Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sex a erotika v reklamě

Sex a erotika v reklamě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kočová
Šetření:10. 03. 2013 - 25. 03. 2013
Počet respondentů:659
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážený respondente, 

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká výskytu erotiky a sexu v reklamách. Cílem dotazníku je zjistit, jaký má veřejnost vztah k tomuto druhu inzerce. Dotazník není omezen na určitou věkovou kategorii a je anonymní. Výslené zjištění bude veřejné a zpracuji jej v praktické části své bakalářské práce. Děkuji.


S pozdravem, 

Veronika Kočová

 

 

Odpovědi respondentů

1. Zvolte své pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena45969,65 %69,65 %  
muž20030,35 %30,35 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2549474,96 %74,96 %  
26-357611,53 %11,53 %  
15-18456,83 %6,83 %  
36-45253,79 %3,79 %  
46-5571,06 %1,06 %  
méně než 1571,06 %1,06 %  
56 a více50,76 %0,76 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou41362,67 %62,67 %  
vysokoškolské18027,31 %27,31 %  
základní (probíhající i ukončené)507,59 %7,59 %  
stření bez maturity162,43 %2,43 %  

Graf

4. Jaké informační médium z uvedených sledujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet59089,53 %89,53 %  
televize548,19 %8,19 %  
noviny, časopisy81,21 %1,21 %  
rozhlas71,06 %1,06 %  

Graf

5. S jakým typem reklamy z uvedených se setkáváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetová reklama39660,09 %60,09 %  
televizní reklama16224,58 %24,58 %  
venkovní reklama (plakáty, billboardy, lavičky, světelné reklamy, …)659,86 %9,86 %  
tištěná reklama (noviny, letáky, časopisy…)365,46 %5,46 %  

Graf

6. Všímáte si erotických motivů v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano27942,34 %42,34 %  
ano19028,83 %28,83 %  
spíše ne13921,09 %21,09 %  
nevím, nezajímám se o to294,4 %4,4 %  
ne223,34 %3,34 %  

Graf

7. Vadí Vám erotické a sexuální motivy v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne24937,78 %37,78 %  
ne17827,01 %27,01 %  
spíše ano14522 %22 %  
ano6610,02 %10,02 %  
nevím, nezajímám se o to213,19 %3,19 %  

Graf

8. Kde si všímáte sexu a erotiky v reklamách nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet25238,24 %38,24 %  
televize17927,16 %27,16 %  
venkovní reklama (plakáty, billboardy, lavičky, světelné reklamy, …)14021,24 %21,24 %  
nevím, nezajímám se o to416,22 %6,22 %  
tištěná reklama (noviny, letáky, časopisy…)395,92 %5,92 %  
televizne81,21 %1,21 %  

Graf

9. Erotických a sexuálních motivů je v reklamách dle Vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš mnoho28543,25 %43,25 %  
akorát24437,03 %37,03 %  
nevím, nezajímám se o to8012,14 %12,14 %  
málo507,59 %7,59 %  

Graf

10. Erotických a sexuálních motivů by mělo v reklamě dle Vašeho názoru být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně30245,83 %45,83 %  
jako dosud16625,19 %25,19 %  
nevím, nezajímám se o to7411,23 %11,23 %  
žádné629,41 %9,41 %  
více558,35 %8,35 %  

Graf

11. Myslíte si, že je reklama obecně dostatečně regulovaná? (stát, sdružení, poskytovatelé reklamy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30446,13 %46,13 %  
nevím21031,87 %31,87 %  
ano14522 %22 %  

Graf

12. Myslíte si, že erotické reklamy mohou ovlivňovat Vás či Vaše okolí ke koupi zboží? (reklamy na automobily, kosmetiku, oblečení, pochutiny… atp.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne23836,12 %36,12 %  
spíše ano21232,17 %32,17 %  
ne12218,51 %18,51 %  
ano8713,2 %13,2 %  

Graf

13. Domníváte se, že patří erotika i do reklam v případě, že s produktem nesouvisí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30846,74 %46,74 %  
spíše ne22433,99 %33,99 %  
spíše ano9614,57 %14,57 %  
ano314,7 %4,7 %  

Graf

14. Jaké oceníte reklamy? (v případě, že neoceňujete žádné reklamy, prosím, nevyplňujte jinou možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humorné51578,15 %78,15 %  
s nápadem, kreativní48673,75 %73,75 %  
s nadsázkou24837,63 %37,63 %  
propracované21532,63 %32,63 %  
jasně vypovídající o produktu17125,95 %25,95 %  
stručné a krátké14221,55 %21,55 %  
erotické6610,02 %10,02 %  
neoceňuji žádné reklamy406,07 %6,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Erotických a sexuálních motivů je v reklamách dle Vašeho názoru:

  • odpověď příliš mnoho:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Vadí Vám erotické a sexuální motivy v reklamě?

13. Domníváte se, že patří erotika i do reklam v případě, že s produktem nesouvisí?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 10. Erotických a sexuálních motivů by mělo v reklamě dle Vašeho názoru být:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Vadí Vám erotické a sexuální motivy v reklamě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zvolte své pohlaví

2. Věk:

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Jaké informační médium z uvedených sledujete nejčastěji?

5. S jakým typem reklamy z uvedených se setkáváte nejčastěji?

6. Všímáte si erotických motivů v reklamě?

7. Vadí Vám erotické a sexuální motivy v reklamě?

8. Kde si všímáte sexu a erotiky v reklamách nejvíce?

9. Erotických a sexuálních motivů je v reklamách dle Vašeho názoru:

10. Erotických a sexuálních motivů by mělo v reklamě dle Vašeho názoru být:

11. Myslíte si, že je reklama obecně dostatečně regulovaná? (stát, sdružení, poskytovatelé reklamy)

12. Myslíte si, že erotické reklamy mohou ovlivňovat Vás či Vaše okolí ke koupi zboží? (reklamy na automobily, kosmetiku, oblečení, pochutiny… atp.)

13. Domníváte se, že patří erotika i do reklam v případě, že s produktem nesouvisí?

14. Jaké oceníte reklamy? (v případě, že neoceňujete žádné reklamy, prosím, nevyplňujte jinou možnost)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zvolte své pohlaví

2. Věk:

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Jaké informační médium z uvedených sledujete nejčastěji?

5. S jakým typem reklamy z uvedených se setkáváte nejčastěji?

6. Všímáte si erotických motivů v reklamě?

7. Vadí Vám erotické a sexuální motivy v reklamě?

8. Kde si všímáte sexu a erotiky v reklamách nejvíce?

9. Erotických a sexuálních motivů je v reklamách dle Vašeho názoru:

10. Erotických a sexuálních motivů by mělo v reklamě dle Vašeho názoru být:

11. Myslíte si, že je reklama obecně dostatečně regulovaná? (stát, sdružení, poskytovatelé reklamy)

12. Myslíte si, že erotické reklamy mohou ovlivňovat Vás či Vaše okolí ke koupi zboží? (reklamy na automobily, kosmetiku, oblečení, pochutiny… atp.)

13. Domníváte se, že patří erotika i do reklam v případě, že s produktem nesouvisí?

14. Jaké oceníte reklamy? (v případě, že neoceňujete žádné reklamy, prosím, nevyplňujte jinou možnost)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kočová, V.Sex a erotika v reklamě (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://sex-a-erotika-v-reklame.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.