Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ŠIKANA jako sociální problém

ŠIKANA jako sociální problém

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Šimeková
Šetření:21. 05. 2010 - 24. 05. 2010
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem mého dotazníku je dozvědět se o sociálním problému - šikana. Po vyhodnocení potřebuji získané informace použít do své seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2362,16 %62,16 %  
muž1437,84 %37,84 %  

Graf

2. Setkal/a jste se s pojmem ŠIKANA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3286,49 %86,49 %  
ne513,51 %13,51 %  

Graf

3. Jak byste definoval/a pojem šikana? (krátce)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

omezování či týrání jedince v kolektivu

dětská hra na 6 :D která má za účel fyzicky nebo psychicky omezovat popřípadě týrat některé jedince :-(

dětská hra na šest

fyzické či psychické týrání slabšího jedince jednotlivcem či skupinou

fyzické nebo psychické opakované napadání.

jakékoliv bezpráví páchané na jedinci bez možnosti nebo schopnosti se bránit ať už fyzicky nebo psychicky...

Jakesi nasilne omezovani, ci ponizovani

Jako psychický nebo fyzický útok na osobu

Je to agrese, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči jedinci nebo skupině víceméně bezbranným, ať už pro fyzickou nebo jinou slabost nebo nemožnost účinné obrany.

je to ubohost....

jedná se o tělesné, psychické či kombinované ponižování jedincůve skupině, někdy i prvky týrání

Jednotlivec je napadán, fyzicky, slovně, psychicky atakován skupinkou jedinců, kteří jsou obvykle vedeny někým, kdo sám nemá mnoho sebevědomí, bývá klidně ve své rodině bit a zneužíván. Své problémy si kompenzuje na slabších. Popsala jsem skupinu dětí, ale je mnoho druhů šikany

napadení slabšího jedince

napr. nekdo silnejsi a starsi mlati mladsiho a slabsiho

násilné nucení druhého k nějaké ponižující činnosti

někdo někomu fyzicky či psychicky ubližuje

nevím

omezovaní druhého člověka

opakované úmyslné fyzické nebo psychické útoky na osobu ze strany "silnějšího"

Označuje fyzické a psychické týrání jednoho člověka v kolektivu

Ponižování, napadání

psychické a fyzické týrání osobnosti která se bojí odporovat

systematické napadání (slovní či fyzické) jedince jiným jedincem nebo skupinou. Může probíhat i ve formě zastrašování a výhrůžek.

Šikana je problém, o kterém se kdysi vůbec nemluvilo. Šikanu dělíme na dva druhy. Fyzickou a psychickou. Psychická šikana je mnohdy horší než ta fyzická.

trestani, ubližovaní, zesměšňováni, vydíraní...

Týrání, psychické i fyzické, jehož oběť se s násilníkem nebo násilníky pravidelně setkává (např. ve škole, v práci..).

ubližování

ubližování jak psychické, tak fyzické.

ubližování lidem, kteří jsou jiní (chytřejší, bohatší nebo naopak chudší) než ostatní

ubohost :-)

vědome fyzické i psychické ubližování človeku

všeljak

vydírání, pomlouvání, omezování

záměrné poškození druhého

zkoro všeljak

zvyšování si pocitu sebevědomí ponižováním někoho, kdo se hodí do role "oběti"

že někdo ubližuj mlatším lidem

4. Měl/a jste někdy pocit, že jste byl/a šikanován/a? Popřípadě, jestli byl šikanován někdo ve Vaší blízkosti.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

Ano byla jsem šikanovaná, nevzpomínám na to období hezky, jsem ráda, že to mám za sebou

ano kámošovi byl šikanován :(

Ano, měla.

ano, na ZŠ byl v naší třídě jeden chlapec, kterého někteří jedinci ponižovali...

ano, slabě

Ano, spolužačka na ZŠ.

asi ano

byla sem, zbili mě..také takové to schovávání pomůcek, mlácení hlavou o lavici, vyloučení z kolektivu apod..

já ne.. v Blízkosti ano :-)

já nebyla.. ale kamarád ano

já osobně jsem šikanován nebyl a ani v mé přítomnosti nikdo

já přímo ne, spolužák na ZŠ ano a myslím, že jsem se na tom z dětské blbosti také podílela :(

jj byl

jo

Měla.

myslím si že pár pokusů bylo

ne

Ne

ne

ne

ne

ne, se šikanou jsem se osobně ještě nesetkala

ne.

