - pečují o ně rodinní příslušníci, vzájemně jsou v kontaktu alespoň telefonicky.

Velmi dobrý.

velmi kladný, mám je ráda

Velmi kladný.

Velmi vřelý.

Velmi vřelý. Mám babičky ráda. Když potřebují odvážíme je k lékaři, na nákupy, pomáháme uklízet apod. Prarodiče beru jako sobě rovné partnery, ke kterým mám důvěry a chodím si pro rady.

viz i výše.. nejde o stáří, ale o to, jací jsou to lidé. jací byli dříve i jací jsou nyní.. k jedněm prarodičům moc vztah nemám, protože to plyne ze vztahů, které jsme měli již dříve.. protože jsou najednou starší, to neznamená, že se nutně mění náhled .. s někým si mám co říci a někoho navštívím jen jednou za čas a na svátky..

Vřelý

Vřelý

Vyborny

Výborný

výborný

výborný, mám je moc ráda a rozumíme si

Vždy kladný

začínají senilnět, ale dá se do vydržet

11. Myslíte si, že byste se o seniora (ve Vaší rodině) dokázali postarat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6153,51 %53,51 %  
ne2622,81 %22,81 %  
nevím32,63 %2,63 %  
Finančně určitě ano, časově spíše ne.10,88 %0,88 %  
Může se stát, že taková situace někdy nastane, jen si to prozatím nedokážu představit, jestli bych se sama o někoho takového dokázala dostatečně postarat. 10,88 %0,88 %  
záleží jaká by byla samostatnost a zdravotní stav10,88 %0,88 %  
ano, pokud by byl pohybově schopný10,88 %0,88 %  
netuším 10,88 %0,88 %  
jelikož jsem zdravotně postižený, záleželo by na míře potřebných činností10,88 %0,88 %  
Zatím nevím.10,88 %0,88 %  
to vážně netuším10,88 %0,88 %  
Podle situace.10,88 %0,88 %  
Nevím, ráda bych mělo lidi, které mám ráda a kteří potřebují pomoc rodiny, protože se sami o sebe již nedokážou postarat. Ale nevím, jestli by mi to moje práce a vše kolem umožnilo.10,88 %0,88 %  
již jsem se rok starala a nebyl to tedy žádný med..jde o intenzitu a jak moc je člověk odkázaný na druhé..když je to jednou za rok a tím vypomohu mamce, která se o babi stará celoročně, tak proč ne.. mamku obdivuji, ale sama bych to už nedělala10,88 %0,88 %  
záleželo by na situaci a zdrav.stavu seniora10,88 %0,88 %  
Do určité míry ano, záleží na míře nesoběstačnosti, diagnóze atd.10,88 %0,88 %  
pokud by byl soběstačný(ohřát si jídlo,umýt se,dojít si na záchod) tak ano-celodenní péče nikoli10,88 %0,88 %  
Rozhodně ano, svojí babičku jsem si i proto vzala k sobě.10,88 %0,88 %  
Pokud by to muselo být, samozřejmě ano, ale popravdě vůbec nevím, jak bychom to zvládli finančně, se schody apod.10,88 %0,88 %  
záleží v jakém je stavu, nakolik soběstačný10,88 %0,88 %  
Zčásti ano10,88 %0,88 %  
ano, ale ve smyslu zaplacení péče, nikoli osobně10,88 %0,88 %  
záleží na tom, v jaké situaci a v jakém zdravotním stavu10,88 %0,88 %  
Uvidíme.10,88 %0,88 %  
nedokážu odhadnout10,88 %0,88 %  
Záleželo by na situaci, asi ano.10,88 %0,88 %  
dva roky jsem doma pečovala o mou těžce nemocnou mámu, která byla "ležák"10,88 %0,88 %  

