Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senioři a finance

Senioři a finance

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Lachman
Šetření:19. 10. 2008 - 26. 10. 2008
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):22 / 15.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěli bychom Vás požádat o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který
poslouží jako zdroj dat pro zpracování projektu Senioři a finance v rámci předmětu 4SA426 na VŠE v akademickém roce 2008/2009.
Data budou zpracovávána v následujících několika týdnech a závěry publikovány v závěrečném dokumentu výše jmenovaného projektu a na stránkách financniRadyPanaRady.vse.cz.

Předem děkujeme za Váš čas a ochotu věnovanou vyplnění tohoto dotazníku.
Za projekční tým Finanční rady pana Rady
PeTr LachmanPoznámka:
Tento dotazník není určen osobám, jež jsou zaměstnanci banky či pracují jako finanční
poradci. V případě, že se zabýváte jednou z výše uvedených činností, nevyplňujte prosím tento dotazník.

Odpovědi respondentů

1. Váš průměrný čistý měsíční příjem v Kč se pohybuje v intervalu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000,- Kč až 20 000,- Kč1356,52 %56,52 %  
méně než 10 000,- Kč626,09 %26,09 %  
20 000,- Kč až 30 000,- Kč313,04 %13,04 %  
30 000,- Kč a výše14,35 %4,35 %  

Graf

2. Tento celkový příjem je tvořen dílčími příjmy plynoucími z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důchodu1252,17 %52,17 %  
zaměstnání či podnikání1043,48 %43,48 %  
jiný příjem14,35 %4,35 %  
pravidelných finančních výnosů (úroků, rent, ...)14,35 %4,35 %  

Graf

3. Po vynaložení nezbytných spotřebních výdajů v rámci měsíce zbylé finanční prostředky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uložíte je na spořící, běžný či termínovaný účet1252,17 %52,17 %  
investujete je do různých finančních instrumentů (podílové fondy, akcie...)417,39 %17,39 %  
ponecháte si je v úschově doma417,39 %17,39 %  
nemáte volné finanční prostředky417,39 %17,39 %  
jiná odpověď28,7 %8,7 %  

Graf

4. Po vynaložení nezbytných spotřebních výdajů v rámci měsíce se výše volných (zbylých) finančních prostředků na jednoho člena v domácnosti pohybuje v intervalu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 000,-Kč a výše730,43 %30,43 %  
1 000,- Kč až 2 000,- Kč730,43 %30,43 %  
do 500,- Kč521,74 %21,74 %  
500,- Kč až 1 000,- Kč28,7 %8,7 %  
2 000,- Kč až 3 000,- Kč28,7 %8,7 %  

Graf

5. Využíváte v současné době aktivně (pravidelně) nějaký finanční produkt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1565,22 %65,22 %  
NE834,78 %34,78 %  

Graf

6. Vyjmenujte finanční produkty, které využíváte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

běřný účet

bezny, sporici, terminovany ucet, kreditni karta, stavebni sporeni, penzijni pripojisteni

běžný účet

běžný účet, kreditní karta

MBANK EMAX

Penzijní fond Životní pojištění

pokusné

sporoziro

Stavební spoření

7. U jakých finančních institucí máte tyto produkty zavedené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna650 %26,09 %  
jiné433,33 %17,39 %  
ČSOB325 %13,04 %  
ING216,67 %8,7 %  
Komerční banka216,67 %8,7 %  

Graf

8. Na jaké faktory kladete zejména důraz při rozhodování o umisťování volných peněžních prostředků do jednotlivých finančních produktů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostňuji zejména minimální riziko642,86 %26,09 %  
upřednostňuji zejména minimální poplatky související s daným finančním produktem321,43 %13,04 %  
upřednostňuji zejména jistý výnos214,29 %8,7 %  
upřednostňuji zejména maximální výnos17,14 %4,35 %  
řídím se zejména doporučením známých17,14 %4,35 %  
střední riziko17,14 %4,35 %  

Graf

9. Jaké druhy finančních produktů preferujete pro zhodnocování svých volných peněžních prostředků:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavební spoření1071,43 %43,48 %  
spořící účty857,14 %34,78 %  
termínované vklady321,43 %13,04 %  
různé formy pojištění či připojištění321,43 %13,04 %  
běžné účty214,29 %8,7 %  
investice do podílových či investičních fondů214,29 %8,7 %  

