Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Seriály kolem nás

Seriály kolem nás

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Uhlíková
Šetření:21. 02. 2013 - 24. 02. 2013
Počet respondentů:211
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku. Údaje zde jsou anonymní a budou použity pro vytváření seminární práce na téma 'seriály'.

Předem děkuji za Váš čas.

Ivana Uhlíková

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13061,61 %61,61 %  
Muž8138,39 %38,39 %  

Graf

2. Vaše věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 -35 let8138,39 %38,39 %  
15-19 let4621,8 %21,8 %  
36 - 55 let4320,38 %20,38 %  
56 a více let4119,43 %19,43 %  

Graf

3. Nejvyšší dovršené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské11554,5 %54,5 %  
Vysokoškolské4923,22 %23,22 %  
Základní4722,27 %22,27 %  

Graf

4. Jak často sledujete televizní seriály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně více seriálů8238,86 %38,86 %  
Občas5827,49 %27,49 %  
Pravidelně 1 seriál3516,59 %16,59 %  
Zřídka3114,69 %14,69 %  
Nikdy52,37 %2,37 %  

Graf

5. Na jaké typy seriálů se díváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábavné seriály, sitcomy (př. Comeback)8439,81 %39,81 %  
Kriminální seriály (př. Kriminálka Anděl)7435,07 %35,07 %  
Seriály z běžného života (př. Ulice)7133,65 %33,65 %  
Jiné6832,23 %32,23 %  
Seriály s lékařskou tématikou (př. Ordinace v růžové zahradě)5526,07 %26,07 %  
Seriály z dřívější doby (př. Žena za pultem, Plechová kavalérie)3114,69 %14,69 %  

Graf

6. Jakého původu jsou Vaše oblíbené seriály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zahraniční8841,71 %41,71 %  
Nezáleží na původu6329,86 %29,86 %  
České6028,44 %28,44 %  

Graf

7. Na jaké televizní stanici sledujete seriály nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skupina Nova8138,39 %38,39 %  
Skupina Prima7636,02 %36,02 %  
Jiné6631,28 %31,28 %  
Smíšeně4420,85 %20,85 %  
Skupina ČT4119,43 %19,43 %  
Barrandov167,58 %7,58 %  

Graf

8. Kdy se na seriály díváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Během hlavního vysílacího času ( mezi 18. až 22. hodinou)8439,81 %39,81 %  
Sleduji je na internetových stránkách6932,7 %32,7 %  
Během dne3818,01 %18,01 %  
Nahrávám si je a sleduji, když mám čas209,48 %9,48 %  

Graf

9. Proč sledujete televizní seriály? - max 2 odpovědi

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro relaxaci14568,72 %68,72 %  
Zajímá mě vývoj děje9545,02 %45,02 %  
Používám je jako kulisu v domácnosti4521,33 %21,33 %  
Ztotožňuji se s příběhem2210,43 %10,43 %  
Jiné157,11 %7,11 %  
Nesleduji73,32 %3,32 %  

Graf

10. Považujete sledování seriálu za dobrý způsob trávení volného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11253,08 %53,08 %  
Ne9946,92 %46,92 %  

Graf

11. Jste spokojeni s nabídkou televizních seriálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8238,86 %38,86 %  
Spíše ne6731,75 %31,75 %  
Ano3215,17 %15,17 %  
Ne3014,22 %14,22 %  

Graf

12. Přiměl Vás seriál si koupit nebo přečíst jeho knižní předlohu nebo knihu zabývající se tímto seriálem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16578,2 %78,2 %  
Ano4621,8 %21,8 %  

Graf

13. Kolik % myslíte, že zabere reklama během vysílání 1 dílu seriálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21% - 40% vysílacího času10449,29 %49,29 %  
do 20% vysílacího času8138,39 %38,39 %  
41% - 60% vysílacího času209,48 %9,48 %  
61% - 80% vysílacího času52,37 %2,37 %  
80% - 100% vysílacího času10,47 %0,47 %  

Graf

14. Přepínáte o reklamní přestávce TV stanice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12559,24 %59,24 %  
Ne, ale věnuji se jiné činnosti7535,55 %35,55 %  
Ne115,21 %5,21 %  

Graf

15. Myslíte, že Vás reklamy během vysílání televizního seriálu ovlivňují

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13363,03 %63,03 %  
Ano4621,8 %21,8 %  
Nevím3215,17 %15,17 %  

Graf

16. Zaznamenali jste někdy v seriálu tzv. product placement? (PP= záměrné umístění produktu nebo značky do médií)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16075,83 %75,83 %  
Ne5124,17 %24,17 %  

Graf

17. Ohodnoťte Váš názor na product placement. 1 souhlasím s PP, 5. nesouhlasím s PP

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
38640,76 %40,76 %  
55526,07 %26,07 %  
23014,22 %14,22 %  
42511,85 %11,85 %  
1157,11 %7,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.39
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.19
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Vaše věková skupina?

3. Nejvyšší dovršené vzdělání?

4. Jak často sledujete televizní seriály?

5. Na jaké typy seriálů se díváte nejčastěji?

6. Jakého původu jsou Vaše oblíbené seriály?

7. Na jaké televizní stanici sledujete seriály nejčastěji?

8. Kdy se na seriály díváte nejčastěji?

9. Proč sledujete televizní seriály? - max 2 odpovědi

10. Považujete sledování seriálu za dobrý způsob trávení volného času?

11. Jste spokojeni s nabídkou televizních seriálů?

12. Přiměl Vás seriál si koupit nebo přečíst jeho knižní předlohu nebo knihu zabývající se tímto seriálem?

13. Kolik % myslíte, že zabere reklama během vysílání 1 dílu seriálu?

14. Přepínáte o reklamní přestávce TV stanice?

15. Myslíte, že Vás reklamy během vysílání televizního seriálu ovlivňují

16. Zaznamenali jste někdy v seriálu tzv. product placement? (PP= záměrné umístění produktu nebo značky do médií)

17. Ohodnoťte Váš názor na product placement. 1 souhlasím s PP, 5. nesouhlasím s PP

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Vaše věková skupina?

3. Nejvyšší dovršené vzdělání?

4. Jak často sledujete televizní seriály?

5. Na jaké typy seriálů se díváte nejčastěji?

6. Jakého původu jsou Vaše oblíbené seriály?

7. Na jaké televizní stanici sledujete seriály nejčastěji?

8. Kdy se na seriály díváte nejčastěji?

9. Proč sledujete televizní seriály? - max 2 odpovědi

10. Považujete sledování seriálu za dobrý způsob trávení volného času?

11. Jste spokojeni s nabídkou televizních seriálů?

12. Přiměl Vás seriál si koupit nebo přečíst jeho knižní předlohu nebo knihu zabývající se tímto seriálem?

13. Kolik % myslíte, že zabere reklama během vysílání 1 dílu seriálu?

14. Přepínáte o reklamní přestávce TV stanice?

15. Myslíte, že Vás reklamy během vysílání televizního seriálu ovlivňují

16. Zaznamenali jste někdy v seriálu tzv. product placement? (PP= záměrné umístění produktu nebo značky do médií)

17. Ohodnoťte Váš názor na product placement. 1 souhlasím s PP, 5. nesouhlasím s PP

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Uhlíková, I.Seriály kolem nás (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://serialy-kolem-nas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.