Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Severočeská kompostárna

Severočeská kompostárna

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Seifert
Šetření:15. 02. 2012 - 24. 02. 2012
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Milý respondenti,
chtěl bych Vás touto cestou požádat o 3 minuty Vašeho času na vyplnění mého dotazníku.


O co konkrétně jde?
Stručně řečeno, jde o absolventský projekt s názvem „Severočeská kompostárna“, kterým ukončuji své studium.


Kompostárna je zařízení, sloužící k ukládání biologického odpadu a následné přeměnění na výstupy (produkty kompostárny) - kvalitní kompost, hlína, mulčovací kůra, biopaliva (štěpka, energetické seno, sláma).


Tento dotazník, je pro mě předběžným průzkumem trhu a přikládám mu velkou váhu.
Děkuji Vám za Váš čas a za spolupráci na tomto projektu.

Odpovědi respondentů

1. Kompostárnu bych ve svém okolí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uvítal(a)4837,5 %37,5 %  
je mi to jedno4736,72 %36,72 %  
uvítal2821,88 %21,88 %  
byl(a) bych proti32,34 %2,34 %  
byl bych proti21,56 %1,56 %  

Graf

2. Může být zřízení kompostárny přínosem pro životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12093,75 %93,75 %  
ne86,25 %6,25 %  

Graf

3. V současnosti bioodpad (slupky z ovoce a zeleniny, skořápky, staré pečivo, posekaná tráva, listí, větve, popel ze spáleného dřeva, apod.):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím5542,97 %42,97 %  
netřídím4232,81 %32,81 %  
třídil(a) bych, ale nemám k tomu prostředky2116,41 %16,41 %  
třídil bych, ale nemám k tomu prostředky107,81 %7,81 %  

Graf

4. Kolik procent podle Vás tvoří biodpad z celkové hmotnosti odpadu z domácností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 %5643,75 %43,75 %  
10 - 25%3728,91 %28,91 %  
36 - 45%3527,34 %27,34 %  

Graf

5. Z produktů Severočeské kompostárny bych využil(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlínu6752,34 %52,34 %  
kvalitní kompost5139,84 %39,84 %  
mulčovací kůru4635,94 %35,94 %  
biopaliva (štěpka, sláma a energetické seno)3527,34 %27,34 %  

Graf

6. Jednou z našich doplňkových služeb bude bezplatný svoz bioodpadu (trávy, větví, listí apod.) a to 1 x za 14 dní. O tuto službu bych:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl(a) zájem4837,5 %37,5 %  
v tuto chvíli nevím3225 %25 %  
měl zájem3023,44 %23,44 %  
neměl(a) zájem107,81 %7,81 %  
neměl zájem86,25 %6,25 %  

Graf

7. Ukládání bioodpadu výměnou za naše produkty bych:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využil(a)6853,13 %53,13 %  
využil3426,56 %26,56 %  
neměl(a) bych o tuto službu zájem1713,28 %13,28 %  
neměl bych o tuto službu zájem97,03 %7,03 %  

Graf

8. Mezi naše aktivity bude patřit vzdělávání v oblasti životního prostředí a to formou exkurzí a praktických ukázek pro děti i dospělé. Navštívili byste nás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10481,25 %81,25 %  
ne2418,75 %18,75 %  

Graf

9. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7860,94 %60,94 %  
muž5039,06 %39,06 %  

Graf

10. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 284938,28 %38,28 %  
29 - 383527,34 %27,34 %  
39 - 483225 %25 %  
49 - 58107,81 %7,81 %  
59 a více21,56 %1,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Ukládání bioodpadu výměnou za naše produkty bych:

  • odpověď využil:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl zájem na otázku 6. Jednou z našich doplňkových služeb bude bezplatný svoz bioodpadu (trávy, větví, listí apod.) a to 1 x za 14 dní. O tuto službu bych:
  • odpověď využil(a):
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídil(a) bych, ale nemám k tomu prostředky na otázku 3. V současnosti bioodpad (slupky z ovoce a zeleniny, skořápky, staré pečivo, posekaná tráva, listí, větve, popel ze spáleného dřeva, apod.):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kompostárnu bych ve svém okolí:

2. Může být zřízení kompostárny přínosem pro životní prostředí?

3. V současnosti bioodpad (slupky z ovoce a zeleniny, skořápky, staré pečivo, posekaná tráva, listí, větve, popel ze spáleného dřeva, apod.):

4. Kolik procent podle Vás tvoří biodpad z celkové hmotnosti odpadu z domácností?

5. Z produktů Severočeské kompostárny bych využil(a):

6. Jednou z našich doplňkových služeb bude bezplatný svoz bioodpadu (trávy, větví, listí apod.) a to 1 x za 14 dní. O tuto službu bych:

7. Ukládání bioodpadu výměnou za naše produkty bych:

8. Mezi naše aktivity bude patřit vzdělávání v oblasti životního prostředí a to formou exkurzí a praktických ukázek pro děti i dospělé. Navštívili byste nás?

9. Jsem:

10. Věková kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kompostárnu bych ve svém okolí:

2. Může být zřízení kompostárny přínosem pro životní prostředí?

3. V současnosti bioodpad (slupky z ovoce a zeleniny, skořápky, staré pečivo, posekaná tráva, listí, větve, popel ze spáleného dřeva, apod.):

4. Kolik procent podle Vás tvoří biodpad z celkové hmotnosti odpadu z domácností?

5. Z produktů Severočeské kompostárny bych využil(a):

6. Jednou z našich doplňkových služeb bude bezplatný svoz bioodpadu (trávy, větví, listí apod.) a to 1 x za 14 dní. O tuto službu bych:

7. Ukládání bioodpadu výměnou za naše produkty bych:

8. Mezi naše aktivity bude patřit vzdělávání v oblasti životního prostředí a to formou exkurzí a praktických ukázek pro děti i dospělé. Navštívili byste nás?

9. Jsem:

10. Věková kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Seifert, M.Severočeská kompostárna (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://severoceska-kompostarna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.