Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šetrný cestovní ruch na Šumavě

Šetrný cestovní ruch na Šumavě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Toncarová
Šetření:28. 03. 2014 - 06. 04. 2014
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):20 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Alena Toncarová, jsem studentkou oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj na Vysoké škole ekonomické v Praze a obracím se na Vás se žádostí o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je určen potenciálním návštěvníkům Šumavy. Odpovědi z dotazníku poslouží ke zpracování mé bakalářské práce na téma „Rozvoj šetrných forem cestovního ruchu v turistickém regionu Šumava“.

Předem Vám děkuji za ochotu a věnovaný čas.

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem „šetrný cestovní ruch“?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

PARKOVÁNÍ AUT NA VYHRAZENÁ PARKOVIŠTĚ , NEJEZDIT NA LESNÍ CESTY A STEZKY AUTEM.

-

.

abychom zanechávali místa v takovém stavu, aby byla zachována i pro další generace.

Bere se ohled na životní prostředí a ochranu přírody.

bezpečno

bydlení na farmě nebo v malých apartmánech,jezdit po regionu na kole nebo vlanem nezatěžovat životní prostředí .....

Být ohleduplný k přírodě.

cestování dopravními prostředky, které neškodí životnímu prostředí

cestování po vyznačených-povolených trasách

cestování šetrné k přírodě

Cestování v přírodě, které je v souladu s životním prostředím.

Cestování, které bere ohledy na životní prostředí.

Cestování, které neohrožuje přírodní ani kulturní památky.

Cestování, při kterém se chováme šetrně k životnímu prostředí.

Cestovat tak aby se co nejmíň ubližovalo přírodě.

cestovní ruch šetrný k mým financím

Cestovní ruch šetrný k přírodě

cestovní ruch šetrný k přírodě

Cestovní ruch šetrný k přírodě, tj. minimální využití automobilu, naopak využití ostatních dopravních prostředků (vlak, bus, kolo, turistika)

cestovní ruch šetrný k životní prostředí, kdy se účastník snaží, aby jeho pobyt měl co nejmenší dopad na tamní životní prostředí.

Cestovní ruch šetrný k životnímu prostředí

Cestovní ruch šetrný k životnímu prostředí

Cestovní ruch šetrný k životnímu prostředí.

Cestovní ruch šetrný k životnímu prostředí.

Cestovní ruch šetrný k životnímu prostředí. Přesně vyznačené cesty, kam turisté můžou a kam by už neměli jít.

Cestovní ruch,

Cestovní ruch, který bere ohled na přírodu a své okolí

cestovni ruch, ktery bude eko friendly k prirode

cestovní ruch, který dlouhodobě nezatěžuje životní protředí

Cestovni ruch, ktery je setrny na zivotni prostredi

cestovní ruch, který je šetrný k životnímu prostředí

Cestovní ruch, který je šetrný k životnímu prostředí a k rezidentům

cestovní ruch, který nebude poškozovat navštěvovanou lokalitu (?)

Cestovní ruch, který nedevastuje okolní přírodu.

Cestovní ruch, který nenaruší přírodu.

cestovní ruch, který nenarušuje přírodu ani život místních obyvatel

cestovní ruch, který neničí životní prostředí

cestovní ruch, který neohrožuje přirozené prostředí

cestovní ruch, který neporušuje přírodu

cestovní ruch, který nepoškozuje ŽP

Cestovní ruch, který nepůsobí škody (na krajině, zvířectvu, vegetaci, místním obyvatelům atd.)

Cestovní ruch, který nezanechává negativní dopad na životní prostředí.

cestovní ruch, který nezapomíná na životní prostředí a snaží se ho chránit

cestovní ruch, který nezatěžuje přírodu a nijak se na ní nepodepisuje.

Cestovní ruch, který příliš nenarušuje přírodu kolem a který probíhá v souladu s přírodou

Cestovní ruch, který respektuje životní prostředí a přírodu jako takovou, například bydlení v nízkoenergetických hotelech/penzionech, chození po vymezených stezkách v přírodě atd.

Cestovní ruch, který tolik nezatěžuje životní prostředí.

