Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > silniční dopravní nehohy - bakalářská práce

silniční dopravní nehohy - bakalářská práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Křivancová
Šetření:12. 01. 2016 - 17. 01. 2016
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente-respondentko, chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění tohoto dotazníku, jehož údaje budou použity při vypracování mé bakalářské práce na katedře Bezpečnostních studií Univerzity Jana Amose Komenského v Praze.  Jana Křivancová.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1365 %65 %  
Muž735 %35 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22315 %15 %  
25315 %15 %  
42210 %10 %  
29210 %10 %  
4115 %5 %  
4615 %5 %  
1415 %5 %  
2015 %5 %  
2615 %5 %  
1110015 %5 %  
3415 %5 %  
7115 %5 %  
1615 %5 %  
1915 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.89
Minimum:16
Maximum:71
Variační rozpětí:55
Rozptyl:179.4
Směrodatná odchylka:13.39
Medián:25.5
Modus:22

Graf

3. Jste držitelem řidičského průkazu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1680 %80 %  
Ne420 %20 %  

Graf

4. Je podle Vás důležité označení místa nehody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1890 %90 %  
Ne210 %10 %  

Graf

5. Je z Vašeho úhlu pohledu důležité při pomáhání zraněným zachovávat klid?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20100 %100 %  

Graf

6. Myslíte si, že je důležité vědět, jak se u dopravní nehody chovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to velmi důležité pro naši bezpečnost a pro bezpečnost účastníků silničního provozu20100 %100 %  

Graf

7. Zúčastnili jste se dopravní nehody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1260 %60 %  
Ano840 %40 %  

Graf

8. Jaký silniční dopravní prostředek nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Automobil1575 %75 %  
Dopravu MHD a dálkové spoje1260 %60 %  
Motocykl210 %10 %  
Jízdní kolo15 %5 %  

Graf

9. Bezpečnost v silniční dopravě se podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je stále stejná840 %40 %  
Zlepšuje630 %30 %  
Zhoršuje630 %30 %  

Graf

10. Jaký je podle Vás nejčastější důvod vzniku dopravní nehody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Selhaní lidského faktoru1785 %85 %  
agrese a bezohlednost řidičů, předjíždění do protisměru15 %5 %  
počasí, drogy15 %5 %  
Nepřehlednost situace na pozemní komunikaci15 %5 %  

Graf

11. Kdo je podle Vás v silničním provozu nejvíce ohrožen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chodec1365 %65 %  
Cyklista1260 %60 %  
Děti945 %45 %  
Motocyklista735 %35 %  
nevím15 %5 %  
člověk15 %5 %  
Posádka automobilu15 %5 %  

Graf

12. Dokážete si představit, jak při dopravní nehodě vypadá spolupráce složek Integrovaného záchranného systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1260 %60 %  
Ne840 %40 %  

Graf

13. Měli byste zájem zúčastnit se společného cvičení složek Integrovaného záchranného systému na dopravní nehodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano945 %45 %  
Ještě jsem o tom nepřemýšlel/a735 %35 %  
Ne420 %20 %  

Graf

14. Používáte při jízdě bezpečnostní pásy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy1890 %90 %  
Většinou ano210 %10 %  

Graf

15. Myslíte si, že preventivní kampaně jsou účinné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na typu kampaně945 %45 %  
Ne525 %25 %  
Nevím525 %25 %  
Ano15 %5 %  

Graf

16. Jaký je aktuální stav Vašeho bodového hodnocení jako řidiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám všechny body1470 %70 %  
Nemohu odpovědět, jelikož nemám řidičské oprávnění420 %20 %  
Neznám stav svého bodového hodnocení210 %10 %  

Graf

17. Souhlasili byste s tím, aby výše pokut byla stanovena podle výše platu účastníka nehody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1050 %50 %  
Nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom630 %30 %  
Ne420 %20 %  

Graf

18. Myslíte si, že byste dokázali poskytnout první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1050 %50 %  
Ne1050 %50 %  

Graf

19. Jaká jsou čísla tísňového volání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [158,155,150,144otázka č. 21, 158,152,150,112otázka č. 21, 158,152,150,144otázka č. 21, 158,155,150,112otázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
158,155,150,11220100 %100 %  

Graf

20. Seřaďte čísla tísňového volání - Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Evropské číslo tísňového volání:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
15830.1
1501.90.19
1123.850.428
1551.250.288

Graf

21. Kdo má povinnost v případě dopravní nehody poskytnout první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý pokud tím neohrozí sebe či jiné osoby1785 %85 %  
Osoba starší 18let315 %15 %  

Graf

22. Kdy při neodkladné resuscitaci přivoláte Zdravotnickou záchrannou službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před zahájením resuscitace735 %35 %  
Podle situace735 %35 %  
Po zahájení resuscitace630 %30 %  

Graf

23. Resuscitaci provádí laici v poměru (stlačení hrudníku:vdechů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30:2 u dospělých a 15:2 u dětí1050 %50 %  
30:2 u dospělých a 30:2 u dětí525 %25 %  
15:2 u dospělých a 30:2 u dětí525 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (86 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křivancová, J.silniční dopravní nehohy - bakalářská práce (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://silnicni-dopravni-nehohy-bak.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.