Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senioři a média

Senioři a média

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Motáňová
Šetření:16. 11. 2009 - 16. 12. 2009
Počet respondentů:200
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k získání údajů pro diplomovou práci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Sociální pedagogika na téma Vliv médií na prezentaci seniorů ve společnosti.
 

 

Veškeré informace slouží ke studijním účelům a při jejich interpretaci bude zachována anonymita.

Děkuji za Váš čas a ochotu spolupracovat. Bc. Monika Kullašová
 

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že média hovoří nebo píší o seniorech…?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřeně8743,5 %43,5 %  
spíše málo7638 %38 %  
málo2110,5 %10,5 %  
spíše hodně126 %6 %  
hodně31,5 %1,5 %  
vůbec10,5 %0,5 %  

Graf

2. V jaké souvislosti podle Vás jsou senioři v médiích zmiňováni? (uveďte max.3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trestná činnost spáchaná na seniorech (násilí, krádeže)14371,5 %71,5 %  
ekonomické problémy spojené se životem seniorů (bydlení, finance…)13969,5 %69,5 %  
téma zdraví a zdravotní stav10954,5 %54,5 %  
kulturní a společenské akce pořádané pro seniory3015 %15 %  
celoživotní vzdělávání168 %8 %  
jiné94,5 %4,5 %  

Graf

3. Nejvíce se o seniorech hovoří/píše v… (pouze 1 odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize12663 %63 %  
tisk seriozní3115,5 %15,5 %  
rádio2713,5 %13,5 %  
internet94,5 %4,5 %  
tisk bulvární73,5 %3,5 %  

Graf

4. Co ve Vás vyvolávají informace o seniorech v médiích (maximálně 2 odpovědi)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální pocity8944,5 %44,5 %  
soucit5527,5 %27,5 %  
hněv spojený s informacemi poskytovanými médii3718,5 %18,5 %  
pohoršení2814 %14 %  
uspokojení2110,5 %10,5 %  
žádné pocity189 %9 %  
hněv na seniory147 %7 %  
radost73,5 %3,5 %  

Graf

5. Mají podle Vás média vliv na prezentaci seniorů (představování jejich života, aktivit, problémů, názorů, postojů a zkušeností seniorů ostatním lidem ve společnosti) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15276 %76 %  
nevím2814 %14 %  
ne2010 %10 %  

Graf

6. Jaký mají podle Vás média vliv na utváření postojů a názorů společnosti o seniorech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše velký8844 %44 %  
spíše malý5628 %28 %  
velký3919,5 %19,5 %  
malý157,5 %7,5 %  
žádný21 %1 %  

Graf

7. Jakým způsobem podle Vás ovlivňují média postoje a chování mladé generace k seniorům (pouze 1 možnost)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležitější jsou zkušenosti než vliv médií7437 %37 %  
mladí lidí jsou nevšímaví, neteční5125,5 %25,5 %  
média negativně zkreslují jejich názory a chování4321,5 %21,5 %  
mladí lidé jsou vstřícnější a ochotnější pomoci, tolerantnější178,5 %8,5 %  
média neovlivňují postoje a chování126 %6 %  
jiné31,5 %1,5 %  

Graf

8. Myslíte si, že by o seniorech a jejich životě měla média mluvit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více11356,5 %56,5 %  
jako dosud7839 %39 %  
méně94,5 %4,5 %  

Graf

9. Na která témata, týkající se seniorů, by se měla média více zaměřit (vyberte více možností)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
životní zkušenosti11356,5 %56,5 %  
soužití s mladší generací11055 %55 %  
aktivní život10251 %51 %  
úspěchy seniorů8844 %44 %  
organizace zabývající se péčí o seniory6633 %33 %  
kulturní akce pro seniory6432 %32 %  
trestná činnost páchaná na seniorech (krádeže, násilí)4422 %22 %  
produkty pro seniory (potravinové doplňky, pomůcky, knihy, spotřební zboží)4221 %21 %  
jiné52,5 %2,5 %  

Graf

10. Myslíte si, že by se měli senioři více zapojit do prezentace v médiích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12562,5 %62,5 %  
nevím5427 %27 %  
ne2110,5 %10,5 %  