Graf

12. Pokud ne, z jakého důvodu? (nedostatek času, moc práce...)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času410 %3,51 %  
Nedostatek času.25 %1,75 %  
Malý byt, nedostatek času.12,5 %0,88 %  
Nedostatek času, moc práce, plánuji děti12,5 %0,88 %  
moc práce12,5 %0,88 %  
Nedostatek času, nezkušenost12,5 %0,88 %  
jak jsem uvedl výše, záleží na náročnosti péče12,5 %0,88 %  
Já osobně teď mooc času nemám (nové zaměstnání), ale rodiče ano.12,5 %0,88 %  
časově náročné zaměstnání, vlastní rodina, finanční situace - jde o situaci, kdy už se senior neumí o sebe postarat i v základních věcech a vyžaduje spec. péči12,5 %0,88 %  
Velmi náročná časová záležiost - omezení pracovních činností12,5 %0,88 %  
ostatní odpovědi musím chodit do práce
Nedostatek empatie.
nedostatek zkušeností
jde opět o člověka, o kterého se staráte a do jaké míry.. když někomu nakoupíte a uvaříte, nandáte léky ,tak je to ok.. pokud je to job na celý den, bo i několik hodin denně,tak je to na palici.člověk neodjede ani na výlet,natož na dovolenou si odpočinout
Můj názor je takový, že domovy důchodců nejsou vůbec špatné. Staří lidé tam mají své vrstevníky, pořádané aktivity a není to takový stereotyp tako být zavřený sám doma. Mladí v dnešní době bohužel nemají čas ani peníze starat se o staré rodiče.
práce
Ne, pokud by vyžadoval nepřetržitou péči 24 hodin denně a zdravotnickou, ne jen pečovatelskou péči
přecitlivělost, egoismus
Nechci
nejsem praktický člověk
nedostatek času-pracovní vytížení
nedostatek zkušeností, síly, finančních prostředků, někdy času.
spíše otázka peněz
nemela bych na to. prebalovat porad neco bysvetlovat hlidat a tak dal
moc práce,nedostatek času,vzdálenost od mého místa bydliště
nezkušenost
dokážu se o něj postarat
ať se postará sám
Má nemoc
chodím do práce
Fyzická omezení
vysoké pracovní vytížení
jsem student, nemám finanční zajištění, neměl by mě ani seniora kdo živit
Pokud ne, bylo by to asi kvůli zaměstnání.
práce, čas, finance, malý byt....
Potřeba neustálé péče, nepohyblivost.
2665 %22,81 % 

Graf

13. Umístil(a) byste někoho z vaší blízké rodiny (matku, otce), do Domova pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3934,21 %34,21 %  
ano3228,07 %28,07 %  
nevím21,75 %1,75 %  
asi ne, nikdo neví co přinese budoucnost, pokud bude možnost se postarat o rodiče, tak se postarám10,88 %0,88 %  
Jedině pokud by to byla jedna z posledních možností, tak pak ano. Pokud by to nebylo nezbytně nutné, neměla bych k tomu žádný důvod.10,88 %0,88 %  
Záleží na okolnostech10,88 %0,88 %  
mají se tam lépe, než pokud žijí doma sami10,88 %0,88 %  
Jen pokud bych sama nezvládla se o ně plnohodnotně postarat.10,88 %0,88 %  
ne, pokud by bylo v mé moci se o ně postarat10,88 %0,88 %  
Pouze v případě nemoci a nemoci mu poskytnout takovou péči, jakou vyžaduje.10,88 %0,88 %  
ano, pokud by si to sami přáli, nebo kdyby to jinak nešlo (př. sami by se o sebe postarat nedokázali a já vzhledem k práci bych to taky nestíhala10,88 %0,88 %  
jen v nozové situaci10,88 %0,88 %  
ano,s těžkým srdcem,ovšem v některých případech není jiné zbyti10,88 %0,88 %  
bral by jsem v potaz jejich přání10,88 %0,88 %  
Pokud by to bylo nutné (nedostatek času nebo jejich zdravotní stav atd.), tak ano jinak ne10,88 %0,88 %  
to taky netuším10,88 %0,88 %  
pokud by byla potřeba zdravotní péče, tak ano 10,88 %0,88 %  
z vlastní zkušenosti vím, že v určité situaci již nelze poskytnout seniorovi dostatečnou péčíi, atak je potřebné tuto péči přenechat kvalifikovaným10,88 %0,88 %  
Nevím, zatím si neumím představit, že bude skutečně staří...10,88 %0,88 %  
no, tak teď ještě ne..ale sama mamka,která se stará o babi řekla,že nechce abychom dělali to samé a půjde si do domova užívat stáří a my ostatně jí budeme stejně nablízku10,88 %0,88 %  
záleželo by na okolnostech10,88 %0,88 %  
do pečovatelského domu- v místě mého bydliště10,88 %0,88 %  
Pokud by s tím souhlasili a nebyla by jiná možnost. 10,88 %0,88 %  
Ano, pokud by byl např. v pokročilém stadiu alzheimera10,88 %0,88 %  
pokud by chtěl, tak ano 10,88 %0,88 %  
Pouze pokud bych jim nezvládla sama poskytnout dostatečnou (odbornou lékařskou) péči, ani ji zprostředkovat doma.10,88 %0,88 %  
záleží na situaci10,88 %0,88 %  
Pokud bych věděla, že nemám šanci se o ně plnohodnotně postarat, pak možná ano. Ale to by musela být opravdu krajní situace. Nejsem totiž zastánce těchto institucí, pokud rodina dokáže fungovat a starat se.10,88 %0,88 %  
záleželo by na situaci10,88 %0,88 %  
nikdy - nezvládnout se postarat o vlastní rodiče (ač staré) mi přijde nadmíru sobecké a líné10,88 %0,88 %  
Pokud by to vyžadoval jeho zdravotní stav a pokud by s tím sám souhlasil.Nikdy proti jeho vůli.10,88 %0,88 %  
Ano, pokud by vyžadoval takovou péči, kterou bychom doma nemohli dopřát. Samozřejmě bych seniora často navštěvovala.10,88 %0,88 %  
nedokážu posoudit10,88 %0,88 %  
pokud by chtěl10,88 %0,88 %  
Ne, pokud by to nebylo nezbytné10,88 %0,88 %  
záleží na vůli seniora a daném zařízení10,88 %0,88 %  
Podle zdravotního stavu seniora.10,88 %0,88 %  
záleží na konkrétní situaci a jak by se k tomu stavěli oni (ale dovedu si představit, že by nastala situace, že ano)10,88 %0,88 %  
Snad ne.10,88 %0,88 %  
pokud by sam chtel10,88 %0,88 %  
asi podle toho jak by to tam vypadalo10,88 %0,88 %  
jen na jeho vlastní žádost10,88 %0,88 %  
Pouze v případě nutnosti10,88 %0,88 %  
pouze v nezbytném případě - demence a pod.10,88 %0,88 %  

