Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sexuální zneužívání dětí

Sexuální zneužívání dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Fáberová
Šetření:24. 02. 2011 - 10. 03. 2011
Počet respondentů:345
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o chvíli z Vašeho času a vyplnění krátkého anonymního dotazníku na téma sexuální zneužívání dětí. Zjištěné výsledky poslouží jako podkladový materiál pro praktickou část mé bakalářské práce. Dotazník nemá osobní charakter a jeho závěry jsou veřejné. Zjišťuji zejména informovanost ohledně této problematiky a náhledy na ni. Berte prosím v potaz, že často je u otázek více možných odpovědí (otázek je celkově 18). Vážím si Vaší ochoty a velice děkuji. Pavlína Fáberová

Odpovědi respondentů

1. Co dle Vás zahrnuje pojem sexuální zneužívání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sexuální ukájení se pomocí dítěte31390,72 %90,72 %  
osahávání za účelem sexuálního uspokojení29685,8 %85,8 %  
pohlavní styk s dítětem29384,93 %84,93 %  
nucení dítěte k prostituci 26977,97 %77,97 %  
pouštění pornografických materiálů dítěti21762,9 %62,9 %  

Graf

2. Jaký vidíte rozdíl mezi sexuálním zneužíváním a znásilněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sexuální zneužívání je dlouhodobé a znásilnění jednorázové19055,07 %55,07 %  
dítě lze sexuálně zneužít i znásilnit15946,09 %46,09 %  
žádný7822,61 %22,61 %  
sexuálně zneužít lze jen dítě164,64 %4,64 %  
znásilnit lze jen dospělého102,9 %2,9 %  
sexuálně zneužívá příbuzný82,32 %2,32 %  
znásilňuje cizí člověk72,03 %2,03 %  

Graf

3. Sexuální zneužívání je dle Vás problém :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častý ale utajovaný27780,29 %80,29 %  
občasný318,99 %8,99 %  
nevím144,06 %4,06 %  
častý a oznamovaný123,48 %3,48 %  
velmi vzácný113,19 %3,19 %  

Graf

4. Častěji jsou oběťmi zneužívání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívky14341,45 %41,45 %  
přibližně stejně chlapci i dívky14140,87 %40,87 %  
nevím4813,91 %13,91 %  
chlapci133,77 %3,77 %  

Graf

5. Dívky jsou zneužívány zejména :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příbuzným26175,65 %75,65 %  
mužem23768,7 %68,7 %  
známým (učitel/ka, trenér/ka, vedoucí)16046,38 %46,38 %  
cizím člověkem6920 %20 %  
ženou102,9 %2,9 %  

Graf

6. Chlapci jsou zneužíváni zejména :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mužem 21060,87 %60,87 %  
příbuzným19456,23 %56,23 %  
známým (učitel/ka, trenér/ka, vedoucí)19055,07 %55,07 %  
cizím člověkem10731,01 %31,01 %  
ženou4212,17 %12,17 %  

Graf

7. Nejvíce ohrožené jsou děti z :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
status rodiny nehraje roli22164,06 %64,06 %  
sociálně slabých rodin12034,78 %34,78 %  
rodin se závislostí na návykových látkách7421,45 %21,45 %  
rodin s časově velmi vytíženými rodiči (podnikatelé)3710,72 %10,72 %  
etnických menšin277,83 %7,83 %  
rodin se závyslostí na návykových látkách10,29 %0,29 %  

Graf

8. Sexuální zneužívání je dle Vás oznámeno a stíháno v kolika % případů z celkového počtu zneužitých dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
106518,84 %18,84 %  
205917,1 %17,1 %  
305315,36 %15,36 %  
5349,86 %9,86 %  
40288,12 %8,12 %  
50226,38 %6,38 %  
15185,22 %5,22 %  
25102,9 %2,9 %  
60102,9 %2,9 %  
841,16 %1,16 %  
ostatní odpovědi 12
33
3
1
35
70
45
80
18
56
23
4
7
90
95
75
58
13
14
100000
10.1
2
4212,17 %12,17 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.83
Minimum:5
Maximum:60
Variační rozpětí:55
Rozptyl:186.02
Směrodatná odchylka:13.64
Medián:20
Modus:10

