Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sexuální harašení

Sexuální harašení

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Blažková
Šetření:22. 02. 2013 - 28. 02. 2013
Počet respondentů:206
Počet otázek (max/průměr):32 / 23.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, který se týká sexuálního harašení (obtěžování). Získané informace poslouží jako podklad ke studijnímu projektu. Vyplnění zabere jen pár minut. Dotazník je určen převážně pro respondenty, kteří mají pracovní zkušenosti (měli již zaměstnání nebo příležitostnou brigádu).

Děkuji,

E. Blažková

Odpovědi respondentů

1. Co podle Vás spadá pod pojem "sexuální harašení"? Lze uvést více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návrhy na sexuální akci17283,5 %83,5 %  
záměrné dotýkání16379,13 %79,13 %  
ukazování a posílání pornografie14268,93 %68,93 %  
narážky se sexuálním podtextem12661,17 %61,17 %  
otravné hovory, zprávy, emaily11254,37 %54,37 %  
hanlivé poznámky8742,23 %42,23 %  
náznaková gesta7636,89 %36,89 %  
zírání, smysluplné pohledy5928,64 %28,64 %  
dvojsmyslné vtipy5828,16 %28,16 %  
náhodné dotýkání3717,96 %17,96 %  
narážky na osobní život3617,48 %17,48 %  
pozvání na soukromou schůzku2512,14 %12,14 %  
jiné10,49 %0,49 %  

Graf

2. Zvolil/a-li jste možnost "jiné", specifikujte prosím odpověď.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

komentovani telesnych prednosti~prsa\zadek....

Myslím si, že záleží na tom, kdo se se mnou snaží "sexuálně harašit". Pokud mi dotyčný není lhostejný, je to sporné.

nnn

3. Setkal/a jste se někdy osobně se sexuálním obtěžováním všeobecně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12962,62 %62,62 %  
ano7737,38 %37,38 %  

Graf

4. Setkal/a jste se někdy se sexuálním obtěžováním na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, osobně jsem se ocitl/a v takové situaciotázka č. 5, ano, kolega/kolegyně se ocitl/a v takové situaciotázka č. 5, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15173,3 %73,3 %  
ano, osobně jsem se ocitl/a v takové situaci3818,45 %18,45 %  
ano, kolega/kolegyně se ocitl/a v takové situaci178,25 %8,25 %  

Graf

5. O jaký typ sexuálního obtěžování na pracovišti se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovní3560,34 %16,99 %  
fyzické1729,31 %8,25 %  
neverbální23,45 %0,97 %  
verbální i fyzické11,72 %0,49 %  
slovní náznaky, lichocení, nabídky jež se běžným pracovníkům nedávají11,72 %0,49 %  
slovní i fyzické11,72 %0,49 %  
Dostal facku a byl klid. :-)11,72 %0,49 %  

Graf

6. Jak často k obtěžování docházelo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakovaně, čas od času3562,5 %16,99 %  
opakovaně, často1119,64 %5,34 %  
jednou1017,86 %4,85 %  

Graf

7. Jaký byl pracovní vztah mezi obtěžovatelem a obtěžovaným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nadřízená osoba obtěžovala podřízenou osobu2545,45 %12,14 %  
obtěžování se dělo mezi kolegy na stejné úrovni1934,55 %9,22 %  
docházelo k více typům814,55 %3,88 %  
nevím23,64 %0,97 %  
podřízená osoba obtěžovala nadřízenou osobu11,82 %0,49 %  

Graf

8. Jaký byl věkový vztah mezi obtěžovatelem a obtěžovaným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
starší osoba obtěžovala mladší osobu4072,73 %19,42 %  
osoby byly stejného věku712,73 %3,4 %  
nevím47,27 %1,94 %  
mladší osoba obtěžovala starší osobu47,27 %1,94 %  

Graf

9. Pokusila se oběť zastavit sexuální obtěžování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4276,36 %20,39 %  
ne1323,64 %6,31 %  

Graf

10. Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovně4191,11 %19,9 %  
neverbálně24,44 %0,97 %  
fyzicky24,44 %0,97 %  

Graf

11. Bylo to úspěšné - přestal obtěžovatel se svým chováním?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2862,22 %13,59 %  
ne1737,78 %8,25 %  

