Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senioři v našem okolí

Senioři v našem okolí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Brožíková
Šetření:13. 04. 2015 - 27. 04. 2015
Počet respondentů:168
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení uživatelé,

Jsem studentka 1. ročníku Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku za účelem seminární práce na téma Senioři.

Předem děkuji všem, kteří si udělají čas a vyplní můj dotazník.

S pozdravem Dagmar Brožíková. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13582,82 %80,36 %  
muž2817,18 %16,67 %  

Graf

2. Věková hranice:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-307042,94 %41,67 %  
41-503521,47 %20,83 %  
31-402817,18 %16,67 %  
51-602112,88 %12,5 %  
60+95,52 %5,36 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské10966,46 %64,88 %  
Vysokoškolské4426,83 %26,19 %  
Základní116,71 %6,55 %  

Graf

4. Znáte ve svém okolí seniory, kteří žijí samostatně ? (pečující sami o sebe)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15896,34 %94,05 %  
Ne42,44 %2,38 %  
Nevím21,22 %1,19 %  

Graf

5. Domníváte se, že starobní penze v ČR je pro seniory dostačující ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11771,34 %69,64 %  
Nevím2817,07 %16,67 %  
Ano1911,59 %11,31 %  

Graf

6. Uveďte Vaši vizi, jaká je průměrná starobní penze v ČR ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100002819,44 %16,67 %  
90002416,67 %14,29 %  
120001510,42 %8,93 %  
8000139,03 %7,74 %  
15000117,64 %6,55 %  
1100074,86 %4,17 %  
700053,47 %2,98 %  
600053,47 %2,98 %  
10.00042,78 %2,38 %  
850042,78 %2,38 %  
ostatní odpovědi 13000
10500
14000
9500
5000
11300
7986
50000
55
8
6500
23000
20000
8.000
18000
11500
9.000
9.500
65
20000.00
2819,44 %16,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9768.58
Minimum:10
Maximum:15000
Variační rozpětí:14990
Rozptyl:7278617.41
Směrodatná odchylka:2697.89
Medián:10000
Modus:10000

Graf

7. Myslíte, že v ČR je dostatečné množství domovů pro seniory ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9658,9 %57,14 %  
Nevím4829,45 %28,57 %  
Ano1911,66 %11,31 %  

Graf

8. Víte přibližný počet seniorů žijících v tuzemsku ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20000002727,55 %16,07 %  
30000001616,33 %9,52 %  
100000088,16 %4,76 %  
250000077,14 %4,17 %  
150000044,08 %2,38 %  
10000033,06 %1,79 %  
50000022,04 %1,19 %  
450000022,04 %1,19 %  
90000022,04 %1,19 %  
30000022,04 %1,19 %  
ostatní odpovědi 200000
5000000
8000000
255000
30000000
2800000
1.45000000000
3.000000
2200000
1200000
2850000
856695
80000
540000
400000
4000000000
3.500000
350000
6000000
4000000
18000
150000
3000000.00
2525,51 %14,88 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1947574.39
Minimum:80000
Maximum:5000000
Variační rozpětí:4920000
Rozptyl:1268879902247.1
Směrodatná odchylka:1126445.69
Medián:2000000
Modus:2000000

Graf

9. Dokázali byste ve svém volnu trávit čas v domově pro seniory bez nároku na honorář ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5634,78 %33,33 %  
Ne5534,16 %32,74 %  
Nevím5031,06 %29,76 %  

Graf

10. Těšíte se sami na odchod do penze ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8149,69 %48,21 %  
Nevím4125,15 %24,4 %  
Ano4125,15 %24,4 %  

Graf

11. Přáli byste si strávit stáří v zařízení pro seniory ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9658,9 %57,14 %  
Nevím5030,67 %29,76 %  
Ano1710,43 %10,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková hranice:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Znáte ve svém okolí seniory, kteří žijí samostatně ? (pečující sami o sebe)

5. Domníváte se, že starobní penze v ČR je pro seniory dostačující ?

6. Uveďte Vaši vizi, jaká je průměrná starobní penze v ČR ?

7. Myslíte, že v ČR je dostatečné množství domovů pro seniory ?

8. Víte přibližný počet seniorů žijících v tuzemsku ?

9. Dokázali byste ve svém volnu trávit čas v domově pro seniory bez nároku na honorář ?

10. Těšíte se sami na odchod do penze ?

11. Přáli byste si strávit stáří v zařízení pro seniory ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková hranice:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Znáte ve svém okolí seniory, kteří žijí samostatně ? (pečující sami o sebe)

5. Domníváte se, že starobní penze v ČR je pro seniory dostačující ?

6. Uveďte Vaši vizi, jaká je průměrná starobní penze v ČR ?

7. Myslíte, že v ČR je dostatečné množství domovů pro seniory ?

8. Víte přibližný počet seniorů žijících v tuzemsku ?

9. Dokázali byste ve svém volnu trávit čas v domově pro seniory bez nároku na honorář ?

10. Těšíte se sami na odchod do penze ?

11. Přáli byste si strávit stáří v zařízení pro seniory ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brožíková, D.Senioři v našem okolí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://seniori-v-nasem-okoli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.