Graf

11. Pokud ano, tak jakým způsobem (vyberte více možností)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pořady o soužití generací10170,14 %50,5 %  
časopisy věnované radám a zkušenostem seniorů6142,36 %30,5 %  
pořady o životě seniorů v různých pobytových organizacích a stacionářích6041,67 %30 %  
novinové přílohy o životě seniorů4934,03 %24,5 %  
více anket a dotazníků pro seniory2416,67 %12 %  
jiné106,94 %5 %  
nic10,69 %0,5 %  

Graf

12. V hlavních zprávách většiny televizních stanic jsou moderátoři a reportéři mladí lidé. Ve většině reklam se objevují také mladé a krásné ženy a muži. Proč si myslíte, že se senioři neobjevují v televizi častěji (vyberte více možností)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsou tolik atraktivní15778,5 %78,5 %  
vysoká fyzická a psychická zátěž – nezvládli by pracovní zátěž6130,5 %30,5 %  
nezájem ze strany seniorů3216 %16 %  
jiné2010 %10 %  

Graf

13. Chtěli byste něco dodat k tématu Vliv médií na prezentaci seniorů ve společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bože, za co se dneska dávají tituly.

Celá společnost je prezentací v médiích ovlivňována... je třeba více dobrých zpráv...

Jestl nebudou děti již v rodinách vedeny k toleranci a ústě k seniorům, nepomůže žádný vliv médií.

Každý člověk, i ten nejmladší, bude jednou seniorem. Nějak si to dnešní mladí členové společnosti neuvědomují a budou pak velmi překvapení, že o ně není zájem, až sami zestárnou.Je to nebezpečná vyhlídka a bylo by třeba s tím urychleně něco udělat, jinak je čeká smutné stáří a vzpomínky na to, když byli mladí, jak jim to v životě šlo. Na moudrost starších by se mělo hodně vsázet a ne zatracovat nebo přehlížet.Úžasná myšlenka je spuštění webu pro seniory, kde se mohou představovat ( a když přejdeme kytičky, buchtičky,apod.) nalezneme zde hodně zkušeností a moudrosti. Nebo časopisy pro seniory, školy a další vzdělávání. K tomu,aby těch médií pro seniory bylo více, může přispět každý, i ten senior. Chytří mladí lidé to už asi pochopili, připravují se tak i na své stáří a seniorům jsou nakloněni.

Lidé, kteří prošli persekucí a nacismem, ale i komunismem, by měli být zváni k besedám, zejména na školách, ale i různých OS. Chtěl bych poděkovat ČT 2 za pořad "Neznámí hrdinové" 9.12. v 9:10. Podobným životním příběhům by měla být věnována pravidelně alespoň 1hodina týdne v ČT i rozhlase.

mám pocit, že probírání páchání trestné činnosti na seniorech v médiích spíše slouží k inspiraci pachatelům a ne jako prevence pro ostatní seniory...smutné

média by měla ukázat mladým jak se ke starým lidem mají chovat, jednou budou taky staří!

Média by se měla také zajímat o opačné chování. Tím myslím jak se senioři chovají k ostatním lidem a nejen jak se chováme "my" k nim...

Média jsou velmoc. A seniori jich nezajímají, pokud to nenese biznys.

Media, ale nie len media ale aj ine organizacie by mali viac zapajat do verejneho zivota seniorov, ved predsa zivot nekonci dosiahnutim veku 60 rokov a odchodom do dochodku. Mnoho z nich ma vtedy zrazu vela casu a urcite by radi privitali aktivitu rozneho druhu. Mozno im uz sily tak nestacia, ale mnohym rozum funguje a hlavne, urdzuje ich to pri psychickej sile a zdatnosti.

Média, bohužel včetně veřejnoprávních, vytvářejí ve vědomí mladé a mladší generace dojem, že produktivně pracující "živí" seniory a že tudíž jsou senioři na obtíž. Je to ono neustále opakované, kolik seniorů na penzi "živí" jeden produktivně pracující. Je to neetické a nemá to s objektivní informovaností nic společného, ani s přirozenou společenskou solidaritou mezi generacemi. Ostatně to zapadá do současné vlčí, kapitalistické společnosti.

