Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senioři a jejich aktivity

Senioři a jejich aktivity

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oldřich Čepelka
Šetření:29. 01. 2019 - 25. 03. 2019
Počet respondentů:3235
Počet otázek (max/průměr):26 / 23.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-19 PDF-20 PDF-21 PDF-22 PDF-23 PDF-24 PDF-25 PDF-26 PDF-27 PDF-28 PDF-29 PDF-30 PDF-31 PDF-32 PDF-33 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Ve svém studiu na Karlově univerzitě se zabývám problematikou života ve starším věku. Pro lepší znalost toho, jak starší lidé žijí a co dělají, potřebuji informace přímo od seniorů – od vás. Dotazník je určen pouze lidem od 60 let věku výše. Dotazník je samozřejmě zcela anonymní. Nepotřebuji znát vaše jméno ani e-mailovou adresu ani název vašeho bydliště, jde mi o celkovou situaci starších osob v naší zemi. Zato vás prosím o pečlivé a pravdivé vyplnění dotazníku. Výsledky mohou pomoci při dalším utváření státní politiky v podpoře stárnutí. Děkuji vám. 

Dr. Oldřich Čepelka, Fakulta humanitních studií Karlovy univerzity v Praze

 

Jestliže na některou otázku nechcete nebo nemůžete odpovědět, prostě ji vynechte. Po odeslání dotazníku jej můžete nechat vyplnit i svému partnerovi, je-li mu 60 a více let.

Odpovědi respondentů

1. Ve kterém roce jste se narodil(a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19512297,08 %7,08 %  
19522226,86 %6,86 %  
19532146,62 %6,62 %  
19482076,4 %6,4 %  
19502046,31 %6,31 %  
19491976,09 %6,09 %  
19541956,03 %6,03 %  
19551946 %6 %  
19461946 %6 %  
19471885,81 %5,81 %  
ostatní odpovědi 1956
1944
1945
1943
1957
1942
1958
1941
1940
1939
1938
1937
1959
1936
1935
1933
1934
1932
1931
2000
1930
1929
1961
2019
1928
1963
1997
1917
5213
1925
1900
1830
Zlínském
,1956
2.8.1952
1039
4951
Kyjov
1046
ttisic devět set padesat jedna
1056
12950
roce 1942
1965
r.1952
942
únor
v roce 1946
no brzo 1951
46
19577
57
tisíc devět set třicet šest
Jedentisícdevětsetpadesátjedna /bohužel mám poruchu a nepíší mi číslice na tabletu/
,1941
1843
, 1952
194
946
,1951
1964
1988
1978
10.10.1951
1993
1941xxx
+íčý
1967
1939 (v září mi bude 80 roků)
1946..ˇ
21.10.1949
1994
1969
1854
119136,82 %36,82 % 

Graf

2. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena256379,82 %79,23 %  
muž64820,18 %20,03 %  

Graf

3. Vzpomeňte si na posledních několik měsíců. Co děláte v průměru aspoň jednou týdně?

Označte každou činnost, které se věnujete aspoň 1x týdně.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Jestliže používáte internet, označte v každém řádku jednu možnost:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Jak často jste v posledních 12 měsících vykonával(a) tyto činnosti?

V každém řádku označte jen jednu možnost.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jakým dalším aktivitám jste se věnoval(a) nebo věnujete alespoň 1x měsíčně?

Popište několika slovy jen ty, které se netýkají pouze vás osobně nebo vaší rodiny, ale mají vliv na život ve vaší obci, na skupinu vašich známých nebo na celou společnost (příklad: pravidelné psaní blogu na internet, předčítání dětem v MŠ a jiné).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Péče o o zelen kolem společného domu.

NIC

žádné

čtení dětem

Navštěvuji koncerty vážné hudby 1x za měsíc /mám předplatné/ s přáteli.

roznášení místních novin,

tyto činnosti, které provozuji, nebyly v dotazníku: 2x týdně dceři hlídám nemocného psa a cvičím s ním rehabilitační cviky, 1x měsíčně dělám placenou odbornou práci, návštěvy výstav a vernisáží, chodím v době semestru (5x á 3 měsíce) na univerzitu třetího věku

Zasílám pravidelně příspěvky-fotografie na instagram a přidávám komentáře k ostatním příspěvkům.

-

-

-

-

-

- pravidelný trénink v country skupině - 1x týdně + veřejná vystoupení v průběhu roku - studium Univerzity 3 věku - již třetí cyklus (9 let) - členství SPOZ při MěÚ- aktivní účast na všech akcích

- příležitostná výpomoc v nízkoprahovém zařízení pro mládež

- učím se pravidelně s vnoučaty, pokud nepochopí látku z výkladu učitele, vymýšlím jim soutěže, hry, kvízy - účastním se pravidelně seniorských tenisových turnajů - studuji U3V

- vedení blogu na vlastním webu a údržba tohoto webu - fotografování, úprava fotografií v grafických editorech, organizace do alb a jejich sdílení okolí - pomoc kamarádům s úpravou fotografií - grafická výtvarná tvorba s fraktálními generátory

--

--

---

---

---

---

---

----

----

----

--------

--------

-----------

-práce asistentky v Mš -turistika v Klubu turistů, kronikářka Klubu

////////

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5 úvazku v zaměstnání (pokud i to patří pod tento bod)

1 x týdně cvičení pro seniory v tělocvičně asi pro 20- 25 žen

1 x týdně hra na violu v amatérském symfonickém orchestru

1x týdně jóga, 1x týdně U3V

1x týdně rehabilitační cvičení

1x týdně skautská schůzka, 1x za čtvrtletí víkendovka, 1x za rok JOTA/JOTI, 1x za rok - o prázdninách skautský tábor

1x za rok organizuji sportovní akci

1xtýdně cvičení proseniorky v obci

2 x měsíčně výpomoc místní ZŠ v kroužku šachu

2x týdně hraji soutěž v bridži,jelikož se hraje nejméně ve čtyřech lidech ovlivnˇuji život 11 lidem.

2x týdne chodím cvičit Navštěvuji U3V - přednášky, kurz angličtiny kurz cvičení paměti procházky

2x týdně plavu 1km,navštěvuji nemocnou kolegyni a pomáhám s ůklidem

4 x týdně chodím na pilates 1 x týdně florbal

40 let jsem byl předsedou ZOČVčelařů do roku 2013 kdy se mi podařilo tuto funkci předat mladším členům ZO. V letošním roce 2019 budu včelařt jen s pěti včelstvy - pro zábavu.

akce old skautského oddílu , příprava zájezdu a vycházek pro rodiny s dětmi, návštěvy starších seniorů.

Akce na vesnici: masopust,ukončení prázdnin pro děti,letní kino.

Aktivity shora mi postačí.

aktivity v ochraně životního prostředí - kontrola koupacích vod biologickými rozbory funkcionář ve sportu, organizace soutěží práce na zahradě a v dílně

aktivity v SVJ

Aktivity, které mají vliv na život v Praze, nebo celé společnosti nemám.

aktivně působím jako předsedkyně a zakladatelka v Bohemia patchwork klubu, aktivně organizuji činnost umělecké skupiny Ten to twelve, organizuji výlety a pobyty i zahraniční pro zájemkyně o patchwork. Organizuji tuzemské i zahraniční výstavy a akce. Věnuji se intenzivně patchworku a jiným textilním technikám, učím se nové techniky a vyučuji je. Vystavuji doma i v zahraničí.

aktivně se podílím na chystaných demonstracích proti současné vládě - tedy proti vládě ANO+ČSSD a fakticky i KSČ

Aktivní čelen divadelního souboru, aktivní čeln Spolku přátel betlémů - organizování a účast na výstavách, akce Dřevořezání s celostátní a mezinárodní působností, rekonstrukce pohyblivých figurek. Příspěvky do místního časopisu, do srpna 2018 místní kronikář, konstrukce a zhotovování různých přístrojů (magnetoterapie, světelné relé, automatika ohřevu vody v bazénu, opravy nejrůznějších zařízení kamarádů a známých). Od r. 1967 pravidelné sledování a záznamy o počasí a jejich vyhodnocování, sestavování tabulek a přehledů. Sám si opravuji a udržuji auto.

Aktivní činnost v pěveckém sboru

Aktivní činnost ve výboru Společenství vlastníků bytů v našem panelovém domě - bez finanční odměny.

aktivní člen neziskového spolku 60+

Aktivní členství ve farní radě - příprava projektu Komunitní centrum. Aktivní členství ve spolku vinařů - příprava vinařských akcí. Členství v zastupitelstvu.

aktivní práce v klubu seniorů, organizování akcí pro seniory

Aktivní spolupráce při zajištění organizačních prací na realizaci Univerz.třetího veku

aktivní účast na jarmarcích - jaro, zima

AKTIVNÍ ÚČAST V PĚVECKÉM SBORU

Amaterská kapela Amatérské divadlo

amatérské divadlo

asistentka v MŠ, pomoc při pořádání akcí v MŠ pomoc připořádání benefičního koncertu

asistování manželi - včelaři

Autorské texty včetně fotodokumentace pro jeden týdeník (není bulvární).

bagr

blog

blog na idnes

Bohužel se nevěnuji žádné takové činnosti. Pečuji o 90letého tatínka, takže kromě dalších domácích prací a snahy o čtení neodborných? /třeba Dávat a brát :-), Hluboká práce apod. / knih nezbývá čas na další akce. /M.j. čtení těch knih je mi teď už k ničemu, ale čtu je ráda :-) /.

Cca 16 hodin denně 7 dní v týdnu v rámci pracovních povinností na VŠ

Celodenní péče o invalidního manžela mi tyto aktivity znemožňuje.

celoročně peru liturgické oblečení a prádlo používané při bohoslužbě

Cestopisná veřejná přednáška

cestování po tuzemsku i v zahraničí, návštěva muzeí, uměleckých galerií

cestování, kolo motorka, vlak

cestování, lyžování, jízda na kole, houbaření, koupání

cestování, setkávání s přáteli, práci - učitel na gymnáziu

cestování, výstavy, divadla

cteni pro deti v MS

cvičení

cvičení 40 min. každý den Plavání 1 km 3x týdně Cykloturistika, 30-40 km, 2x týdně Countryzpěvánky s kamarády v hospodě 2x za měsíc Univerzita 3. věku na FF UK

Cvičení na zobcovou flétnu a odborné konzultace k hraní na zobcovou flétnu.

cvičení pro seniory, setkávání se s přáteli, účat na akcích pořádaných obcí.

cvičení v Sokole 1 týdně, občas plavání a aktivně ve výboru Sokola.

cvičení v sokole 2x týdně vedení kroužku seniorek 1x týdně

cvičení v sokole 2x týdně vedení kroužku seniorek 1x týdně

cvičení v sokole 2x týdně

cvičení v Sokolu

cvičení yogy

Cvičení, aspoň 1x týdně - nácvik hromadných skladeb /slet, WG/

cvičení, návštěva přednášek u3v

cvičení, večerní univerzita 3 věku, práce v SVJ

cvičení,plavání,výtvarné práce

Cvičím seniory

Cvičitelka v Sokole

Cvičitelka v Sokole-

cvičitelka věrné gardy v Sokole

cvičitelka Zdravotní tělesné výchovy,

cvičitelská činnost - 5 dní v týdnu publikační činnost

častá a pravidelná četba

četba, účast na výletech a přednáškách, organizované vycházky po Praze a atřed. kraji

Činnost v divadelním spolku

činnost v pěveckém sboru, výtvarné skupině

činnost v senior pointu vedení účetnictví pro zahrádkářskou osadu organizování a administrace Klubu pěší seniorské turistiky

ČINNOST V ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ KOMISI A KOMISI PRO ROZVOJ SÍDLIŠTĚ

Činnost ve farnosti , ´učast na společenstvích 1x týdně (sdílení , naslouchání, účast, projevení zájmu)

činnost ve SV ČAS, v CzTA ITA/AITES (Česká tunelářská asociace), aktivní atletický trénink a závody

činnost ve výboru SVČ

člen výboru Společenství vlastníků

Člen zastupitelstva a radní města Kolína, člen finančního výboru MZ, člen bezpečnostní a kulturní komise. Věnuji se svého koníčku, historii. Pomáhám při projektech týkajících se společenských akcí spojených s historií Kolína a jeho okolí. (Bitva u Kolína 18. 6. 1757 a další, zejména v minulosti)

členka jazzové skupiny

členka pěvecké sboru

členka výboru Společenství vlastníků bytových jednotek + důvěrní vchodu

Členství ve smíšeném pěveckém sboru, koncerty a vystoupení při různých příležitostech.