Cestovní ruch, který zohledňuje a respektuje přírodu.

Cestovni ruch,ktery nezapricinuje nevratne prirodni zmeny v oblasti.

cestu autobusem z Prahy ve čtvrtek 27.3. :-D

Co nejméně bude ovlivněno živvotní prostředí.

CR kdy se lidé chovají šetrně k životnímu prostředí nejméně tak, jako doma.

CR spojený s ochranou prírody, kultúrnych pamiatok, ich zachovanie pre ďalšie generácie

CR šetrný k žvotnímu prostředí

CR, který neničí přírodu a nenarušuje běžný život místních obyvatel

cykloturistika, pěší turistika, autobusy na biopaliva

Čistý, příjemný vzduch

doprava šetrná k ŽP, neznečišťuje přírodu, (ovzduší), elektromobily v osobní i hromadné dopravě

druh cestovního ruchu šetrného k přírodě např. zákaz vjezdu aut do určitých oblastí

ekoautobusy

ekologicky šetrn, tedy k životnímu prostředí

Ekologický, ohleduplný k ostatním turistůma místním obyvatelům

ekologie - pěší turistika, cykloturistika, hypoturistika

ekologie, ochrana přírody

ekologie, příroda, bio produkty, biofarmy, ekoturismus, rurální cestovní ruch

ekologii

Forma cestovního ruchu, která je v souladu s přírodou a životním prostředím, místními zvyky a kulturou např. ekoturismus.

Hlavně pěší a cykloturistika doplněná hromadnými dopravními prostředky pro ty, kterým to už moc nechodí.

Chovat se v přírodě ohleduplně ke zvěři, rostlinám a celkově respektovat pravidla v chráněné oblasti. Samozřejmostí je i čistota. Zde by přišlo vhod na turistických cestách občas potkat odpadkový koš.

chrání přírodu

Je to cestovni ruch, který nenarušuje přírodu, památky a ostatní hodnoty, které jsou jeho cílem, nebo jsou cestovním ruchem dotčeny.

Jedná se o cestovní ruch, který se snaží příliš nezasahovat do prostředí dané destinace.

jízda na kole

jizda na kole, lyže atd.

kolo,turistika

lidé co cestují dbají a respektují životní prostředí v dané oblasti

malý dopad na životní prostředí

méně aut,ekologické autobusy,dodržování pravidel chování v přírodě

Minimální zásah do přirozeně fungujícího biotopu.

Napadá mě několik dílčích bodů, které znám ze své zkušenosti (pracuji již několik let přes léto jako turistický průvodce na památkových objektech). - Citlivé skloubení komerční turistické infrastruktury (obchody se suvenýry, občerstvení a další pomyšlení) s historickou zástavbou/přírodním rázem krajiny (odstrašujícím příkladem budiž celé pražské Staré město, kde pro směnárny a idiotské souvenir-shopy s artikly, které nemají s ČR nic společného, není kam plivnout) - Omezená vstřícnost vůči turistům ve smyslu přizpůsobování prostředí k jejich požadavkům (zájmy místního obyvatelstva na prvním místě, ono to pro ty turisty bude i lákavější, když budou mít pocit něčeho "autenticky lokálního" než když budou všude procházet tím samým prefabrikovaným šuntem) - Maximální podporování ekologických a hromadných způsobů dopravy (hlavně železnice, busy... tak aby mohl tenhle způsob dopravy konkurovat turistům naskládaným v autě) Jako šetrné turisty považuji obecně ty, kteří s minimem vlastních prostředků cestují nízkonákladově a využívají např. kempy či volná tábořiště, přičemž ideálem takovéto turistiky je splynutí s okolím tak aby a) došlo k co nejmenšímu zásahu do cílového prostředí b) zážitek turisty byl co nejvíce spojen s místním životem, tj. ne s turistickou infrastrukturou

Ne poškozující životní prostředí

Nebudování rozsáhlých ubytovacích komplexů, ale i zpřístupnění celé Šumavy, třeba s denní vstupenkou do určité lokality.

nedrancuje tolik přírodní zdroje

nejezdit tam autem

Nekřičet, nevyhazovat odpadky, netrhat chráněné kytičky atd

nenarušující ráz krajiny, bez odpadků

neničí přírodu

neničí přírodu

neničí přírodu

Neničit dále přírodu. Zachovat ji co nejvíce v takovém stavu, ve kterém alespoň v této době ještě je. A zčásti také - levnější cestování - nízké náklady - více zážitků.