Myslím si, že se média věnují seniorům tak akorát...Občas si ráda poslechnu kdo co ve svém životě dokázal atd. ale nemusí toho být zase moc. Hlavně nemám ráda když si senioři stěžují na mladou generaci, přijde mi to skoro jak závist.

Myslím, že by se měla dát příležitost samotným seniorům k prezentaci, existuje mnoho aktivních strarých lidí, kteří nejen něco dokázali, ale stále dokazují, nejen ve svých profesích, ale třeba v péči o jiné lidi případně zvířata. Nekonečná prezentace seniorů coby chudých závistivých nenávistných/ hloupých důchodců dobývajících se do Lídlu a mydlící se hůlkami v dopravních prostředcích je nepravdivá, hloupá a urážlivá i pro ty mladší. jenže těm málokdy dojde, že za pár desítek let se tak bude psát o nich... otázka č. 3 - odpověď jen odhaduji, žiji již čtvrtým rokem v zahraničí, takže kromě internetu nemám ten správný přehled

Myslím, že ve vedení médií převládá názor: Tohle neprodává (čas, tisk, reklamu)! A novináři všeho druhu raději sahájí po "tahácách" - šlágrech, mladí s mladými si více rozuméí. Dnes u nás vládnou "středňáci" a ti mají seniory za generaci, která za sebou má totalitu a ničemu novému nerozumí. Škoda! A omyl!

Na Praze 2 je vysílání,které je svým obsahem jako stvořeno pro seniory a mám ověřeno,že je seniory hodně tato stanice poslouchána.V ČT je to jen hodina týdně a je to pel mel,ne moc povzbuzující.Soukromé TV se drží velmi převážně/nechci použít slovo JEN /.Z mých zkušeností jsou senioři z medií spíš rotrpčeni.

ne

ne

ne

ne

Neustálé zdůrazňování toho, že senioři zatěžují státní rozpočet, nepřispívá k dobrým mezigeneračním vztahům. Jako kdyby dnešní mladí neměli bý také jednou seniory.

Odpovědní činitelé státu mají více přemýšlet o výši prostředků poskytovaných všem seniorům za jejich práci konanou v produktívním věku. Srovnání příjmů seniorů u nás se sousedy nejen v Německu napovídá, že není něco v pořádku. Diskuze na toto téma ve sdělovacích prostředcích by jistě velmi obohatila jejich názor. Stávající situace je až trestuhodná, neboť se k tomu prakticky ani nediskutuje z obav odhalení velké odlišnosti, U nás to navozuje stav nuzného žití již i ve skupinách příjmů, které jsou běžně v médiích označovány za průměrné. Pak by jistě i senioři k častější prezentaci na veřejnosti byli i aktivnější než dosud.

Podle mě média nemají až takový vliv sami o sobě že se někde něco napíše.Aby to mělo účinek měl by být pořad kde senioři popisují svůj život,finance,vztahy s rodinou,kvalitě života,aktivitě....aby si ostatní udělali obrázek.Teprve pak můžou pomoci.

Postavení seniorů ve společnosti i v médiích se bude podle mě lepšit přirozeně spolu s tím, jak jich přibývá a jsou aktivnější. Mimochodem, při sledování prezentace seniorů v médiích nezapomínejme, že lidé seniorského věku jsou mezi politiky, hvězdami popové hudby, herci, ... Jejich prezentace v médiích není nijak diskriminační nebo předpojatá.

Prezentuje se ve většině případů jen to negativní, jak jsou senioři neopatrní, naivní na druhé staraně jimi samotnými - špatné sociální zabezpečení, nedostatek finančních prostředků na léky, bydlení ... a pak jsou okradeni o několika tisícové částky.

Tradiční obraz seniorů je již passé, přesto je většina médií prezentuje značně zkresleně a bez citu - v jejich neprospěch.

v médiích se často píše, jak na nás stát doplácí.

V televizi jsou senioři vidět hlavně v reklamě na inkontinenci.

