Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana a agrese ve školách

Šikana a agrese ve školách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza P.
Šetření:16. 04. 2010 - 24. 04. 2010
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.32
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Následující dotazník se týká celkem aktuálního tématu nejen na českých, ale i zahraničních školách. Tento dotazník je velice důležitou součástí mé seminární práce právě proto, že se odkazuji na lidi samotné a jejich názory a nikoliv na naučné knihy.

Proto Vás moc prosím o pečlivé vyplnění dotazníku i zamyšlení se nad danými otázkami.

Děkuji

 

Odpovědi respondentů

1. Co je to šikana?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.....

Agresivní chování jedince či skupiny osob proti jiné osobě/osobám, které se nějakým způsobem liší od šikanujících, s cílem tyto osoby ponížit, stresovat, atd.

Budování vlastního ega pomocí ponižováním slabších lidí.

Cílené ubližování těch, co se jen obtížně mohou bránit. Nebusí být jen fyzická.

Činnost při níž je slabší (psychicky, duševně) jedinec ostrakizován jiným subjektem či subjekty.

Dle mého názoru se jedná o převážně psychické (v určitých případech také fyzické) týrání slabších jedinců.

Dlouhodobé fyzické či psychické týrání osoby, často skupinou více osob

fyzické / psychycké týrání

fyzické či psychycké napadání osoby, většinou více jedinci, cči dokonce celou skupinou, ve které je dotyčný nucen trávit svůj čas

fyzické i psychické napadání slabšího člena skupiny

fyzické nebo psychické napadení člověka ( spolužáka, spolupracovníka, .. )

fyzické nebo psychické napadení určitého (slabšího)jedince

Fyzické, zpravidla spíše psychické škody spáchané na určité, většinou osamocené osobě.

Fyzický nebo psychický nátlak jedné osoby na druhou trvající déle než půl roku.

Je to fyzické či psychické týrání jedince v kolektivu lidí.

Je to ponizovanie a pokorovanie slabsich jedincov.

Když jeden jedinec úmyslně ubližuje druhému

Když jeden přivádí do úzkých druhého

Když někdo někoho psychicky nebo aj fyzicky terorizuje.

Když si nějaký jedinec či skupina individuí dovolují (ve smyslu fyzického nebo psychického násilí) na slabší nebo okrajové členy společnosti

ked je vystaveny od svojho okolia posmeškom,nadávkam, ponižovaním, a nutením robiť ponižujúce veci, uz

nadávky..fyzicke ubližovani

Nastolování nerovných podmínek jednotlivcům/ skupinám

neférový souboj

Nějakým způsobem obtěžování (fyzicky i psychicky) člověka v kolektivu neoblíbeného.

Nesnadné odpovědět, ale řekněme, že to zasahování nepřiměřeným způsobem do soukromí či okolí druhých jedinců, a to se může týkat už tak zdánlivě nevinných situací jako např. zábránění přístupu, odebrání věci apod.

omezování lidské svobody člověkem nebo skupinou lidí

Ponižování, omezován í osobní svobody a projevu, odstrčení jednotlivce do ústraní, fyzické napadání, slovní napadání (míněno kruté a zle myšlené, nikoliv popichování mezi přáteli)

Ponižování, psychické a fyzcké napadání

porucha chování, omezování , pronásledování, týrání jedincem nebo skupinou, psychicky nebo fyzicky.

psychické a fyzické násilí, nátlak

Psychické a fyzické týrání dětí

Psychické či fyzické napadání osob proti jejich vůli.

psychické či fyzické týrání, omezování osobní svobody

psychické nebo fyzické týrání

psychické nebo fyzické týrání jisté osoby buď v početní převaze,nebo jeden na jednoho(spíše psychycká)

psychicke nebo fyzicke tyrani nekoho na verejnosti ci pred zraky jinych

Psychický a fyzický nátlak na vydíranou osobu

Psychický nebo fyzický teror vůči slabšímu člověku.

psychycké či fyzikcé týraní nějaké osoby/osob

Slovní, fyzické či gestikulační napadání osoby.

snaha si dokazovat moc nad psychicky slabšími nebo sociálně/rasově/... odlišujícimi se jedinci

spatne chovani k nekomu za ucelem udelat mu spatne

šikana je cílené nebo vědomé ponižování jak psychické tak i fyzické jedince (skupiny) prováděné na jiném jedinci (skupině)

Šikana je chování, při kterém jedinec nebo skupina lidí psychicky či fyzicky týrá jiného jedince, vetšinou mladšího či slabšího.

Šikana je nějaké fyzické nebo psychické terorizování mezi žáky či studenty.

šikana je nevhodné chování jedince nebo skupiny vůči jinému jedinci/skupině v tom ohledu, že šikanovaná strana je ponižována, zesměšňována a někdy to dochází až k omezování osobní svobody.

Šikana je obtěžování, týrání a to fyzické i psychické osoby, nebo kolektivu, dkonce přeneseně i společnosti. Nedávno jsem zrovna četl článek, že nadbytečná byrokracie je formou společenské šikany.

Šikana je omezování svobody daného jedince. Šikana je dlouhodobé útlačování dané osoby či skupiny. Šikana může být fyzická, psychická(verbální) nebo kombinace těchto dvou.

Šikana je pokud někdo záměrně ztěžuje život jinému člověku např. bere mu svačinu, obtěžuje ho.

Šikana je projev fyzického či psychického týraní jiné osoby osobou patřící do stejné sociální skupiny (škola, práce atp.). Šikanovaná osoba trpí újmou ať už psychickou nebo materiální. (Teda ty práva ve mně zanechaly stopu ;))

Šikana je psychycké nebo fyzické (dnes již méně časté) týrání druhé, většinou slabší osoby, která např. nezapadá do kolektivu, nebo je nějak odlišná (v očích šikanátora, nemusí tomu tak být). Šikana je častá na základních školách, ale může se vyskytnout i u dospělých.

šikana je určitá forma spolčení se vůči určitému jedinci za účelem soustavného nátlaku

Telesne nebo psychicke ublizovani jinym

to je omezování a utiskování slabších jedinců skupinou bo jedincem..

týrání lidí - bud fyzicky nebo psychicky za účelem povyšování se nad druhým

Týrání psychické, nebo fyzické slabších.

Týrání psychické, nebo fyzické slabších.