Graf

12. Které pohlaví čelí podle Vašeho názoru sexuálnímu obtěžování více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy17383,98 %83,98 %  
muži i ženy stejně188,74 %8,74 %  
muži115,34 %5,34 %  
nevím41,94 %1,94 %  

Graf

13. Oběti si sami zapříčiní sexuální obtěžování tím, jak se chovají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím9546,12 %46,12 %  
nesouhlasím5225,24 %25,24 %  
spíše souhlasím3617,48 %17,48 %  
nevím188,74 %8,74 %  
souhlasím52,43 %2,43 %  

Graf

14. Oběti si sami zapříčiní sexuální obtěžování tím, jak se oblékají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7033,98 %33,98 %  
spíše souhlasím6833,01 %33,01 %  
nesouhlasím3818,45 %18,45 %  
nevím188,74 %8,74 %  
souhlasím125,83 %5,83 %  

Graf

15. Oběťmi sexuálního obtěžování jsou jen atraktivní lidé.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7737,38 %37,38 %  
nesouhlasím5526,7 %26,7 %  
spíše souhlasím3818,45 %18,45 %  
nevím3014,56 %14,56 %  
souhlasím62,91 %2,91 %  

Graf

16. Jaké důsledky se mohou na pracovišti objevit, je-li člověk obětí sexuálního obtěžování? Lze uvést více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná atmosféra18087,38 %87,38 %  
rezignace nebo přeložení13766,5 %66,5 %  
snížená efektivita11756,8 %56,8 %  
zvýšení absence11656,31 %56,31 %  
častější chyby11354,85 %54,85 %  
unavenost z práce5426,21 %26,21 %  
jiné52,43 %2,43 %  
nevím41,94 %1,94 %  

Graf

17. Odpověděl/a-li jste "jiné", specifikujte prosím.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

fyzicke napadeni,psychicky teror,hadky,dlouhodobejsi psychicke probremy...

nnn

těhotenství

zřejmě záleží na intenzitě SO, na mimopracovním vztahu mezi obtěžovaným a obtěžovatelem, příp. i na dalších okolnostech.

18. Jak byste se zachoval/a v situaci sexuálního obtěžování na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
protestoval/a bych slovně12761,65 %61,65 %  
stěžoval/a bych si nadřízenému10550,97 %50,97 %  
požádal/a bych o pomoc své kolegy5928,64 %28,64 %  
protestoval/a bych neverbálně (např. výrazy obličeje, řeč těla,…)5124,76 %24,76 %  
protestoval/a bych fyzicky4220,39 %20,39 %  
ignoroval/a bych ho2914,08 %14,08 %  
podal/a bych žalobu2512,14 %12,14 %  
podal/a bych výpověď2311,17 %11,17 %  
stěžoval/a bych si u odborové organizace2110,19 %10,19 %  
obrátil/a bych se na psychologa146,8 %6,8 %  
jiné41,94 %1,94 %  

Graf

19. Odpověděl/a-li jste "jiné", specifikujte prosím.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

byl bych zato vděčný

Nemohu říci, neboť v roli oběti jsem ještě nebyl. Pokud by mi bylo nepříjemné, zvolil bych postup: vyhýbání se osobě obtěžovatele s úmyslem, zda to nepomůže - slovní protest - fyzický protest - zajištění důkazů a žaloba.

oplácel bych stejnou mincí

poradila bych se se sým přítelem a taky by záleželo, do jaké míry a jak často by se tohle dělo, kdyby jednorázově, snažila bych se asi to neřešit

20. Myslíte si, že oběť sexuálního obtěžování musí čelit důsledkům, pokud obtěžovateli nevyhoví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10450,49 %50,49 %  
ne10249,51 %49,51 %  

Graf

21. Sexuální obtěžování na pracovišti je v současné době vážným problémem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7335,44 %35,44 %  
nevím6933,5 %33,5 %  
spíše nesouhlasím3818,45 %18,45 %  
souhlasím2110,19 %10,19 %  
nesouhlasím52,43 %2,43 %  

Graf

22. Sexuální obtěžování představuje v naší společnosti stále určité tabu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9847,57 %47,57 %  
spíše nesouhlasím3918,93 %18,93 %  
nevím3316,02 %16,02 %  
souhlasím2612,62 %12,62 %  
nesouhlasím104,85 %4,85 %  

