Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sexuální zneužívání a obtěžování.

Sexuální zneužívání a obtěžování.

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Kment
Šetření:10. 02. 2009 - 23. 02. 2009
Počet respondentů:254
Počet otázek (max/průměr):28 / 15.4
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
dotazník, který se Vám dostal do rukou poslouží, tedy za předpokladu, že bude pravdivě vyplněn, jako podkladový materiál, pro mou bakalářskou práci na Pedagogické Fakultě Masarykovy univerzity, nazvanou „Sexuální zneužívání a obtěžování“. Studijní program B-SPE Specializace v pedagogice (Specialization in Pedagogy) Obor: OVP Učitelství praktického vyučování. Dotazník je velmi osobní a proto zcela anonymní a dobrovolný. Vážím si vaší upřímnosti a za věrohodné vyplnění dotazníku Vám velice děkuj. Jan Kment.

Odpovědi respondentů

1. Kde (od koho) jste získal(a) své první sexuální informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od kamarádů(dek) 13251,97 %51,97 %  
z médií, literatury12248,03 %48,03 %  
od rodičů 5120,08 %20,08 %  
ze školy5019,69 %19,69 %  
od partnera20,79 %0,79 %  

Graf

2. Myslíte si, že sexuální výchovu má zajišťovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola i rodina21885,83 %85,83 %  
rodina2811,02 %11,02 %  
škola83,15 %3,15 %  

Graf

3. Myslíte si, že sexuální výchova ve školách je dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13452,76 %52,76 %  
nevím9336,61 %36,61 %  
ano2710,63 %10,63 %  

Graf

4. Z jakých zdrojů máte informace o sex. obtěžování, zneužívání a týrání dětí či diskriminaci z důvodu sex. orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
četl(a) jsem o tom v tisku/na Internetu 20681,1 %81,1 %  
z televize 10742,13 %42,13 %  
z televize 8232,28 %32,28 %  
ze školy4618,11 %18,11 %  
od kamarádů.3413,39 %13,39 %  
jsem obeznámen(a) z právními úpravami 3413,39 %13,39 %  
od rodičů 249,45 %9,45 %  

Graf

5. Víte, jaký je rozdíl mezi sexuálním obtěžováním a sexuálním zneužíváním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22889,76 %89,76 %  
nevím145,51 %5,51 %  
ne124,72 %4,72 %  

Graf

6. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním zneužíváním či týráním dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21383,86 %83,86 %  
Ano4116,14 %16,14 %  

Graf

7. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním zneužíváním nebo týráním dětí, uveďte kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde3282,05 %12,6 %  
ve škole 615,38 %2,36 %  
pracovišti37,69 %1,18 %  
pracovišti12,56 %0,39 %  

Graf

8. Byl(a) jste někdy jako dítě sám(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2458,54 %9,45 %  
Ano1741,46 %6,69 %  

Graf

9. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání (týrání), kolik Vám bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 15 let 952,94 %3,54 %  
6 - 10 let423,53 %1,57 %  
1 - 5 let423,53 %1,57 %  

Graf

10. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání, stalo se tak:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakovaně1482,35 %5,51 %  
jednou317,65 %1,18 %  

Graf

11. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužíváním nebo týráním jako dítě, uveďte kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma / v rodině847,06 %3,15 %  
jinde635,29 %2,36 %  
ve škole 317,65 %1,18 %  

Graf

12. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního zneužívání, pachatel byl:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizí osoba / někdo jiný1164,71 %4,33 %  
učitel / vychovatel 529,41 %1,97 %  
nevlastní rodič 317,65 %1,18 %  
sourozenec 211,76 %0,79 %  
rodič 15,88 %0,39 %  
rodič 15,88 %0,39 %  

Graf

13. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání, jeho forma byla:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzický kontakt se sexuálním podtextem1062,5 %3,94 %  
výrazné okukování erotických partií 743,75 %2,76 %  
jiná forma sex. zneužívání 743,75 %2,76 %  
přímé sexuální návrhy531,25 %1,97 %  
vyhrožování, vydírání, slíbení odměny za účelem sexuálního kontaktu531,25 %1,97 %  
sexuálně vulgární řeči425 %1,57 %  
znásilnění425 %1,57 %  
nucení k prostituci 212,5 %0,79 %  
pokus o znásilnění 212,5 %0,79 %  
nucení k sledování sexuálních aktivit (rodičů, pornografie) 16,25 %0,39 %  

Graf

14. Pokud jste byl(a) sexuálně zneužíván(a), pak jste to:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řekl(a) pouze kamarádovi/kamarádce 952,94 %3,54 %  
nikomu dosud neoznámil(a) 423,53 %1,57 %  
řekl(a) pouze v rodině 317,65 %1,18 %  
oznámil(a) na policii 15,88 %0,39 %  
oznámil(a) ve škole 15,88 %0,39 %  

Graf

15. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním obtěžováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15661,42 %61,42 %  
Ano9838,58 %38,58 %  

Graf

16. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním obtěžováním uveďte kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde5758,76 %22,44 %  
na pracovišti3131,96 %12,2 %  
ve škole 2121,65 %8,27 %  