Neodhazovat odpadky

Nepoškozování přírody.

Neškodlivý pro životní prostředí a stále udržující kulturní místa a oblasti čisté a ničím nepoznamenané

nevím

Nevím, ale asi něco ve stylu že je šetrný k danému prostředí, např. že se zde nebudují betonové ztezky a tak...

nevím, s tímto pojmem jsem se ještě nesetkala

nevím, že nebudu zbytečně plýtvat prostředky

Nezatěžuje přírodu

nezatěžující přírodu

Neznečišťuje životní prostředí

Neznečišťující (v nadměrné míře) životní prostředí Bez zásahů do krajiny (výstavba různých budov k cestovnímu ruchu a pod.)

nic

nic

Obdivování krás přírody bez negativního dopadu na přirozené fungování ekosystémů. Respektování přírodních cyklů (např. rozmnožovacích cyklů živočichů).. tzn. určitá omezení, která ale slouží pro dobrou věc.

Ohleduplnosti k přírodě a památkám, zadne hnusohotely, hnusoasfaltky v lese ... Prostě přesný opak toho, co se vynořilo na Šumavě

ochrana přírody

ochrana přírody

ochrana životního prostředí

omezený počet lidí na určitém místě v určité době, omezený pohyb lidí v zájmu okolí. neničit kvůli hotelům a sjezdovkám krajinu.

OŽP, zachování přírodních krás v původním stavu při provozování CR

Pěší turistiku na vyhrazených cestách bez použití motorových dopravních prostředků

pěší turistiku, jízdu na kole, vhodné chování se k v přírodě (ochrana semenáčků a stromů před kůrovci), žádná auta, žádné nevhodné a hlasité projevy

po turistech nezustane neporadek, nic zniceneho, vydesena zvirata... :)

Pod tímto pojmem si představuji turistiku a cykloturistiku v opravdu rozumné míře. Pokud projde či projede cestou nebo stezkou 1000 lidí denně tak to už rozhodně není šetrné. Vím o čem píšu, bydlím na stezce za Třeboní.

pohyb turistů a ochrana přírody zároveň

Pohyb turistů po vyznačených trasách, dodržování ekologie.

procházení po stezce, nikoli mimo ni, neznečišťování přírody a ovzduší, nehlučení

Představuji si cestovní ruch,který enormně nezatěžuje přírodu,hlavně velké komplexy spíše malé penziony,respektování potřeb přírody,ale zákazy nepomáhají a lidé je stejně porušují.

Přijetí účinných opatření k zabránění nekontrolovatelné eskalace masové turistiky na chráněných místech včetně přiměřeného omezení pravomocí místních samospráv i podnikatelských subjektů v duchu myšlenek Josefa Váchala.

realizace cestovního ruchu, která nezatěžuje životní prostředí a umožňuje účast na cestovním ruchu i pro další generace

Rozvoj turismu s ohledem na zachování krajiny, aby charakter krajiny zůstal stejný i pro další generace.

s šetrným dopadem na ŽP

Skloubeni ekologie a rozvoje cestovního ruchu.

šetrné zacházení s přírodou rozumné chování a neničení českých a moravských krás.

Šetrný cestovní ruch

Šetrný cestovní ruch je ochrana přírody, slušné a ohleduplné chování k přírodě.

Šetrný cestovní ruch si představuji jako objevování nových zajímavých míst tak, aby je člověk svou přítomnosí neničil. Např. nejezdil do jejich blízkosti autem, nevyhazoval odpadky, neničil přírodu atd.