14. Jaké je vaše povolání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní povolání13271,74 %66 %  
bezprostřední práce se seniory2714,67 %13,5 %  
spojené s médii, žurnalistikou2513,59 %12,5 %  

Graf

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8342,56 %41,5 %  
Střední s maturitou7739,49 %38,5 %  
Střední odborné - výuční list178,72 %8,5 %  
Vyšší odborné147,18 %7 %  
Základní42,05 %2 %  

Graf

16. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [20-40letotázka č. 18, 40-60letotázka č. 18, 60 a více letotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-40let11859 %59 %  
60 a více let4422 %22 %  
40-60let3819 %19 %  

Graf

17. Pokud jste ve věku 60 a více let, prosím vyplňte, zda bydlíte sami nebo v domácnosti s rodinou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bydlím s rodinou2352,27 %11,5 %  
bydlím sám/sama2147,73 %10,5 %  

Graf

18. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13065 %65 %  
muž7035 %35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Jaký je váš věk?

  • odpověď 60 a více let:
    • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi bydlím s rodinou na otázku 17. Pokud jste ve věku 60 a více let, prosím vyplňte, zda bydlíte sami nebo v domácnosti s rodinou?
    • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi bydlím sám/sama na otázku 17. Pokud jste ve věku 60 a více let, prosím vyplňte, zda bydlíte sami nebo v domácnosti s rodinou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že média hovoří nebo píší o seniorech…?

2. V jaké souvislosti podle Vás jsou senioři v médiích zmiňováni? (uveďte max.3 odpovědi)

3. Nejvíce se o seniorech hovoří/píše v… (pouze 1 odpověď)

4. Co ve Vás vyvolávají informace o seniorech v médiích (maximálně 2 odpovědi)?

5. Mají podle Vás média vliv na prezentaci seniorů (představování jejich života, aktivit, problémů, názorů, postojů a zkušeností seniorů ostatním lidem ve společnosti) ?

6. Jaký mají podle Vás média vliv na utváření postojů a názorů společnosti o seniorech?

7. Jakým způsobem podle Vás ovlivňují média postoje a chování mladé generace k seniorům (pouze 1 možnost)?

8. Myslíte si, že by o seniorech a jejich životě měla média mluvit?

9. Na která témata, týkající se seniorů, by se měla média více zaměřit (vyberte více možností)?

10. Myslíte si, že by se měli senioři více zapojit do prezentace v médiích?

11. Pokud ano, tak jakým způsobem (vyberte více možností)?

12. V hlavních zprávách většiny televizních stanic jsou moderátoři a reportéři mladí lidé. Ve většině reklam se objevují také mladé a krásné ženy a muži. Proč si myslíte, že se senioři neobjevují v televizi častěji (vyberte více možností)?

14. Jaké je vaše povolání?

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaký je váš věk?

17. Pokud jste ve věku 60 a více let, prosím vyplňte, zda bydlíte sami nebo v domácnosti s rodinou?

18. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že média hovoří nebo píší o seniorech…?

2. V jaké souvislosti podle Vás jsou senioři v médiích zmiňováni? (uveďte max.3 odpovědi)

3. Nejvíce se o seniorech hovoří/píše v… (pouze 1 odpověď)

4. Co ve Vás vyvolávají informace o seniorech v médiích (maximálně 2 odpovědi)?

5. Mají podle Vás média vliv na prezentaci seniorů (představování jejich života, aktivit, problémů, názorů, postojů a zkušeností seniorů ostatním lidem ve společnosti) ?

6. Jaký mají podle Vás média vliv na utváření postojů a názorů společnosti o seniorech?

7. Jakým způsobem podle Vás ovlivňují média postoje a chování mladé generace k seniorům (pouze 1 možnost)?

8. Myslíte si, že by o seniorech a jejich životě měla média mluvit?

9. Na která témata, týkající se seniorů, by se měla média více zaměřit (vyberte více možností)?

10. Myslíte si, že by se měli senioři více zapojit do prezentace v médiích?

11. Pokud ano, tak jakým způsobem (vyberte více možností)?

12. V hlavních zprávách většiny televizních stanic jsou moderátoři a reportéři mladí lidé. Ve většině reklam se objevují také mladé a krásné ženy a muži. Proč si myslíte, že se senioři neobjevují v televizi častěji (vyberte více možností)?

14. Jaké je vaše povolání?

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaký je váš věk?

17. Pokud jste ve věku 60 a více let, prosím vyplňte, zda bydlíte sami nebo v domácnosti s rodinou?

18. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Motáňová, M.Senioři a média (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://seniori-a-media.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.