Graf

17. Byl(a) jste někdy sám(a) obětí sexuálního obtěžování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19777,56 %77,56 %  
Ano5722,44 %22,44 %  

Graf

18. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, váš věk byl?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 18 let 2853,85 %11,02 %  
19 - 25 let1732,69 %6,69 %  
25 - 30 let47,69 %1,57 %  
vyšší 35,77 %1,18 %  

Graf

19. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, stalo se tak

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakovaně 3258,18 %12,6 %  
jednou2341,82 %9,06 %  

Graf

20. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálním obtěžováním uveďte kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde3869,09 %14,96 %  
na pracovišti1425,45 %5,51 %  
ve škole 1018,18 %3,94 %  

Graf

21. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, pachatel byl:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizí osoba / někdo jiný5291,23 %20,47 %  
učitel / vychovatel 610,53 %2,36 %  
rodič23,51 %0,79 %  
nevlastní rodič 23,51 %0,79 %  
sourozenec 11,75 %0,39 %  
nic11,75 %0,39 %  

Graf

22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzický kontakt se sexuálním podtextem3155,36 %12,2 %  
sexuálně vulgární řeči3053,57 %11,81 %  
přímé sexuální návrhy2748,21 %10,63 %  
výrazné okukování erotických partií 1628,57 %6,3 %  
vyhrožování, vydírání, slíbení odměny za účelem sexuálního kontaktu916,07 %3,54 %  
jiná forma sex. obtěžování814,29 %3,15 %  
pokus o znásilnění 712,5 %2,76 %  
znásilnění47,14 %1,57 %  
nucení k sledování sexuálních aktivit (rodičů, pornografie35,36 %1,18 %  
nucení k sexu, prostituci 23,57 %0,79 %  

Graf

23. Pokud jste byl(a) sexuálně obtěžován(a), pak jste to:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikomu dosud neoznámil(a)2341,07 %9,06 %  
řekl(a) pouze kamarádovi / kamarádce 2137,5 %8,27 %  
řekl(a) pouze v rodině (manžel, manželka, rodiče..)1221,43 %4,72 %  
oznámil(a) ve škole 35,36 %1,18 %  
nic11,79 %0,39 %  
oznámil(a) nadřízenému 11,79 %0,39 %  

Graf

24. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16062,99 %62,99 %  
Muž9437,01 %37,01 %  

Graf

25. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 25 11244,09 %44,09 %  
26 – 35 6324,8 %24,8 %  
0-174417,32 %17,32 %  
36 – 452710,63 %10,63 %  
46 – 5551,97 %1,97 %  
56 – a víc 31,18 %1,18 %  

Graf

26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou10641,73 %41,73 %  
vysokoškolské8031,5 %31,5 %  
základní 2710,63 %10,63 %  
střední 218,27 %8,27 %  
základní 207,87 %7,87 %  

Graf

27. V jakém odvětví pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student13251,97 %51,97 %  
jiná oblast4718,5 %18,5 %  
obchod / služby4316,93 %16,93 %  
školství135,12 %5,12 %  
státní správa / státní zaměstnanec114,33 %4,33 %  
strojírenství62,36 %2,36 %  
zemědělství 20,79 %0,79 %  

Graf

28. Líbíl se Vám dotazník ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20379,92 %79,92 %  
ne5120,08 %20,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním zneužíváním či týráním dětí?

 • odpověď Ano:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 7. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním zneužíváním nebo týráním dětí, uveďte kde?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Byl(a) jste někdy jako dítě sám(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Byl(a) jste někdy jako dítě sám(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovaně na otázku 10. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání, stalo se tak:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí osoba / někdo jiný na otázku 12. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního zneužívání, pachatel byl:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzický kontakt se sexuálním podtextem na otázku 13. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání, jeho forma byla:

7. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním zneužíváním nebo týráním dětí, uveďte kde?

 • odpověď jinde:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí osoba / někdo jiný na otázku 12. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního zneužívání, pachatel byl:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzický kontakt se sexuálním podtextem na otázku 13. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání, jeho forma byla:

8. Byl(a) jste někdy jako dítě sám(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání?

 • odpověď Ano:
  • 14.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovaně na otázku 10. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání, stalo se tak:
  • 14.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí osoba / někdo jiný na otázku 12. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního zneužívání, pachatel byl:
  • 14.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzický kontakt se sexuálním podtextem na otázku 13. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání, jeho forma byla:

10. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání, stalo se tak:

 • odpověď opakovaně:
  • 18.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzický kontakt se sexuálním podtextem na otázku 13. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání, jeho forma byla:

15. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním obtěžováním?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 16. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním obtěžováním uveďte kde?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti na otázku 16. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním obtěžováním uveďte kde?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 16. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním obtěžováním uveďte kde?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výrazné okukování erotických partií na otázku 22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 - 25 let na otázku 18. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, váš věk byl?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi sexuálně vulgární řeči na otázku 22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti na otázku 20. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálním obtěžováním uveďte kde?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikomu dosud neoznámil(a) na otázku 23. Pokud jste byl(a) sexuálně obtěžován(a), pak jste to:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 19. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, stalo se tak