šetrný cetovní ruch ve vztahu k přírodě

šetrný k přírodě

šetrný k přírodě

Šetrný k přírodě, odpovídající principům udržitelného rozvoje

šetrný k životnímu prostředí

Šetrný k životnímu prostředí

šetrný k životnímu prostředí

šetrný k životnímu prostředí

šetrný k životnímu prostředí a kultuře města

Šetrný k žp

šetrný přístup k přírodě a ke zvěři

šetrný z ekologického hlediska

Šetříme přírodu (dovolená na kolech apod.)

šetřit životní prostředí

Takové turistické vyžití, které neničí a neruší okolí ve kterém se turista pohybuje.

Takový cestovní ruch, který by měl co nejmenší dopad na danou lokalitu a umožňoval její nerušené objevování bez zbytečných komerčních lákadel.

Takový pohyb po Šumavě, který nebude ubližovat přírodě, zvěři ani místním obyvatelům. Stavební činnost nebude podřízena velkoměstským "podnikatelům" a jejich obchodním aktivitám, a když už, tak bude přihlížet ke zdejším tradicím a nezaplevelí tuto krajinu obludnými projekty komerčního charakteru.

takový, který neničí přírodu

Takový, který přirozeně nenarušuje prostředí Šumavy

ten co nepoškozuje ŽP

ticho, neodhazování odpoadků mimo koše, neničení přírody

Turistika, která nezatěžuje životní prostředí.

turistika, neničící přírodu

Turistiku bez hluku a ideálně bez techniky - pěšky, kolmo, koňmo apod. A když už autem, tak ekonomicky - ne po dvou lidech v autě, ale využitá kapacita šetrných strojů. Tak, aby byla ekologická stopa na člověka co nejmenší. Mám osobně Land Rover Defender se spotřebou 10litrů na sto. Ale je devítimístný. Při využití kapacity to považuji za šetrnou autoturistiku. Ale koňmo, to by byla ještě jiná. :)

úsporný na finance a k životnímu prostředí

Ušetření peněz a přírodních zdrojů při dopravě a při pobytu během cestování.

Vyhody pro levnejsi cestovani

výlety na farmy

výlety, které neničí přírodu a neznečišťují životní prostředí - a když, tak v přiměřené míře

Výstavba resortů a dalšího zázemí, atrakce a aktivity, které turisté provozují jsou v souladu s ochranou životního prostředí a nepoškozují přírodu

že se nesmí všude (zóny)

2. Se kterým z následujícíh pojmů jste se již někdy setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Agroturistika11974,38 %74,84 %  
Ekoturistika9257,5 %57,86 %  
Venkovská turistika7446,25 %46,54 %  
Hippoturistika6540,63 %40,88 %  
S žádným1811,25 %11,32 %  
Ano Ekoturistika10,63 %0,63 %  
Ano Hippoturistika10,63 %0,63 %  

Graf

3. Znáte projekt Zelené autobusy*?

(*autobusové linky propojující známe turistické cíle)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8955,63 %55,97 %  
ano7144,38 %44,65 %  

Graf

4. Znáte projekt Průvodce Šumavou*?

(*školení průvodci přírodou Šumavy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10062,5 %62,89 %  
ano6037,5 %37,74 %  

Graf

5. Znáte projekt Nouzová nocoviště*?

(*prostor pro legální nouzové nocování v NP Šumava)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10364,38 %64,78 %  
ano5735,63 %35,85 %  

Graf

6. Znáte projekt Zaparkuj a jdi dál*?

(*malá parkoviště v blízkosti zajímavých lokalit)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10163,13 %63,52 %  
ano5936,88 %37,11 %  

Graf

7. Byl/a jste někdy na Šumavě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Ne, ale do budoucna o tom uvažujiotázka č. 9, Ne, ani o tom do budoucna neuvažujiotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14590,63 %91,19 %  
Ne, ale do budoucna o tom uvažuji106,25 %6,29 %  
Ne, ani o tom do budoucna neuvažuji53,13 %3,14 %  

Graf

8. Proč o návštěvě Šumavy neuvažujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

cestuji spíše v zahraničí

Hory nemám rada

nebaví mě chodit, jezdit

nemám ráda hory

9. O kterou z následujících služeb byste měl/a na Šumavě zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaparkuj a jdi dál8957,42 %55,97 %  
Zelené autobusy8856,77 %55,35 %  
Nouzová nocoviště6843,87 %42,77 %  
Průvodce Šumavou6743,23 %42,14 %  
O žádnou106,45 %6,29 %  