Týrání psychické, nebo fyzické slabších.

ubližování slabším nebo odlišnžým lidem

Útlak slabších jedinců v prostředí, které nemohou opustit

vědomé fyzické nebo duševní ohrožování a omezování jedince

Vynucovani sve vule a agresivity na snadne koristi. Projev zbabelosti v kolektivnim provedeni

zesmesnovani, napadani jedince nebo skupiny s vyraznou prevahou at uz fyzicky ci psychicky

2. Proč vzniká šikana?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.....

aby se clovek povysil, nebo si neco dokazal?

Aby si ti co šikanují dokázali že jsou silní

Agresor si léči svoje komplexy.

Agresor si léči svoje komplexy.

Agresor si léči svoje komplexy.

bud je to jen zlost, anebo si hloupy jednotlivec snazi zaujmout ci ziskat "obdiv" tim, ze dokazuje svou prevahu nad nekym

Důvody mohou být různé. Záleží na charakteru a problému šikanující osoby, která může závidět životní situaci, zázemí, popularitu, nebo si prostě přijde důležitější (silnější, lepší,..). Šikanující osoba je často nevyrovnaná, má psychycký problém a potřebuje odbornou pomoc, nebo nemá dostatečné zázemí a pochopení především ze strany rodičů a rodiny jako takové.

Jako způsob léčení komplexů

Jeden je sociálně slabší, má slabší povahu

Jedinci, kteří si přapdají nějak nedocenění si většinou šikanou kopmenzují svoje problémy. Snaží se své problémy přesunout na ostatní.

Jedna či více osob se potřebují/chtějí cítit nad jinou.

k poteseni toho, ktery sikanuje

kolektiv nepřijme mezi sebe jedince

léčení psychických problémů osoby, která šikanu provádí

menecenost komplexy

Může to být snahou jedince se úkor jiné osoby stát silnější - vlastně tím, jak šikonovanou osobu ponižuje, vysává tím z jejího sebevědomí do svého. Je to myšleno hodně metaforicky, leč tak to cítím. Vzniká tedy většinou u nejistých lidí, kteří na úkor ostatních potřebují svou osobu posilovat. Mohou však také existovat velmi silní jedinci, kteří mají sadistické sklony, a ty přenášejí na okolí. Aby nedošlo k mýlce, považoval bych za takové lidi jedince už narušené.

může za to výchova a chování doma; rasová odlišnost; nevraživost z historie; rozdílné sociální třídy;

Myslím, že vzniká protože daný človcěk nezapadne do skupiny, nějakým způsobem se liší od průměru a toho využije někdo kdo má potřebu ukázat ostatním že na to má, ubližovat někomu slabšímu.

Nedokážu posoudit. Různí se to.

nedostatek sebevědomi..

Nejspíš vzniká proto, že ten, kdo šikanuje, má nějaké osobní problémy nebo je nešt´ástný a chce si na někom slabším vybít zlost, potřebuje mít pocit, že někoho ovládá,často do toho dotyčný může zatáhnot více lidí

někdo má problém sám se sebou a neumí to řešit jinak, než že bude zase on ubližovat ostatním

někdo šikanuje,aby se sám nestal terčem šikany...někdo čistě pro zábavu(ale myslím,že to je spíš kompenzace za to,že byl v minulosti,např. doma také šikanován)

Nemusí mít důvod, ale může to být třeba protože je jedinec odlišný, vyspělejší, má jiný názor, rasová odlišnost, tělesná odlišnost.

Nespokojenost zpravidla jednoho zakomplexovaneho jedince se sebou samym, aniz si uvedomuje, ze je slaboch. Byva sam vetsinou zanedbavan nebo trestan rodici, sourozenci, spolecnosti.Touha ovladat.

Plyne z pocitu nadřazenosti šikanující osoby, upevňuje si tím svoje postavení v rámci sociální skupiny.

pocity méněcennosti, zakomplexovanost, potřeba mít nad někým navrch a něco si dokazovat, utlačovanost, osobní traumata, deprivace, špatné rodinné zázemí ... důvodů může být celá řada

Podle mě vzniká u lidí, kteří mají malé sebevědomí a musí si na slabší dokazovat, že jsou někdo. Může také vzniknout z nudy.

Protože existují mezi lidmi dominantní a submisivní typy. Ti dominantní ve snaze získat si respekt a uznání kolektivu týrají ty, u kterých předpokládají, že si to nechají líbit, tedy ty submisivní.

Protože chlapi (převážně) si chtějí pořád něco dokazovat.

protože je někdo většinou odlišný,něčím se liší,je originálonější,nezapadá..

protože je třeba to dítě zakomplexované, má problémy v rodině, a proto si vztek musí vylívat na někom jiném

protože někdo má potřebu zviditelnit se za každou cenu, a když se mu to nedaří nijak jinak, získává si pozornost tím, že shazuje druhé. Na druhou stranu, někdo si o ni přímo koleduje...

Protože osoba, kterou šikanují, se nechová jako oni

protože pro ni jsou ve školách příhodné podmínky, učitele ji mnohdy neřeší a to dává šíkanujícím dětem prostor, zároveň to vychází z výchovy a prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá

protože si někteří lidé potřebují vybít svou zlost, vyléčit nějaký mindrák atd.

Protože šikanující vědí, že nebudou muset nést odpovědnost

Protože v každé společnosti existují sociálně nebo fyzicky slabší jedinci a je v lidské povaze toho využívat ve svůj prospěch nebo pobavení. Každý šikanuje, jen většina lidí (v zájmu dobrých vztahů, nebo protože to společnost odsuzuje) to nenechá přejít přes určitou míru.

Ptz je oběť šikany třeba lépe oblečena než ostatní, nebo vypadá naopak trochu sociálně, tak ho/jí začnou mlátit, nebo psát posměšky na internetu.

Šikanováni jsou většinou v kolektivu neoblíbení jedinci, kteří se něčím od kolektivu liší, ať už se jedná o nošení brýlí, nechápavost nebo neznačkové oblečení. Často dochází k šikaně z důvodu závisti( on má dům a my ne, od jezdí na dovolenou a my ne, on je chytrý a my ne)

Ten, kdo šikanuje, má potřebu si na oběti dokazovat, že je silnější, přitom pravda je opačná. Využívá k tomu slabší jedince, na kterých se ukáže jeho "síla".

Těžko říct, může to být kvůli nejistotě toho, který šikanuje, tím, že se ho šikovaný bojí, získává sebedůvěru; může to spojit skupinu, i když za špatným účelem; ve společnosti převládá uniformita, takže pokud někdo vybočuje, ostatním se to moc nelíbí,...