Graf

23. Téma sexuálního obtěžování by mělo být více diskutováno.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8742,23 %42,23 %  
souhlasím6230,1 %30,1 %  
nevím3516,99 %16,99 %  
spíše nesouhlasím157,28 %7,28 %  
nesouhlasím73,4 %3,4 %  

Graf

24. Jsou ve firmě, kde pracujete, nastavena pravidla, jak postupovat, pokud se objeví sexuální obtěžování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím10048,54 %48,54 %  
ne8239,81 %39,81 %  
ano2411,65 %11,65 %  

Graf

25. Je podle Vás problematika sexuálního obtěžování dostatečně legislativně upravena v Čr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím11254,37 %54,37 %  
ne7134,47 %34,47 %  
ano2311,17 %11,17 %  

Graf

26. Je podle Vás problematika sexuálního obtěžování dostatečně legislativně upravena Evropskou unií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím15072,82 %72,82 %  
ano3215,53 %15,53 %  
ne2411,65 %11,65 %  

Graf

27. Uveďte prosím své pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16178,16 %78,16 %  
muž4521,84 %21,84 %  

Graf

28. Uveďte prosím svůj věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2513766,5 %66,5 %  
26-353617,48 %17,48 %  
36-452110,19 %10,19 %  
46 a více125,83 %5,83 %  

Graf

29. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující student (či mám zkušenosti z brigád)8541,26 %41,26 %  
pracuji7435,92 %35,92 %  
student4019,42 %19,42 %  
nezaměstnaný73,4 %3,4 %  

Graf

30. Uveďte prosím Vaši pozici na posledním pracovišti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem podřízený12359,71 %59,71 %  
mám nadřízené i podřízené4019,42 %19,42 %  
nepracuji3717,96 %17,96 %  
jsem nadřízený62,91 %2,91 %  

Graf

31. Vaši spolupracovníci jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně ženy9445,63 %45,63 %  
je to vyrovnané7938,35 %38,35 %  
převážně muži3316,02 %16,02 %  

Graf

32. Pracoval/a jsem převážně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v soukromém sektoru10550,97 %50,97 %  
ve veřejném sektoru6431,07 %31,07 %  
nechci odpovědět3717,96 %17,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Setkal/a jste se někdy osobně se sexuálním obtěžováním všeobecně?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovaně, často na otázku 6. Jak často k obtěžování docházelo?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Oběti si sami zapříčiní sexuální obtěžování tím, jak se chovají.

8. Jaký byl věkový vztah mezi obtěžovatelem a obtěžovaným?

 • odpověď starší osoba obtěžovala mladší osobu:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nadřízená osoba obtěžovala podřízenou osobu na otázku 7. Jaký byl pracovní vztah mezi obtěžovatelem a obtěžovaným?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovaně, často na otázku 6. Jak často k obtěžování docházelo?

9. Pokusila se oběť zastavit sexuální obtěžování?

 • odpověď ano:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Bylo to úspěšné - přestal obtěžovatel se svým chováním?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi slovně na otázku 10. Pokud ano, jakým způsobem?

10. Pokud ano, jakým způsobem?

 • odpověď slovně:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Pokusila se oběť zastavit sexuální obtěžování?

25. Je podle Vás problematika sexuálního obtěžování dostatečně legislativně upravena v Čr?

 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Je podle Vás problematika sexuálního obtěžování dostatečně legislativně upravena Evropskou unií?

29. Jste:

 • odpověď pracuji:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 a více na otázku 28. Uveďte prosím svůj věk:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 na otázku 28. Uveďte prosím svůj věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co podle Vás spadá pod pojem "sexuální harašení"? Lze uvést více odpovědí.

