Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šetření spokojenosti doručování datovou schránkou

Šetření spokojenosti doručování datovou schránkou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Havlová
Šetření:18. 10. 2010 - 25. 10. 2010
Počet respondentů:179
Počet otázek (max/průměr):15 / 9.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky šetření budou použity v diplomové práci na téma doručování písemností informačním systémem datových schránek

Zjištěné výsledky budou porovnány se statistickým šetřením dané problematiky.


 

Tento dotazník je plně anonymní

Děkuji za Váš čas

Bc. Věra Havlová

Odpovědi respondentů

1. Využíváte datovou schránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13675,56 %75,98 %  
ne4424,44 %24,58 %  

Graf

2. Doručování datovou schránkou používáte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze v zaměstnání12088,24 %67,04 %  
v zaměstnání i v soukromém životě139,56 %7,26 %  
pouze jako občan v soukromém životě32,21 %1,68 %  

Graf

3. Využíváte elektronickou evidenci písemností (spisovou službu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10580,77 %58,66 %  
ne2519,23 %13,97 %  

Graf

4. Odesílá spisová služba automaticky písemnosti do datových schránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7059,32 %39,11 %  
ne4840,68 %26,82 %  

Graf

5. Pokud byste mohli volit (bez ohledu na finanční stránku) mezi klasickým doručením poštou nebo dat. schránkou, zvolíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
datovou schránku10075,19 %55,87 %  
poštu2720,3 %15,08 %  
jiný způsob64,51 %3,35 %  

Graf

6. Je pro Vás přijímání pošty přes datovou schránku pohodlnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11282,35 %62,57 %  
ne2417,65 %13,41 %  

Graf

7. Můžete uvést důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bez komentáře

Častá změna hesla, zdlouhavé přihlašování.

dost často zdlouhavé

Je nutné stále kontrolovat došlou poštu přes DS. Je to zdlouhavé, nejprve pošta dorazí na centrálu a za několik dní ke konkrétní osobě a někdy je i pozdě. Při odesílání před DS se nemohu stoprocentně spolehnout, někdy se ani pošta neodešle a potřebuji doručenky, takže preferuji způsob zasílání klasicky poštou.

mausí se nechávat konvertovat dokumenty, komunikace se soudy je složitá, nejsou ověřené rozsudky, hledání doručenek. Některé dokumenty přijdou dvakrát Xoručenky musíme tisknou zvlášť, dříve bylo raz¨ítko na dokumentu a stačí. Dnes nám tloutnou spisy, apod. a pak hledání IČO . Stává se, že máme dokument označený číslem doručování a stejně nelze odeslat. Prostě guláš a zdržování práce.

musím si dokument vytisknout

Nebaví mě se neustále zalogovávat a každé 2 měsíce měnit heslo.

někdy nefunguje přihlášení,celkově mi přijde zdlouhavější.Pohodlnější cesta je email,ale zase je rozhodně datová schránka lepší než pošta.

pohodlnější ne, stejné

Pro účely našeho odboru je nutné převádět písemnosti do papírové podoby.

Protože žádost v datové schránce si musím vytisknout, nechat zaevidovat ( č.j.:xxxx na podatelně) a pak s tím můžu pracovat. Když mi dojde žádost přes podatelnu s výše uvedenými náležitostmi, můžu se věnovat práci, za kterou jsem placen, a ne zaměstnat dalšího člověka.

Stejně si písemnost musím vytisknout a občas se mi stane, že datovou zprávu ve spisové službě přehlédnu.

Šílená byrokracie se zprovozněním, nespolehlivost, nejistota uchování inepozměněné informace, pro archivaci nutnost všechno draze nechat tisknout na papír.

Většinou máme objemnější zásilky s přílohami, které by bylo snadnější vložit rovnou do obálky a poslat poštou než skenovat a na druhé straně u příjemce pak tisknout na papírovou formu.

značná poruchovost, zbytečná složitost

8. Znamená odesílání pošty přes systém datových schránek zjednodušení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10276,69 %56,98 %  
ne3123,31 %17,32 %  

Graf

9. Můžete uvést proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Archivace i tak probíhá stále ještě papírovou formou. Musím dokumenty nascanovat, což je pracnějsí bez ohledu na to, že jsme omezeni velikostí formátu A3. Pracnost s dokumenty je dvojnásobná, protože datovou schránku nemají všichni. V rámci jednoho spisu tak pracuji v kombinaci pošta/datová schránka. Nejsou podle mě dotažené podmínky k používání datových schránek.

Časová náročnost se mi zdá shodná.

doručenky se musí stejně vytisknout, následná konverze po přijetí úředního dokumentu

jde o nárůst práce a administrativy

Je s tím více práce

Je to jen práce navíc.