Tyranizující si zřejmě potřebují svými činy něco dokazovat, zvedat sebevědomí či ventilovat svá vlastní trápení a bohužel k tomu využívají nevinné oběti.

urcite preto, ak ma niekto pokryvený charakter a snaží sa tym odvadzať pozornosť od vlastného problému alebo nejakého nešťastia

V důsledky nerovnováhy sil.

Většinou šikanují určité typi lidí, ti to prostě dělají stále celí život. Šikanovaní jsou většinou introverti.

Vrozená dispozice podpořená špatně prožitím dětsvím a zanedbanou výchovou. (zakomplexovaní lidé). Špatné sociální podmínky

Vzhled, společenské postavení, mnohdy i bez důvodu

vznik díky potřebě se nad někým vyvyšovat-dokazovat si nadřazenost, mnohdy vzniká u člověka potřeba šikanovat po vlastní špatné zkušenosti vznik i z potřeby dominance nad druhým a pocitem manipulovatelnosti vlastní pocit malé sebedůvěry

Vzniká díky velkým rozdílnostem mezi jedinci, což je klasický příklad všech živočichů, nejen lidí... Ve společnosti lidí je ale snaha, tyto nedostatky odstraňovat, což samozřejmě nelze a v mnoha silnějších jedincích se tento pud získávání dominance projevuje (nejen mezi dětmi)

Z dovodu andradenosti a podradenosti.

Z důvodu potřeby vést/ ukázat se/ prosadit, dále také z důvodu sklonu k akčním hrdinům a filmům

Z nedostatku sebevědomí, frajeřiny, sociální nerovnosti, špátným vztahům v kolektivu.

Z nudy a lidské hlouposti a jednoduchosti. Občas také ze zoufalství po věci, které nemože agresor dosáhnout. Vylívání vzteku, touha se lišit a předvést se před kamarády.

Z nudy, z pocitu méněcennosti, z pocitu malého sebevědomí, malá sebejistota - "spolu se skupinou něco dokážeme, když se vyřádíme na někom a ukážeme mu jak sme vlivní" - stádovitost - to je jedna z hlavních příčin pachatelů šikany. Osoba šikanovaná zase bývá tišší, samotářská, hůře zařaditelná do kolektivu ale není to pravidlem.

z nudy; potřeba se zviditelnit; touha si něco dokázat

z touhy ponižovat, z vlastního pocitu méněcennosti a vlastní neschopnosti, nadřazenosti,

Zanedbání výchovy rodičů, nevhodné prostředí pro optimální vývoj a rozvoj člověka, snaha zviditelnit se před ostatními (ze strany šikanátora)

závist, nenávist, ..

závist, odlišnost od ostatních, snaha dokázat si svou sílu, agresivní chování jedinců ve skupině

závist, začlenění se zvýšení sebevědomí...

Ze závisti, z důvodu pocitu, že má někdo nad někým moc, že je víc než ostatní. Většinou vzniká v partě, kde ten nejsilnější takhle ukazuje ostatním svou moc nad slabším.

ze závisti, z pocitu přesily nad daným jedincem/skupinou, z potřeby si něco na někom dokazovat, někoho ovládat, někoho omezovat

3. Myslíte si, že někdo, kdo šikanuje, byl sám obětí šikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4875 %80 %  
ne1625 %26,67 %  

Graf

4. Jak reaguje šikanované dítě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Bojí se, uzavírá se do sebe, brečí a nerado chodí do školy.

Buď se vzepře a šikana skončí, nebo neudělá nic a nechá se šikanovat

Dlouho to taji, nechce zalovat a pozdeji se i boji

dlouhodobe sikanovane se asi zavre do sebe

introverzí // uzavřením se do sebe, hledá chybu samo v sobě, pocity méněcennosti, odtržením od kolektivu, pocity vyloučení

Je bázlivé, většinou bez jakékoliv sebedůvěry. Prchlivost.

Je utiahnute,tiche a boji sa.

má strach, uzkost, deprese, poruchy spánku, psychosomatické potíže

Mění se jeho celková psychika. Klesá sebedůvěra, dítě se stává introvertem, zhoršuje se školní prospěch.

Mlčí, bojí se bránit, trpí

Myslím že ve většině případů se snad ze začátku snaží bránit ale později prostě dělá co se po něm chce. Má strach se komukoliv svěřit takže v mnoha případech se na šikanu přijde mnohem později. Ale záleží samozřejmě na osobnosti a okolnostech.

Myslím, že reaguje tak, že se snaží šikanu ututlat, raději o ní nemluví, protože má strach, že by se to agresor dozvěděl a nějak mu proto ublížil. Šikanované dítě se do sebe víc uzavře a přestane komunikovat s ostatními a nechce o problému moc mluvit, protože se za to stydí (i když vůbec nemá proč).

Myslím, že to tají a na povrch děla, že je vše v pořádku. Uvnitř je nešťastné a zoufalé.

nechává si to pro sebe,nechce žalovat a někoho tím zatěžovat.

Nejdřív se brání, pak se rozbrečí.

Nepřizná se a dále trpí

Nepřizná se a dále trpí

Nepřizná se a dále trpíl

Nijak (většinou), protože má strach. Někdy se stane, že o svých pocitech mluví před někým jiným, který stejnak většinou nepomůže

no to záleží, buď je to ten samý případ a začne ho třeba mlátit a bít taky, nebo se uzavře, nebude chtít chodit do školy...

odmítá chodit tam, kde ho šikanují, je smutné...

odmítá výzvy ke společenským hrám,straní se,ze školy se snaží odcházet neviděn apod.

Opět záleží na jeho povaze a věku. Většina dětí se bojí, a tak své problémy skrývají a nesvěřují se nikomu (ať už rodině, kamarádovi, nebo jiné blízké osobě). Bojí se, že by jim bylo ublíženo ze strany agresora, nebo by nebyli pochopeni. Samozřejmě se vyskytují i otevření lidé (děti), kteří se šikanovat nenechají a nebo se se svými problémy svěří.

Pláče, uzavírá se do sebe

psychicka se oslabuje a dite zacina byt citove labilni. Strani se kolektivu a uzavira se do sebe

různě, "poví" to rodičům/učitelce/trenérovi, nebo se nechá šikanovat dál

ruzne, obcas to rekne rodicum nebo si to necha pro sebe a necha se dal tyranizovat

sebelítostně/ agresivně/ sklony k návykovým látkám

Snáší to,dokuď to to zvláda,jednoho dne vše musí říci,nebo to dříve někdo z jeho okolí postupně poznává.

spatne

Spíše se se uzavírá do sebe, bojí se o tom někomu říci, nechá si raději vše líbit a naivně doufá, že když bude trýznitele poslouchat, dá mu pokoj...

stáhne se do sebe a obvykle hledá chybu v sobě

Stáhne se do sebe, nemluví o tom, zaíná si sebe méně vážit(uvěří názorům šikanující strany).