Graf

14. Znáte nějaké Domovy pro seniory, nebo jiná zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10592,11 %92,11 %  
ne97,89 %7,89 %  

Graf

15. Jaké znáte aktivity nebo činnosti, které jsou vhodné pro seniory?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano.

Bingo, animace

Bingo, četba, aktivizující činnosti - muzikoterapie, arteterapie

Canisterapie, ergoterapie... Vyšívání, čtení, návštěva divadel a jiných kulturních zařízení, povídání si s přáteli, výlety, starání se o domáchí mazlíčka. Téměř vše, co jim umožní jejich zdravotní a psychický stav... Nemyslím si, že by stáří muselo nutno znamenat zásadní změnu volnočasových aktivit.

canisterapie, muzikotepie, ergoterapie, biblioterapie, reminiscenční terapie...

Celkové zapojení seniora do společnosti, ať již by se jednalo např. o kroužek pletení či pravidelné chození na kávu je prevencí před sociální izolací a celkovým vyloučením těchto osob ze společnosti. Nezáleží tedy přímo na aktivitě či činnosti, ale aby senior byl přímo ve společnosti jiných osob, neztrácel přehled o světě, nestal se hostilním.

Cokoli, na co mají sami chuť a schopnosti. Netřídila bych, co je nebo není vhodné.

Cokoliv na procvičování kognitivních schopností a jemné motoriky (psaní na počítači, domáce práce, zahrádka) a čím víc sociálních vazeb, tím lepší.

Cteni, canisterapie, poslech hudby

četba, studium, zdravotní tělocvik, turistika, sborový zpěv, ruční práce, zahradničení, hlídání malých dětí, návštěva kulturních zařízení, hudba

četba, výlety, cestování, luštění křížovek, procházky, venčení psa, keramika, cyklistika - je toho mnoho, záleží na fyzické zdatnosti

činnosti závisí na kondici a psychickém stavu seniora, pro někoho jsou nutné speciální aktivizační činnosti a např. rehabilitace, pro jiného jsou stále vhodné činnosti, jimž se věnoval ve svém produktivním věku

čtení, procházky s jinými seniory, posedávání na lavičkách v parku, ruční práce, zpívání, vyprávění, hraní karet, sledování televize

Divadlo ,komparzy .

dle zdraví - turistika, zahradničení, ruční práce, počítače, křížovky, univerzita 3. věku, jazyky apod.

Dovolí-li jim to jejich zdraví, tak nějaký klidný pohyb, zahrádka...

hlídání (pra)vnoučat :)

hudba, zvířátko, čtení, zahrádka, procházky, vzpomínání, vyprávění

Chůze

Chůze venku na čerstvém vzduchu. Odpočinek, mit si s kym povídat

Jakékoliv, které je přivádějí mezi další lidi a umožňují jim nové zážitky. Společné návštěvy kulturních zařízení, výlety, zájmové kluby apod.

jakékoliv, které zvládnou

je to individuální, procházky, domácí práce, posezení s přáteli

karty, společenské hry

kluby ručních prací, turistické oddíly, zahradničení, kutilství, vedení skautských a volnočasových aktivit. Práce pro dobročinné organizace, Sport - plavání, chůze, cyklistika, ... Návštěvy kulturních institucí - hrady, výstavy, divadla,...

