Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ŠIKANA NA PRACOVIŠTI (popř. ve škole...)

ŠIKANA NA PRACOVIŠTI (popř. ve škole...)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Maskova
Šetření:17. 11. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o spolupráci.

 

Jsem studentka JČU v ČB a píši semestrální práci na psychologii (téma: "Šikana na pracovišti").

 

Pokud máte 2 min, které byste mi mohl/a věnovat, vyplňte zde zveřejněný dotazník (anonymně).

 

Děkuji.

S pozdravem ANDREA.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8165,85 %65,85 %  
muž4234,15 %34,15 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 (včetně)9778,86 %78,86 %  
nad 26 let1713,82 %13,82 %  
do 18 let97,32 %7,32 %  

Graf

3. Pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně (brigády atd.)7460,16 %60,16 %  
ano, mám trvalý pracovní poměr2822,76 %22,76 %  
ne2117,07 %17,07 %  

Graf

4. Setkal/a jste se někdy s šikanou na pracovišti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7158,2 %57,72 %  
ano (týkala se někoho jiného)3327,05 %26,83 %  
ano, osobně1814,75 %14,63 %  

Graf

5. Zmíněné šikanování bylo směřováno k oběti ze strany...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
...spolupracovníka (pracovník na stejné úrovni jako oběť).2953,7 %23,58 %  
...nadřízeného.2138,89 %17,07 %  
...podřízeného.47,41 %3,25 %  

Graf

6. Jak byste řešil/a situaci, pokud byste byl/a šikanován/a na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výpověď6552,85 %52,85 %  
neřešil/a bych to75,69 %5,69 %  
nic43,25 %3,25 %  
atakt32,44 %2,44 %  
delší dobu v důchodovém věku 21,63 %1,63 %  
bránil bych se10,81 %0,81 %  
nahlásit nadřízenému10,81 %0,81 %  
přestup k jinému nadržízenému10,81 %0,81 %  
Vážně bych si promluvila s vedením.10,81 %0,81 %  
řešila bych to s nadřízeným10,81 %0,81 %  
řešil bych to s manažerem10,81 %0,81 %  
pracovní právo -> právníka a orgány inspekce práce10,81 %0,81 %  
vyšší místa10,81 %0,81 %  
Nahlásila bych to nadřízenému.10,81 %0,81 %  
Domluva, případně stížnost u vedoucích.10,81 %0,81 %  
upozornění nadřízenému10,81 %0,81 %  
řešil bych to 10,81 %0,81 %  
trestní oznámení10,81 %0,81 %  
rozmluva s agresorem10,81 %0,81 %  
Domluvou s dotyčným ( v rámci možností )10,81 %0,81 %  
nemám tušení, asi podle situace :) výpověď ne10,81 %0,81 %  
Oznámení vedoucímu pracovníkovi10,81 %0,81 %  
řekla bych to bud šéfovi10,81 %0,81 %  
Zbusil bych je vsechny10,81 %0,81 %  
výpověď, nebo přesun10,81 %0,81 %  
bránit se (vč. soudu) nebo odejít, dle situace10,81 %0,81 %  
začal bych šikanovat škonatora 10,81 %0,81 %  
nedal bych se...10,81 %0,81 %  
Snaha o Výpověď člověka, který mě šikanuje10,81 %0,81 %  
profackovat neřáda najatým Ukrajincem10,81 %0,81 %  
vyreseni problemu s sikanatorem10,81 %0,81 %  
stížnost vedení (ředitel)10,81 %0,81 %  
podle situace10,81 %0,81 %  
šla bych za svým nadřízeným a řekla bych mu to..10,81 %0,81 %  
řešil bych to přes vedení10,81 %0,81 %  
Dala bych mu přes píču.10,81 %0,81 %  
Snažil bych se sám prosadit u nadřízených mého nad10,81 %0,81 %  
domluva, následovně stížnost vyšším orgánům10,81 %0,81 %  
výpověď nebo skrz šéfa10,81 %0,81 %  
s nadřízeným a policií ČR10,81 %0,81 %  
záleželo by na situaci10,81 %0,81 %  
řešení na vyšších místech, než je můj přímý nadříz10,81 %0,81 %  
nevím10,81 %0,81 %  
přes svá práva10,81 %0,81 %  
člověk si musí umět zjednat pořádek.... 10,81 %0,81 %  
konzultace s nekym a pak s nadrizenym10,81 %0,81 %  
řešila bych to s nadřízenými 10,81 %0,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Pracujete?

4. Setkal/a jste se někdy s šikanou na pracovišti?

5. Zmíněné šikanování bylo směřováno k oběti ze strany...

6. Jak byste řešil/a situaci, pokud byste byl/a šikanován/a na Vašem pracovišti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Pracujete?

4. Setkal/a jste se někdy s šikanou na pracovišti?

5. Zmíněné šikanování bylo směřováno k oběti ze strany...

6. Jak byste řešil/a situaci, pokud byste byl/a šikanován/a na Vašem pracovišti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maskova, A.ŠIKANA NA PRACOVIŠTI (popř. ve škole...) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sikana-na-pracovisti-popr-ve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.