Je to zdlouhavější-např. hledání majitele schránky

Již nekolikrát se mi stalo, že písemnost (zejména na okresní soud a policii) nebyla vůbec doručena, což případy značně komplikuje - ovšem může to být chyba v software, který používá náš úřad. Pořád je podle mého názoru jistější odeslat např. vyjádření poštou na doručenku

Ke zjednodušení došlo pouze v málo případech. Ve většině případů se zasílá dvojmo, jak poštou ,tak datovou schránkou.

klasický e-mail či dopis jsou daleko jednodušší

Moc úkonů, ne vždy systém dohledá na první pokus adresu d.s., pak je třeba v elektronické poště zpětně odmazávat a zjednodušovat vstupní data tak, až většinou zbyde počáteční název bez adres apod. příp. pouze IČO a pak něco najde.

Nefunkčnost softwaru, zdržuje to při práci - doba zpracování a načtení je dlouhá, vyhledávání DS - komplikované.

nevidím rozdíl

občas je problém s vyhledáním správné adresy subjektu

Podepsat datovou zprávu může pouze můj vedoucí ve svém počitači. Pokud není přítomen, jde o unavující proces.

příliš úkonů v pc přes spisovou službu

Příliš velká složitost (alespoň u nás v práci)

scanování některých podkladů přes multuifunkční tiskárnu mimo kancelář do počítače, vyhledání podkladů , přiřazení k č.j.

uvedeno shora

viz. 7

záleží na systému spisové služby, než odešlu datovou zprávu, mohu se uklikat myší:-(

10. Podle Vašeho názoru urychlila se korespondence mezi vlastníky datových schránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9066,18 %50,28 %  
nevím4029,41 %22,35 %  
ne64,41 %3,35 %  

Graf

11. Objevil/a jste komplikace spojené s užíváním datových schránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 13, anootázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7555,97 %41,9 %  
ano5944,03 %32,96 %  

Graf

12. Můžete uvést jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. ekonomická náročnost např. pro státní správu 2. nedisciplinovanost firem při jejím vybírání a reakci (problém, když to není na papíru a z ručky do ručky)

1/ Někdy problém s adresou příjemce 2/ Ne vždy se zdaří podepsání odesílané zprávy napoprvé

aktualizace XML602filtru v prohlížeči Firefox

ano

časté výpadky při uvádění do provozu

často nefungují, některé dokumenty nelze zasílat DS

dle druhu spisové služby (případně umění jejího ovládání) uklikání se myší než vložím či připojím přílohu, zadám adresáta apod.

dohledávání ID datových schránek,přihlašování - využívám je ale hlavně pro styk s FÚ a ČSÚ - tedy složitost vytvoření a zpracování formulářů k odeslání,ale určitě rychlejší přenos mezi subjekty.

Doručování fikcí Doručování veřejnou vyhláškou

Elektronický archív. Ze zákona musím spisy archivovat v papírové podobě, ale teď navíc musím ještě vše uložit do elektron. podoby, přestože si 70% lidí úřední papíry vyzvedne osobně. Denně místo své práce 1,5-2,5 hodiny dělám pošťáka.

každé 2 měsíce měnit heslo

Komplikované vyhledávání adresátů

konverze dokumentů vyhledání správného adresáta

Konverze dokumentů

Konverze dokumentů

ne

Ne všechny dokumenty je dle zákona možné zaslat datovou schránkou. Pracnost.

Ne všechny OVM je užívají.

nejednotné indentifikační znaky při hledání adresy, např. adresu magistrátu lze najít tím, že zadáte " statutární". Jednodušší by byl název města nebo " město " nebo jen " obec ".

Některé instituce požadují zpětně dokumenty v papírové podobě - tudíž lidé musí na kontaktní místo Czech Point a zaplatit za konverzi dokumentu. Je úsměvné, když jeden odbor pošle dokument datovou schránkou a jiný odbor téhož úřadu provádí konverzi zpět na papír, aby si mohl klient vyřídit, co potřebuje....

nutnost miti externi program

občas se zkrátka nedoručí a nikdo nedokáže dohedat kde se písemnost ztratila

Občas spadne systém, tak to nejde odesílat nebo přijímat. Také mi vadí krátká validita hesla. Kdo si to má pořád pamatovat, kdy končí hesloa hlavně vymýšlet pořád nové dokola, to nejde donekonečna.

Občas to nefunguje

omezená kapacita

Omezená velikost příloh. Nečitelný formát pdf.

Podnikatelé si stěžují na složitý systém DS.

Pouze při první registraci a zavádění DS.

Pouze v začátcích, než si uživatelé uvědomili, že nedostanou obvyklý "papír", ale musí pravidelně kontrolovat stav datové schránky, zda mají poštu nebo ne a že jim běží lhůty.