Kluby seniorů

kluby seniorů, různá občanská sdružení

Kluby seniorů,kluby turistů,univerzita třetího věku

Krmení holubů v parku, procházky v lese, deskové hry...

křížovky, procházky, pletení

Křížovky, televize, zahrádkaření, vaření, přátelé a rodina.

křížovky, zahrádka, procházky, tv, čtení, psaní deníku

křížovky,živá hudba (tanec),pletení

Lehké procházky

Luštění, scrabble, různé kroužky: zaměřené na ruční práce, zpěv či herectví, turistika atd. pokud není člověk omezen měl by zkusit vše a dělat i ve stáří

mariáš,venčení domácích mazlíčků,hra na slepou bábu,hospůdky,chození na fotbal

Moje babička chodí zpívat do sboru a pořád o tom vypráví, takže ji to očividně bavi.

muzea, četba, domácí práce, kutiloviny, zahrádka, křížovky, seriály

myslím, že lidé by se neměli s věkem omezovat jen na aktivity vhodné jejich věku, mohou dělat vše co je baví, pokud jim to dovolí zdraví.

nácštěva krematoria

Nějaké výlety, nebo posezení s přáteli.

Péče o zahrádku (nikoliv produkční zahradu!), turistika, sport dle fyz. možností, čtení, kulturní akce, péče o (pra)vnoučata. Hlavně nečučet na televizi a neuzavírat se.

plavání, turistika, divadlo, kino, styk s vnoučaty, veškeré koníčky z domova (četba, pletení, péče o zahrádku), to co chce dělat a stačí na to fyzicky

pletení, háčkování, křížovky, stolní hry, pěší turistika

Pletení, procházky, divadlo, povídání s přátelí, oslavy, TV, luštění křížovek, vaření, zahrádkářeni, starání se o zvířata,...

Podle mého názoru je obrovsky důležitý pohyb. Takže procházky a ostatní venkovní aktivity, pokud je to v souladu s jejich zdravotním stavem.

Podle mne je nejdůležitější seniory zaměstnávat , aby nezpohodlněli. Pokud se o sebe musejí starat nebo o něco \ někoho (zahrada, nákupy, domácí mazlíček) zůstanou déle fit.

pokud dovolí zdraví a mysl, tak mohou dělat prakticky cokoliv..samozřejmě nemyslím tím, že by to byli vrcholoví sportovci, ale proč by si nezašli zatančit, zaplavat, na houby či výlet lodí.. když vezmu dědu, který je zdraví a jeho mysl je bystřejší jak lecjakého mladíka, tak vidím, jak nás občas děda zahambuje ve své aktivitě.. lázně, práce, zahrada, výlety, kultara.. žije naplno a užívá si s humorem každý krásný den.

Procvicovani jemně motoriky nějakým vyrabením, pohybové aktivity, čtení

Procvičování paměti, drobné ruční práce, procházky

Procházky, koníčky, nakupování ... a odpočinek, bez toho se nikdo neobejde.

Procházky, křížovky, bingo

procházky, křížovky, šití, pletení, skládání něčeho

procházky, paměťové hry, zpěv

Procházky, pohybové aktivity v rámci seniorských sdružení, bingo, čtenářské kluby, setkání v cukrárně, Kaufland

procházky, společenské hry

Procházky, trénink paměti, četba, práce na zahradě, péče o domácnost.... Pokud to umožní zdraví, může senior dělat prakticky cokoliv.

Procházky, univerzita třetího věku, kulturní programy pro seniory, kluby důchodců, cvičení pro seniory

Procházky, výlety po památkách, výlety za kulturou, lehké cvičení, prostě cokoli na co se cítí.

přiměřený pohyb, četba, rozhovor, naslouchání, manuální tvořivé práce,

Rehabilitační cvičení, terapie se zvířaty ...