Graf

10. Jakým aktivitám byste se nejraději na Šumavě věnoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěší turistika13587,1 %84,91 %  
Cykloturistika9460,65 %59,12 %  
Návštěva kulturních památek9158,71 %57,23 %  
Lyžování7145,81 %44,65 %  
Vodácká turistika6340,65 %39,62 %  
Pozorování zvěře4629,68 %28,93 %  
Adrenalinové sporty2314,84 %14,47 %  
Hippoturistika (jízda na koni)2214,19 %13,84 %  
Agroturistika (zemědělská činnost)149,03 %8,81 %  
inline brusle10,65 %0,63 %  

Graf

11. Jaký dopravní prostředek byste využil/a pro přepravu během Vaší dovolené na Šumavě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Auto6240 %38,99 %  
Kolo4428,39 %27,67 %  
Vlak2415,48 %15,09 %  
Autobus1811,61 %11,32 %  
Loď21,29 %1,26 %  
Motocykl10,65 %0,63 %  
vždy ten nejvhodnější pro konkrétní cíl10,65 %0,63 %  
pěšky10,65 %0,63 %  
Kůň10,65 %0,63 %  
Kombinace vlak + autobus + popř. kolo10,65 %0,63 %  

Graf

12. Kdy byste raději navštívil/a Šumavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V letní sezóně10668,39 %66,67 %  
Mimo sezónu - na podzim2113,55 %13,21 %  
Mimo sezónu - na jaře2012,9 %12,58 %  
V zimní sezóně85,16 %5,03 %  

Graf

13. S kým byste jel/a na dovolenou na Šumavě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S partnerem/partnerkou7548,39 %47,17 %  
S přáteli4025,81 %25,16 %  
S rodinou (s dětmi)2818,06 %17,61 %  
S rodinou (bez dětí)74,52 %4,4 %  
Sám/sama53,23 %3,14 %  

Graf

14. Byl/a jste někdy ubytovaný/á na Šumavě na farmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Ne, ale do budoucna o těchto službách uvažujiotázka č. 16, Ne, ani o tyto služby nemám zájemotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ani o tyto služby nemám zájem7749,68 %48,43 %  
Ne, ale do budoucna o těchto službách uvažuji7045,16 %44,03 %  
Ano85,16 %5,03 %  

Graf

15. Jaká je Vaše zkušenost s pobytem na farmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní562,5 %3,14 %  
Spíše pozitivní225 %1,26 %  
Spíše negativní112,5 %0,63 %  

Graf

16. Jaké jsou Vaše zájmy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

u

.

adrenalinové spoty, trávení času s přáteli, cestování, zkoumání nových míst.

Běh, kolo

Bez komentáře.

cestování

cestování

cestování, četba

cestování, četba, hudba, filmy, inliny

cestování, knihy, filmy

Cestování, památky, přírodní vědy,

cestování, pěší turistika

Cestování, různé sporty

cestování, sport

cestování, sport, vzdělávání se

Cestování,sport, četba

Cyklistika, běh, divadlo

cyklistika, četba, squash

cyklistika, práce na zahradě

cyklistika, zahrada, lyžování

Cyklo, lyžování, turistika

cykloturistika ,lyže

cykloturistika ,rybolov, kynologie

cykloturistika, fotografování

cykloturistika, pěší turistika, poznávání nových míst, kolečkové brusle

cykloturistika, práce na zahradě

Cykloturistika, sport

četba

četba

četba, cestování, sport, filmy

četba, procházky

četba, sport

četba, tanec, turistika, sport (rekreačně)

čtení, filmy, koncerty, kino, kultura obecně, procházky,

čtení, škola, plavání, práce

d

Facebook, celebrity.

fotografování, hudba, čundr pod širákem, vysedávání s přáteli a kytarou kdekoliv - nejlépe u ohně..

fotografování, sport, turistika, cestování

Hisrorie

Historie Šumavy a užívání genia loci jejích míst, "ztracená území", fotografování, rodopis.