Stahují se do sebe, mají strach z konfrontace a z odhalení, které by mohlo vyústit v ještě rapidnější šikanu. Zhoršují se jejich výsledky ve škole, soustředění se snižuje, narůstá absence - dítě simuluje, aby nemuselo do nepřátelského prostředí.

Strachem z těchto šikanujících jedinců, je stresované, nechce chodit do školy, často se stydí svěřovat se rodičům, muže hledat chybu v sobě

Stydí se o tom mluvit, uzavře se do sebe, bojí se do školy.

Stydí se, je uzavřené do sebe, málo mluví , víc sní.

Stydí se, uzavírá se do sebe

šikanované dítě se většinou uzavře do sebe a nechce problém s nikým řešit. Ze začátku se snaží šikaně se bránit, to však je ve většině případů neúspěšné. Málokteré šikanované dítě se svěří svým blízským

To závisí na konkrétním jedinci, většinou však šikanu útrpně přijímá a bojí se cokoli přiznat. Na přímé dotazy o šikaně odpovídá vyhýbavě, či prostě neodpoví. O šikaně lže. Stydí se.

uzavírá se do sebe

uzavira se do sebe..deprese..smutek

Uzavírá se samo do sebe, přestává komunikovat - časem může klidně spáchat sebevraždu.

uzavře se do sebe, sníží se mu sebevědomí

Uzavře se do sebe, špatně se učí, bojí se chodit do školy...

Uzavře se ještě víc do sebe a nebo samo začne šikanu provozovat na někom slabším

Uzavře se samo do sebe

uzavřením se do sebe - zřejmě /nikdy jsem nebyl šikanován/

Uzavřením se do sebe, můžou se objevit i zdravotní potíže, především bolest břicha či nechutenství, které mají často důvod psychologický,...

Uzavřením se do sebe, sebepochybností, proměnlivostí nálad...

V dritvé většině případu se se situací neumí vypořádat a zatajuje ji před lidmi, kteří by mu mohly pomoct (před rodiči např.).

väčšinou si to snažia nepriznať, lebo sa sami cítia bezvýznamne a trápne

většinou se do sebe víc uzavře, změní se jeho povaha, muže mít sklony k sebepoškozování, o svém problému však nediskutuje s osobami blízkými.

většinou se o problému púřed nikým nezmíní, protože to za něj opravdu nikdo vyřešit nemůže, popřípadě se nenápadně snaží přesvědčit rodiče (z různých důvodů, ale nikdy né z toho pravého), aby mohl přestoupit na jinou školu či jiný kroužek. Popřípadě šikanované dítě šikanuje ostatní v jiných skupinách, kde má zase ono navrch

Většinou se obět poddá a nechává se šikanovat, pokud je silnější povahy, slovní napadání oplácí také slovy. Fyzické šikanovaní si jen málokdy člověk nenechá líbit, protože šikanující jsou většinou v přesile.

vetšinou se podvoli, nemá v podstatě jinou možnost, prohloubí to jeho neschopnost začlenit se do kolektivu, což může mít i další psychické následky

Většinou se stydí o tom jakkoli mluvit a nevyhledává ani pomoc dokud není přiliš pozdě a dokud nezasáhne odpovědná osoba.

většinou si to nechá líbit a smíří se s osudem

Většínou si to nechá pro sebe. Začíná se bát chodit do školy, vymýšlí si výmluvy apod.

Většinou splní očekávání šikanátora-bojí se, utíká a je zesměšněn. Cítí se trapně a jen málokdy se s problémem podělí s ostatními-bojí se vyhledat pomoc.

Většinou to snáší dál a snaží se těmto lidem vyhýbat i když to moc dobře nejde. Pokud to přetrvává delší dobu, po nějakém čase se ti neodvážnější s tímto svěřují tomu, komu věří.

Záleží na výchově. Ustrašené dítě vyrůstající v přemíře příkazů a zákazů bez možnosti se rozhodovat je snadným cílem. Sebevědomé dítě se dokáže šikaně efektivně ubránit (či spíše se ani nestane jejím cílem).

Záleží na vyzralosti osobnosti. Někdo to neřeší, další si stěžuju, někdo se bojí ozvat... co povaha to jiná odpověď

5. Proč se některé děti nesvěří rodičům či učitelům?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

....

Asi mají strach, že selhaly, že se s tím samy nevyrovnaly nebo mají možná strach, že se o tom dozví šikanující a ublíží jim více

boji se agresora

bojí se následků

Bojí se odplaty.

Boji se party a cejchu udavace

Bojí se pomsty těch tyranizujících, kteří jim tím často vyhrožují...

bojí se šikanovatelů

Bojí se, co by jim na to řekl ten člověk, nebo kdyby to tedy někomu řekl, tak by to ten člověk řekl vedení a to by pak řešilo s tím člověkem, co šikanuje a ten by pak ještě víc šikanoval - mlátil atd...

boji se, ze jim bude vynadano ze se nodovedou branit, nebo se proste stydi?

Bojí se, že agresor se to dozví.

Bojí se, že agresor se to dozví.....

Bojí se, že agresor se to dozví.....

Bojí se, že by mohli dostat vynadáno, že to oni způsobili.

Bojí se, že by se jim šikanovatelé pomstili.

bojí se, že by se to začalo řešit a pak by ho šikanovali ještě víc

Bojí se, že mu nikdo neuvěří, že šikana bude horší

bojí se, že tím ukážou slabost

Buď s nimi nemá natolik dobrý vztah, aby se svěřoval, nebo by v tom mohl vidět, že když se svěří, shodí se v očích toho, komu se svěřil. Nebo když je v pokročilejším stadiu šikanování, tak si už mohl vsugerovat kvůli tomu, co mu šikanátor říká, že si ji zaslouží. Je to zkrátka vystrašená oběť.

cítí se trapně, odcizeně vůči společnosti

Je jim to trapné a chtějí se s tím vypořádat sami

Jednoduše protože se stydí a možná se bojí jejich rozhořčené reakce typu: "Ty si to necháš líbit?"

jsou třeba psychicky slabší

Kvůli studu že se nedovede bránit samo, často se dítě považuje samo za příčinu šikany,

Lebo sa boja dosledkov.

