Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana Mobbing, Bossing

Šikana Mobbing, Bossing

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Kopal
Šetření:28. 12. 2017 - 31. 12. 2017
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci předmětu Kriminologie zpracovávám dotazník na téma "Šikana na pracovišti-bossing, mobbing"

Odpovědi respondentů

1. Jsem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2255 %55 %  
muž1845 %45 %  

Graf

2. Můj věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-402050 %50 %  
40+1025 %25 %  
-25 let1025 %25 %  

Graf

3. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2255 %55 %  
středoškolské1640 %40 %  
vyšší odborné25 %5 %  

Graf

4. Jsem zaměstnán u?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní3280 %80 %  
ozbrojený bezpečnostní sbor820 %20 %  

Graf

5. S pojmem bossing (šikana ze strany nadřízeného) jsem se již setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2665 %65 %  
ne1435 %35 %  

Graf

6. Byl/a jsem svědkem bossingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2152,5 %52,5 %  
ne1947,5 %47,5 %  

Graf

7. Byl/a jsem nebo jsem obětí bossingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3075 %75 %  
ano1025 %25 %  

Graf

8. Byl/a jsem nebo jsem původcem bossingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne40100 %100 %  

Graf

9. S pojmem mobbing (šikana ze strany kolegů) jsem se již setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2050 %50 %  
ano2050 %50 %  

Graf

10. Byl/a jsem svědkem mobbingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2460 %60 %  
ano1640 %40 %  

Graf

11. Byl/a jsem nebo jsem obětí mobbingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3280 %80 %  
ano820 %20 %  

Graf

12. Byl/a jsem nebo jsem původcem mobbingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3997,5 %97,5 %  
ano12,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. S pojmem bossing (šikana ze strany nadřízeného) jsem se již setkal/a?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Byl/a jsem nebo jsem obětí bossingu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem?

2. Můj věk je?

3. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je?

4. Jsem zaměstnán u?

5. S pojmem bossing (šikana ze strany nadřízeného) jsem se již setkal/a?

6. Byl/a jsem svědkem bossingu?

7. Byl/a jsem nebo jsem obětí bossingu?

8. Byl/a jsem nebo jsem původcem bossingu?

9. S pojmem mobbing (šikana ze strany kolegů) jsem se již setkal/a?

10. Byl/a jsem svědkem mobbingu?

11. Byl/a jsem nebo jsem obětí mobbingu?

12. Byl/a jsem nebo jsem původcem mobbingu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem?

2. Můj věk je?

3. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je?

4. Jsem zaměstnán u?

5. S pojmem bossing (šikana ze strany nadřízeného) jsem se již setkal/a?

6. Byl/a jsem svědkem bossingu?

7. Byl/a jsem nebo jsem obětí bossingu?

8. Byl/a jsem nebo jsem původcem bossingu?

9. S pojmem mobbing (šikana ze strany kolegů) jsem se již setkal/a?

10. Byl/a jsem svědkem mobbingu?

11. Byl/a jsem nebo jsem obětí mobbingu?

12. Byl/a jsem nebo jsem původcem mobbingu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kopal, P.Šikana Mobbing, Bossing (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://sikana-mobbing-bossing.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.