Členství ve výboru SVJ.

čtení dětem v MŠ v rámci akce Celé Česko čte dětem přednášky v Klubu důchodců i pro jiné zájmové skupiny

čtení dětem v nemocnici,vedení charitní Tvořivé dílny pro seniory, častá pomoc sociálně potřebným seniorům, sebevzdělávání U3V, procházky v okolí bydliště, péče o 95letou maminku, kreatívní tvorba,

Čtení v MŠ

Čtvrtým rokem se aktivně učím krát na akordeon. Cvičím téměř každý den.

další aktivity nemám

Dalším aktivitám se nevěnuji, protože již na ně nemám čas. Pečuji o matku, které je 93 roků.

dělám korektorku jednomu křesťanskému vydavatelství

Dělám tolik aktivit, kolik je v mém okolí třeba a co potřebují senioři v klubu Otázky o běžném životě seniorů nejsou dost promyšlené a kumulované asi to pro daný účel stačí

Dělám výstavy

denně chodím se psem

Denně jízda na kole, plavání 1x - 2x týdně, jízda na sportovním kole - ne elektro ( např. každý rok 1 týden po Švýcarsku, 1 týden po Německu nebo jiné evropské zemi), lyžování i s malými vnoučaty nejméně 1 týden v zimě, kino, výstavy, 2x - 3x ročně divadlo nebo koncert světového umělce, túry v horách 1 týden v roce, někdy vícekrát, apod.

denně péče o manžela s chronickým onemocněním, návštěva rodiny

Denně se věnuji 3-4 procházkám s pejskem.

Diskuze na sibi radnu (vysilacka)

Divadelní maňásková představení pro děti MŠ Výuka lyžování dětí

Divadelní spolek

divadlo, kino, návštěva kamarádky

Do důchodu nastupuji až 21. mai 1921, takže pracují, píšu písničky, text + hudba, dopisuji, spíš přepisuji svou dvacet let starou divadelní hru a připravuji folkbeat operu na faustovské téma, hlavní postava Miloš Zeman...

Do minulého týdne jsem se starala o 90ti letou paní,která bohužel zemřela.Byla to čechoaustralanka a nikoho zde neměla.Synové žijí v Austrálii.Byla jsem její společnicí a nakonec i oštetřovatelka.Dělala jsem to asi čtyři roky.Paní nebyla vůbec moje příbuzná.

Do roku 2018 předsedkyně, nyní místopředsedkyně základní organizace Českého zahrádkářského svazu. pro členy každoročně zajišťuji alespoň dvě besedy důležité pro zahrádkáře (seniory) a jednodenní zájezd s náplní: Historická památka, výstava, muzeum, zahradnictví, ochrana životního prostředí.

DOBROVOLNÁ ČINNOST V HOSPICU 1X TÝDNĚ

Dobrovolná práce v náboženské obci.

Dobrovolnická činnost v nemocnici - návštěvy u ležících pacientů, 1-2x týdně

dobrovolnická práce pro město již pět let

Dobrovolnická práce přes ADRU - návštěvy starých a nemocných lidí v Domovech důchodců Práce s dětmi i dospělými ve výtvarném kroužku Vedení obecní kroniky - již 30 let Psaní článků do místního Zpravodaje a do regionálních novin Uvádění výtvarných výstav Účast v každoroční Muzejní škole Besedy na ZŠ o práci kronikáře

dobrovolnická práce v diakonii

dobrovolnická práce v místní knihovně

dobrovolnické činnosti pro neziskovou seniorskou organizaci

Dobrovolník v útulku pro opuštěné psy

Dobrý den,jelikož často pracují v jiné zemi,doma pomáhám hlídat děti,chodím do domova důchodců číst lidem pohádky,ve volném čase bez nároku na odměnu. Zároveň mi mě vzdělání dovoluje lidem pomoc od bolesti,hlavně duše, trpí samotnou atd.

Docházka na U3V - filozofická fakulta Ostravské univerzity, aktivní zapojení v Senior klubu - zajišťování divadel, koncertů, kondičních cvičení, zájezdů, prezentací, besed.

Dopisovani

Doprovázím velmi nemocnou kamarádku po doktorech,navštěvuji jí doma na pokec,další kamarádku ( 84let ) se snažím navštěvovat alespoň jedenkrát týdně,aby si měla s kým popovídat nebo též když potřebuje něco vyřídit.

Doprovod holčiček z Metropole na kroužky a vyzvedávání. Jsou to cizí děti, rodičům pomáháme - jejich rodiče bydlí hodně daleko, tak jsme nabídli naši pomoc a stali se z náš dobří přátelé.

Dotazník je nevhodně formulován, otázka cestování, zájezdy jednou týdně ??? Jezdíme s přítelkyní na dovolenou 4x až 5x za rok, některé dovolené v zajímavých lokalitách jsou dlouhé až 3 týdny ( př. Izrael a jiné ), ale jednou týdně ? To je nesmysl. Také návštěva divadla jednou týdně ? My chodíme do divadla s přítelkyní průměrně jednou za 3 týdny a to nám připadá celkem přiměřené.

Dotazník jsem již vyplnila

Doučování 12leté dívky v pěstounské péči, člen výboru SVJ

doučování angličtiny doučování účetnictví

doučování matematiky

doučování matematiky dětí, organizace kulturních akcí pro přátele

doučování v DD

Doučování žáků z matematiky

doučuji studenty-příprava na přijímací zkoušky, maturitu ap.

Ekologie, psaní pohádek

envirnmentální výukové programy pro MŠ a ZŠ vedení přírodovědného kroužku

externí pedagog volného času, hospodář turistického oddílu

ezoterika

Fitcentrum

fotgrafování,vedení internetových stránek

Fotografování + promítání fotek Organizace výletů pro skupinu přátel

Fotografování na výletech SAL Liberec a zveřejňování fotografií na galerii Zonerama..

funkce předsedkyně SVJ-80 byt.jednotek

Funkce předsedy ZO klubu senioři v obci bydliště. Organizace činnosti v ní

funkci u dobrovolných hasičů

genealogické poradenství

genealogie

Genealogie vlastní rodiny

genealogie, historie

Geocaching

Geocaching

golf pravidelně, cvičení, rehabilitace

hlídám vnoučata

Hlidani deti

hlídání vnoučat

Hlídání vnoučat (věk 1 2 5 12 15) Stolní tenis 1x týdně Organizuji 1x měsíčně pravidelné srazy ZDŠ, AG a MFF UK

Hra na housle v komorním orchestru, zpěv v několika pěveckých sborech.

hra na lesnici v souboru mysliveckých trubačů

hra pohádky pro MŠ, účast na setkáních představitelů města s družebními městy v zahraničí včetně tlumočení zdarma, občasná výpomoc bývalému zaměstnavateli při tlumočení na služební cestě v zahraničí

hraji kuželky, chytám ryby

Hraji loutkové divadlo pro děti,prodávám vstupenky na akcích pořádaných městem,

Hraji maňáskové divadlo pro děti, školy, školky 1x týdně

hraji v amatérském souboru ESENCE, hlídám vnoučátka, Universita 3. věku

Hraju amatérské divadlo

Hraju ochotnické divadlo, vedu cvičení Rodičů a dětí v SPV, provádím korektury městského měsíčního zpravodaje, pracuju v KD jako šatnářka, pomáhám organizovat některé kulturní akce ve městě, organizuju každoroční srazy svých spolužáků z VŠ, doučuju matematiku a chemii

hraju si na kytaru

Hry s dětmi v obci, návštěvy bazénů se seniory

hudba aktivně

Hudební vystupování (cvičím denně zpěv i na nástroj, je to úžasný koníček, který udržuje, a ještě to ostatní ocení).

chalupaření - zahrada

Chodím pravidelně se skupinou seniorů na vycházky či výlety. Určitě to má na všechny účastníky kladný dopad, ať už na tělesnou stránku či na psychiku všech účastníků.

Chodím 1x týdně hlídat děti maminkám,které mají aktivity v Saleziánském středisku.

Chodím 2krát týdně na U3V a jednou za týden na UVČ často na koncerty a do divadel zejména na generálky

chodím do práce

Chodím jednou týdně do domova důchodcú jako hodinový vnuk, o prázdninách nemusíme chodit, tak já ta jdu jako návštěva....

Chodím mezi lidi. Jinak nic.

Chodím na univerzitu III.věku

chodím na univerzitu třetího věku

Chodím pravidelně cvičit 3x týdně, plavat 2x týdně a navštěvuji univerzitu 3. věku. CCa 3x měsíčně chodím do divadla. Víkendy trávím na chalupě, kde se věnuji činnosti ve vesnici ( organizování společenských a sportovních akcí.

Chodím předčítat dětem do školky,navštěvuji seniory v domově důchodců,pletu ponožečky pro celostátní akci DOBROTETY,jsou to ponožky pro předčasně narozené děti v inkubátoru,jsem předsedkyně důchodců v závodě,kde jsem pracovala,dělám předsedkyni STP v našem městě.

Chodím zpívat občas s postiženými lidmi/ dětmi

Chodíme s kamarády na pravidelné výlety, exkurze a schůzky.

Chovatel domácích zvířat.

chůze s trekovými holemi, procházka s kočárkem

chůze, cvičení, čtení, kultura

chůze, cyklistika, plavání

Chůze, kynologie, klub

instruktor zdravotní TV - cvičení kromě jiného i se seniory a nemocnými

Internernet ,Zahrada Autem Jízda na motorce moto srazy ,plavání ,sauna thermální lázně dovolená a vnoučata 5

Investuji na akciové burze a v bance; aktivity v Rotary klubu-příprava společných akcí,příprava projektů pomoc i potřebným;

jako bývalý pracovník v kultuře pořádám kulturní akce pro spoluobčany prostřednictvím kulturního střediska

Jako člen komise běžeckého lyžování jsem se 1x měsíčně účastnil jejich schůzí.

Jako lektorka vedu 2x týdně kurzy jógy.

Jako předseda dětského pěveckého sboru ve městě pomáhám organizovat činnost při zajišťování koncertů, zkoušek, soustředění, shánění grantů ... Podobně organizačně pomáhám Spolku rodáků a přátel města a pracuji tu dobrovolně zdarma jako hospodářka.

jako předseda společenství vlastníků bytových jednotek pracuji na zlepšování podmínek bydlení a prostředí kolem domu

Jaký má smysl celý dotazník? Z toho nelze nic rozumného, účelného vyvodit. Že by to byla "aktivita ! z nudy. Ach , ach - to se vyplňovat nedá.

jazykové kurzy, U3V, kurzy dějin umění

Je mi 75 let, věnuji se zahrádce a udržuji pořádek v okolí našeho paneláku. Denně dělám vycházky 5 km, za každého počasí.

je ně 82 let, a jsem částečně imobilní

Jedenkrát měsíčně aktivní účast na letopiseckých setkáních v městské části, přibližně 1x měsíčně organizování výletů, návštěv výstav .... pro skupinku bývalých spolužaček z gymnázia, vždy na koncertní sezónu zajištění vstupenek na generální zkoušky České filharmonie, SOČR, příp. FOK pro skupinu blízkých seniorů

Jedná se především o návštěvu vernisáží, a kulturních akcí, výstav, kde se i setkáváme se svými vrstevníky., Pravidelně se setkáváme s bývalými kamarádkami ze zaměstnání, rovněž seniorkami. Potkáváme se na poznávacích zájezdech pro seniory. Vypomáhám při akcích pro děti - výtvarných dílničkách několikrát ročně. Dříve jsem se věnovala dětem v akci zvané Čítárnička, kde jsem malé děti seznamovala s literaturou v místní knihovně. Dopisuji si se svými známými , posíláme si zprávy e-mailem. Nejsem ale typ, který vysedádá u počítače, nejsem na něm závislá, vyřizuji se jen to co potřebuji.