Graf

10. Pokud nevyužíváte služeb a poskytovaných produktů žádné finanční instituce, proč tomu tak je?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

lenost

nedostatek financí

nejistota finančních institucí

nemam penize

NEMÁM VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

neumím to

nevěřím jim

11. Pokud nevyužíváte, za jakých podmínek byste byli ochotni využívat finančních produktů, tj. co by Vás přesvědčilo k jejich zřízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

DOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

mel bych penize

nic

nic

v dohlední době nic mne nepřesvědčí

zatím nic

12. V jakou finanční instituci máte v současné době největší důvěru (i přesto, že nevyužíváte jejích služeb)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČSOB240 %8,7 %  
nemám120 %4,35 %  
Česká spořitelna120 %4,35 %  
Komerční banka120 %4,35 %  

Graf

13. Na jaké faktory byste kladli zejména důraz při rozhodování o umisťování volných peněžních prostředků do jednotlivých finančních produktů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostňoval/a bych zejména minimální riziko685,71 %26,09 %  
upřednostňoval/a bych zejména jistý výnos114,29 %4,35 %  

Graf

14. Jaké druhy finančních produktů byste preferovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spořící účty685,71 %26,09 %  
běžné účty114,29 %4,35 %  

Graf

15. Jak byste definovali úroveň své počítačové gramotnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem začátečník – zvládám základní úkony, ale většinou potřebuji, aby mi někdo radil939,13 %39,13 %  
Jsem pokročilý – většinu činností zvládám sám/sama, poradit potřebuji spíš výjimečně730,43 %30,43 %  
Počítač běžně využívám ke každodenní činnosti a nemám problém s jeho obsluhou521,74 %21,74 %  
Neumím zacházet s počítačem28,7 %8,7 %  

Graf

16. Máte přístup k internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2086,96 %86,96 %  
ne313,04 %13,04 %  

Graf

17. Jestliže máte zavedené nějaké finanční produkty, využíváte k jejich správě internetových aplikací (internetbanking / online správa účtu / ...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nevyužívám finančních produktů žádných institucíotázka č. 19, ano, využívám Internet ke správě svých produktůotázka č. 19, ne, nevyužívám Internet ke správě svých produktůotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevyužívám Internet ke správě svých produktů939,13 %39,13 %  
ano, využívám Internet ke správě svých produktů834,78 %34,78 %  
nevyužívám finančních produktů žádných institucí626,09 %26,09 %  

Graf

18. Uveďte důvod, proč nevyužíváte Internet ke správě svých produktů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neumím pracovat s počítačem333,33 %13,04 %  
daná instituce nenabízí možnost správy přes Internet222,22 %8,7 %  
nepotřebuji111,11 %4,35 %  
nemám přístup k Internetu111,11 %4,35 %  
OBÁVÁM SE ZPRONEVĚŘENÍ111,11 %4,35 %  
nedůvěřuji111,11 %4,35 %  

Graf

19. Jestliže máte zavedené nějaké finanční produkty, využíváte k jejich správě možností mobilbankingu či telebankingu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevyužívám ani jednu z možností ke správě svých produktů847,06 %34,78 %  
ano, využívám mobilbanking ke správě svých produktů317,65 %13,04 %  
nevyužívám finančních produktů žádných institucí317,65 %13,04 %  
ano, využívám telebanking ke správě svých produktů211,76 %8,7 %  
ano, využívám mobilbanking i telebanking ke správě svých produktů15,88 %4,35 %  

Graf

20. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1878,26 %78,26 %  
muž521,74 %21,74 %  

Graf

21. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2428,7 %8,7 %  
2228,7 %8,7 %  
7628,7 %8,7 %  
6728,7 %8,7 %  
7328,7 %8,7 %  
6528,7 %8,7 %  
6628,7 %8,7 %  
2314,35 %4,35 %  
7414,35 %4,35 %  
6214,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi 58
59
70
75
27
98
626,09 %26,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:57.71
Minimum:22
Maximum:76
Variační rozpětí:54
Rozptyl:399.21
Směrodatná odchylka:19.98
Medián:66
Modus:24

Graf

22. Počet členů žijící ve společné domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1939,13 %39,13 %  
2834,78 %34,78 %  
3313,04 %13,04 %  
428,7 %8,7 %  
9914,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.95
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.95
Směrodatná odchylka:0.97
Medián:2
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Lachman, P.Senioři a finance (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://seniori-a-finance.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.