Mají obavu z pomsty šikanujícího a jeho zvýšeného tlaku na šikanovanou osobu.

mají strach

Mají strach

Mají strach, ti co ho sikanují mu urcite vyhrozují ze kdyz neco prozradí bude to horsí.

Mají strach, že by byly nepochopeni, nebo by jim bylo ublíženo. A možná také v rodičích nebo v učitelích nemají takovou oporu a důvěru.

Mají strach, že se celá věc ještě zhorší. Někteří učitelé neumí takovou situaci řešit, nebo dokonce stojí na straně agresorů. Rodiče dítěti nemusí věřit, nebo zhorší situaci svým neuváženým chováním.

Obava z pomsty šikanující, z zklamání rodičů atp.

Popravdě si myslím, že pokud se to špatně provalí, že někdo někoho napráskal a zásah proti šikanujícím bude směšný, myslím, že bude následovat ještě mnohem horší šikana dané osoby než byla doposud. Myslím, že se stydí, že něco takového se děje právě jim.

protoze se stydi

Protože k nim necítí dostatečnou důvěru.

protože se bojí reakce agresátora, nebo si myslí, že by se to nedalo jak řešit.. Nebo si ani neuvědomuje,že je ojětí šikany a nedochází mu, co to muže mít za následky.

Protože se bojí že se to ještě zhorší nebo se stydí. Učitelé dost často nemějí danou věc řešit.

protože se bojí, že by agresor potom je šikanoval ještě víc

Protože se bojí, že to bude ještě horší. Učitelé a rodiče totiž dost často neumí zacházet s tajemstvím a jsou schopní před celou třídou začít věci řešit.

Protože se k nim chovají stejně jako agresoři. Rodiče jsou přísní a učitelé si víc všímají holčiček s copánky než šedých myšek.

protože se stydí

Protože se za svoji "slabost" stydí

Protože ti, co je šikanují jim vyhrožují. Bojí se posměchu ostatních.

protože to nemůžou vyřešit...když se svěří, reakce je většinou přehnaná a to že si s dětma promluví učitelka, nebo pak s učitelkou rodič může vést k mnohem větší šikaně, protože dítě je pak označováno za žalovníčka, bonzáka a přestanou se s ním nakonec bavit úplně všichni...jen málokdo umí vyřešit šikanu jinak než odchodem ze skupiny, která jej šikanuje

Protože vědí, že to nepomůže.

strach

Strach

strach

Strach - nebudou jim věřit;nezmění se nebo zhorší

strach z horší šikany

strach z větší šikany po "provalení"

strach, nebo pocit, že jim to neuvěří, nebo na ně nemají čas a ptoto se jim nesvěří- nedůvěra, že s tím něco udělají.

strach, stydí se

Strach; neuvědomují si, že jsou šikanováni; nechce se jim...

Strach.

Stydí se a bojí se, co jim poté udělají trýznitelé jakmile se dozví, že je šikanovaný "bonznul".

stydi se za to, ze se nedokazou branit nebo se boji, aby mira sikany nevzrostla

třeba ho to tolik netrápí

Ve většině případech se bojí, že je rodiče či učitel nepochopí, popřípadě že si budou myslet že si to vymyslelo. Nebo že rodiče nebodou schopni tento problém vyřešit. V mnoha případech však bohužel je dítěti vyhrožováno že mu ude ublíženo pokud si bude stěžovat

z obavy před tím, že by se situace zhoršila

ze strachu před šikanujícími

ze strachu, že by celou věc jesště zhoršily anebo / cítí se trapně

Ze strachu.

zo strachu a hanby

6. Byl někdo z Vašeho okolí obětí šikany?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4674,19 %76,67 %  
nevím1320,97 %21,67 %  
ne34,84 %5 %  

Graf

7. Šlo o šikanu fyzickou nebo psychickou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychická1754,84 %28,33 %  
Oboje1445,16 %23,33 %  

Graf

8. Byl/a jste sám/sama někdy obětí šikany?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3252,46 %53,33 %  
ano2947,54 %48,33 %  

Graf

9. Šlo o šikanu fyzickou nebo psychickou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychická1777,27 %28,33 %  
Oboje313,64 %5 %  
Fyzická29,09 %3,33 %  

Graf

10. Kde jinde, kromě školy a práce se může vyskytnout šikana?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

......

"Kamarádi" - tábor, vojáci..

armáda

Doma

doma

Doma, venku, na kroužku.

Doma.

I doma.

I doma....

I doma....

Jakákoliv sociální skupina

kdekoli

Kdekoli v běžném životě/ v rodinách

kdekoliv

kdekoliv kde je aspon 3 lidi fyzicky ci virtualne

Kdekoliv kde se vytvářtí kolektiv, z kterého není snadné okamžitě uniknout - armáda, dětské tábory, dokonce i domovy důchodců

Kdekoliv, kde je nějaké společenství lidí

kdekoliv....na zastávce autobusu, v obchodě, na ulici,...

kroužek, armáda, sport. družstvo

Kroužky, sportovní kroužky, zájmové aktivity.

Mezi rodinými příslušníky, na táborech, na zájmových kroužcích či kurzech, vlastně kdekoliv, kde je nějaký stálý kolektiv

Na fotbale, během volnočasových aktivit.

na hřišti, v mimoškolních aktivitách

na krouzku, ve sportu mezi, ´kamaradami´ atd proste vsude

Na nějakých mimoškolních aktivitách - koníčky, možná i na zábavách, atd.

na různých kroužcích, sport, hudebka,...kolektivní aktivity

na silnici, ve sportovním oddílu

na ulici mezi neznamymi lidmi

Na vojně. (povinná vojenská služba,dříve)

např. na táboře, v zájmovém kroužku, ...

Například i v partě kamarádů, svým způsobem může dojít i k případům v rodině-např. mezi sourozenci...

okolí bydliště..

Prakticky na každém místě, kde se setkávají lidé mezi sebou

prakticky všude

Sport, partnerske vztahy, uz i skolka

sport, práce, rodina, kdekoli

Sportovní družstva, tábory, prostě jakékoli vetší seskupení lidí, které se neskládá pouze z přátel.

sportovní kluby, armáda,...

sportovní kroužky, rodina

téměř kdekoliv, kde se střetávají různé skupiny lidí.

Úplně všude.

