Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Seniorská populace a výskyt forem šikany.

Seniorská populace a výskyt forem šikany.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bronislava Johannes
Šetření:06. 06. 2014 - 13. 06. 2014
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku na téma  Seniorská populace a výskyt forem šikany z pohledu sociálního, psychologického a právního“. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut. Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

(otázky pro klienty od 60 let – a více).

1. Máte rodinné zázemí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2374,19 %74,19 %  
jen vzdálené příbuzné412,9 %12,9 %  
ne412,9 %12,9 %  

Graf

2. Kde nyní žijete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/a1341,94 %41,94 %  
doma s rodinou1135,48 %35,48 %  
s manželem/manželkou619,35 %19,35 %  
v penzionu, domově pro seniory, apod.13,23 %3,23 %  

Graf

3. Co pro Vás znamená kontakt s ostatními lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží mi na kontaktu s lidmi2477,42 %77,42 %  
žiji sám/a a jsem spokojen/a39,68 %9,68 %  
nevím – je mi to jedno26,45 %6,45 %  
nezáleží, společnost lidí mi vadí26,45 %6,45 %  

Graf

4. Jaká forma kontaktu s lidmi Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenské akce1238,71 %38,71 %  
sportovní aktivity619,35 %19,35 %  
nemám představu - nevím619,35 %19,35 %  
nerad/a se s lidmi kontaktuji412,9 %12,9 %  
různá výpomoc39,68 %9,68 %  

Graf

5. Šikanoval vás někdy někdo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1445,16 %45,16 %  
ano1032,26 %32,26 %  
nepamatuji se722,58 %22,58 %  

Graf

6. Jakou formou vás šikanovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nešikanovali2064,52 %64,52 %  
obojí516,13 %16,13 %  
psychicky ( zesměšňování, ponižování, zastrašování, apod.)516,13 %16,13 %  
fyzicky (napadení, útok apod.)13,23 %3,23 %  

Graf

7. Jak byste se zachoval/a kdyby Vás šikanovali, či vyvíjeli jiný druh nátlaku, násilí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím929,03 %29,03 %  
poradil/a bych se s rodinou/ známými/ právníkem929,03 %29,03 %  
snažil/a bych se z prostředí odejít/utéct/odstěhovat se722,58 %22,58 %  
zavolal/a policii516,13 %16,13 %  
jiné13,23 %3,23 %  

Graf

8. Domníváte se, že je v zákonech ČR problematika šikany zakotvena a řešena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1445,16 %45,16 %  
ne1238,71 %38,71 %  
ano516,13 %16,13 %  

Graf

9. Které zákony by podle Vás měly tuto problematiku řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Listina základních práv a svobod1032,26 %32,26 %  
Nový občanský zákoník929,03 %29,03 %  
nevím722,58 %22,58 %  
Antidiskriminační zákon39,68 %9,68 %  
Ústava26,45 %6,45 %  

Graf

10. Kdo by měl podle Vašeho názoru šikanu řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
policie2064,52 %64,52 %  
úřady825,81 %25,81 %  
nevím39,68 %9,68 %  

Graf

11. Jste pohlavím ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2167,74 %67,74 %  
muž1032,26 %32,26 %  

Graf

12. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 – 69 let1858,06 %58,06 %  
70 – 79 let1032,26 %32,26 %  
80 – a více39,68 %9,68 %  

Graf

13. Váš rodinný stav ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/ vdaná929,03 %29,03 %  
rozvedený/á929,03 %29,03 %  
vdovec/vdova825,81 %25,81 %  
svobodný/á516,13 %16,13 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1341,94 %41,94 %  
středoškolské1032,26 %32,26 %  
vyučen/a412,9 %12,9 %  
základní26,45 %6,45 %  
jiné26,45 %6,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Johannes, B.Seniorská populace a výskyt forem šikany. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://seniorska-populace-a-vyskyt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.