Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senioři v cestovním ruchu

Senioři v cestovním ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Žitnáková
Šetření:08. 03. 2012 - 15. 03. 2012
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v rámci zpracování svojí bakalářské práce Vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který je určen pro pracovníky cestovních kanceláří, kteří se mohou podělit o své zkušenosti se seniory.

Předem děkuji za ochotu a čas.

 

Petra Nová

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1100 %100 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18 - 25 letotázka č. 3, 26 - 35 letotázka č. 3, 36 - 45 letotázka č. 3, 46 a více letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let1100 %100 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s jiným zaměřením1100 %100 %  

Graf

4. Kolik let již pracujete v oblasti turismu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01100 %100 %  

Graf

5. Jak velkou část (v procentech) tvoří zákazníci - senioři ve Vaší CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 5 %otázka č. 6, 5 - 10 %otázka č. 6, 10 - 15 %otázka č. 6, 15 - 20 %otázka č. 6, 20 - 25 %otázka č. 6, více než 25 %otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10 %1100 %100 %  

Graf

6. Nabízí Vaše CK produkty sestavené speciálně pro senirskou klientelu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %100 %  

Graf

7. Jakou formu kontatku preferují senioři při výběru produktu Vaší CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [internetotázka č. 8, telefonotázka č. 8, návštěva CKotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
telefon1100 %100 %  

Graf

8. Pokud si klient vybral z nabídky nevhodně, jak reaguje na Vaše doporučení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [striktně obhajuje svůj výběrotázka č. 9, nemůže se rozhodnoutotázka č. 9, nechá si ochotně poraditotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemůže se rozhodnout1100 %100 %  

Graf

9. S jakým typem chování seniorů se při své práci setkáváte? (1 = ano, často; 2 = zřídka; 3 = nikdy)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
arogance a nepříjemné vystupování30
nadměrná kritičnost a nespokojenost20
pasivita a nerozhodnost30
přátelské chování a vstřícnost40

Graf

10. Byl(a) jste někdy v rámci své profese v roli průvodce skupiny starších lidí? Pokud ano, jak byste zhodnotil(a) vzájemnou interakci průvodce – senior během zájezdu (např. zda zájezd probíhal bez komplikací či jste naopak byli nuceni řešit problémové situace apod.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2

11. Kdybyste si v roli průvodce mohli vybrat z následujících tří skupin turistů, kterou z nich byste preferovali a proč? A) skupina mladých lidí B) skupina starších lidí C) smíšená skupina

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

A

12. Byl(a) jste nucen(a) řešit jakékoliv problémy se seniorskou klientelou ve Vaší CK (před nebo během zájezdu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Se seniory jsem se nikdy do problémové situace nedostal(a).otázka č. 13, Ano, typ těchto účastníků shledávám jako nejproblémovější.otázka č. 13, S řešením problémových situací jsem se setkal(a) jak u seniorů, tak u ostatních typů účastníků zájezdu.otázka č. 13, Jako průvodce se skupinou starších účastníků nemám žádnou zkušenost.otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, typ těchto účastníků shledávám jako nejproblémovější.1100 %100 %  

Graf

13. Uveďte prosím konkrétní situaci, jaké jste musel(a) ve skupině seniorů či s jednotlivcem čelit a jak jste ji řešil(a) - před nebo během zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ne

14. Při jednání pracovníka CK se seniorem považuje dle Vašeho názoru zákazník za důležité (1 = nejvíce, 5 = nejméně):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vzhled, upravenost30
Příjemné vystupování20
Vybrané chování30
Odborné znalosti20
Ochota pomoci20

Graf

15. Která věková skupina seniorů nejvíce využívá nabídek Vaší CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [50 - 55 let → konec dotazníku, 56 - 61 let → konec dotazníku, 62 a více let → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56 - 61 let1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žitnáková, P.Senioři v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://seniori-v-cestovnim-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.