V armádě

V jakékoliv skupině lidí

V jakémkoli kolektivu (například sport nebo jiná zájmová aktivita).

V jakémkoli vztahu - dítě-rodič, úřady atd.

v jakychkoli krouzcich ci sportovnich klubech

v nejakých menších etnických komunitách, na internátoch

v partě kamarádů

V partě kamarádů, v kroužcích, v rodině.

v partě, v okolí bydliště,

v partě, v rodině

v rodině, v jakémkoliv kolektivu

V rodině, v nějaké skupince lidí, kteří se scházejí za nějakým účelem na jednom místě..prakticky kdekoli

v rodině, v partnerských vztazích, v "partách" kamarádů, v zájmových kroužcích ... prakticky kdekoliv

v zájmových kroužcích

V zájmových kroužcích.

v zájmových kruzích, doma, mezi "kamarády"

Ve skupině známých- sídlišťní party

ve společnosti kdekoliv, ve sportu...

venku ve volném čase nebo při provozování koníčků

Všude

Všude kde je nějaký kolektiv především mladých lidí. Další příklady šikany se mohou vyskytnout například v armádě nebo při vyřizování věcí na úřadech či v soudnictví.

zájmové kroužky, sportovní oddíly, party

11. Myslíte, že je rozšířenější psychická nebo fyzická šikana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychická3179,49 %51,67 %  
Obě stejně717,95 %11,67 %  
Fyzická12,56 %1,67 %  

Graf

12. Jaký trest byste navrhl pro agresora?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

....

Agresor by určitě potřeboval léčení, takže přímý dohled psychiatrů

alternativní tresty

Domácí vězení

Fyzicky.

Individuální řešení. Někdy jde o recidivistu, někdy to pramení z osobních těžkých problémů.

já nejsem soudce, abych o takových věcech rozhodovala

kopanec do ksichtu

léčení

Léčení u psychyatra.

na pracovišti ukončení pracovní činnosti, ve škole podmíněčné vyloučení, povinné návštěvy dětstkého psychologa a zadání speciální rozsáhle školní práce, jejíž nevypracování by bylo tvrdě prospěchově/komisionálně trestáno.

nápravné zařízení

nápravné zařízení, psycholog

nápravno-výchovné centrum

Nějak mu ukázat, že to, co dělal, není správné

nejlepší trest je udělat mu to samé, ale to se nemůže, takže nevim

Nejprve domluvu agresorovi ( pokud je mladý tak zároveň i jeho zakonným zástupcům), při opětovném porušení příslušné sankce (zhoršenou známku z chování, vyhození ze školy, snížení platu, pobyt v nápravném zařízení).

Nést plné důsledky za své činy

Netuším, trest vlastně jen popudí jeho nenávist vůči šikanovanému. Situace je z tohoto hlediska neřešitelná. Dokážu si představit, že by musel odejít na jinou školu, případně byl vyloučen, ale bude i tak škodit znova na novém místě, nebo si oběť, která ho udala vyhledá a ublíží jí.

nevím, asi psychoterapii

Nevím, záleželo by, co ho k šikaně vedlo

nevím...u psychické asi ponížení dotyčného, ale to asi nepůjde

Nikdy nedojde k celkovému uzdravení šikanujícího. Stálý dozor,celkové přehodnocení myšlenek v hlavě. Za potřebí psycholog. Práce jako na kostele bez záruky dostavení zaručeného výsledku.

odpustit mu..

Pasťák , tam takoví patří! A neo psychiatra

podle miry sikany.

Podle závažnosti agrese od prospěšných prací až po domácí vězení, v případě nezletilých, kteří šikanu provadějí opakovaně, vyloučení ze školy, atd.

Pokárání, výprask, vyloučení ze skupiny

poslat ho na léčení s hlavou

Pověsit za koule do průvanu (kluk), holku zavřít :-)

Pracovni povinnost-uklidove prace, stavebni prace, spravovani silnic atd.

pravidelný sport

přímo úměrný provedenému

psychoterapii

psychoterapii - i když nevím, jestli to je přímo trest

samozřejmě omluvu sikanovanému, nejaký kázenský postih pokud se jedná o sikanu ve skole a snad i sezení s psychologem.

Spíš bych mu nabídl pomoc s jeho problémy

Šikanu!

takovy trest se jen tezko da udat, zalezi na stupni...kdo by ho udaval? ve skole rovnou treba vylouceni atd

těžko říct, na to sou výchovný poradkyně v každý škole

těžko říct, velmi složité na posouzení

Těžko říct...dle jeho prohřešku. Ty ale školní drsnější šikany bych naprosto nekompromisně odsoudila alespoň k měsíčnímu pobytu v určitém nápravném zařízení, kde by byl přísný řád (bez návštěv aspod.), kde by byl na pozorování, proč to ten dotyčný dělá a pak by se proti tomu nějak zakročilo nějakou terapií apod. Bohužel to je dost těžký boj.

těžko říct...nejlíp přestěhovat !

to samé, co udělal on své oběti..

to zalezi na konkretni situaci

Tvrdý postih ve škole, případně pár facek.

udělat mu to samý..aby poznal,jaký to je

V případě, že agresorem je dítě, návštěva psychologa a následná psychologická péče, různé tresty, ne vězení.

Ve škole - ředitelská důtka, v práci - vyhazov

Ve škole nejméně sníženou známku z chování nebo vyhazov, v práci také vyhazov a v armádě vyloučit agresora z vojenské služby. Podle závažnosti šikany možná i nápravné zařízení pro mladistvé nebo odnětí svobody

veřejná a upřímná omluva

Vězení.

Vězení.....

Vězení.....

Vyhazovem ze školy, zaměstnání, nevim, podle situace

vylloučení z ústavu

Vyloučení ze školy, práce.

vyšetření psychologa, protože podle mě je právě on ten, kdo má problém.Jinak si nemyslím, že by se dala šikana spravedlivě potrestat. Možná bych navrhla vyřazení kolektivu, ve kterém se šikany dopouštěl.

zadny

Záleží na míře šikany, ale nejméně psychiatrické vyšetření a následné léčení

Záleží na rozsahu škod. Myslím tím jak různé zničené předměty, tak ale i psychickou újmu šikanované osoby. Dále by se měl rozhodně brát v potaz duševní stav agresora, jeho životní situaci a všechny uvedené důvody šikany. Ale aby někdo byl až v takové situaci, že začne šikanovat druhého, myslím že se tu pak nebavíme o trestech, ale spíše psychologovi či psychiatrovi. Takovýto člověk nemůže být vyrovnaný.

záleží na stupni šikany

Záleží na tom kolik agresorovi je, jeli neplnoletý - asi nějakou nápravnou školu, metodám na těchto školáchnerozumím, ale asi by si tam věděli rady s odnaučením od takovýchto věcí. I když zase je pravda že možná to je na každém člověku jetsli to dělat začne či ne. ale tak je pravda že každý by měl dostat víc než ejdnu možnost na polepšení. Pro plnoletého asi i vězení.. něco co mu pro příště připomene, aby se rozmyslel jestli bude šikanovat. Samozřejmě nejefektivnější a asi nejvíc bych jim přáal aby šikanu zažili sami - ale to by nebylo správne. Oko za oko, zub za zub asi není nejlepší metoda.

