Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sexistická reklama

Sexistická reklama

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Žilková
Šetření:17. 11. 2014 - 14. 12. 2014
Počet respondentů:681
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

tento dotazník slouží k nasbírání informací o všeobecném povědomí o genderové problematice a tzv. "sexistických reklamách".Dotazník je určen pro všechny respondenty. Výsledky hodlám využít ve své Středoškolské odborné práci, takže budu vděčná za každé vyplnění :)

 

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena44064,61 %64,61 %  
Muž24135,39 %35,39 %  

Graf

2. Dosažené vzdělání:

Pokud stále ještě studujete, uveďte prosím stupeň školy, který v současnosti navštěvujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské30344,49 %44,49 %  
Středoškolské28541,85 %41,85 %  
Základní578,37 %8,37 %  
Vyšší odborné182,64 %2,64 %  
Vyučení182,64 %2,64 %  

Graf

3. Víte, co znamenají pojmy gender/genderová role/genderový stereotyp?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tyto termíny znám, zvládl/a bych je charakterizovat.37454,92 %54,92 %  
Slyšel/a jsem o nich a tuším, co znamenají, ale nedokážu je přesně charakterizovat.16524,23 %24,23 %  
Nikdy jsem o tom neslyšel/a.9513,95 %13,95 %  
Slyšel/a jsem o nich, ale nevím, co znamenají.476,9 %6,9 %  

Graf

4. Zajímáte se o genderovou problematiku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivně se nezajímám, ale základní povědomí o tomto tématu mám.24637,33 %36,12 %  
Vím, o co se jedná, ale nezajímá mě to.13320,18 %19,53 %  
Nevím o co se jedná.12418,82 %18,21 %  
Ano, zajímám a myslím si, že by se toto téma mělo více probírat a řešit.10515,93 %15,42 %  
Ano, zajímám, ale nemyslím si, že by to byl v dnešní době až takový problém.517,74 %7,49 %  

Graf

5. 5. Všiml/a jste si někdy reklam (televize, noviny, billboardy), ve kterých jsou podle vás zobrazeny neoprávněné předsudky vůči některému z pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano47169,16 %69,16 %  
Ne21030,84 %30,84 %  

Graf

6. Které pohlaví v nich bylo podle vás čatěji poškozováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy31866,67 %46,7 %  
Obě pohlaví stejně12927,04 %18,94 %  
Muži306,29 %4,41 %  

Graf

7. jaký je váš názor na tyto reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní17837,71 %26,14 %  
Neutrální15332,42 %22,47 %  
Negativní11825 %17,33 %  
Spíše pozitivní122,54 %1,76 %  
Pozitivní112,33 %1,62 %  

Graf

8. Všiml/a jste si někdy reklam, které podle vás nesmyslně využívaly k propagaci nějakého výrobku či firmy lidské tělo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano60188,25 %88,25 %  
Ne8011,75 %11,75 %  

Graf

9. Které pohlaví v nich bylo častěji zobrazováno (tj. jehož tělo bylo používáno k propagaci) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy48180,03 %70,63 %  
Obě pohlaví stejně9916,47 %14,54 %  
Muži213,49 %3,08 %  

Graf

10. Jaký je váš názor na tyto reklamy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální19131,83 %28,05 %  
Spíše negativní17629,33 %25,84 %  
Negativní17328,83 %25,4 %  
Spíše pozitivní386,33 %5,58 %  
Pozitivní223,67 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jsem:

  • odpověď Muž:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní na otázku 10. Jaký je váš názor na tyto reklamy?

4. Zajímáte se o genderovou problematiku?

  • odpověď Nevím o co se jedná.:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem o tom neslyšel/a. na otázku 3. Víte, co znamenají pojmy gender/genderová role/genderový stereotyp?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Dosažené vzdělání:

3. Víte, co znamenají pojmy gender/genderová role/genderový stereotyp?

4. Zajímáte se o genderovou problematiku?

5. 5. Všiml/a jste si někdy reklam (televize, noviny, billboardy), ve kterých jsou podle vás zobrazeny neoprávněné předsudky vůči některému z pohlaví?

6. Které pohlaví v nich bylo podle vás čatěji poškozováno?

7. jaký je váš názor na tyto reklamy?

8. Všiml/a jste si někdy reklam, které podle vás nesmyslně využívaly k propagaci nějakého výrobku či firmy lidské tělo?

9. Které pohlaví v nich bylo častěji zobrazováno (tj. jehož tělo bylo používáno k propagaci) ?

10. Jaký je váš názor na tyto reklamy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Dosažené vzdělání:

3. Víte, co znamenají pojmy gender/genderová role/genderový stereotyp?

4. Zajímáte se o genderovou problematiku?

5. 5. Všiml/a jste si někdy reklam (televize, noviny, billboardy), ve kterých jsou podle vás zobrazeny neoprávněné předsudky vůči některému z pohlaví?

6. Které pohlaví v nich bylo podle vás čatěji poškozováno?

7. jaký je váš názor na tyto reklamy?

8. Všiml/a jste si někdy reklam, které podle vás nesmyslně využívaly k propagaci nějakého výrobku či firmy lidské tělo?

9. Které pohlaví v nich bylo častěji zobrazováno (tj. jehož tělo bylo používáno k propagaci) ?

10. Jaký je váš názor na tyto reklamy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žilková, S.Sexistická reklama (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://sexisticka-reklama.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.