Neměla a s případem jsem se nesetkala. Doufám, že jsem natolik silná osobnost, že by se dotyčného zastala.

neuvedomuji si to, pokud nepocitam rasovou diskriminaci populacni vetsiny a pripadne utlacovani teto vetsiny.

slovní šikanu a vylučování z kolektivu jsem zažila na ZŠ jakožto svědek

Tak ne asi...se šikanou se setkávám skoro denně, ať už jde o blbou cigaretu nebo třeba svačinu...

většina se obratila ve smích, ale ano...naštěstí jen lehčí šikany

většinou všechny šikanuju.. pokud zrovna nešikanují oni mě..

5. Váš věk... ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 - 181745,95 %45,95 %  
19 - 251643,24 %43,24 %  
26 a více410,81 %10,81 %  

Graf

6. Víte, proč jsou nejčastěji děti/dospělí šikanováni? .. napište odpověď (ano/ne) + pokud ano, krátce popište

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano ve vetsine pripadu se jedna o jejich odlisnost od celku, pripadne vystredni chovani nebo zvyky.

ano - jsou jiní (viz otázka 3)

ano - náboženství, vzhled, chování..

ano - nejčastěji jsou to lidé odlišní od ostatních

ano - protože jsou rozdílní než ostatní, nemusí se jednat o barvu pleti,ale např. o bohatství v rodině, jeden má to a druhý ne

ano jsou to urypálci!!!

ano- čímkoliv se odlišují, ať už v dobrém nebo ve špatném

Ano- druzí se nudí, baví je to

ano, např.kvuli toho že jsou slabší,kvuli financíím aj....

ano, protože se nějak odlišují.

ano, vyčnívají z davu, slabší jedinci, mají jiný vzhled, vždycky se najde něco proč se šikana děje

ano. aby se ten co sikanuje citil lepe

Ano. Závist okolí

asi ano, nejčastěji jsou to sociální rozdíly ve skupině (např. třída) a tvoření"smečky" kdy vůdce potřebuje ukázat sílu a převahu i když je to velmi často slabý a bázlivý jedinec

asi proto že se nějak odlišují od ostatních

děti jo... to maji všechno z amerických filmu dospělí ne

děti: někteří jedinci se chtěji vyrovnat ostatním dětem, kteří utváří jakoby své party a jedinec si chce díky stejnému chování získat pozornost členů této skupiny

jsou nečím odlišní, pro utočníka vypadají slabě

jsou slabší než agresoři, nebo se od nich nějakým způsobem odlišují.

když se nějak odlišují (vzhledem, oblečením, chytrostí, zájmy apod.)

Myslím si že ano, že je to kvůli poměrů a rodinného zázemí, či snad víře, nebo věcem, které se liší od ostatních lidí.

Např. ve škole, není moc oblíbený, tak si spolužáci z něj dělají srandu nebo doma, když rodiče jsou alkoholíci atd.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nesednou z nějakého důvodu skupině (žárlivost, provokace, odlišnost apod.)

protože jsou špatně vychováni

protože jsou z jakéhokoliv důvodu odlišní v pozitivním či negativním smyslu (vzhled, národnost, inteligence, sexuální orientace, zdravotní stav atd.)

směřuje otázka k typům obětí? jinakost, výlučnost nějaká. barva pleti, původ ze sociálně slabšího prostředí, nadání a píle, tělesný handicap atp.

To fakt nevím, ale domnívám se, že...: agresor vycítí potenciální slabost své oběti, tuto domněnku testuje a posléze upevňuje. V podstatě jde (kromě vybití agrese a získání pocitu moci) o testování hranic.

to neví nikdo..většinou se nějak liší

Útočníkovi přijdou vytipovaní jedinci slabí, hloupí, bezvýznamní. Zchladí si na nich žáhu, tedy vyřeší si na nich své vlastní problémy a starosti.

7. Kdybyste věděl/a, že je ve Vašem okolí někdo šikanován, komu byste to ohlásil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
např. - řediteli/učiteli(škola apod...)2054,05 %54,05 %  
policii821,62 %21,62 %  
nevím513,51 %13,51 %  
známým38,11 %8,11 %  
neohlásil/a bych to, bál/a bych se12,7 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šimeková, J.ŠIKANA jako sociální problém (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sikana-jako-socialni-problem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.