žádný, spíš bych nějakým způsobem zvýhodnil šikanovaného

13. Jaké mohou být základní společné rysy šikanovaného a šikanujícího?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

¨stejné problémy

-samota, strach, obtížné zařazování do kolektivu...

....

.....

chuť tomu druhému ublížit

inteligentní, závistivý

Já nevim

majú narušenú sebaúctu a cítenie voči druhému človeku

Malé sebevědomí, vyvrhelové, izolovaní, neoblíbení, jiní.

Malé sebevědomí.

Málo lásky v rodině, pocit méněcennosti, komplex

menecenost

Mentální nevyrovnanost, outsiderství

mindrák, někdo jim ubližuje

Může se jednat o komplexy méněcennosti, špatná výchova rodičů, špatné sociální zázemí, mnohdy i přítomnost špatného kolektivu lidí s podobnými problémy.

myslím, že žádný nemusí mít..

na povrch se snaží působit sebejistě

Nedůvěra v sebe sama

nejistota, sebepochybnost

nemusi byt zadne

nestabilní a emočně nevyvážené rodinné zázemí neschopnost vydobít si ve společnosti standardní pozici

neúspěch u kolektivu

Nevim

nevím

nevim...

nevyzrála osobnost

nic mě nenapadá, může to být snad potřeba pozornosti...

Nízká míra sebevědomí.

nízká sebedůvěra, introverze

oba jsou charakterově psychicky slabší osobnosti

oba jsou jiní

Oba jsou slabí (psychicky), citliví, nesmělí, možná mají oba i nízké sebevědomí, ale šikanovaný to nějak překousne, vyrovná se s tím, kdežto šikanující svůj stav promítá na ostatní a vybíjí si na nich zlost a svoje neštěstí

Oba jsou vnitřně nevyrovnaní,zranitelní a nejistí

oba mají nějaký hendicap- agresor poruchu chování, necitlivost....nízké sebevědomí, které si šikanováním zvyšuje... a oběť - nízké sebevědomí

oba si mohli projít těžkými situacemi doma; oba jsou více indivualisté;

odlišnost od ostatních, psychický či fyzický problém, problémy ve vztazích a v navazování nových kontaktů

odlišují se od společnosti, mají většinou nějaká trápení, která je tíží

Osamelost, zbabelost

osoba s nějakým problémem

pocit menecenosti?

pocity méněcennosti, problémy různého druhu, psychická deprivace, odloučení

potřeba soupeřivosti

problémy v rodině, psychologické problémy

Rovnake socialne podmienky.

setkání se šikanou

slabost, strach

slabý charakter, zakomplexovanost, nedostatek sebedůvery

Spíše žádné

Společné rysy nevím, ale naopak si myslím, že je spojuje odlišnost.

Strach

Strach....

Strach....

Šikanovaný bývá slabší jedinec, neasertivní, vyděšený, často mívá nějaké vady na vzhledu. Ten, kdo šikanuje, si hraje na silného, chytrého;priřom vevnitř je slabý a potřebuje si dokazovat svoje postavení a bojuje o pozornost ostatních, o oblibu a obdiv

Šikanovaný je spíše submisivní, může být velmi odlišný od ostatních. Šikanující bývá rád středem pozornosti, je průbojný a silný. Nebo takový alespoň touží být.

šikanovaný-slabý člověk šikanující-vedoucí party

Ten má něco, co druhý ne. Oba dva se něcoho bojí. Šikanující se bojí, že třeba ztratí své postavení v partě, šikanovaný se bojí šikanujících. Těžko říct.

To je v podstatě jedno

Už jsem odpověděla v předešlé otazce

věk

věk,

vek, pohlavi

věková skupina / práce / hobby / přátelé ...

vyčlenění ze společnosti, nedostatek pozornosti

Vzniká mezi nimi pouto.

14. Co ovlivňuje povahu dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

....

Celé jejich okolí, ale i chování rodičů, pochopitelně geny, výchova ve škole i doma, v poslední době hodně média jako televize a počítač.

Genetická výbava, povaha rodičů, výchova.

Geny Prostředí - rodina,vrstevníci,parta Příklady ze stran nejbližších

Geny a výchova

geny, výchova

charakter, výchova

chování rodičů a lidí pohybujících se kolem nich

jejich okolí

Kde co, televize, výchova, rodinné prostředí

kromě vrozeného typu osobnosti také rodiče a jejich výchova a celkově prostředí, ve kterém dítě vyrůstá

myslím že predevším prostředí ve kterém se pohybují - kamarádi, škola, učitelé, zájmové kroužky a samozřejmě nejvíc rodinné prostředí a výchova

No tak to je spousta faktorů-geny, výchova rodičů, chování vrstevníků k dítěti (nebo obecně to, jak se chovají ostatní k sobě a k němu).

ponižování

prostredi a geny

Prostředí (škola, sport,..), ve kterém vyrůstá, rodina, ve které vyrůstá.

prostředí ve kterém vyrůstaly - rodiče, blízcí,...

především výchova a prostředí v kterém dítě vyrůstá. Pokud dítě bylo šikanováno může ho to bohužel poznamenat na celý život. Šikana bohužel nese následky na šikanované osobě spostu let, někdy i celý život

Především výchova rodičů, poté schopnosti pedagogů vštěpovat morální principy studentům, nadměrné sledování násilí v televizi či počítačových hrách (ovšem tyto poslední dvě věci nemají zas takovou sílu ovlivnit člověka jako právě výchova).

přístup, jakým se agresor k své oběti chová a další věci..

rodiče - výchova, genetické dispozice se kterými se narodily, kamarádi získané v průběhu absolvování školy, školky, aktivit, zkrátka hodně v tom má prsty okolí...

rodiče, geny, prostředí domova, škola, spolužáci, kamarádi, média, lidé působící v blízkem kontaktu s dětmi (chůva, vychovatelka, trenér, učitel,...)

