Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana u generace produktivního věku z pohledu více aspektů.

Šikana u generace produktivního věku z pohledu více aspektů.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bronislava Johannes
Šetření:06. 06. 2014 - 13. 06. 2014
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské  práce na téma „ Právní, sociální a psychologické aspekty šikany ve vztazích mezi jednotlivcem a kolektivem.“ Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut. Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu.

U KAŽDÉ OTÁZKY VYPLŇTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ,PŘÍPADNĚ TU, KTERÁ JE VÁM NEJBLIŽŠÍ!

Odpovědi respondentů

(otázky pro klienty do 59 let).

1. Myslíte si, že se ve vašem okolí vyskytuje šikana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3143,66 %43,66 %  
Ne2332,39 %32,39 %  
Nevím1723,94 %23,94 %  

Graf

2. Šikanoval vás někdy někdo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3853,52 %53,52 %  
Ne2940,85 %40,85 %  
Nepamatuji se45,63 %5,63 %  

Graf

3. Jakou formou vás šikanovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nešikanovali3143,66 %43,66 %  
psychicky ( zesměšňování, ponižování, zastrašování, apod.)3042,25 %42,25 %  
obojí1014,08 %14,08 %  

Graf

4. Jak byste se zachoval/a kdyby Vás šikanovali, či vyvíjeli jiný druh nátlaku, násilí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poradil/a bych se s rodinou/ známými/ právníkem2839,44 %39,44 %  
snažil/a bych se z prostředí odejít/utéct/odstěhovat se2129,58 %29,58 %  
jiné811,27 %11,27 %  
nevím79,86 %9,86 %  
zavolal/a policii79,86 %9,86 %  

Graf

5. Kde se podle vás šikana vyskytuje nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve školách5070,42 %70,42 %  
v pracovních kolektivech1014,08 %14,08 %  
nevím79,86 %9,86 %  
v institucích22,82 %2,82 %  
v rodinách22,82 %2,82 %  

Graf

6. Jak byste oběti šikany pomohli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svědectvím3954,93 %54,93 %  
radou1723,94 %23,94 %  
jiné1014,08 %14,08 %  
útěchou34,23 %4,23 %  
ničím22,82 %2,82 %  

Graf

7. Dá se šikana podle vás vymýtit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3549,3 %49,3 %  
Nevím2028,17 %28,17 %  
Ano1622,54 %22,54 %  

Graf

8. A jakou formou lze šikanu vymýtit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potíráním2028,17 %28,17 %  
prevencí1723,94 %23,94 %  
tresty1521,13 %21,13 %  
osvětou1419,72 %19,72 %  
radami57,04 %7,04 %  

Graf

9. Co pro Vás znamená kontakt s ostatními lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží mi na kontaktu s lidmi5273,24 %73,24 %  
nevím – je mi to jedno1014,08 %14,08 %  
nezáleží, společnost lidí mi vadí68,45 %8,45 %  
žiji sám/a a jsem spokojen/a34,23 %4,23 %  

Graf

10. Jaká forma kontaktu s lidmi Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenské akce2535,21 %35,21 %  
sportovní aktivity1723,94 %23,94 %  
nemám představu - nevím1318,31 %18,31 %  
různá výpomoc1115,49 %15,49 %  
nerad/a se s lidmi kontaktuji57,04 %7,04 %  

Graf

11. Domníváte se, že v zákonech ČR je problematika šikany zakotvena a řešena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2839,44 %39,44 %  
nevím2738,03 %38,03 %  
ano1622,54 %22,54 %  

Graf

12. Které zákony by podle Vás měly tuto problematiku řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Listina základních práv a svobod2940,85 %40,85 %  
Nový občanský zákoník1825,35 %25,35 %  
nevím1419,72 %19,72 %  
Zákoník práce57,04 %7,04 %  
Antidiskriminační zákon34,23 %4,23 %  
Ústava22,82 %2,82 %  

Graf

13. Kdo by měl podle Vašeho názoru šikanu řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
policie4360,56 %60,56 %  
úřady1521,13 %21,13 %  
nevím1318,31 %18,31 %  

Graf

14. Jste pohlavím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5374,65 %74,65 %  
muž1825,35 %25,35 %  

Graf

15. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 40let3853,52 %53,52 %  
41 – 59let2738,03 %38,03 %  
15 – 20let68,45 %8,45 %  

Graf

16. Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á3346,48 %46,48 %  
ženatý/vdaná1926,76 %26,76 %  
rozvedený/á1521,13 %21,13 %  
jiné45,63 %5,63 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2839,44 %39,44 %  
vysokoškolské2636,62 %36,62 %  
vyšší odborné1216,9 %16,9 %  
vyučen/a34,23 %4,23 %  
základní22,82 %2,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Šikanoval vás někdy někdo?

  • odpověď Ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychicky ( zesměšňování, ponižování, zastrašování, apod.) na otázku 3. Jakou formou vás šikanovali?

3. Jakou formou vás šikanovali?

  • odpověď nešikanovali:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Šikanoval vás někdy někdo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že se ve vašem okolí vyskytuje šikana?

2. Šikanoval vás někdy někdo?

3. Jakou formou vás šikanovali?

4. Jak byste se zachoval/a kdyby Vás šikanovali, či vyvíjeli jiný druh nátlaku, násilí ?

5. Kde se podle vás šikana vyskytuje nejčastěji?

6. Jak byste oběti šikany pomohli?

7. Dá se šikana podle vás vymýtit?

8. A jakou formou lze šikanu vymýtit?

9. Co pro Vás znamená kontakt s ostatními lidmi?

10. Jaká forma kontaktu s lidmi Vám nejvíce vyhovuje?

11. Domníváte se, že v zákonech ČR je problematika šikany zakotvena a řešena?

12. Které zákony by podle Vás měly tuto problematiku řešit?

13. Kdo by měl podle Vašeho názoru šikanu řešit?

14. Jste pohlavím:

15. Váš věk:

16. Váš rodinný stav?

17. Vaše nejvyšší vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že se ve vašem okolí vyskytuje šikana?

2. Šikanoval vás někdy někdo?

3. Jakou formou vás šikanovali?

4. Jak byste se zachoval/a kdyby Vás šikanovali, či vyvíjeli jiný druh nátlaku, násilí ?

5. Kde se podle vás šikana vyskytuje nejčastěji?

6. Jak byste oběti šikany pomohli?

7. Dá se šikana podle vás vymýtit?

8. A jakou formou lze šikanu vymýtit?

9. Co pro Vás znamená kontakt s ostatními lidmi?

10. Jaká forma kontaktu s lidmi Vám nejvíce vyhovuje?

11. Domníváte se, že v zákonech ČR je problematika šikany zakotvena a řešena?

12. Které zákony by podle Vás měly tuto problematiku řešit?

13. Kdo by měl podle Vašeho názoru šikanu řešit?

14. Jste pohlavím:

15. Váš věk:

16. Váš rodinný stav?

17. Vaše nejvyšší vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Johannes, B.Šikana u generace produktivního věku z pohledu více aspektů. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://sikana-u-generace-produktivn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.