Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na pracovišti - POLICIE ČR, MĚSTSKÁ POLICIE, AČR

Šikana na pracovišti - POLICIE ČR, MĚSTSKÁ POLICIE, AČR

Japonsko jako cílová destinace pro turisty z ČR
Láká Vás Japonsko? Co byste chtěl(a) vidět? Neláká Vás? Proč? [cca 5-7min]

(konec vyplňování 23. 12. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mgr. Gabriela Hlavsová
Šetření:03. 06. 2018 - 30. 09. 2018
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych vás touto formou oslovila. Jedná se o velmi krátký a anonymní dotazník. Primárně jde o zlepšení pracovních vztahů na pracovišti a identifikace potřeb žen u Policie ČR, městských policií, AČR, Justiční stáže a vězeňské služby.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
POLICIE ČR950 %50 %  
ARMÁDA ČR422,22 %22,22 %  
MĚSTSKÁ POLICIE422,22 %22,22 %  
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA / JUSTIČNÍ STRÁŽ15,56 %5,56 %  

Graf

2. Setkala jste se někdy se šikanou na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1266,67 %66,67 %  
ne633,33 %33,33 %  

Graf

3. Setkala jste se s kyberšikanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1266,67 %66,67 %  
ano422,22 %22,22 %  
ano - ale ne na pracovišti211,11 %11,11 %  

Graf

4. Setkala jste se se šikanou na svém pracovišti u sebe nebo u kolegyně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1266,67 %66,67 %  
ne633,33 %33,33 %  

Graf

5. Myslíte si, že jste chytřejší než většina kolegyň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano527,78 %27,78 %  
spíše ne527,78 %27,78 %  
spíše ano422,22 %22,22 %  
ne422,22 %22,22 %  

Graf

6. Myslíte si, že jste chytřejší než většina kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne527,78 %27,78 %  
ano527,78 %27,78 %  
spíše ne527,78 %27,78 %  
spíše ano316,67 %16,67 %  

Graf

7. Pomáhají vám kolegové proto, že jste žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, z podstaty úkolu738,89 %38,89 %  
nepomáhají633,33 %33,33 %  
ano, ze zájmu o mě316,67 %16,67 %  
ano, ze zdvořilosti211,11 %11,11 %  

Graf

8. Cítíte "boj" ze strany kolegů, chtějí vám dokázat, že máte stejnou nižší/vyšší úroveň než ostatní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
berou mě jako kolegu633,33 %33,33 %  
dělají si jen legraci422,22 %22,22 %  
ano, chtějí dokázat, že mám nižší úroveň422,22 %22,22 %  
ano, chtějí dokázat, že mám vyšší úroveň211,11 %11,11 %  
ne, nic z uvedeného211,11 %11,11 %  

Graf

9. Pokud jste se zúčastnila výběrového řízení, zdálo se být výhodou, že jste žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1058,82 %55,56 %  
ano529,41 %27,78 %  
výběrové řízení bylo z podstaty vhodné spíše pro ženu15,88 %5,56 %  
spíše ne15,88 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Gabriela Hlavsová, M.Šikana na pracovišti - POLICIE ČR, MĚSTSKÁ POLICIE, AČR (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://sikana-na-pracovisti-policie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.