Reminiscence,arteterapie, canisterapie,tvoření a vyrabeni, hudba, zpěv a mnoho dalších

rozhovor s ostatními, sledování televize, rádio, luštění křížovek, procházky, výlety

ruční práce (pletení, keramika - ženy, modelářství - muži); výuka práce s PC - naučení možnosti být více v kontaktu se svými vnoučaty, pravnoučaty; práce se zvířaty - venčení psů, canisterapie, felinoterapie; hudební činnosti - zpěv, hra na nástroje; vycházky do přírody;

Ruční práce, plavání či cvičení ve vodě, lehké cvičení - v sedě, na balonu a pod., lehká turistika, cestování, čtení, práce s internetem, kontakt s dětmi, canisterapie, vyplňování testů (cvičení paměti)...

různé relaxační techniky, nenáročné cvičení, kresba a malba, procházky

různé relaxační techniky, tréninky paměti a různé soutěže vědomostní jako bývají v televizi, velmi je to baví, procházky a kulturní vyžití, hlavně komunikace

scházení s jinými seniory, vzdělávání třetího věku, pobyty a zájezdy pro seniory, křesťanské akce, procházky se psem, poslech hudby (slyší-li), hlídání vnoučat či návštěva rodiny, znám jich hodně, nemůžu všechno vypisovat

Siti, pletení, zahrádka,křížovky,učení základu na pc, poznávací zájezdy

Sport krizovky cteni

trénink kognitivních funkcí (paměť, koncentrace...)

U nás v domově důchodců v malém městě senioři po večerech grilují v altánku u domova, mají pořádaná vystoupení od ZUŠ, hrají petanque. Spousta z nich také chodí do cukráren.

Univerzita třetího věku, výukové semináře, výlety do zahraničí

UTV, pomoc potomkům, zahrádka, cestování

vše co je baví

všechny, ne? záleží na zdravotním stavu, ale nevidím důvod, proč je nějak omezovat!

vycházky, společenské hry, koncerty, divadlo, kino

Výlety, tanec, zpěv, divadlo hrát i sledovat,

výlety,přednášky,divadla

Vzdělávání seniorů (práce s PC), stacionáře, Kluby důchodců, Klub turistů, zájmové kroužky

Záleží na čilosti seniora - mnoho kulturních institucí pořádá prohlídky či představení pro seniory (např. Národní Galerie, některá divadla, Kino Oko), existují "kluby" důchodců, které pořádají výlety, turnaje deskových her, taneční apod. Vhodné mi přijdou speciální kurzy práce na počítači (pořádá např MČ Praha 10), znám seniory, kteří si pochvalují univerzitu třetího věku. S rodinou chodíme na procházky, hrajeme hry (karetní a deskové), babičku se snažíme motivovat právě ke kurzu počítačů, aby na nás nebyla závislá např. v hledání dopravního spojení, vyhledávání lékařů a mohla se třeba zapojit do tematických diskusí.

zatím jsem se o to nezajímal-nevím

Znám

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jak často se se seniorem (ve Vaší rodině) stýkáte osobně?

  • odpověď denně:
    • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Žijete v domácnosti se seniorem?

11. Myslíte si, že byste se o seniora (ve Vaší rodině) dokázali postarat?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 70 na otázku 5. V jakém věku, podle Vás, začíná stáří?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Místo vašeho bydliště

5. V jakém věku, podle Vás, začíná stáří?

6. Žijete v domácnosti se seniorem?

7. Jak často se se seniorem (ve Vaší rodině) stýkáte osobně?

8. Jak často se seniorem (ve Vaší rodině) komunikujete? (písemně, telefonicky)

9. Jaký je Váš vztah k seniorům obecně? (obtěžují Vás, nemáte s nimi problém...)

11. Myslíte si, že byste se o seniora (ve Vaší rodině) dokázali postarat?

13. Umístil(a) byste někoho z vaší blízké rodiny (matku, otce), do Domova pro seniory?

14. Znáte nějaké Domovy pro seniory, nebo jiná zařízení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Místo vašeho bydliště

5. V jakém věku, podle Vás, začíná stáří?

6. Žijete v domácnosti se seniorem?

7. Jak často se se seniorem (ve Vaší rodině) stýkáte osobně?

8. Jak často se seniorem (ve Vaší rodině) komunikujete? (písemně, telefonicky)

9. Jaký je Váš vztah k seniorům obecně? (obtěžují Vás, nemáte s nimi problém...)

11. Myslíte si, že byste se o seniora (ve Vaší rodině) dokázali postarat?

13. Umístil(a) byste někoho z vaší blízké rodiny (matku, otce), do Domova pro seniory?

14. Znáte nějaké Domovy pro seniory, nebo jiná zařízení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korousová, D.Senior a jeho postavení v rodině (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://senior-a-jeho-postaveni-v-ro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.