Jednání výboru Spolku rodáků a přátel Semil, členka Kulturní komise města, členka Rady starších NO CČSH Semily - výpomoc v činnostech náboženské obce, zejména realizace kulturních pořadů, příležitostná administrativa, návštěvy v rodině starších lidí.

jednatelka SDH, jednatelka SDH okrsku,členka sociální komise při OÚ

JEDNOU ROČNĚ ORGANIZUJI SETKÁNÍ S BÝVALÝMI SPOLUŽÁKY VŠE HODNĚ ČTU, JAK KNIHY Z VLASTNÍ KNIHOVNY TAK I Z KNIHOVNY MĚSTSKÉ V PRAZE NAVŠTĚVUJI VÝSTAVY VÝTVÁRNÉHO UMĚNÍ S VNUKEM,KTERÝ MÁ MALOVÁNÍ JAKO KONÍČKA MÁM PŘEDPLATNÉ DO OPERY ND A NA KONCERTY ČESKÉ FILHARMONIE POSTUPNĚ PÍŠI VZPOMÍNKY ZE SVÉHO ŽIVOTA A POKRAČUJI TAK V TOM ,CO DĚLAL MŮJ OTEC A MOHU ŘÍCI ,ŽE TO ZAJÍMÁ MOJE DOSPĚLÉ DĚTI (SYNA A DCERU)I MOJE VNUKY, S KTERÝMI SI ČASTO POVÍDÁM O SVÉM DĚTSTVÍ A KUPODIVU TO RÁDI POSLOUCHAJÍ ( MIMO JINÉ:: POVÍDAT S VNUKY A S MLADÝMI LIDMI POVAŽUJI ZA VELMI UŽITEČNÉ)

Jednou týdně cvičení. Jednou měsíčně sraz s bývalými kolegy.

Jednou týdně navštěvuji společné posezení seniorů, aktivně se účastním práce i zábavy.

jednou týdně vedu rehab.cvičení pro ženy v obci, připravuji s přáteli program na ples

Ještě pracuji, do důchodu daleko. Ve svém volnu se prioritně věnuji chovatelství (ovce, drůbež)

již na další mi nezbývá čas

Joga, lyže, plavání, pėší turistika

joga, škola-přednášky, španělština

Jsem 12 let starostkou obce, s tím souvisí mnoho aktivit

jsem aktivní člen smíšeného pěveckého sboru

Jsem aktivní v turistickém oddílu, připravuji a vedu jednodenní i vícedenní výlety pro členy i nečleny oddílu. Na dobročinné účely přispívám už řadu let, asi třem organizacím jednou ročně, v době ekonomické aktivity poměrně vysokou částkou, teď v důchodu sice nižší, ale stále poměrně dost převyšující oněch 1000 Kč.

Jsem cvičitelka senirů v sokole, chodím do seniorských tanečních

Jsem členem komise pro kulturu při Radě MČ a pořádáme každý měsíc akce

jsem členka pěveckého sboru

Jsem členkou Územní skupiny při Magistrátu města - řešíme problémy jednotlivých lokalit města, pracuji pro Hist. spolek Schwarzenberg, pro Hist. klub při muzeu - přepisuji a píšu články do hist.časopisu vydávaného muzeem. Věnuji se charitě. Chodím dávat krev, posílám peníze, reaguji na podněty na FB, KDO potřebuje pomoc. Sbírám a zavařuji lesní plody a dávám je potřebným, opečovávám dva staré opuštěné muže, kterým vařím, peču, zašívám, žehlím.... jsem jednatelkou za dům, ve kterém vlastním byt - zvládla jsem Zelená úsporám a celkovou rekonstrukci domu. Upravila jsem zahradu. Docházím na své bývalé pracoviště a věnuji se tam ZDARMA studentům, přes zimu - např. 40 hodin měsíčně. Jsem v Centrálním registru kostní dřeně. Jsem členkou Orální historie. Dobrovolně uklízím 1x měsíčně zastávku MHD a ulici před domem...

Jsem členkou Zahrádkářského svazu, podílím se na akcích pořádané svazem...brigády, příprava zábavných akcí...

Jsem dobrovolný předseda Společenství vlastníků bytových jednotek

Jsem důvěrník Asociace zdravotně postižených, to znamená že se starám o svou skupinu, nosím pozvánky na schůzky a jiné akce , např: zájezdy, turnaje v šipkách nebo bowlinku, sportovní hry.

jsem jako průvodce pro skupiny,které navštíví naše město (čeština, němčina) jsem členem a pomocníkem spolku, který organizuje naučné výlety

Jsem jednatelem ZO ČZS, máme na starosti 92 chaty a dnes již i rodinných domů, Nyní chystáme rekonstrukci našeho vodovodu.

Jsem kronikářkou Města Lovosice, redaktorkou měsíčníku Lovosický dnešek a dopisovatelkou a dopisovatelkou Litoměřického deníku a webu Litoměřicko 24. členka komise komunitního plánování - navrhuji akce do komunitního plánu, který schvaluje zastupitelstvo členka kulturní komise - návrhy do kulturních akcí města články pro spolek Úsměv = Zdraví do Seniorských listů

Jsem náčelnice TJ Sokol,vedu jedenkrát týdně cvičení starších žen,organizovala jsem nácvik skladby na XVI. všesokolský slet v loňském roce.

Jsem obecním kronikářem již dvacátý rok. Občas publikuji v měsíčníku KRKONOŠE, týdeníku ROZHLAS Pravidelně konzultuji doma matematiku a deskriptivní matematiku s vysokoškolskými a středoškolskými studenty.

Jsem předseda společenství vlastníků v 8.podlažním paneláku. Píšu články na http://www.kotarbova.eu/?page_id=36

Jsem předsedkyní nadačního fondu, vlastivědného kroužku, místopředsedkyní spolku, píši články na NP.cz, účastním se pasivně přednášek CEVRO a Golem, mám semináře na SŠ

Jsem předsedkyní výboru Klubu absolventů univerzity třetího věku

Jsem předsedou klubu seniorů v obci a členem výboru TJ SOKOL.

jsem předsedou SVJOD , s čímž je spojena různá činnost ohledně domů

Jsem sama, nemám žádnou rodinu, chodím ráda na výstavy a výlety, chodím cvičit, plavat. Někdy sama, někdy s kamarádkami. Dělám různé činnosti, ale ne jednou týdně v průměru. Třebas organizuji pomaturitní setkání jednou za dva roky, apod.

Jsem tutorem VU3V v konzultačním středisku gymnázia Bohumila Hrabala

Jsem vedoucí tanečního kroužku Tetky Mažoretky.Pravidelné týdenní zkoušky.Nácvik různých tanečních žánrů.Vystupování na veřejnosti,pro důchodce a při různých kulturních akcích.Jem autorkou průvodního slovního programu i choreografkou 10 tanečních skladeb.

Jsem zapojena do projektu, kdy chodíme do DD za klienty. Pracuji v senior klubu - mám na starosti zájezdy.

každodenní cvičení, péče o těžce nemocnou matku /alzheimerova choroba/, ruční práce, četba knih

každý den pracuji na tvorbě rodokmenu a píšu rodovou kroniku. Většinou 2-3 hodiny. Každý týden se scházím v restauracích s přáteli ze školy, geneaology, bývalými kolegy, ovšem nikoliv večer, ale odpoledne Pravidelně čtu jak beletrii, tak odbornou literaturu na facebooku sleduji geneaologickou skupinu a své známé

každý druhý týden celotýdenní péče o 90tiletou maminku v jejím bydlišti mimo moje bydliště

KČT lesní školka

klub seniorů

komise města, zapsaný spolek

komunikace s medii a politiky

Komunikace s příslušným odborem na vedení města a s technickými službami, občas i s městskou policií s ohledem na pořádek na sídlišti a ve městě a ekologii

Konstrukční práce v rámci živnosti- OSVČ

Kontrola hospodaření obecního ůřadu

Konzultace pro jednotlivce, přednášky

konzultace při řešení problémů na bývalém pracovišti - sportovním svazu

Konzultace rizika po expozici lékům v těhotenství - CZTIS (Česká teratologická informační služba = nezisková organizace, člen ENTIS - Evropské sítě teratologických informačních služeb))

Krajské zastupitelstvo Městská rada seniorů Krajská rada seniorů Organizace akcí pro seniory ve městě účast na akcích seniorů ve městě Činnost ve výborech politické strany (ZO, okresní výbor a krajský výbor)

Kresbě,malbě,keramice a jakekoliv výtvarné práci.

Kreslení pravou hemisférou, návtěvy Elpidy, CK Vozovna, U3V

kromě bezplatného doučování dětí našich známých a přátel nemám společenské aktivity

kroužek na ZŠ

kurz ručních prací pro děti v obci

kurzy patchworku, předváděcí akce na výstavách a ve školách

Kynologie

kytara, zpěv, vlastní tvorba

Laicka kazatelka

Letecké modelářství,najmě historické modely,práce na chatě.

Literárněhistorický výzkum navázaný na region (informační panely, večery poezie apod.), vedení zdravotního cvičení pro seniory, zahrádkaření, vedení výletů pro seniory.

Má trvalý, pravidelný pracovní úvazek, kterým jsem dostatečně časově vytížen. Své znalosti a životní zkušenosti mladším kolegům systematicky předávám, jsem akceptován.

Malování

Malování obrazů

Maluji oleje, občas vystavuji

maluji téměř denně

Mám blog, kde se vyjadřuju i k věcem veřejných, píšu fejetony (ONA DNES, VLASTA), jsem kolínská zastupitelka od roku 2010.

Mám blog, píšu knihu,

mám tři vnoučata z toho jedno v Londýně. vodím je na kroužky a hlídám. jednou měsíčně létám do Londýna.

mapování pro Lékaře bez hranic prostřednictvím projektu Missing Maps

masírování

masírování známých a rodiny

Mé aktivity jsou teď omezené vlivem zdravotního stavu. Artróza kyčlí na obou nohách mi silně omezuje pohyb a na operaci kyčlí nemohu, neboť doktoři tvrdí, že by to bylo pro mne vělké riziko.

meditace týdně

mezigenerační setkání 1x měsíčně v domově důchodců.Pomoc při setkání školky,školy,a klienty domova důchodců.Organizování přednášek 4x měsíčně pro zapsaný spolek

mezigenerační setkávání dětí z MŠ, ZŠ a klienti Domova seniorů - naše spolupráce každý měsíc

Místopředsedkyně Klubu seniorů,fotografka, kronikářka,správce web. stránek klubu

modelářství

Momentálně nevím, ale asi nic

momentálně žádné

Morálně podporuji kamarádku v těžké životní situaci.

MŠčtení

Myslím, že 16ti hodinová aktivita pro zaměstnavatele v celém spektru včetně organizace odborných konferencí a dalších aktivit 7 dní v týdnů v týdnu postačí.

n.a.

na další už nezbývá čas

Na žádné jiné aktivity nemám čas. již 20 let se starám o manžela, který je trvale upoután na lůžko.

Nadále jsem zaměstnaná na poloviční úvazek a pracuji i jako OSVČ

Napsala jsem 7 optimistických humorných knih, kde popisuji většinou různé story z mého života nebo života mých přátel. Jsem cičitelka jógy 1x týdně Začala jsem se věnovat malování obrazů.

Návrhy na realizaci aktivit v obci. Volnočasové aktivity - koníčky - včelaření, zahrada.

Navsteva domovy duchodcu ,hospic ,jako dobrovolnik

návštčva a předčítání dvou dam

Návštěva divadelních představení a koncertů i s delším dojezdem

Návštěva divadla , plavání,

Návštěva Domova důchodců - povídání, čtení, zpěv s klienty za mého doprovodu na kytaru, nebo harmoniku

návštěva knihovny

návštěva lékaře

návštěva přítelkyně, koncert, divadlo, výstava

Návštěva s klubem důchodců: hudební vystoupení, ochutnávka vín spolu s přednáškou majitele, výrobce vín, ochutnávka piva s přednáškou majitele pivovaru, který byl založen 2017, divadelní představení.

návštěva sboru církve evangelické

Návštěva seniorů v domově důchodců 1x týdně

Návštěva výstav, páteční vycházky s přáteli.

návštěva výstav, výlety

návštěva yýstavy

Navštěvuji dětské domovy s přáteli a pořádáme pro děti zážitkové dny. Motorkáři dětem.