3. Setkal/a jste se někdy osobně se sexuálním obtěžováním všeobecně?

4. Setkal/a jste se někdy se sexuálním obtěžováním na pracovišti?

5. O jaký typ sexuálního obtěžování na pracovišti se jednalo?

6. Jak často k obtěžování docházelo?

7. Jaký byl pracovní vztah mezi obtěžovatelem a obtěžovaným?

8. Jaký byl věkový vztah mezi obtěžovatelem a obtěžovaným?

9. Pokusila se oběť zastavit sexuální obtěžování?

10. Pokud ano, jakým způsobem?

11. Bylo to úspěšné - přestal obtěžovatel se svým chováním?

12. Které pohlaví čelí podle Vašeho názoru sexuálnímu obtěžování více?

13. Oběti si sami zapříčiní sexuální obtěžování tím, jak se chovají.

14. Oběti si sami zapříčiní sexuální obtěžování tím, jak se oblékají.

15. Oběťmi sexuálního obtěžování jsou jen atraktivní lidé.

16. Jaké důsledky se mohou na pracovišti objevit, je-li člověk obětí sexuálního obtěžování? Lze uvést více odpovědí.

18. Jak byste se zachoval/a v situaci sexuálního obtěžování na pracovišti?

20. Myslíte si, že oběť sexuálního obtěžování musí čelit důsledkům, pokud obtěžovateli nevyhoví?

21. Sexuální obtěžování na pracovišti je v současné době vážným problémem.

22. Sexuální obtěžování představuje v naší společnosti stále určité tabu.

23. Téma sexuálního obtěžování by mělo být více diskutováno.

24. Jsou ve firmě, kde pracujete, nastavena pravidla, jak postupovat, pokud se objeví sexuální obtěžování?

25. Je podle Vás problematika sexuálního obtěžování dostatečně legislativně upravena v Čr?

26. Je podle Vás problematika sexuálního obtěžování dostatečně legislativně upravena Evropskou unií?

27. Uveďte prosím své pohlaví:

28. Uveďte prosím svůj věk:

29. Jste:

30. Uveďte prosím Vaši pozici na posledním pracovišti.

31. Vaši spolupracovníci jsou:

32. Pracoval/a jsem převážně:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co podle Vás spadá pod pojem "sexuální harašení"? Lze uvést více odpovědí.

3. Setkal/a jste se někdy osobně se sexuálním obtěžováním všeobecně?

4. Setkal/a jste se někdy se sexuálním obtěžováním na pracovišti?

5. O jaký typ sexuálního obtěžování na pracovišti se jednalo?

6. Jak často k obtěžování docházelo?

7. Jaký byl pracovní vztah mezi obtěžovatelem a obtěžovaným?

8. Jaký byl věkový vztah mezi obtěžovatelem a obtěžovaným?

9. Pokusila se oběť zastavit sexuální obtěžování?

10. Pokud ano, jakým způsobem?

11. Bylo to úspěšné - přestal obtěžovatel se svým chováním?

12. Které pohlaví čelí podle Vašeho názoru sexuálnímu obtěžování více?

13. Oběti si sami zapříčiní sexuální obtěžování tím, jak se chovají.

14. Oběti si sami zapříčiní sexuální obtěžování tím, jak se oblékají.

15. Oběťmi sexuálního obtěžování jsou jen atraktivní lidé.

16. Jaké důsledky se mohou na pracovišti objevit, je-li člověk obětí sexuálního obtěžování? Lze uvést více odpovědí.

18. Jak byste se zachoval/a v situaci sexuálního obtěžování na pracovišti?

20. Myslíte si, že oběť sexuálního obtěžování musí čelit důsledkům, pokud obtěžovateli nevyhoví?

21. Sexuální obtěžování na pracovišti je v současné době vážným problémem.

22. Sexuální obtěžování představuje v naší společnosti stále určité tabu.

23. Téma sexuálního obtěžování by mělo být více diskutováno.

24. Jsou ve firmě, kde pracujete, nastavena pravidla, jak postupovat, pokud se objeví sexuální obtěžování?

25. Je podle Vás problematika sexuálního obtěžování dostatečně legislativně upravena v Čr?

26. Je podle Vás problematika sexuálního obtěžování dostatečně legislativně upravena Evropskou unií?

27. Uveďte prosím své pohlaví:

28. Uveďte prosím svůj věk:

29. Jste:

30. Uveďte prosím Vaši pozici na posledním pracovišti.

31. Vaši spolupracovníci jsou:

32. Pracoval/a jsem převážně:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blažková, E.Sexuální harašení (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://sexualni-haraseni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.