17. Byl(a) jste někdy sám(a) obětí sexuálního obtěžování?

 • odpověď Ano:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 18. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, váš věk byl?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 - 25 let na otázku 18. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, váš věk byl?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí osoba / někdo jiný na otázku 21. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, pachatel byl:
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzický kontakt se sexuálním podtextem na otázku 22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímé sexuální návrhy na otázku 22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sexuálně vulgární řeči na otázku 22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výrazné okukování erotických partií na otázku 22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikomu dosud neoznámil(a) na otázku 23. Pokud jste byl(a) sexuálně obtěžován(a), pak jste to:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi řekl(a) pouze kamarádovi / kamarádce na otázku 23. Pokud jste byl(a) sexuálně obtěžován(a), pak jste to:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi řekl(a) pouze v rodině (manžel, manželka, rodiče..) na otázku 23. Pokud jste byl(a) sexuálně obtěžován(a), pak jste to:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 19. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, stalo se tak
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovaně na otázku 19. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, stalo se tak
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 20. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálním obtěžováním uveďte kde?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti na otázku 20. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálním obtěžováním uveďte kde?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 20. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálním obtěžováním uveďte kde?

21. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, pachatel byl:

 • odpověď cizí osoba / někdo jiný:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikomu dosud neoznámil(a) na otázku 23. Pokud jste byl(a) sexuálně obtěžován(a), pak jste to:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti na otázku 20. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálním obtěžováním uveďte kde?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 20. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálním obtěžováním uveďte kde?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sexuálně vulgární řeči na otázku 22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímé sexuální návrhy na otázku 22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 19. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, stalo se tak
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 - 25 let na otázku 18. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, váš věk byl?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovaně na otázku 19. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, stalo se tak
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzický kontakt se sexuálním podtextem na otázku 22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 18. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, váš věk byl?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Byl(a) jste někdy sám(a) obětí sexuálního obtěžování?

22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:

 • odpověď sexuálně vulgární řeči:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výrazné okukování erotických partií na otázku 22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:

24. Jste

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi řekl(a) pouze kamarádovi / kamarádce na otázku 23. Pokud jste byl(a) sexuálně obtěžován(a), pak jste to:

27. V jakém odvětví pracujete?

 • odpověď student:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-17 na otázku 25. Váš věk je?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde (od koho) jste získal(a) své první sexuální informace?

2. Myslíte si, že sexuální výchovu má zajišťovat:

3. Myslíte si, že sexuální výchova ve školách je dostačující?

4. Z jakých zdrojů máte informace o sex. obtěžování, zneužívání a týrání dětí či diskriminaci z důvodu sex. orientace?

5. Víte, jaký je rozdíl mezi sexuálním obtěžováním a sexuálním zneužíváním?

6. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním zneužíváním či týráním dětí?

7. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním zneužíváním nebo týráním dětí, uveďte kde?

8. Byl(a) jste někdy jako dítě sám(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání?

10. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání, stalo se tak:

12. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního zneužívání, pachatel byl:

13. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání, jeho forma byla:

15. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním obtěžováním?

16. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním obtěžováním uveďte kde?

17. Byl(a) jste někdy sám(a) obětí sexuálního obtěžování?

18. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, váš věk byl?

19. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, stalo se tak

20. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálním obtěžováním uveďte kde?

21. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, pachatel byl:

22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:

23. Pokud jste byl(a) sexuálně obtěžován(a), pak jste to:

24. Jste

25. Váš věk je?

26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

27. V jakém odvětví pracujete?

28. Líbíl se Vám dotazník ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde (od koho) jste získal(a) své první sexuální informace?

2. Myslíte si, že sexuální výchovu má zajišťovat:

3. Myslíte si, že sexuální výchova ve školách je dostačující?

4. Z jakých zdrojů máte informace o sex. obtěžování, zneužívání a týrání dětí či diskriminaci z důvodu sex. orientace?

5. Víte, jaký je rozdíl mezi sexuálním obtěžováním a sexuálním zneužíváním?

6. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním zneužíváním či týráním dětí?

7. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním zneužíváním nebo týráním dětí, uveďte kde?

8. Byl(a) jste někdy jako dítě sám(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání?

10. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání či týrání, stalo se tak:

12. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního zneužívání, pachatel byl:

13. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního zneužívání, jeho forma byla:

15. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním obtěžováním?

16. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním obtěžováním uveďte kde?

17. Byl(a) jste někdy sám(a) obětí sexuálního obtěžování?

18. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, váš věk byl?

19. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, stalo se tak

20. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálním obtěžováním uveďte kde?

21. Pokud jste byl(a) obětí sexuálního obtěžování, pachatel byl:

22. Pokud jste se stal(a) obětí sexuálního obtěžování, jeho forma byla:

23. Pokud jste byl(a) sexuálně obtěžován(a), pak jste to:

24. Jste

25. Váš věk je?

26. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

27. V jakém odvětví pracujete?

28. Líbíl se Vám dotazník ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kment, J.Sexuální zneužívání a obtěžování. (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://sexualni-zneuzivani-a-obtezovani-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.