Navštěvuji kurzy keramiky a malby, tomuto se věnuji i doma, dále celoročně vytvářím dekorativní předměty převážně z přírodních zdrojů a výrobky z těchto činností dávám jako dárky a pozornosti. Aktivně jsem se předchozích 20 let věnovala kulturním i sportovním akcím pro děti v obci a dále starším občanům při příležitostech jejich životních jubileí a vzájemných setkání seniorů.

navštěvuji onkologickou skupinu INNA Havířov kamarádky stejně postižené - pravidelné schůzky 1x týdně

navštěvuji pravidelně Univerzity třetího věku U3V ,pravidelně chodím s turisty, jsem členem klubu historického Pelhřimova /i jako pokladní a účetní/, jezdím s turisty na vandrování i do zahraniční na zájezdy. Učím se anglicky s p. učitelkou.

navštěvuji U3V - 2 kurzy angličtinu a malování

Navštěvuji U3V dvakrát týdně

Navštěvuji U3V na FF UK, přednášky v Centru celoživotního vzdělávání Ing. Dany Steinové, kurz němčiny, cvičení, turistika.

Navštěvuji Univerzitu třetího věku FTVS a spolu se studenty organizujeme výlety a vycházky do přírody. S jinou skupinou známých organizujeme pěší tůry, výlety na běžkách, výlety na kole.

Navštěvuji Univerzity třetího věku - Virtuální univerzitu v knihovně v Havířově při Vysoké škole zemědělské v Praze - Vysoké škole lékařské v Ostravě - Ostravská univerzita - filozofická fakulta

navštěvuji UV3 věku dva semináře, již asi 10 let

Navštěvuji zabavy pro starší spoluobčany,pomáhám s výrobou darků a zabavneho programu pro dědoušky a babičky.

návštěvy Akademie pro seniory v ZUŠ - hra na kytaru

návštěvy knihovny - besedy, klubu Rampa, blogy píše moje dcera na facebook a já se k nim vyjadřuji

Návštěvy známých v domově pro seniory, jejich doprovod na vycházkách a kulturních akcích, předčítání knih.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

NE

Nedėlám

Nedělem nic takového

Několikrát jsem se pokusila, ale dnes není lehké organizovat cokoli, každý má " mnoho aktivit a málo času", ani dobře míněné návrhy pro obec nejsou akceptovány.

nemám

nemám

nemám

Nemám aktivity pro město, jen navštěvuji kurs angličtiny a dva kursy na Universitě třetího věku. Kromě toho chodím s vnoučaty na různé jejich kroužky, často je hlídám a snažím se jim předat něco ze svých zkušenností, čtu jim historické knížky ( Staré pověsti české, Biblické příběhy, Řecké pověsti a báje), aby znaly něco, co se ve škole neučí, a co považuji za důležité pro jejich celkový duševní rozvoj. Takže se nenudím a připadám si užitečná.

nemám aktivity tohoto druhu

nemám takové aktivity

Nemám takové aktivity.

Nemám takovou veřejnou činnost.

nemám tuto činnost

nemám tyto aktivity

nemam tyto aktivity

Nemám, pracuji na plný úvazek.

Nemám.

Nepravidelně čtu dětem v Mš

Neprovozuji

nevěnoval

nevěnuji

nevěnuji se

nevěnuji se

nevěnuji se dalším aktivitám

nevěnuji se těmto aktivitám

nevěnuji se těmto aktivitám

nevěnuji se žádným aktivitám.

nevěnuji se žádným aktivitám.

Nevěnují, jenom svým zájmům.

nevím - nic z toho

nevím co bych uvedla.

nevím, zda je to přínos pro obec, ale sem tam navštěvuji cvičení s důchodci

Nevykonávám žádnou z výše uvedených aktivit.

nevzpomenu si na žádné takové

nic

nic

Nic

nic

Nic

nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

Nic

Nic

nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic dalšího.

Nic mě nenapadá

Nic mne nenapadá

nic z toho

Nic z toho

nic z toho nebo podobného

Nic z toho.

Nic závažného nepraktiluji

Nicemu

nijakým

Nohejbal

nula

Nula!

O

O prázdninách nacvičuji s dětmi na chalupě divadelní představení

Občas - jednorázově zajdu za nějakým známým seniorem na popovídání nebo na procházku.

Občas hlídám sousedům předškolní děti.

Občas píšu články do regionálních novin. Zúčastňuji se diskuzí na FB, které se týkají města, kde žiji.

občas vypomáhám s prací v horolezeckém kroužku pro mládež asi tak 8x ročně

Občasná návštěva v mateřských a základních školách v rámci soutěže Hasiči očima dětí. Také přípravuji a účastním se vyhodnocování této akce ve Sboru dobrovolných hasičů.

občasné organizování sobotních výletů pro známé

Občasné poradenství o inženýrské činnosti ve stavebnictví. Výkon funkce místopředsedy představenstva SVJ při správě bytového domu.

Občasné psaní blogu na internet, pravidelná pomoc mladším dětem ze ZŠ při obouvání bruslí na kluzišti - utahování šńůrkek u botů s bruslemi - třída nejmladšího vnuka...

obecni knihovna

Od jara do podzimu pečuji o květinové záhony před našim menším domem, který patří Společenství vlastníků.

Od roku 2000 jsem vykonával funkci kronikáře pro příměstskou část Běloves Náchod do roku 2015 (výstavy dobových fotografií, přednášky, vydal jsem 5 knih, v současnosti půlročně sestavuji text a foto pro internetové stránky: www.beloves.wz.cz ZDARMA!)

odborná komise při městském úřadu

Odpovídám v diskuzi na webových stránkách profesní komory na odborné dotazy.

Ochotnické divadlo

Ochotnické divadlo

Ochotnické divadlo jako herec

Oldskauti

opravujivše 70ti letým dorostenkám v mém okolí

orfanizování akcí ve spolku

Organisuji akce pro seniory v rámci organisace Senioři-školství OROS ,Děčín Navštěvuji kurs U3V -jednou týdně

Organizace a pořádání odborných přednášek.

organizace atletického veteránského hnutí v ČR ve Sdružení veteránů ČAS organizace a zajištění účasti českých veteránů na ME a MS v atletice organizace sportovní a kulturní činnosti v obci organizace setkání bývalých spolupracovníků

organizace cykloturistiky pro kolektiv,činnost v klubu důchodců

organizace setkání bývalých zaměstnanců (důchodců)

Organizace velikonočních a vánočních dílniček pro děti a dospělé.

organizace vlastivědných vycházek

organizace výletů, vycházek, zájezdů, návštěv výstav, tematických večerů, divadla, kina ap. . se skupinou oficiálně v žádném spolku neregistrovaných, avšak již dvacet let existujícího spolku " na knížku" přátel, znajících se většinou od mládí a dopňovaných průběžně přibývajícími přáteli podle principu - každý může dovést kamaráda a bude to i náš kamarád.

organizace výstav a účast na nich

organizace zájezdů, průvodcovská činnost

Organizacní práce pro Ceskou cirkev evangelickou

organizece setkávání seniorů.

organizovaná gymnastika 2xtýdně, organizovná skupina turistů-výcházka 1-2 měsíčně

organizování akcí pro děti a dospělé

organizování akcí v našem Senior klubu

organizování fotosoutěže

organizování kulturních akcí pro děti i dospělé

Organizování kulturních akcí v obci,aktivní činnost v div.spolku,organizační práce pro ochotnické hnutí v oblasti/lib.kraj/ i pro NP venkovského divadla,,pravidelně dělám Mikuláše v MŠ,přátelská poradenská činnost pro DS v okolí.

organizování turistických výletů pro KČT,

Organizování turistických výletů se známými.

organizování výletů pro seniory z U3V

organizování výletů, cyklo výletů, pobytů pro skupinu přátel. Organizace a aktivní hraní v hudební skupině - 8 kamarádů přibližně stejného věku, pravidelné dlouhé procházky (cca 5 km) se psem mé dcery, péče o zahradu - rodinná zahrada

organizování výstav (klobouků, bižuterie) + vernisáže

organizování zájezdu pro spolek diabetiků

Organizuji besedy se zajímavými lidmi zejména pro seniory

Organizuji jednou měsíčně kurz kreslení, malování či jiné výtvarné tvorby, každý týden organizuji kurz ručních prací pro děti, zejména háčkování pro děvčátka i dospělé dámy.

Organizuji jednu týdenní a jednu víkendovou cykloturistickou akci pro skupinu známých, 2 x ročně zajišťuji vstupenky do divadla pro Tuto skupinu a momentálně "studuji" U3V na ČVUT (Sport seniorů)

Organizuji nebo se podílím na organizování výletů s okruhem známých - kola, lyže, kultura. Podílím se na pořádání kulturních akcí v místě bydliště - koncerty, výstavy. Cca 2-4 za rok. 1/3 až 1/2 roku se střídavě starám o maminku 90let.

Organizuji setkání bývalých zaměstnanců ze tří bývalých zaměstnání.Všichni se rádi sejdou,ale nikdo to nedá dohromady.

organizuji setkání několika skupin přátel, včetně setkávání spolužáků ze SŠ a z VŠ

organizuji VU 3 věku

organizuji výlety pro kamarády

Organizuji, občas i vedu cvičení zdravotní tělesné výchovy pod hlavičkou Sport pro všechny Praha z.s. 1x týdně pro ženy středního a seniorského věku.

Orientační běh

péče o divokou zvěř

péče o kapličku v mém rodišti, organizace třídních srazů jak základní , tak i střední školy (oboji 1 x ročně), život ve farnosti (týdně)

Péče o kvétiny a občasný úklid a úprava prostoru ve vnitrobloku.

péče o vnoučata, aktivní řešení hádanek a křížovek v celostátní soutěži Grand Prix, daňové poradenství, vedení rubriky v křížovkářském časopise

péče o vnoučata,doučování

péče o záhony u našeho panelového domu

Péče o zeleň v okolí bydliště

pečuji denně o schizofrenního syna

Pečuji o invalidní švagrovou, pomáhám sousedům vyřídit úřední záležitosti, zařizuji pro kamarády přednášky z různých oborů...

pes

Pěší,horská turistika -velmi často

Pěvecký sbor

píši blogy na aktuální temata

Píši blogy z našich cest s fotografiemi.

Píši články do trampského časopisu Oslavské boudy z akcí, které pořádám. Organizuji týdenní výjezdy na běžky do Jizerských hor 1x ročně - pro zájemce i známé. Organizuji 1x ročně týdenní putování po Vysokých Tatrách - pro známé. Organizuji 2x ročně vždy týdenní cyklo putování po ČR ( Pálava, Telč, Třeboňsko...) - pro známé.

Píši fejetony do místních novin

Píši knihy.

Píši krátké články na internet s fotografiemi k danému tématu, mám otištěné články v některých novinách či časopisech.

Píši obecní kroniku 11 let. Vykonávám kostelnickou službu již 41 let. Zpívám v pěveckém sboru již 50 let. Hraji závodně kuželky a jsem jednatelem oddílu. Aktivně včelařím 48 let včetně výkonu funkcí.

píšu knihy, texty písní, autorské kabarety, připravuji prezentace pro profi kurzy, organizji je a bývám i školitelem

píšu kroniku obce doučuji matematiku pracuji v kulturní komisi Oú

Píšu obecní kroniku a pak ručně přepisuji, vedu Klub důchodců, s partou seniorů připravuji a nacvičuji různé kulturní programy, se kterými pak vystupujeme v obci nebo v okolí

Píšu písničky a scénickou hudbu pro dvě amatérská divadla, pro jednu facebookovou skupinu píšu doprovody k písničkám, několikrát do roka hraji s jednou kapelou dětem v několika MŠ, také s jednou křesťanskou kapelou při mších.

pití vína, chytání ryb,

plánování turistiky pro partu kamarádů

plavání,

plavání, cvičení

Plavání, cvičení, rehabilitace

plavání, jízda na kole, v zimě na běžkách

plavání, turistika, cykloturistika, golf, U3V - mineralogie a horniny, vnoučata - sport, hry..

plavání,vycházky

Plavecký výcvik žáků 3. +4. tříd ZŠ, výcvik v plaveckém oddílu, hodiny kondičního cvičení pro ženy

pletení a háčkování pro FN Ostrava háčkování rukávníků pro lidi s alchajmrem

Počítá se i péče o kočky v zahrádkářské kolonii? Vysvětlování, že trávením myší se likvidují ptáci, ježkové, ale i veverky a ještěrky, o kočkách nemluvě? Že ty kočky jsou mnohem užitečnější...