Graf

9. Proč děti často sexuální zneužívání tají / neoznamují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stydí se27078,26 %78,26 %  
mají pocit viny23768,7 %68,7 %  
bojí se trestu21261,45 %61,45 %  
nevědí že je to špatné (nelegální)17751,3 %51,3 %  
bojí se rozpadu rodiny11132,17 %32,17 %  
sexuální zneužívání jim nevadí185,22 %5,22 %  
bývá jim vyhrožováno10,29 %0,29 %  
bylo nam vyhrožováno smrtí maminky10,29 %0,29 %  
ze strachu10,29 %0,29 %  
Mají pocit, že nemají na koho se obrátit10,29 %0,29 %  
nevědí, komu to oznámit10,29 %0,29 %  
tresty nízké, pomsta bolí10,29 %0,29 %  
nedůvěra v rodinu, která nevidí změnu v chování10,29 %0,29 %  
jsou vydírány dotyčným/nou.10,29 %0,29 %  
Mají strach, bojí se10,29 %0,29 %  
nebudu odpovidat10,29 %0,29 %  

Graf

10. Znáte osobně někoho kdo byl (je) obětí sexuálního zneužívání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano dívkuotázka č. 11, ano chlapceotázka č. 11, neotázka č. 12, vlastní zkušenostotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27178,55 %78,55 %  
ano dívku4312,46 %12,46 %  
vlastní zkušenost236,67 %6,67 %  
ano chlapce82,32 %2,32 %  

Graf

11. Jak byl (je) případ řešen/neřešen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě se nesvěřilo popřípadě až v dospělosti4054,05 %11,59 %  
dítě se svěřilo dospělému, další kroky nebyly podniknuty1114,86 %3,19 %  
dítě se svěřilo a případ byl řešen (trestní oznámení,trestní řízení)79,46 %2,03 %  
nevím68,11 %1,74 %  
dítě se svěřilo pouze kamarádce / kamarádovi56,76 %1,45 %  
jiné56,76 %1,45 %  

Graf

12. Jaká by byla dle Vás učinná prevence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poradit dětem co mají dělat v případě zneužití a na koho se obrátit25774,49 %74,49 %  
vyškolit učitele a vychovatele aby si všímali příznaků24069,57 %69,57 %  
vysvětlit dětem které doteky od dospělých jsou v pořádku a které ne23768,7 %68,7 %  
zavést návštěvy vyškolených odborníků na školách, kteří budou poskytovat dětem informace a následně bude možnost soukromého rozhovoru (praxe USA, UK)20057,97 %57,97 %  
začít osvětu již u malých dětí adekvátně k věku19757,1 %57,1 %  
klást důraz na oznamování ve zjištěných případech17651,01 %51,01 %  
vyhledávat rizikové rodiny a děti8324,06 %24,06 %  
zaměřit se na rodiče7521,74 %21,74 %  
dětem zdůrazňovat aby se nebavili s cizími lidmi (příbuzní ani známí jim neublíží)3710,72 %10,72 %  
děti netraumatizovat, děti nemusí vědět, že něco jako sexuální zneužívání existuje164,64 %4,64 %  
děti začít informovat v pubertě113,19 %3,19 %  
dětem o problému neříkat, informace nepomohou20,58 %0,58 %  
vidím to jako 1 z dopadů fungování dnešní společn.10,29 %0,29 %  
na vlastní hlubši odpověď zde není místo;-)10,29 %0,29 %  
takže z uvedených možností nevím10,29 %0,29 %  
včas poučit děti o os. odpovědnosti za vl. obranu 10,29 %0,29 %  
Celkově se musí zvýšit informovanost!!!10,29 %0,29 %  
lepší výchovní poradci (a ne "jakákoli učitelka")10,29 %0,29 %  
Rozhodně se mnohem více věnovat dětem10,29 %0,29 %  
nedělat děti10,29 %0,29 %  
Účinná prevence neexistuje, nelze tomu zabránit.10,29 %0,29 %  
nevím,jestli by něco z toho vyloženě pomohlo10,29 %0,29 %  
zvysit tresty10,29 %0,29 %  
Vysoké trety pro viníky, nejméně 30 let nepodmíněn10,29 %0,29 %  
vyškolit rodiče, jak rozpoznat příznaky10,29 %0,29 %  
přitvrdit tresty10,29 %0,29 %  
razantně zvýšit trestní sazbu 10,29 %0,29 %  
nezekazovat snímky s dětskou sexuální tématikou10,29 %0,29 %  