Hlavním zájmem je cestování po Evropě,turistika po naší republice,koncerty a přednášky pro absolventy univerzity třetího věku.

Hory, cestovani

Hudba

Hudba

hudba, in-line brusle, zimní brusle, lyžování, cestování, tanec

Hudba, jízda na koni

Hudba, literatura, cyklistika, plavání, turistika, malování

hudba, sport všeho druhu, kultura

Hudba, umění, drobné ruční práce, jídlo,

Chalupa řeční, příroda

chladnokrevní koně a vše, co je s nimi spojeno, lyžování, turistika...

jízda na kole, čtení, turistika,

Jízda na kole, zahrada, studium jazyků.

jizda na kole,auta,cestování

jízda na koních, četba, filmy, přátelé, hudba

Kapitálové trhy.

kino, divadlo, kultura

Knihy, sport

Kolo

kolo, běh, plavání, geocaching

kolo, lyže

kolo, lžování

Kolo, poslouchání hudby, cestování

Kolo, turistika

kolo,zvířata,lyže

křížovky, četba, hraní karet

kultura

luštění křížovek

lyže, kolo, koně

lyžování, pěší turistika

Lyžování, snowboard Divadlo, kino Studium, praxe

lyžování, turistika, lenošení

Myslivost, rybaření

outdoorové sporty, cestování, malování, tanec

PC, internet, hromadná doprava, literatura

PC, lyžování, cyklistika, turistika, cestování

pečení, vaření, zahrádka, tv, pletení

Pěstování, chov drobného zvířectva, houbaření...

pěší turistika, cykloturistika, plavání, četba

pěší turistika, historie

pěší turistika, lyžování, plavání

pěší turistika,cykloturistika

podnikání s manželem

potápění, lyžování, cestování, pes

power-jóga, turistika

poznávat kulturu

práce kolem domu, divadlo, vaření, sbírky

přátelé, party, cestování, filmy, historie, sport

Přátelé, sport všeho druhu, filmy, výlety za poznáním i do přírody

přiroda , cestovaní

příroda, četba, hudba, cyklistika

příroda, hory

Příroda, koně, historie - starověk, zemědělství a normální život. :)

příroda, sport

příroda, sport - lyže, kolo, turistika, dobré čtení, dobrý film

příroda, turistika, děti, výlety

příroda, vaření

Příroda, zábavá, sport

příroda, zahrada,rybaření, zájezdy

přítel, rodina, sport

Rekreace, relaxace, edukace, sport...levitace :-)

rodina, inline brusle, výlety

rodina, přátelé, příroda, zdravý životní styl

různé

rybaření, čtení detektivek, zahrádka, domácí zvěřinec

řízení auta, sledování filmů, práce na zahrádce

Sport

sport - např. cyklistika, lyžování, práce na zahradě, četba

sport (jízda na kole, vysokohorská turistika, lyžování, tenis), četba, cestování

sport všeho druhu, přátelé, zahrada

sport, cestování, četba

Sport, digitalni fotografie, IT, hory

sport, historie, kultura

sport, hudba, kamarádi

Sport, hudba, PC

Sport, hudba, rodina, práce

sport, jazyky

Sport, jazyky, zpěv

sport, kultura, knihy, cestování

sport, počítače, poker, příroda, přátelé

sport, příroda

sport, příroda, cestování

Sport, příroda, turistika

Sport, technika, posezeni s prateli

sport, turistika, památky

sport,četba,příroda

šport, cestovanie, seriály a filmy, hudba,

Šumava, příroda, sport, četba, hudba

tanec, četba, divadlo, film, plavání

tanec, studium jazyku, cetba

tramping

turistika

turistika

Turistika, basketbal.

Turistika, cyklistika

turistika, cyklistika, plavání, tenis,

Turistika, cyklistika, squash, běhání.

turistika, cykloturistika, běžky,

turistika, četba, hudba

Turistika, četba, sporty

Turistika, filmy, fotografování,...