Podle potřeby chodím do vzdělávacích kurzů souvisejících s mou prací. promítám fotografie a vyprávím o svých cestách po světě i po tuzemsku v klubech pro seniory

Podobným aktivitám se nevěnuji.

Pohádková babička - pravidelné čtení dětem v MŠ

Pohovor,návštěva v DPS.

Pohybové aktivity pro ženy

pokladník v klubu parkinsoniků

Pomáhal přátelům, když mají problémy.

pomáhám při organizování sportovních soutěží lyžařského spolku cca 3x měsíčně

pomáhám s organizací sportovních akcí pro seniory

Pomáhám starším kolegům a známým zajištěním léků, pomoc s nákupy a odvozem, kam potřebují v rámci bydliště, hlavně k lékaří a na kulturní akce.

Pomáhám starším lidem v sousedství s řešením jejich situace, kterou již sami nezvládají např. nákupy, úřady, zařizování, opravy atd. Sami se na mě obracejí.

Pomáhám starším známým s nákupy či menším úklidem v jejich domácnosti.

pomáháme /více seniorek/ s přípravou zábavy. vycházek a menších naturálních příspěvků pro menší skupiny v dětském domově. Nahodile, když jsme o to požádány. /ovoce, malé čokoládky, bonbony a pod./

pomoc mladé osamělé vážně nemocné ženě

pomoc na atletických závodech - doprovod,rozhodčí

pomoc při konání kulturních akcí v obci

pomoc při organizování závodu na lyžích, na kolech apod.

Pomoc při pořádání sportovních soutěžích jako rozhodčí

pomoc při zajištování různých akcí v klubu důchdců

Pomoc při zajišťování turistických akcí.

pomoc s opravami při vydávání místních novin (na chalupě)

pomoc starším lidem /nákup,procházky.../ donáška knih

Pomoc v rámci rodiny.

Pomocné práce při správě domu.

POPOVÍDÁNÍ SE SOUSEDY KTEŘÍ JSOU NA TOM HŮŘ NEŽ JÁ, PŘEDČÍTÁNÍ SENIORŮM

Porybný na Berounce, člen výboru MO ČRS

Pořád´am koncerty klasické hudby 4x do roka v kostelích. Pořádám přednášky v místním museu 2x do roka, pořáadám pouť a. Burzu1x do roka

pořádám 1x v měsíci turistický kroužek pro děti od páté do osmé třídy

Pořádání bleší ho trhu.

Pořádání hudebních produkcí

Poskytuji výchovné poradenství, logopedickou nápravu, dyslektickou nápravu u dětí předškolních a školních do 11 let, doučování, dnes už vše bezplatně, podle potřeby známých rodin.

Pouze osobní a rodinné aktivity.

prac. činnost, články o živ. prostředí, v sezoně dům a zahrada

Práce kolem rodinného domu a zahrady, péče o oba rodiče/90,88/

práce na automobilech

Práce na chalupě a zahradě

práce na chalupě, moje OSVČ činnost

práce na zahrádce opravy elektrospotřebičů

Práce na zahrádce v zahrádkářské osadě.

Práce na zahradě

práce na zahradě, golf 1x týdně, 3x týdně plavání

Práce na zahradě, turistika, tanec, zpěv, časté setkávání s rodinou a přáteli, 10 roků navštěvuji Univerzitu 3 věku,, několik roků vytvářím svůj rodokmen, pátrám po předcích a navštěvuji místa ,kde žili, jezdím se seniory na zájezdy, cestuji za památkami, Paříž, Španělsko, Malorca , Švýcarsko a mnoho dalších destinací.

práce pro charitativní organizaci

práce pro i60

práce pro Klub seniorů - organizování vycházek a výletů

práce pro nadaci

Práce pro SVJ OD

práce při správě bytového domu

práce s dětmi- vedení kroužku- turistického

práce s handicapovaným žákem

Práce s klubem seniorů, vytváření programu

prace s opustenymi psi

práce v bytovém družstvu

Práce v církvi ČCE, kurátorka, výpomocná kazatelka

Práce v Komisích na městském úřadě, návštěva neziskových organizací osobní blog na PC

Práce v kulturní komisi,Vedení kroužku keramiky,externí průvodkyně na hradě-jaro,léto,podzim.

práce v profesním spolku

práce v představenstvu bytového družstva

Práce v radě seniorů, diskuse o dění ve městě, vernisáže

práce v Radioklubu Liberec - člen představenstva

práce v sociální oblast, terapeie - Rogers

práce v zahrádkářské osadě - ve vedení

práce ve folklorním souboru a dětském suboru - jeho vedení

práce ve spolkové činnosti - včelařství.

Práce ve spolku, organizováni sportovní činnosti seniorů, předsedkyně dalšího spolku a z toho vyplývající povinnosti- to je nárazově. Studium na Univerzitě 3. věku Studium Virtuální univerzity 3. věku

práce ve Spolu historie a Spolek etnograficko . vlastivědný , snaha o obnovu kroje, tradic , a oživování historie , sbírání ,,pokladů" které se často vyhazují

Práce ve volební komisi, sbírání podpisů v rámci připomínek k územnímu plánu atd.

Práce ve výboru asociace zdravotně postižených - 1x měsíčně

pracovní poměr

Pracuji 3 dny v týdnu. Chodím na dialýzu, takže jiné činnosti omezji.

pracuji jako asistent pedagoga na ZŠ

Pracuji jako knihovnice v místní knihovně (za mírnou odměnu) Provozuji internetové stránky o motosportu

pracuji jako koordinátor dobrovolníků v ADŘE

Pracuji jako OSVČ 3 - 4 dny v týdnu, studium U3V, sportovní aktivity - cvičení 1x týdně, v zimě aktivně běžecké a sjezdové lyžování, v létě aktivně kolo.

Pracuji jako předsedkyně Klubu seniorů v našem městě. Jsem cvičitelkou oddílu žen ASPV.

pracuji jako vedoucí dětského sportovního oddílu

Pracuji jako zdravotní sestra na plný úvazek.

pracuji pro spolek seniorů

Pracuji pro Svaz postižených civilizačními chorobami - starám se o 125 členů, vedu kurzy paměti, vycházky,výlety, společenské hry, ruční práce, hraní pétanque, bowlingu (pořádáme také turnaje), dále spolupořádáme Sportovní hry seniorů v Táboře, jezdíme na Krajské hry seniorů v Českých Budějovicích.Pracuji také v okresní organizaci - ozdravné pobyty a rekondice pro kardiaky atd.

Pracuji v archivu města jako archivář

pracuji v místní knihovně

Pracuji v představenstvu Bytového družstva

Pracuji ve Sboru pro občanské záležitosti.

Pracuji ve spolku Ultreia-spolek poutníků do Santiaga de Compostela,pečuji o českou sekci.Jedná s o poutě od slova putovati,pracujeme na celostátní a evropské úrovni.

Pracuji ve veřejné službě a práci si občas nosím domů. Jde to na oltář vlasti. Expertní činnost.

Pracuji ve výboru ZO svazu tělesně postižených v ČR v našem městě. Scházíme se 1x za měsíc. Organizujeme zájezdy, poznávací a rekondiční pobyty převážně v ČR.

Pravidelná cvičení dětí TJ Sokol

Pravidelná čtrnáctidenní příprava aktivit pro skupinu klientů po mozkových příhodách.

Pravidelná návštěva a poslech Swingových koncertů .

pravidelná návštěva domova důchodců v místě bydliště

pravidelné "dýchánky", tj. rozhovory o problémech a životě celkově s mladými (17 a 37) let. Čtení knížek - cca jedna denně. Sledování dokumentárních pořadů na DQ, Spektru, Viasat History. Porovnávání mediálních výstupů na ČT24 a TA3. Sledování politického dění ve světě. Pravidelné - nikdy nevynechávám - sledování AZ kvíz a slovenský Duel. To vše se sice netýká života obce, ale má to poměrně velký vliv na okruh mých známých.

pravidelné cvičení v TJ jedou týdně

pravidelně cvičím, běhám, mimo zimy jezdím na kole, hraji karty,scházím se pravidelně s bývalými kolegy a navštěvuji U3V

Pravidelně čtvrtletně svolávám tzv. minisrazy se svými blízkými známými - jedná se o cca 3 minisrazy, resp. 3 skupiny mých známých (spolužákyně, bývalé kolegyně z práce, kamarádky)

Pravidelné měsíční psaní pro dvoje česko kanadské noviny a navštěvování amatérského kurzu malování - pořádání vlastních výstav obrazů /cca 1/rok i častěji/

pravidelně nakupuji pro postižené lidi, uklízím odpadky, čtu, kreativně tvořím různá přání, koláže atd

Pravidelně navštěvuji staré lidi,kteří se cítí osamoceně a povídám si s nimi

pravidelně navštěvuji/studuji na U3V na 4 VŠ udržuji zahrádku před činžákem

pravidelně nikoliv

Pravidelně organizuji školní srazy, pro přátele občas výlety jedno i vícedenní po ČR

pravidelné příspěvky na firemní facebook o problematice, ve které podníkám

pravidelné psaní blogu

Pravidelné psaní malých publikací v Microsoft Publisher: cestovatelské, bylinkářské, kuchařské recepty. Tvořím je v elektronické formě a tisknu pro okruh známých. Jsem členem Výboru Společenství vlastníků bytových jednotek, vykonávám zde pravidelnou činnost pro společenství.

Pravidelně se starám o nemocnou osobu. Vařím, povídám si s ní, dělám tzv.společnost - bez jakékoli úplaty.

Pravidelné setkávání zdravých a mentálně postižených dětí /až do 30 let/ Divizna - aktivační činnosti. Jsme dobrovolníci.

Pravidelné vycházky na hory.

Pravidelné vycházky, výlety i týdenní pobyty pro skupinu asi 25 spřátelených seniorů - spoluorganizuji dopravu, ubytování, jednotlivé výlety. Výlety dokumentuju - fotky - v PP přes Uschovnu, vč psaných zpráv z cest. Navštěvuji 3 univerzity U3v - tělovýchova, fotografování, výtvarné kurzy, počítačové kurzy

Pravidelné zveřejňování vlastních fotografii na určité skupiny a občasné psaní k některým tématům nebo fotografiím

pravidelný sborový zpěv při kytaře skupinové cyklistické putování sledování, doporučování a organizování návštěv kulturních akcí

Predcitani detem

Prezentace pro různé zájemce včetně domovů seniorů (vlastní foto a zážitky z cest a zejména hor)

Priprava vánočního koncertu v místním kostele - členka sboru.

prisedici v senatu u obvodniho soudu

Pro skupinu známých (30) pravidelná příprava kulturního programu na třídenní setkání mimo Prahu.

procházkám

Procházky a cvičení psa.

proti šíření infekcí

Provádím mystery shopping a výzkumy jako placenou práci.

provádím po Praze připravuji přednášky U3V

Provádím pravidelně úklid naší ulice kolem domu a zahrady, výsadba růží na veřej. prostranství a péče o ně.

