Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana a násilí

Šikana a násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Simonová
Šetření:29. 05. 2010 - 31. 05. 2010
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.47
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

připravila jsem si pro Vás dotazník, který se týká šikany a násilí. Myslím si, že je to velmi rozšířené téma, a proto bych touto cestou získala nejrůznější informace o šikaně v ČR. Předem Vám všem děkuji za odpovědi.

 

Veronika

Odpovědi respondentů

1. Co podle Vás pojem šikana znamená?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dlouhodobější ubližování jiné osobě. Psychicky nebo i fyzicky.

když jeden ubližuje druhému

Násilí fyzické nebo psychické vůči někomu.

Násilí pácháno jednotlivcem nebo skupinou

omezování osobní svobody psychicky nebo fyzicky

pomluvy, psychycký, či fizický týrání

Psychické či fyzické týrání a ponižování člověka jedincem nebo skupinou, která je oproti šikanovanému zvýhodněna (silnější, početní převaha, ale i rozumově a třeba i citově na jiné úrovni např.: šikanování citlivého člověka atp. )

Psychické, nebo fyzické týrání slabších osob silnější, přičemž k tomu ve většině případů ani nemá důvody. Dotyčná osoba si jenom potřebuje něco dokázat, nebo si tak léčí své komplexy.

psychycké a tělesné týrání druhých osob,narusovaní lidských práv

Ubližování druhým lidem nějakou fyzickou či psychickou metodou

vidírání , ponižování atd..

Zneužívání síly a větší moci k omezování a dalšímu ubližování jiným osobám.

2. Už jste se někdy setkal/a se šikanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, byl/a jsem toho svědkem - zahlédl/a jsem jak někdo někho šikanoval842,11 %47,06 %  
Ne, ale slyšel/a jsem o konkrétním případu z mého okolí526,32 %29,41 %  
Ne, ale z médií jsem zaznamanel/a mnoho případů526,32 %29,41 %  
Ano, sám jsem šikanoval/a315,79 %17,65 %  

Graf

3. Pokud jste se již setkal/a se šikanou, kde to bylo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole1368,42 %76,47 %  
Na ulici315,79 %17,65 %  
Na pracovišti15,26 %5,88 %  
tv15,26 %5,88 %  
Přímo ne15,26 %5,88 %  
Na vojně15,26 %5,88 %  
Zatím ne15,26 %5,88 %  
pouze jsem slyšela,ale ten případ se stal ve škole15,26 %5,88 %  

Graf

4. Zakročil/a byste nějak, kdybyste viděla jak někdo někoho šikanuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1789,47 %100 %  
ne210,53 %11,76 %  

Graf

5. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, co byste udělal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vložil/a bych se do situace a osobně bych zakročil/a1263,16 %70,59 %  
Zavolal/a bych policii315,79 %17,65 %  
odpověděl jsem ne15,26 %5,88 %  
Řekla bych to třeba učitelce 15,26 %5,88 %  
záleží, kde by to bylo, ve škole bych o tom povědě15,26 %5,88 %  
nic15,26 %5,88 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy sám/sama šikanován/a fyzicky nebo psychicky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1263,16 %70,59 %  
ano736,84 %41,18 %  

Graf

7. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, popiště prosím typ a napište více informací o šikaně

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

na škole kvůli váze, nadávky, posměšky

spoluzacky resila sve problémy z domova na druhých lidech,shazovala je pred ostatnima a psychicky deptala

Školní fyzická šikana jednotlivce,Školní psychická šikana skupiny

Ve škole...se mi furt posmívali....roztrhávali sešity..kopali:(

8. Jaké jsou podle Vás nějčastější příčiny a motivy, které vedou k šikaně?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
závist18,33 %5,88 %  
kompenzace vlastních mindráků18,33 %5,88 %  
problémy v rodine, mozna byl sam sikanovan 18,33 %5,88 %  
nadváha,slabota..18,33 %5,88 %  
fyzická nebo psychická slabost šikanovaného 18,33 %5,88 %  
Nevyrovnaná osobnost jedince18,33 %5,88 %  
Touha po tom si vykompenzovat vlastní deprivace.18,33 %5,88 %  
Idiocie lidí18,33 %5,88 %  
špatné oblečení,fizická krása18,33 %5,88 %  
slabosti lidí, problematický stav v rodině18,33 %5,88 %  
výchova rodičů, šikanér se cítí mocnější, 18,33 %5,88 %  
když je někdo výrazně jiný než nspolečnost okolo 18,33 %5,88 %  

Graf

9. Kdyby Vás někdo šikanoval, nahlásil/a byste to někomu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1263,16 %70,59 %  
ne736,84 %41,18 %  

Graf

10. Slyšel/a jste již někdy o pojmu kyberšikana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1684,21 %94,12 %  
ne315,79 %17,65 %  

Graf

11. Stal/a jste se někdy obětí kyberšikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1894,74 %105,88 %  
ano15,26 %5,88 %  

Graf

12. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, upřesněte

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Psychický nátlak ze strany muslimů

13. Jaký by podle Vás měl být trest za šikanu ať už fyzickou, psychickou či kyberšikanu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

2 roky nepodmíněně

adekvátní a takový, aby si to ten člověk už příště nedovolil

Hodně silné..

přiměřený délce a přesnému způsobu

Těžko říct - zřejmě je problém ve společnosti

vězení

Záleží na věku a okolnostech

Záleží, kde by se šikana vyskytovala a kdo by se jí provinil. Ve škole asi veřejnou omluvou a zhoršením známky z chování. V životě asi stejným prvním trestem a dále podle rozsahu provinění.

Závisí od toho jak daleko to až zašlo...Řešila bych to určitě vězením, nebo bych upozornila jeho rodiče, aby si s ním promluvili a popřípadě pouvažovali nad dalšími kroky...

žádný si neumím představit

14. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1473,68 %82,35 %  
Muž526,32 %29,41 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 20 let947,37 %52,94 %  
21 - 40 let736,84 %41,18 %  
Méně než 15 let315,79 %17,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Simonová, V.Šikana a násilí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sikana-a-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.