Graf

13. Domníváte se, že v ČR existuje dětská prostituce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano zejména dívčíotázka č. 14, ano zejména chlapeckáotázka č. 14, ano přibližně ve stejném poměru chlapců a dívekotázka č. 14, neotázka č. 16, nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano přibližně ve stejném poměru chlapců a dívek15344,35 %44,35 %  
ano zejména dívčí11433,04 %33,04 %  
nevím5415,65 %15,65 %  
ano zejména chlapecká144,06 %4,06 %  
ne102,9 %2,9 %  

Graf

14. Setkali jste se někdy osobně s dětskou prostitucí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nikdy29087,88 %84,06 %  
ano jednou216,36 %6,09 %  
ano občas175,15 %4,93 %  
ano často 20,61 %0,58 %  

Graf

15. V čem shledáváte příčiny dětské prostituce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potřeba finančního zisku23673,98 %68,41 %  
přinucení rodiči16551,72 %47,83 %  
poptávka11134,8 %32,17 %  
touha po pozornosti5617,55 %16,23 %  
nuda4112,85 %11,88 %  
nic41,25 %1,16 %  
špatné rodinné zázemí nebo neshody v rodině10,31 %0,29 %  
sociální sítě10,31 %0,29 %  
v souvislosti s organizovaným zločinem10,31 %0,29 %  
přinucení či špatný vliv sociopatického okolí10,31 %0,29 %  
přinucení rodiči nebo kýmkoli jiným10,31 %0,29 %  
Lidi jsou zrůdy bez mezí a citů10,31 %0,29 %  
přinucení někým z příbuzných a známých10,31 %0,29 %  
přinucení vlastní etnickou skupinou10,31 %0,29 %  
Jsou pod tlakem ostatních10,31 %0,29 %  
Vídám to často (holky 13-14 let) v romské komunitě10,31 %0,29 %  
Kde je poptávka, je nabídka-nízké tresty neodradí10,31 %0,29 %  
Unesení dětí10,31 %0,29 %  
děti jsou unášeny10,31 %0,29 %  
sociální sítě?10,31 %0,29 %  
duševní onemocnění10,31 %0,29 %  
snadná manipulovatelnost dětmi10,31 %0,29 %  
drogy10,31 %0,29 %  
Přinucení někým jiným10,31 %0,29 %  

Graf

16. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena25573,91 %73,91 %  
muž9026,09 %26,09 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
224111,88 %11,88 %  
23329,28 %9,28 %  
25318,99 %8,99 %  
24298,41 %8,41 %  
21267,54 %7,54 %  
19164,64 %4,64 %  
27144,06 %4,06 %  
28123,48 %3,48 %  
20123,48 %3,48 %  
37102,9 %2,9 %  
ostatní odpovědi 33
30
29
32
18
38
34
17
16
42
35
36
31
26
40
52
48
41
55
57
45
60
39
51
50
10
44
15
66
58
43
14
49
72
68
47
99999999999999999999999999999999999999998
12235,36 %35,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.8
Minimum:18
Maximum:50
Variační rozpětí:32
Rozptyl:46.63
Směrodatná odchylka:6.83
Medián:24
Modus:22