Provázim dobrovolně lidi po městě, vyprávim dějiny města .( je to pod informačním centrem města )Pořádám pro onkologicky nemocné pacienty sdružené v Amélii výlety do okolí nejen našeho města

Prozatím nic. Ráda bych.

průvodcovské činnosti pro přátele,

Před sedmi lety jsem založila v naší obci ochotnické sdružení. Organizuji několik pravidelných akcí (masopust, posvícení, předvánoční akce a zpívání v kostele na Štědrý den) a další potřebné akce. Režírovala jsem divadelní představení, hrávám loutkové divadlo s marionetami, které pro ten účel vyřezávám, totéž i s maňásky, organizuji nácvik hudebních vystoupení, vyrábím velké masopustní masky, kostýmy a divadelní rekvizity, zajišťuji plakáty, letáky včetně vylepování a podobné práce. V posledních letech pracuji s dětským dramatickým kroužkem, píši nebo upravuji pro děti hry, řídím nácvik a vyrábím kostýmy. V novém volebním období začínám s činnotí v redakční radě obecního časopisu a v komisi pro rozvoj obce a životní prostředí.

předávání zkušeností na kroužku ručních prací na 1. stupni místní základní školy

předčítání dětem v družině

Předčítání dětem v mateřské škole

Předčítání dětem v MS

Předčítání dětem v MŠ

předčítání dětem v MŠ

předčítání dětem v MŠ, pomoc při organizaci akcí pro děti v obci

předčítání dětem v Mš, pomocný dohled při výletech Mš,..

Předčítání dětem v nemocnici, asistentka pedagoga ve škole - jako dobrovolnice

předčítání manželovi upoutanému na lůžko, hmotná pomoc sociálně slabé sousedce,

předčítání pohádek v mateřské školce 2-3 krát měsíčně

Předčítání seniorům v domě s pečovatelskou službou.

předčítání v domově důchodců

předčítání v MŠ a v LDN, cvičitelka Senior fitness (zdravotní cvičení 50+)

přednášky o ekologii

přednášky pro seniory, vycházky pro seniory

přednášky pro veřejnost, často námětem je gerontologie, nebo sociální otázky stáří - pro veřejnost, nejčastěji městké knihovny v CR a evangelické fary

Předs. Společenstvi byt.jednotek

předseda SVBJ- starost o chod paneláku, zajišťování oprav....

předseda SVJ

Překládání z a do aj

Při tanečních - prodej vstupenek. Zastupování na odborných školách, v M Š.

příležitostně asistent trenéra mládeže kopané

Příležitostně doučuji češtinu a dělám korektury knih.

přímluvné motlitby

Příprava a organizace kulturně turistických akcí

Příprava soutěží TEV a FYZ pro žáky ZŠ a SŠ.

Příprava turistických výletů

Příprava zájezdů 1-2 krát ročně pro skupinu seniorů - učitelů a učitelek vv. po zajímavých lokalitách v republice.

připravujeme a zajišťujeme program pro členy, kteří jsou organizovaní ve Svazu tělesné postižených, přes 200 členů, každý měsíc je akce. připravuji trasy pro Klub turistů společně s ostatními turisty, akce každý týden navštěvuji paní po dvou mozkových mrtvicích, dělám jí společnost, pomáhám jí, beru na výlety.

Připravuji a organizuji turistické akce a zájezdy.

připravuji přednášky pro Klub důchodců a presentuju je.

Příroda, rybaření

přísedící soudu

Přísedící u soudu

přísedící u soudu

Přísedící u soudu

Přispívám články na Wikipedii, překlady či témata z knih či časopisů.

Přispívám na server i60, píšu svůj blog, spravuji a plním své webové stránky Česká hospodyňka, jsem členem skupiny Amatérská fotografie na Facebooku

přispívání do Wikipedie

psaní blogu

Psaní blogu na internet

psaní blogu na internet

Psaní blogu, příprava návodů pro kreativní tvorbu a s tím spojené fotografování produktů.

Psani clanku, historie rodiny, almanach spoluzaku z gymnazia ap

Psaní článků do internetového časopisu

psaní článků do místního časopisu cvičení v Sokole a i na sletech, soutěžících akci v knihovně - příspěvky do soutěží šití panenek KIWANIS akce ve Fokusu hoby klub ARCUS činnost v místních klubech pro seniory, taneční zábavy, akce velikonoc, vánoc, Mikulášské, domov důchdců, soutěže v ručních prací, výstavy v ČEsko a Slovensko atd.

Psaní článků: Blog, místní zpravodaj, webové portály

Psaní kroniky pro Klub seniorů.

psaní pamětí

Psaní pohádek pro Svobodný vysílač, pořádání akce Vynášení Moreny, pořádání akce Jarní otvírání studánek,pořádání Slunovratů, pořádání výletů po silových místech Moravy a Slovanských hradištích.

psaní v nejrůznějších formách

Psychoterapeut.činnost-stavím rodinné konstelace

Ráda chodím na procházky - svižně s holemi.

realizace rodinného stromu života

Relaxační cvičení, břišní tance, výlety, kuželky, bowling, pivo-víno s kamarádkami, kino

renovace veteránů Jawa

Rezbarina,. Mollky

Režijní práce v amatérském divadle, práce v pražské organizaci amatérského divadla - organizování pražské přehlídky.

Rozhodčí lehké atletiky v místě bydliště, převážně závody dětí a mládeže, rozhodčí gymnastiky Sokola v místě bydliště. Pravidelně 2krát týdně plavu.

Rozhodčí vrůzných sportech atletika,lyžování, horská kola

Rozhovory a procházky s babičkami v Charitě - v domově pro seniory

Ruční práce pro rodinu a vnoučata a to i na školní jarmark jako příspěvek škole (např pletené ponožky aj.) Schůzkám s přáteli

ruzne aktivity v naší obci, předčítání dětem v MŠ

Rybaření

rybaření

sadaření a zahradničení

Sběr odpadků v lesíku za zahradou.

Sběr psích hoven v okolí domu

sbírání podkladů historie místa a jeho zveřejňování v místním zpravodaji a přednášky, podpora aktivit místního střediska Junáka, aktivní podpora galerie v místních lázních, aktivity ve dvou spolcích jako člen jejich výboru

sborový zpěv

sborový zpěv, proto koncerty na různých akcích po okrese (výročí republiky, advent, vánoční koncerty apod.)

sborový zpěv, sborová hra

Sebevzdělávání - zvyšování fyzické kondice - opravy, údržba a rekonstrukce domu

Sepisování pamětí zejména o širší rodině z historie (o rodičích, odkud pocházeli, co dělali atd.)

setkání u kávy s důchodci z našeho paneláku

setkáváme se se seniorkami v charitním středisku a děláme,co je potřebné

Setkávání se sokolkami v klubu 1x měsíčně - informace z výboru spolku a zajímavosti z veřejného dění Setkávání seniorů v klubu - zajišťuji rekreace - dovolené

Setkávání se spolužáky

sex

sex, cyklistika, turistika, návštěva výstav, fitka

scházím se s přáteli, píši na internetu zprávy, vyhledávám odborné zajímavé články, četuji - vaiber s rodinu

Skaauting, komorní hudba

Sleduji internetové diskuze a aktivně na ně reaguji, vysvětluji svoje názory. Bydlím v bytovém domě a ač okolní pozemky patří městu starám se o úpravu okolí a zeleně, jen tak pro dobrý pocit.

Snažím se ovlivnit činnost místní samosprávy ve prospěch ostatních občanů.

Snažím se podělit s okruhem svých přátel o informace (získané z internetu) o událostech ve světě, protože objektivita našich mainstreamových médií je žalostná. A o totéž se snažím u svých dětí a hlavně vnoučat (situace ve školství opět tristní), tak jak se o to v dobách komunistické totality u mne snažili moji rodiče a prarodiče.

Snažím se pomáhat mladým rodinám s organizováním různých akcí.

snažím se pomáhat zvířatům, v loni jsem byla 2x venčit psy v útulku,občas uklidím u kontejnéru , pár drobností...

Sousedce děláme drobné nákupy, drobné opravy na požádání,

Soustavná (denní) péče o nemocného člověka.

Společnost my rees...výsadba stromů...pravidelně vypomáhám v MŠ

Spolková činnost v obci v oblasti sportu a ochrany přírody

Spoluorganizuji měsíční setkání spolužáků základní školy a bývalých kolegů - učitelů střední skoky

Spolupráce na projektech na VŠ.

Spolupráce s obecními úřady při provozování vodovodů a vypracování provozní dokumentace

Spolupráce s vedením obce a MěKS v otázkách historie obce, ochrany zdejší přírody, propagace města, přednášky o historii ( např.na Noci kostelů, speciální vycházky pro SPCCH, pro některé sem přijíždějící skupiny turistů, fotografování městských akcí a umísťování obrázků na webových stránkách města ...)

spolupráce se Střediskem pro nevidomé a slabozraké

Spolupracuji s kočičím útulkem, pořádám pro ně aukce, jezdím na blešáky a podobně. Píšu pro ně na web články. Pořádáme Noc literatury a zúčastňuji se akcí pořádaných knihovnou. S majitelkou útulku občas navštěvujeme školy a vysvětlujeme dětem, jak se chovat v případě nalezení zvířete apod.

sport

sport

sport - tenis, lyžování . cyklistika, turistika, plavání

Sport zábava vnoučata...

sportovní aktivity, turistiky, plavání....

sportovní rybolov, lyžování, otužování, pokusy o hru na hudební nástroj, vaření, pečení chleba, práce na zahradě, údržba domu...

Správa a vedení webových stránek a stránky FB pro neziskovou organizaci onkologických pacientek.

Správce domu ve společenství vlastníků, zajišťování oprav poruch na V+T+P+E, účast při kontrolách a revizích, zajištění shromáždění SVJ a pod.

Stále pracuji na OSVČ jako publicistka, připravuju články i knihy

Starám se a žiji se 4 "vyhozenými" kocoury - dobrovolně a moc rád ...

Starám se o předzahrádku našeho společného domu, občas se příležitostně angažuji v rekreační oblasti kde máme chatu.

starám se o volnočasové aktivity seniorů v ČR, ústeckém kraji a ve městě Most

Stavební práce na RD, údržba zeleně a zahrady.

Stavebnictví...

studium (opakování) cizích jazyků, studium kunsthistorie

Studium cizího jazyka, účast na přednáškách U3V

studium cizího jazyka. Velká aktivita, která zabere spoustu času jsou práce v domácnosti - úklid, vaření, prádlo a pod. Proč se na to neptáte???? Dělá se to denně a zabere spoustu času. Místo pitomého vaření a uklízení bych s chutí twitovala, nebo dělala jiné, nadmíru zajímavé činnosti!!!!!

Studium digitální fotografie na U3V ve Zlíně

STUDIUM jazyků, pletení zahrádka,lyže v rakousku

Studium na U3V FF UK Pravidelně dělám společnost 90ti leté paní, která nemá rodinu ani přátele a je velmi osamělá, v létě je neomezeně hostem na mé zahradě, v zimě ji navštěvuji v jejím bytě.

STUDIUM NA UNIVERSITĚ TŘETÍHO VĚKU 4X ZA SEMESTR - UŽ 9 LET

Studium na Univerzitě III.věku, návštěva koncertů, divadla, kina, či přednášek a autogramiád dle vlastního zájmu a výběru. Návštěva knihovny, pomoc při organizování výletů pro Svaz těl.postižených, pěší turistika, 1xročně lázně a dovolená.

studium U3V

studium U3V TUL -nyní nano vlákna

studium U3V,

studium U3V, práce na částečný úvazek, studium jazyků

Studuji senior gymnázium, cvičím v sokole

Studuji U3V FTVS a LF

Studují virtuálni univerzitu 3.věku

Studuji,hodně čtu, výlety do okolí/pěší/,koncerty FOK a ČF, sauna,joga.

Svolávám a koordinuji pravidelná setkávání a společné sportovní aj. akce (spolužáků) absolventů univerzity 3. věku FTVS UK z let 2015 -2017.

šéfredaktorka obecních novin

šíření optimizmu

školení zdravý životní styl

školení, výuka, správa administračních systémů, tvorba textů, jazykové korektury

Taichi

Tak zadne,mam jen osobni aktivity-mam pravnoucata,labradora,kamaradky,cviceni,U3V.

Takové aktivit již nestíhám, až nebudu zaměstnaná , zapojím se aktivně do dění v naší obci.