Problém je s modulem IS Munis dodávaným společností Triada, spol. s.r.o. Tento modul špatně komunikuje s datovými schránkami a způsobuje neustálé problémy s odesláním pošty.

Přednostně viz. 9.

přetížení systému složité ověřování listin na straně příjemce

Při změně IČ nefungují datové schránky musí se posílat poštou.´, např. ČEZ

selhání techniky -scaner, složité vyhledávání adres

systém je nedokonalý, někdy se ke mě zpráva (dokument) vůbec nedostane a nakonec mi ho odesílatel stejně musí zaslat e-mailem

technické problémy při přenosu dat

uvedeno shora

viz číslo 9 + zkušennost kolegyně, kdy jedna datová zpráva neodešla na místo určení, ale rozeslala se do schránek čtyř státních institucí, které neměli s případem nic společeného

Viz otázka 9 a občas se omylem zašle na jinou adresu a odesílatel to nezjistí.

Zbytečná konverze písemností, nešetří se tím papír (ach ty naše lesy). Některé subjekty nepoužívají DS, i když jim to zákon ukládá!

Ze začátku problémy s užíváním a platností el. podpisu,problémy se zřizováním dat. schránek - nechodila všechna hesla pro vstup do nové dat. schránky.

Ztráta včas nevyzvednutých dat.

13. Myslíte si, že používání datových schránek přineslo ČASOVOU úsporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8763,97 %48,6 %  
ne2619,12 %14,53 %  
nevím2316,91 %12,85 %  

Graf

14. Myslíte si, že používání datových schránek přineslo FINANČNÍ úsporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6950,74 %38,55 %  
nevím4331,62 %24,02 %  
ne2417,65 %13,41 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9469,12 %52,51 %  
muž4230,88 %23,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Využíváte elektronickou evidenci písemností (spisovou službu)?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Odesílá spisová služba automaticky písemnosti do datových schránek?

5. Pokud byste mohli volit (bez ohledu na finanční stránku) mezi klasickým doručením poštou nebo dat. schránkou, zvolíte:

 • odpověď datovou schránku:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zaměstnání i v soukromém životě na otázku 2. Doručování datovou schránkou používáte

6. Je pro Vás přijímání pošty přes datovou schránku pohodlnější?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi datovou schránku na otázku 5. Pokud byste mohli volit (bez ohledu na finanční stránku) mezi klasickým doručením poštou nebo dat. schránkou, zvolíte:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Objevil/a jste komplikace spojené s užíváním datových schránek?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Znamená odesílání pošty přes systém datových schránek zjednodušení?

8. Znamená odesílání pošty přes systém datových schránek zjednodušení?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi datovou schránku na otázku 5. Pokud byste mohli volit (bez ohledu na finanční stránku) mezi klasickým doručením poštou nebo dat. schránkou, zvolíte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte datovou schránku?

2. Doručování datovou schránkou používáte

3. Využíváte elektronickou evidenci písemností (spisovou službu)?

4. Odesílá spisová služba automaticky písemnosti do datových schránek?

5. Pokud byste mohli volit (bez ohledu na finanční stránku) mezi klasickým doručením poštou nebo dat. schránkou, zvolíte:

6. Je pro Vás přijímání pošty přes datovou schránku pohodlnější?

8. Znamená odesílání pošty přes systém datových schránek zjednodušení?

10. Podle Vašeho názoru urychlila se korespondence mezi vlastníky datových schránek?

11. Objevil/a jste komplikace spojené s užíváním datových schránek?

13. Myslíte si, že používání datových schránek přineslo ČASOVOU úsporu?

14. Myslíte si, že používání datových schránek přineslo FINANČNÍ úsporu?

15. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte datovou schránku?

2. Doručování datovou schránkou používáte

3. Využíváte elektronickou evidenci písemností (spisovou službu)?

4. Odesílá spisová služba automaticky písemnosti do datových schránek?

5. Pokud byste mohli volit (bez ohledu na finanční stránku) mezi klasickým doručením poštou nebo dat. schránkou, zvolíte:

6. Je pro Vás přijímání pošty přes datovou schránku pohodlnější?

8. Znamená odesílání pošty přes systém datových schránek zjednodušení?

10. Podle Vašeho názoru urychlila se korespondence mezi vlastníky datových schránek?

11. Objevil/a jste komplikace spojené s užíváním datových schránek?

13. Myslíte si, že používání datových schránek přineslo ČASOVOU úsporu?

14. Myslíte si, že používání datových schránek přineslo FINANČNÍ úsporu?

15. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Havlová, V.Šetření spokojenosti doručování datovou schránkou (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://setreni-spokojenosti-dorucovani-datovou-schrankou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.