Turistika, lyžování, kolo, zahrada, člověk

turistika, lyžování, literatura

turistika, plavání

Turistika, plavání, lyžování, cyklistika, literatura

turistika, psi

Turistika, sport, příroda

turistika,četba

voda (plavani, potapeni), pesi a horska turistika, IT, investovani

volejbal, in-line brusle, hudba...

Volleyball, kolo, plavání

vsechno mozny

všechno a nic-rodina

Zahrada, turistika, fotografování

ZAHRÁDKA

zahrádka, vaření, křížovky, karty

Zajímá mně původní život našich předků, hudba a kultura všeobecně.

zimní sporty, děti, vlastní tvorba

Zvířata, umění, příroda, hudba

17. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11270 %70,44 %  
Muž4830 %30,19 %  

Graf

18. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 25 let7245 %45,28 %  
25-44 let4830 %30,19 %  
45-64 let3220 %20,13 %  
65 let a více85 %5,03 %  

Graf

19. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á9961,88 %62,26 %  
Ženatý/Vdaná4830 %30,19 %  
Rozvedený/á127,5 %7,55 %  
Vdovec/vdova10,63 %0,63 %  

Graf

20. Ve kterém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský9056,25 %56,6 %  
Praha3119,38 %19,5 %  
Středočeský kraj1710,63 %10,69 %  
Plzeňský74,38 %4,4 %  
Liberecký42,5 %2,52 %  
Jihomoravský31,88 %1,89 %  
Vysočina31,88 %1,89 %  
Moravskoslezský21,25 %1,26 %  
Zlínský21,25 %1,26 %  
Ústecký10,63 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Znáte projekt Nouzová nocoviště*?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi O žádnou na otázku 9. O kterou z následujících služeb byste měl/a na Šumavě zájem?

14. Byl/a jste někdy ubytovaný/á na Šumavě na farmě?

  • odpověď Ne, ani o tyto služby nemám zájem:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi O žádnou na otázku 9. O kterou z následujících služeb byste měl/a na Šumavě zájem?

19. Jaký je Váš rodinný stav?

  • odpověď Svobodný/á:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 25 let na otázku 18. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Se kterým z následujícíh pojmů jste se již někdy setkal/a?

3. Znáte projekt Zelené autobusy*?

4. Znáte projekt Průvodce Šumavou*?

5. Znáte projekt Nouzová nocoviště*?

6. Znáte projekt Zaparkuj a jdi dál*?

7. Byl/a jste někdy na Šumavě?

9. O kterou z následujících služeb byste měl/a na Šumavě zájem?

10. Jakým aktivitám byste se nejraději na Šumavě věnoval/a?

11. Jaký dopravní prostředek byste využil/a pro přepravu během Vaší dovolené na Šumavě?

12. Kdy byste raději navštívil/a Šumavu?

13. S kým byste jel/a na dovolenou na Šumavě?

14. Byl/a jste někdy ubytovaný/á na Šumavě na farmě?

17. Jaké je Vaše pohlaví?

18. Kolik je Vám let?

19. Jaký je Váš rodinný stav?

20. Ve kterém kraji bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Se kterým z následujícíh pojmů jste se již někdy setkal/a?

3. Znáte projekt Zelené autobusy*?

4. Znáte projekt Průvodce Šumavou*?

5. Znáte projekt Nouzová nocoviště*?

6. Znáte projekt Zaparkuj a jdi dál*?

7. Byl/a jste někdy na Šumavě?

9. O kterou z následujících služeb byste měl/a na Šumavě zájem?

10. Jakým aktivitám byste se nejraději na Šumavě věnoval/a?

11. Jaký dopravní prostředek byste využil/a pro přepravu během Vaší dovolené na Šumavě?

12. Kdy byste raději navštívil/a Šumavu?

13. S kým byste jel/a na dovolenou na Šumavě?

14. Byl/a jste někdy ubytovaný/á na Šumavě na farmě?

17. Jaké je Vaše pohlaví?

18. Kolik je Vám let?

19. Jaký je Váš rodinný stav?

20. Ve kterém kraji bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Toncarová, A.Šetrný cestovní ruch na Šumavě (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://setrny-cestovni-ruch-na-suma.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.