Takové aktivity pravidelně nevykonávám.

tanec

tanec

Taneční skupina v Klubu důcodců

Taneční, skupinové výlety na kole

taoistické tai chi

tato poznámky se týká otázek v l. části. Cestuji a jezdím na zájezdy ale 1x týdně to nejde. Chodím do divadla, kina a na koncerty ,ale každý týden to nestihnu. Také 1x za týden nehlasuji ve volbách. Možná časem, ale zatím 1x za týden volby nejsou. Fotografuji a filmuji ale ne 1x týdně. Občas něco koupím na internetu, ne pravidelně

Těmto aktivitám se nevěnuji

tenis , fotbal , lyže

tenis, bridge

Tento dotazník jsem už vyplňovala

této práci se nevěnuji

tlumočeni

trenér mládeže kopané, organizuji jednodenní a vícedenní výlety, spoluorganizuji výlety školní družiny

trenér mládeže ve sportovním oddíle

trenérská činnost v atletice

trénování leního hokeje

Trénuji se synem, vnukem a přítelem děti a společně aktivně hrajeme mölkky nejen v rámci akcí ČSM. Pomáhám místním ochotníkům jako nápověda a inspice.

Třikrát týdne trénuji holčičky ve věku od 5 do 10 let ve sportovní gymnastice. Od základů až po nácvik sestav a účast na závodech na krajské úrovni a na pohárových závodech po celé republice.

Třikrát v týdnu vedu zdravotní cvičení pro starší ženy.

turistika cyklovýlety

turistika

Turistika s přáteli.

turistika, klub seniorů

turistika, organizování akcí v našem Klubu důchodců

Turistika, značení a zákres turistických tras

turistika,dovolena,plavani,chuze,lyžovani

tvorba domácího videa

tvorba webových stránek o zdravém životním stylu

tvořím Slovník českého skla od r.1900 na Pinterestu

tyhle činnosti nedělám

U3V

U3V

U3V - Dějiny umění - přednášky 1 x týdně Členka spolku přátel Lužických Srbů - Societas Amicuum Liberec

U3V filosofická fakulta 1x za 14 dni Kurzy malby a kreslení ZUŠ Akademie pro seniory 1xza 14 dni

U3V na FF UK, Seniorská akademie v Praze 8 - obojí semestrálně

U3V, návrhy na radnici pro zlepšení okolí

Účast na akcích věnovaných historii našeho městského obvodu

účast na pořádání sportovních závodů, hraní loutkového divadla i divadelních poředstavení, přispěvky do časopisu, příprava národní kultuní akce během celého roku,

účast na vedení country kroužku

účast na veřejných schůzích osadního výboru, aktivní diskuse o řešení problémů v obci, osobní pomoc při různých akcích, pořádaných osadním výborem

účast v country tanečním klubu organizování 1x týdně aktivit pro seniory

Účast v organizaci Hestia projekt 3g

Účetnictví pro tělovýchovnou jednotu

Učím anglickou konverzaci na Centrum celoživotního vzdělávaní

učím se Agličtinu a navštěvuji U3V fa. Humanitnich studii

Účinkování v divadelních představeních ochotnického spolku. Většinou hostujeme po vesnicích kraje.

údržba zeleně podél obecní komunikace cca 4 kn

udržování pravidelné korespondence s několika přáteli, nemající potíč.

udržování předzahrádky před domem (zahradnické práce), krmení ptáků v zimě, péče o květiny v domě na chodbě

Udržování spolupráce se zahraničním partnerským městem. Průvodcovské služby pro CK po přírodních lokalitách i městech

Úklid kostela, práce na společných prostorách u nájemného domu

Umělecká škola Hra na akordeon 1x týdně

universita třetího věku

Univerzita 3 věku,setkávání se spolužačkami

univerzita třetího věku

univerzita třetího věku

univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku, volejbal, tenis, internetová stránka, práce v zaměstnání, zahrada.

Univerzita3.věku, cestování vlakem nebo autem po ČR s přáteli,

Univerziza 3. věku

Už jsem toho zanechala "jen" píšu politikům kvůli tomu, co mne opravdu "zvedne ze židle a rozesílám i s odpovědí vrstevníkům

V Klubu důchodců .Přednášky o kosmetice.skupin.zájezdy do hor ,přírody,jízdy na kole ve skupinách ddůchodc

V rámci našeho spolku pořádám akce k různým výročím - narození TGM, upálení Palacha, sameťák, výročí republiky. Spolupracuji s Post Bellum a Mene Tekel na jejich akcích.

V rámci spolkové činnosti - informace na web spolku, práce s dětmi (organizace dětského dne, beseda a přírodě apod.)

V současné době připravuji 4denní poznávací zájezd do Moravskoslezského kraje včetně průvodcovské činnosti (např. Nový Jičín, Frýdek - Místek, Opava, Vítkovice, Ostrava, Fryštát, Darkovičky, Kravaře .....), přihlášeno je 42 osob. V minulosti jsem takovou činnost dělala 7x - lidi jsem bezpečně vodila tam, kde jsem nikdy sama nebyla, chodit po městech jako Hamburg, Kodaň, Roskilde, Brémy, Cáchy, Trevír, Mohan, Koblenz, Basilej, Lausanne, Curych, Brixen, Kostnice, Linec, Ženeva, Murten, Krakow, Lodž, Varšava, Wroclaw, Košice, Prešov, Kežmarok, Eger atp., jsem se naučila díky googlemaps = nezabloudili jsme nikdy.

V současné době se léčím po úrazu páteře.

V tomto smyslu žádným.

včelaření

Ve škole Montessori vedu 1x týdně turistický kroužek Pracuji v Komisi památkové péče pro město - 1x měsíčně

Vedení bezpříspěvkového spolku

vedení cvičení Pilates pro seniorky 1x týdně

vedení dětského folklorního souboru, hlídání dětí z okolí , práce v sociální komisi obce, studium na U3V

Vedení dramatického kroužku v ZŠ.

vedení hodin zdravotního cvičení pro seniory

Vedení Klubu aktivních seniorů, náplň celoročního programu, pořádání a průvodcování zájezdů.

vedení klubu důchodců v podniku, kde pracuji, vedení turistických vycházek,

vedení klubu seniorů 1x týdne, chodím na cvičení pro seniory 2x za měsíc navštěvuji jež 6 let Virtuální Univerzitu třetího věku

vedení klubu seniorů. zájezdy autobus,. vlak ,trenování paměti, plavání ,čtenářlský kroužek, kroužek ručních prací, cvičení služba na dětské pohotovosti

vedení kroniky Klubu žen v obci

Vedení kroniky seniorů

vedení obecní kroniky,

vedení seniorských turnajů bridže

vedení skupiny seniorů vysokého věku

Vedení U3V "Fyzika pro nefyziky", přednášky na MFF UK (zaměstnání). Průběžná aktivní neplacená práce pro mezinárodní organisace IEC, ISO (tvorba mezinárodních norem) a čůenství v ISO, IEC, čes. ČSN, něm. DIN, DKE - prakticky denně.

vedoucí smečky vlčat ve skautském středisku

Vedoucí turistického kroužku při Centrumu celožitovního vzdělávání Aktivní stáří - 12 výletů za rok

vedoucí v klubu dětí, pssaní zpráv zklubu seniorů, zajišťování programu pro klub seniorů

vedu a vedla jsem cvičení pro ženy a letní seminář týdenní každoročně se cvičením

Vedu cvičení pro skupiny seniorů 3x týdně

vedu cvičení žen v Sokole hraji loutkové divadlo

Vedu kroužek angličtiny v MŠ - 1 krát týdně cvičím jógu

vedu kroužek bridže, organizuji různé vnitřní oslavy, výlety, exkurze, pomáhám při organizaci akci pro děti a mládež ve sportovním spolku, organizuji týdenní pobyt pro seniory se sportovním zaměřením, atd.

Vedu kurzy keramiky pro děti; pro důchodce a matky na mateřské dovolené; pro děti v dětském domově ; v ústavu pro postiženou mládež.Pracuji jako dobrovolnice v domově seniorů - arteterapie

vedu kurzy zdravotní TV a jógy a organizuji zahraniční zájezdy se cvičeím

Vedu recitační kroužek seniorů. vystupujeme dvakrát ročně v divadle

vedu výlety do okolí i celé ČR pro širokou veřejnost, pořádáme hru bingo, ...

vedu zdravotně-kondiční cvičení seniorů 1x týdně ve 2 skupinách

Velká řada aktivit je pro mě nedostupná, protože neslyším.

Venčím psy z místního útulku.

věnuji se keramice tvořím a jiné ruční práce

věnuji se 1x týdně nácviku židovských tanců, rekondičnímu cvičení 2x týdně, 1x týdně zpěvu ve sboru, čtyřletému vnoučkovi, kresbě

věnuji se aktivně hudbě, vlastním taneční orchestr a plesové sezoně máme cca 30 vystoupení.

Věnuji se pravidelné cvičitelské činnosti jak s důchodci, tak i pro ostatní občany ve městě.

Víc jak 20let jsem vedla skautský oddíl ( za totality turistický oddíl mládeže). V nynější době jsem členkou oldkautského klubu a nadále spolupracuji se skautskými oddíly( spíš pasivně asi 3krát ročně.

více než jsem v tabulkách uvedl nestihnu

víkendová péče o postiženého bratra

virtuálka U3V trénink mozku

Virtuální universita třetího věku - 6.semestr, provozně ekonomická fakulta Zemědělské university ZUŠ pro seniory - výtvarná tvorba, 3.semestr.

Virtuální univerzita 3. věku(VU3V)-kulturák Zábřeh na Moravě

Vítání občánků pomoc při organizaci akcí v obci - dílničky pro děti,jarmarky,atd. Kronika seniorů a nově nar.dětí čtení dětem v MŠ Charitativní práce - čtverce po Afriku,deky do dětských domovů apod.

viz výše

vnoučatům

Všechny aktivity jsem již uvedla

výbor SPCCH v obci

Výbor Společenství vlastníků, dobrovolný úklid okolí domu. Hlídám vnoučata, ale protože jsou daleko, tak jen jednou v měsíci dva tři dny. Vydávám časopis - byl to měsíčník, nyní dva roky dvouměsíčník- na internetu zveřejněný. Obsahem je i sledování práce o.p.s. ,Vydavatelská činnost je již víceméně charitativní. Proč se, prosím, ptáte na volby v týdenních aktivitách? Volby jsou sice nyní každý rok, ale ne každý týden. Podpořila jsem rodinu invalidních důchodců - 30 000, další nevrácené půjčky takovýmto osobám - 20 000 Kč. Při důchodu jsem aktivní OSVČ šest let.

Vyhledávání informací, týkajících se činnosti bytových družstev a společenství vlastníků a podávání zpráv členům těchto organizací.

vycházky a zájezdy pro seniory bývalé zaměstnance v KD odborů

výchova a hlídání vnuků

výkon funkce předsedy bytového družstva - neplacené

Výkon funkce ve společenství vlastníků.

Vykonávám funkci kronikářky obce a a jsem vedoucí redaktorkou místního periodika, které vychází 6x ročně. Obě činnosti vykonávám už více než dvacet let.

výpomoc v obecní knihovně vyhledávání podkladů pro obecní sborník fotografování obecních akcí a změn v obci schůze hasičů, podklady pro kroniku

Vyrábím modely / letadla, lodě, miniatury /. Provozování modelů.

výroba webových stránek, průvodcovství.

Vystupování s folklorním souborem (zpěv a tanec).

vystupuji v taneční skupině

Vytvoření petice spolu s chataři v obci a jednání na zastupitelstvu.

Výuka na VŠ. spolupráce se SŠ, účast na odborných přednáškách (ČKAIT). dobrovolnická činnost - průvodcovství+historie města a okolí, průvodce v galerii (historie)

výuka seniorů

Využívám Univrsitu 3 věku aktivně

Vzhledem k péči /opatrovnictví/ o moji ženu uvedenou činnost poslední \\\\š roky nevykonávám

vzhledem k tomu, že jsem v důchodu necelé dva měsíce, aktivity prospěšné jiným zatím hledám.