Rodiče, kamarádi.

rodiče, prostředí ve kterém se pohybují,disciplína

rodiče, tělesná stavba, kamarádi, sourozenci

rodina

rodina skola prostredi

rodina, okolí

Rodina, prostředí ve kterém vyrůstá

Rodina, spolužáci

Rodina, škola, genetika

rodinné prostředí a rodičovský přístup(především v nejutlejším dětství)

Rodinné zázemí a přátelé.

rodinné zázemí, škola, kamarádi, (ne)dostatečná motivovanost ... to jsou asi ty základní, faktorů je samozřejmě celá řada

Skola,domov,rodina..

Televize a internet

televize,reklamy,násilí,internet..

Určitě je to hodně dáno geneticky, ale nemalý vliv na to má rozhodně prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, tedy rodiče, kamarádi, škola...

Určitě sourozenci ( "jsi starší tak ustoupíš a dáš mu svou oplatku") rodiče (" tak mu jednu ubal a on ti to dá")

v prvom rade rodina a jej starostlivosť a záujem

Vše vychází z výchovy!

vše, co se v okolí děje...každá situace na nás působí, bez ohledu an věk

výchova

vychova

výchova

výchova rodičů a prostředí ve kterém žije

výchova v rodině

Výchova v rodině, celkově situace v rodině

Výchova, ať už v rodině či ve společnosti

výchova, genetická informace

vychova, geny

výchova, geny, jejich vlastní rozum

výchova, prostředí - kamarádi

Výchova, prostředí ve kterém žijí, kolektiv

Výchova, prostředí ve kterém žijí, kolektiv....

Výchova, prostředí ve kterém žijí, kolektiv....

výchova, prostředí, ve kterém vyrůstají, kamarádi

Výchova, vztahy v kolektivu, psychická vyrovnanost, péče učitelů.

výchova,prostředí,genetika

Vztahy v rodine, pokud dite proziva s rodici a prarodici hezke detstvi, vyrusta z nej vyrovnany clovek

z 80 % dědičnost, zbytek výchova

zažité zkušenosti

zejména výchova, až pak okolí

Znovu se opakuji, myslím že to je především jejich vlastní minulost, zázemí, stav rodiny (úplná,neúplná, příp.stav rodičů - rozvedení) a hodně záleží na tom, zda má dítě hodně blízkého člověka (tím myšleno spíše kamarád). Když dítě vyrůstá samo, těžko se pak z něj stane extrovert...

15. Co je kyberšikana?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šikana na netu23,33 %3,33 %  
šikana přes internet23,33 %3,33 %  
Šikana na internetu23,33 %3,33 %  
sikana pres internet23,33 %3,33 %  
Šikanování přes internet....23,33 %3,33 %  
šikana v internetovém prostředí? netuším...11,67 %1,67 %  
Šikana nahrávaná na mobil,foťák a i publikovaná11,67 %1,67 %  
šikana přes internet nebo mobilní telefon11,67 %1,67 %  
šikana prováděná pomocí digitálních technologií11,67 %1,67 %  
Šikana přes Facebook11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi Šikana ve virtuálním sociálním prostředí
virtualní obdoba
šikana prostřednictvím internetu
Šikana po internetu.
šikana přes internet - psychický nátlak
Druh pronásledování po internetu
šikana přes počítač, zveřejňování fotek bez povole
Využití el. prostředků k šikaně - mobil, email atd
sikana v prostredi internetu
ÓÓÓbr šikana ? Nevim
šikana po internetu (bez osobního styku)
Asi zveřejňování pomluv na internetu.
šikana přes počítač
něco s internetem
šikana vykonávaná po internetu
Šikana prostř. internetu, elektronické pošty adt.
šikana po internetu?
šikana, která využívá například počítač, mobil atd
šikana na internetu.
Šikana přes počítač (mail,chat...)
absolutni sikana...treba i po sms, mailu atd
Šikana přes komunikační prostředky (net,phone,...)
šikanování prostřenictvím Pc
šikaka pořádaná přes počítač
druh šikany, užívající elektronické přístroje
šikana za pomocí internetu
šikana přes internet, ve virtuálním světě
šikana prostřednictvím internetu, např. na chatech
Šikanování po internetu.
mediální bublina
druh šikany. Přez elektronické přístroje
šikana prostřesnictvím internetu, mobilu apod.
asi po internetu
natlak prostrednictvim virtualnich prostredku
nevím
internetová šikana, vyskytuje se hojně na Facebook
Psychické týrání lidí přes internet.
šikana cez internet
Šikana za pomoci např. mobilů, internetu apod.
Počítač?
zřejmě šikana elektronickými zdroji
šikana přes net
šikana přes elektronické zařízení (mobilní telefon
Šikanování přes internet
...
4575 %75 % 

Graf

16. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 202539,06 %41,67 %  
15 - 171726,56 %28,33 %  
21 - 251421,88 %23,33 %  
31 - 4034,69 %5 %  
Více než 5034,69 %5 %  
26 - 3011,56 %1,67 %  
41 - 5011,56 %1,67 %  

Graf

17. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3757,81 %61,67 %  
Muž2742,19 %45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Myslíte, že je rozšířenější psychická nebo fyzická šikana?

  • odpověď Psychická:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oboje na otázku 7. Šlo o šikanu fyzickou nebo psychickou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

3. Myslíte si, že někdo, kdo šikanuje, byl sám obětí šikany?

6. Byl někdo z Vašeho okolí obětí šikany?

7. Šlo o šikanu fyzickou nebo psychickou?

8. Byl/a jste sám/sama někdy obětí šikany?

9. Šlo o šikanu fyzickou nebo psychickou?

11. Myslíte, že je rozšířenější psychická nebo fyzická šikana?

16. Věk?

17. Pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

3. Myslíte si, že někdo, kdo šikanuje, byl sám obětí šikany?

6. Byl někdo z Vašeho okolí obětí šikany?

7. Šlo o šikanu fyzickou nebo psychickou?

8. Byl/a jste sám/sama někdy obětí šikany?

9. Šlo o šikanu fyzickou nebo psychickou?

11. Myslíte, že je rozšířenější psychická nebo fyzická šikana?

16. Věk?

17. Pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

P., T.Šikana a agrese ve školách (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sikana-a-agrese-ve-skolach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.