Graf

18. Máte pocit, že veřejnost je o sexuálním zneužívání dobře a dostatečně informována?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26176,54 %75,65 %  
ano6017,6 %17,39 %  
nic20,59 %0,58 %  
Jak kdo10,29 %0,29 %  
o zneužívání ano, o jeho prevenci a předcházení ne10,29 %0,29 %  
Tak na pul... Vzdy je co zlepsovat.10,29 %0,29 %  
nevím, nezajímám se10,29 %0,29 %  
mohla by byt vic10,29 %0,29 %  
něco mezi - vyloženě dostatečně není, ale snaha je10,29 %0,29 %  
snad o to ani není zájem aby to lide věděli10,29 %0,29 %  
ne,v médiích jsou informace zkreslené- polopr10,29 %0,29 %  
V době internetu jsou informace dostupné.10,29 %0,29 %  
vadí mi utajení pachatelů, veřejný lynč je východi10,29 %0,29 %  
o mnoha kauzách se veřejnost nedoví10,29 %0,29 %  
chybí otázka č.1110,29 %0,29 %  
casto ano ale dostatecne ne10,29 %0,29 %  
Jak v čem, jak kdo.10,29 %0,29 %  
částečně10,29 %0,29 %  
čím vyžší vzdělání, tím lépe10,29 %0,29 %  
Nelze s jistotou určit10,29 %0,29 %  
ano, ale ne o způsobu řešní 10,29 %0,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co dle Vás zahrnuje pojem sexuální zneužívání?

2. Jaký vidíte rozdíl mezi sexuálním zneužíváním a znásilněním?

3. Sexuální zneužívání je dle Vás problém :

4. Častěji jsou oběťmi zneužívání :

5. Dívky jsou zneužívány zejména :

6. Chlapci jsou zneužíváni zejména :

7. Nejvíce ohrožené jsou děti z :

8. Sexuální zneužívání je dle Vás oznámeno a stíháno v kolika % případů z celkového počtu zneužitých dětí?

9. Proč děti často sexuální zneužívání tají / neoznamují?

10. Znáte osobně někoho kdo byl (je) obětí sexuálního zneužívání ?

11. Jak byl (je) případ řešen/neřešen?

12. Jaká by byla dle Vás učinná prevence?

13. Domníváte se, že v ČR existuje dětská prostituce?

14. Setkali jste se někdy osobně s dětskou prostitucí?

15. V čem shledáváte příčiny dětské prostituce?

16. Jste?

17. Kolik je Vám let?

18. Máte pocit, že veřejnost je o sexuálním zneužívání dobře a dostatečně informována?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co dle Vás zahrnuje pojem sexuální zneužívání?

2. Jaký vidíte rozdíl mezi sexuálním zneužíváním a znásilněním?

3. Sexuální zneužívání je dle Vás problém :

4. Častěji jsou oběťmi zneužívání :

5. Dívky jsou zneužívány zejména :

6. Chlapci jsou zneužíváni zejména :

7. Nejvíce ohrožené jsou děti z :

8. Sexuální zneužívání je dle Vás oznámeno a stíháno v kolika % případů z celkového počtu zneužitých dětí?

9. Proč děti často sexuální zneužívání tají / neoznamují?

10. Znáte osobně někoho kdo byl (je) obětí sexuálního zneužívání ?

11. Jak byl (je) případ řešen/neřešen?

12. Jaká by byla dle Vás učinná prevence?

13. Domníváte se, že v ČR existuje dětská prostituce?

14. Setkali jste se někdy osobně s dětskou prostitucí?

15. V čem shledáváte příčiny dětské prostituce?

16. Jste?

17. Kolik je Vám let?

18. Máte pocit, že veřejnost je o sexuálním zneužívání dobře a dostatečně informována?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fáberová, P.Sexuální zneužívání dětí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sexualni-zneuzivani-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.