Vzhledem k tomu, že pečuji o imobilní 95 letou matku sama, nemám čas pro jiné.

Vzučuji práci na počítači sniory v knihovně v Petřvaldě 1x týdně

Webová stránka spolku, hraní v kapele

x

xxxxxx

z toho nic

zábavné taneční vystoupení s TJ sokol - předtančení na plesech a různých akcích

zabezpečování chodu domu o 100 bytových jednotkách

Zabývám se badatelskou prací; poslední dva roky historie poštovnictví na Domažlicku: kniha Příběhy pošty vyšla 30.11.2018. - Nyní dokončuji soubor přednášek o životě a hlavně díle Boženy Němcové, které budu přednášet v průběhu příštích měsíců (výročí BN v roce 2020. Pravidelně dopisuji do regionálních novin, převážně výbor zajímavostí z historie se vztahem ke dnešku (např. 1.světová válka, říjen 1918 apod.) Navštěvuji už několik let U3V na UK Praha, fakulta sociologie. Vybírám si semináře se zaměřením český jazyk, literatura, sociální otázky.

zácvik výkonu domácích prací včetně nákupů a vaření osoby se zdravotním postižením jako přípravy na samostatný život (popř. pouze s dohledem)

Źádným

ŹÁDNÝM PODOBNÝM AKTIVITÁM SE UŽ BOHUŽEL NEVĚNUJI, ALE JEŠTĚ DONEDÁVNA JSEM BYLA ČLENKOU SENIOR KLUBU NAŠÍ KATOLICKÉ FARNOSTI, KDE JSEM SE VĚNOVALA CHARITATIVNÍ ČINNOSTI A ROVNĚŽ JSEM BYLA ČLENKOU MEZINÁRODNÍ ŽENSKÉ SPOLEČNOSTI ZONTA SE ZAMĚŘENÍM NA CHARITU.

zahrada,vnoučci,kolo

zahrádka v organizace zahrádkářů - brigády pro kolonii, výlety - organizace výletů pro kamarády

zahrádka, skleník

Zahrádkaření

zahradničení před naším domem ve prospěch všech a zcela zdarma,dokonce za vlastní peníze,abychom to měli hezké.

zajišťování placené reklamy práce jako redaktorka místního časopisu- měsíčník

Zajišťuji pro své kamarády - známé ( pro cca 40-50 lidí)- 3x do roka akce - pro cyklististy Pro své kamarádky - výlety do okolí jak na kole tak pěšky 1x do měsíce

Zajišťuji téměř denně dovolené,aktivity,přednášky,besedy ,lolidi pro projekt Hodinový vnuk,Počeníčko s babičkou..

Zápisy ze schůzí, kronika

zapojení a činnost v pacientské organizaci sdružující od roku 1990 lidi s civilizačními chorobami v České republice (rekondiční ozdravné pobyty, vycházky, dny zdraví, společenská setkání apod.)

Zastupitelka města, předsedkyně Rady seniorů města,

Zdravotní cvičení 2 x týdně organizované předcvičiteli. Zdravotní plavání 1 x týdně.

zkoušky a koncerty pěveckého sboru

Zpěv v domově důchodců pro klienty.

Zpěv v Sokolském sboru a vystupování na různých akcích při různých příležitostech/výročí republiky, Holokaust atd/ 1 x týdně Ve Svazu tělesně postižených v neziskové organizaci bezplatně dělám účetnictví.

zpěv ve sboru a koncerty

Zpívám se sborem Aurea Rosa při TUL Liberec

Zpívám v pěveckém sboru

Zpívám v pěveckém sboru, máme přibližně 10 koncertů za rok.

Zpívám ve dvou sborech

Zpívám ve sboru

zpívání v chrámovém sboru, doučování českého jazyka a příprava na přijímací zkoušky, korektury textů

zpívání v pěveckém sboru

zpívání ve sboru, ochotnické divadlo

zpracování hesel ve Wikipedii,dobrovolnická činnost v neziskové organizaci

Zprostředkovávám mým vrstevníkům kteří nemají internet s vyhledáváním informací, nakupováním přes internet.

Zucastnuji se pravidelne protivladnich demonstraci, pisi stiznosti ve vecech , ktere se daji napravit hlavne v oblasti ekologie.

žádá aktivita

Žádná

žádná

žádné

žádné

Žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné

Žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné aktivity

Žádné aktivity nemám.

Žádné aktivity.

Žádné jiné aktivity neprovozuji.

žádným

žádným

žádným

žádným

žádným

žádným

žádným

žádným

žádným

žádným

žádným

žádným

Žádným

žádným

žádným

žádným

žádným

žádným

Žádným

Žádným veřejným aktivitám se nevěnuji

Žádným.

Žádným.

Žádným.

Žádným.

Žádným.

Žádným.

Žádným.

Žiji aktivně díky akcím Centra sociálních služeb. Každý den se koná aktivita některého spolku, které pracují pod touto "hlavičkou". Začala jsem s pochody s hůlkami, výlety, trénováním paměti, pokračovala s kurzy tabletu , chytrých telefonů, výtvarnými dílnami, přednáškami a zábavami i drobnými sporty(m"olky, šipky, petanque) i hra Dobble. Byla jsem na několika zájezdech i ve Švédsku a Francii, Maďarsku. A to jsem v důchodu druhý rok.V Jablonci bydlím jen 4 roky od smrti manžela. Je skvělé, že jsem díky spolku poznala na vycházkách toto, pro mne neznámé město a jeho okolí, že cestou městem vždy potkám někoho známého, kdo se na mne usměje. Další výborné akce pořádají v jablonecké knihovně. Rodina je zaměstnaná a jen s nimi bych nemohla mít nikdy tolik zážitků a podnětů..

Žiju v malém městě a dosud jsem nenašla příležitstbez práce od 7/2018

7. Pobíráte v současné době starobní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano309095,52 %95,52 %  
ne1454,48 %4,48 %  

Graf

8. Jestliže ano, kterým činnostem a jak často jste se věnoval/a v posledních zhruba pěti letech před tím, než jste začal/a pobírat starobní důchod?

Možnosti jsou tytéž jako v předchozí otázce.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Jak hodnotíte svůj současný zdravotní stav?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš dobrý223870,2 %69,18 %  
velmi dobrý67621,2 %20,9 %  
spíš špatný2537,94 %7,82 %  
velmi špatný210,66 %0,65 %  

Graf

10. Nakolik jste soběstačný(á) v pohybu?

Zvolte prosím jednu možnost, která nejlépe vystihuje vaše možnosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžně chodím, kam potřebuji298393,63 %92,21 %  
chodím, ale s pomocí obyčejné hole1474,61 %4,54 %  
chodím, ale s pomocí fr. holí421,32 %1,3 %  
k pohybu používám vozík140,44 %0,43 %  

Graf

11. Vyberte prosím v každém řádku tu odpověď, která se nejvíc blíží tomu, jak jste se cítil/a v posledních dvou týdnech.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Do jaké míry souhlasíte s následujícími větami:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. V každém řádku zvolte jednu odpověď:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Kdybyste vzal(a) v úvahu to, co víte o jiných lidech ve vašem věku, jak byste se mezi nimi ohodnotil(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše aktivní164651,76 %50,88 %  
asi průměr80825,41 %24,98 %  
jsem nadprůměrně aktivní64020,13 %19,78 %  
spíše neaktivní772,42 %2,38 %  
jako velmi neaktivní90,28 %0,28 %  

Graf

15. Do jaké míry se zajímáte o politické a jiné události v celé společnosti (kromě sportu a kultury)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se zajímám154748,77 %47,82 %  
velmi se zajímám102432,28 %31,65 %  
spíše se nezajímám49815,7 %15,39 %  
skoro nebo vůbec se nezajímám1033,25 %3,18 %  

Graf

16. Jak v porovnání s ostatními seniory hodnotíte svou současnou finanční situaci…

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrnou144545,57 %44,67 %  
mírně nadprůměrnou116236,64 %35,92 %  
jako výrazně nadprůměrnou2548,01 %7,85 %  
mírně podprůměrnou2537,98 %7,82 %  
výrazně podprůměrnou571,8 %1,76 %  

Graf

17. Jaké jsou vaše současné zdroje příjmů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze starobní důchod206865,11 %63,93 %  
starobní důchod současně se zaměstnáním nebo podnikáním (OSVČ)82125,85 %25,38 %  
jiná možnost1665,23 %5,13 %  
pouze výdělečná činnost v zaměstnání nebo podnikání (před získáním starobního důchodu),912,87 %2,81 %  
invalidní důchod, nezaměstnaný(á) nebo v domácnosti300,94 %0,93 %  

Graf

18. Jestliže jste v důchodu, avšak nejste zaměstnán(a) ani nepodnikáte: Kdybyste v současnosti chtěl(a) pracovat v zaměstnání nebo podnikat (vydělávat peníze), máte zdravotní omezení, které by vám to znemožňovalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám zdravotní omezení206173,16 %63,71 %  
ano, zdraví mi brání pracovat v zaměstnání nebo podnikat75626,84 %23,37 %  

Graf

19. Vzdělával(a) jste se v posledních 12 měsících?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, v kurzech a školeních s alespoň 40 hodinami výuky, např. v univerzitách 3. věku, studium na střední nebo vysoké škole188759,68 %58,33 %  
ne, nevzdělával(a) jsem se74823,66 %23,12 %  
ano, opakovaně, ale v menším rozsahu52716,67 %16,29 %  

Graf

20. Žijete v posledních 12 měsících převážně s partnerem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano194461,15 %60,09 %  
ne123538,85 %38,18 %  

Graf

21. V jak velkém místě jste v posledních 12 měsících převážně bydlel(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha, jiné krajské město nebo obec na okraji velkého města (do 10 km)137943,23 %42,63 %  
středně velké město94129,5 %29,09 %  
venkovská obec44613,98 %13,79 %  
malé město (do 10 tisíc obyvatel)42413,29 %13,11 %  

Graf

22. Kde jste v posledních 12 měsících převážně bydlel(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma, ve vlastní domácnosti nebo u příbuzných315699,4 %97,56 %  
v domově pro seniory, s pečovatelskou službou či v jiném zařízení190,6 %0,59 %  

Graf

23. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší odborná škola (VOŠ) nebo vysoká škola158349,65 %48,93 %  
střední škola nebo vyučení s maturitou136642,85 %42,23 %  
střední škola nebo vyučení bez maturity2116,62 %6,52 %  
základní škola280,88 %0,87 %  

Graf

24. Do jaké skupiny patří profese, kterou jste v době své ekonomické aktivity vykonával(a) nebo vykonáváte po nejdelší dobu?

(Označte prosím jednu možnost.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
technik, odborný pracovník, úředník, duševní profese (s požadavkem SŠ, VOŠ, VŠ)286990,42 %88,69 %  
řemeslník, prodavač, služby pro občany (profese s požadavkem SOU, SŠ)2307,25 %7,11 %  
dělnická profese, obsluha strojů742,33 %2,29 %  

Graf

25. Jak jste se o tomto průzkumu dozvěděl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kurzu Univerzity třetího věku155448,04 %48,04 %  
někdo jiný mi předal odkaz na vyplnto.cz103932,12 %32,12 %  
uviděl(a) jsem dotazník zde na vyplnto.cz2758,5 %8,5 %  
přímo od autora průzkumu1564,82 %4,82 %  
na stránkách www.i60.cz1534,73 %4,73 %  
na jiných www stránkách nebo od neziskových organizací581,79 %1,79 %  

Graf

26. Máte-li zájem o vyplnění dalšího dotazníku pro seniory (v průběhu letošního roku), napište sem svoji e-mailovou adresu a já vám o tom pošlu oznámení.

Tuto adresu ostatní lidé neuvidí a nepoužiju ji pro jiný účel. Jestliže zájem nemáte, tak svou adresu neuvádějte a hned klikněte na tlačítko "Odeslat dotazník" (uloží Vaše odpovědi a ukončí dotazování). Děkuji.

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Čepelka, O.Senioři a jejich aktivity (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://seniori-a-jejich-aktivity.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.